ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Online Auction Of TELKOM Real Estate Portfolio Disposal - South Africa - #75 - All Lots (19 Lots)

Telkom Real Estate Portfolio Disposal Online Auction

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1
รหัสสินทรัพย์: rea2343
ID สินค้าคงคลัง: ZA022200
ผู้ผลิต: Development Opportunity - Improvements - 30'200m²
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cnr Solomon Street and Enoch Sontonga Avenue, Braa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2
รหัสสินทรัพย์: rea2339
ID สินค้าคงคลัง: ZA022201
ผู้ผลิต: 14.74Ha Vacant Land
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Along the M57, off Townhouse Road, (Opposite, the
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3
รหัสสินทรัพย์: rea2341
ID สินค้าคงคลัง: ZA022202
ผู้ผลิต: Agricultural holding with offices
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 595 Breed Street, Montana Tuine, Pretoria, Gauteng
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4
รหัสสินทรัพย์: rea2355
ID สินค้าคงคลัง: ZA022203
ผู้ผลิต: 1886m² - Industrial, Office + Yard
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 108, 10th Road, Kew, Johannesburg, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 5
รหัสสินทรัพย์: rea2345
ID สินค้าคงคลัง: ZA022204
ผู้ผลิต: 1.5Ha Vacant land
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Oranjerivier Drive, Terenure, Extension 16,Kempton
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 6
รหัสสินทรัพย์: rea2340
ID สินค้าคงคลัง: ZA022205
ผู้ผลิต: Vacant Residential Land
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 5 Typhoon Road, Pierre van Ryneveld, Pretoria, Gau
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 7
รหัสสินทรัพย์: rea2344
ID สินค้าคงคลัง: ZA022206
ผู้ผลิต: Vacant Land
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 12 Gascoyne Street, Observatory, Johannesburg, Gau
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 8
รหัสสินทรัพย์: rea2346
ID สินค้าคงคลัง: ZA022207
ผู้ผลิต: 2700m² Commercial + Yard (Erf Extent 7604m²)
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 10 Evelyn Road, Retreat, Western Cape, South Afric
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 9
รหัสสินทรัพย์: rea2353
ID สินค้าคงคลัง: ZA022208
ผู้ผลิต: Vacant Land
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Along Burton Port Street & Saldanha main road, Wes
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 10
รหัสสินทรัพย์: rea2348
ID สินค้าคงคลัง: ZA022209
ผู้ผลิต: Vacant Residential Land
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retief Street & President Steyn Street, The Fisher
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 11
รหัสสินทรัพย์: rea2356
ID สินค้าคงคลัง: ZA022210
ผู้ผลิต: Vacant Land with Tower
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Along R 318 Road (en-route to Montague), Sandvlei,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 12
รหัสสินทรัพย์: rea2351
ID สินค้าคงคลัง: ZA022211
ผู้ผลิต: 461m² Vacant Land
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sandkraal Street/Main Street, Sandkraal, Western C
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 13
รหัสสินทรัพย์: rea2347
ID สินค้าคงคลัง: ZA022212
ผู้ผลิต: 1.6Ha Vacant Land
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Along Brickfield Road and just off the Main Uitenh
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 14
รหัสสินทรัพย์: rea2350
ID สินค้าคงคลัง: ZA022213
ผู้ผลิต: 1.5Ha Vacant Land with Hard Stand + Garage
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Along Brickfield Road and just off the Main Uitenh
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 15
รหัสสินทรัพย์: rea2342
ID สินค้าคงคลัง: ZA022214
ผู้ผลิต: 1855m² land with offices
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Pascoe Crescent, Port Alfred, Eastern Cape, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 16
รหัสสินทรัพย์: rea2354
ID สินค้าคงคลัง: ZA022215
ผู้ผลิต: 1170m² Vacant Land
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 2 Barbet Crescent, Aston Bay, Jeffreys Bay, Easter
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 17
รหัสสินทรัพย์: rea2357
ID สินค้าคงคลัง: ZA022216
ผู้ผลิต: 3295m² Land
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Corner of Arend Road and Bosduif Crescent, Safarit
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 18
รหัสสินทรัพย์: rea2349
ID สินค้าคงคลัง: ZA022217
ผู้ผลิต: 2987 m² with prefabricated offices
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Corner Du Plessis & Pastorie Streets, Calvinia, No
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 19
รหัสสินทรัพย์: rea2352
ID สินค้าคงคลัง: ZA022218
ผู้ผลิต: 1230m² Vacant Land
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: R316 (access Road between Kokstad and Swartberg),
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com