ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Assmang Iron Ore Khumani & Nchwaning Mine Online Auction - South Africa - Sale 13 - All Lots (283 Lots)

Various unused store stock items

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
[1] 2 3 4 5 6
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1
รหัสสินทรัพย์: c242341
ID สินค้าคงคลัง: ZA81401
ผู้ผลิต:
โมเดล: 100 m, 1 200 mm, 6+3 Conveyor
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2
รหัสสินทรัพย์: c242339
ID สินค้าคงคลัง: ZA81402
ผู้ผลิต: Matador
โมเดล: EP630/3, 175 m, 1050 mm, 6+3 Conveyor
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3
รหัสสินทรัพย์: c242342
ID สินค้าคงคลัง: ZA81403
ผู้ผลิต:
โมเดล: EP1250, 100 m, 3 Ply, 10 mm T, X4 mm, Conveyor
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4
รหัสสินทรัพย์: c242335
ID สินค้าคงคลัง: ZA81404
ผู้ผลิต: Matador
โมเดล: 130 m, 1 050 mm, 6+3, Conveyor
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 5
รหัสสินทรัพย์: c242334
ID สินค้าคงคลัง: ZA81405
ผู้ผลิต: Matador
โมเดล: 150 m, 1 500 mm, 8+6, Steel Core Conveyor
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
รายการ: 3
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 6
รหัสสินทรัพย์: c242340
ID สินค้าคงคลัง: ZA81406
ผู้ผลิต:
โมเดล: ST1000-10 mm, Top Cover, X4 mm, Conveyor
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 7
รหัสสินทรัพย์: c242338
ID สินค้าคงคลัง: ZA81407
ผู้ผลิต: Matador
โมเดล: EP630/3, 300 m, 6+3, Class M, Conveyor
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
รายการ: 6
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 8
รหัสสินทรัพย์: c242344
ID สินค้าคงคลัง: ZA81408
ผู้ผลิต:
โมเดล: Conveyor
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 9
รหัสสินทรัพย์: c242337
ID สินค้าคงคลัง: ZA81409
ผู้ผลิต: Matador
โมเดล: ST1250, 200 m, 1 050 mm, 8+6, Conveyor
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
รายการ: 2
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 10
รหัสสินทรัพย์: fa2112958
ID สินค้าคงคลัง: ZA81410
ผู้ผลิต: Lebert
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 11
รหัสสินทรัพย์: fa2112898
ID สินค้าคงคลัง: ZA81411
ผู้ผลิต: Sandvik
โมเดล: Chain
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 19
รหัสสินทรัพย์: pkg9938
ID สินค้าคงคลัง: ZA81419
ผู้ผลิต: Weir
โมเดล: EE0051W
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 20
รหัสสินทรัพย์: pkg10026
ID สินค้าคงคลัง: ZA81420
ผู้ผลิต: Warman
โมเดล: 6/4EE-AHPP-5VCM
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 23
รหัสสินทรัพย์: fa2112963
ID สินค้าคงคลัง: ZA81423
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 26
รหัสสินทรัพย์: pkg10053
ID สินค้าคงคลัง: ZA81426
ผู้ผลิต: Bosworth
โมเดล: Dobikon 1015, 690 N
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 30
รหัสสินทรัพย์: pkg9940
ID สินค้าคงคลัง: ZA81430
ผู้ผลิต: Bosworth
โมเดล: Dobikon 1015, 690 N
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 31
รหัสสินทรัพย์: pkg10069
ID สินค้าคงคลัง: ZA81431
ผู้ผลิต: Bosworth
โมเดล: Dobikon 1006, 230 N
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 32
รหัสสินทรัพย์: pkg9965
ID สินค้าคงคลัง: ZA81432
ผู้ผลิต: Bosworth
โมเดล: Dobikon 1015, 355 N
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 51
รหัสสินทรัพย์: fer3013
ID สินค้าคงคลัง: ZA81451
ผู้ผลิต:
โมเดล: Steel Screen
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
รายการ: 12
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 52
รหัสสินทรัพย์: etr1859
ID สินค้าคงคลัง: ZA81452
ผู้ผลิต: Actom
โมเดล: 150 Kva
วันที่: 2012
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 57
รหัสสินทรัพย์: mo25066
ID สินค้าคงคลัง: ZA81457
ผู้ผลิต: Weg
โมเดล: 400 kW, 4 Pole, 525 v, Unused Electrical
วันที่: 2012
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 62
รหัสสินทรัพย์: mo25013
ID สินค้าคงคลัง: ZA81462
ผู้ผลิต: Siemens
โมเดล: 8.6 kW, 4 Pole, 525 v, Unused Electrical
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 63
รหัสสินทรัพย์: mo25011
ID สินค้าคงคลัง: ZA81463
ผู้ผลิต: Siemens
โมเดล: 11 kW, 4 Pole, 525 v, Unused Electrical
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 72
รหัสสินทรัพย์: mo25040
ID สินค้าคงคลัง: ZA81472
ผู้ผลิต: JVM
โมเดล: 6 kW, 6 Pole, 525 v, Unused Electrical Vibration
วันที่: 2006
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 77
รหัสสินทรัพย์: mo25021
ID สินค้าคงคลัง: ZA81477
ผู้ผลิต: Italvibras G.Silingardi
โมเดล: 10.6 kW, 6 Pole, 500 v, Unused Electrical
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 78
รหัสสินทรัพย์: mo25009
ID สินค้าคงคลัง: ZA81478
ผู้ผลิต: Italvibras G.Silingardi
โมเดล: 10.6 kW, 6 Pole, 500 v, Unused Electrical
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 80
รหัสสินทรัพย์: mo25020
ID สินค้าคงคลัง: ZA81480
ผู้ผลิต: Flender
โมเดล: 0.7 kW, 4 Pole, 525 v Unused Electrical
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 81
รหัสสินทรัพย์: mo25048
ID สินค้าคงคลัง: ZA81481
ผู้ผลิต: Flender
โมเดล: 2.2 kW, 4 Pole, 525 v, Unused Electrical
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 82
รหัสสินทรัพย์: mo25059
ID สินค้าคงคลัง: ZA81482
ผู้ผลิต: Siemens
โมเดล: 2.2 kW, 4 Pole, 525 v, Unused Electrical
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 85
รหัสสินทรัพย์: mo25039
ID สินค้าคงคลัง: ZA81485
ผู้ผลิต: Weg
โมเดล: 750 kW, 6 Pole, 3 300 v, Electrical Three Phase Induction
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 86
รหัสสินทรัพย์: mo25010
ID สินค้าคงคลัง: ZA81486
ผู้ผลิต: Joest
โมเดล: JR606
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 87
รหัสสินทรัพย์: mo25033
ID สินค้าคงคลัง: ZA81487
ผู้ผลิต: JVM
โมเดล: JR400
วันที่: 2010
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 88
รหัสสินทรัพย์: mo25014
ID สินค้าคงคลัง: ZA81488
ผู้ผลิต: JVM
โมเดล: JR406
วันที่: 2009
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 94
รหัสสินทรัพย์: pkg10064
ID สินค้าคงคลัง: ZA81494
ผู้ผลิต: Bosworth
โมเดล: Dobikon 1015, 355 N
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 113
รหัสสินทรัพย์: pkg10010
ID สินค้าคงคลัง: ZA81513
ผู้ผลิต: Bosworth
โมเดล: Dobikon 1015, 230 N
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 114
รหัสสินทรัพย์: pkg9949
ID สินค้าคงคลัง: ZA81514
ผู้ผลิต: Bosworth
โมเดล: 1006, 145 N
วันที่: 2008
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 119
รหัสสินทรัพย์: pkg10002
ID สินค้าคงคลัง: ZA81519
ผู้ผลิต: Bosworth
โมเดล: Dobikon 1015, 690 N
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 130
รหัสสินทรัพย์: pkg10056
ID สินค้าคงคลัง: ZA81530
ผู้ผลิต: Bosworth
โมเดล: Dobikon 1015, 355 N
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 139
รหัสสินทรัพย์: pkg9976
ID สินค้าคงคลัง: ZA81539
ผู้ผลิต: Bosworth
โมเดล: Dobikon 1015, 230 N
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 140
รหัสสินทรัพย์: pkg10047
ID สินค้าคงคลัง: ZA81540
ผู้ผลิต: Bosworth
โมเดล: Dobikon 1015, 690 N
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 141
รหัสสินทรัพย์: va12291
ID สินค้าคงคลัง: ZA81541
ผู้ผลิต:
โมเดล: Knife Gate Valve
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 142
รหัสสินทรัพย์: mo25058
ID สินค้าคงคลัง: ZA81542
ผู้ผลิต: Siemens
โมเดล: B4VH12B, Ratio 622:1
วันที่: 622.3628692
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 151
รหัสสินทรัพย์: mo24991
ID สินค้าคงคลัง: ZA81551
ผู้ผลิต: Flender
โมเดล: B4VH12D, Ratio 157:1
วันที่: 157.41728922
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 153
รหัสสินทรัพย์: mo25008
ID สินค้าคงคลัง: ZA81553
ผู้ผลิต: Flender
โมเดล: B3SH15E, Ratio 84:1
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 155
รหัสสินทรัพย์: mo25004
ID สินค้าคงคลัง: ZA81555
ผู้ผลิต: Siemens
โมเดล: B3SH14E, Ratio 22:1
วันที่: 22.282445047
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 156
รหัสสินทรัพย์: fa2112928
ID สินค้าคงคลัง: ZA81556
ผู้ผลิต:
โมเดล: ELB-MH43-136 Elaster VEN
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
รายการ: 16
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 158
รหัสสินทรัพย์: mo25041
ID สินค้าคงคลัง: ZA81558
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 159
รหัสสินทรัพย์: pkg10031
ID สินค้าคงคลัง: ZA81559
ผู้ผลิต: Nocchi
โมเดล: NRM250-32-160/B
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 161
รหัสสินทรัพย์: pkg9961
ID สินค้าคงคลัง: ZA81561
ผู้ผลิต: Voith
โมเดล: FDB 500 Drum
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 174
รหัสสินทรัพย์: fa2112984
ID สินค้าคงคลัง: ZA57774
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various Rubberised
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Khumani Iron Ore Mine, Kathu, Northern Cape, South
รายการ: 4
 
 ปิดแล้ว
[1] 2 3 4 5 6
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com