ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Esor Construction (Pty) Ltd - Sale 2 - All Lots (28 Lots)

Mobile cranes & lifting equipment, road construction, paving & earthmoving equipment

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1
รหัสสินทรัพย์: cnb2145
ID สินค้าคงคลัง: ZA029941
ผู้ผลิต: Merlo
โมเดล: DBM3500EV Self-Propelled, Self-Loading
วันที่: 2012
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Setter Road, Commercia, Midrand, Gauteng, South Af
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2
รหัสสินทรัพย์: crn2436
ID สินค้าคงคลัง: ZA029942
ผู้ผลิต: XCMG
โมเดล: XZJ5284JQZ25K 25Ton Hydaulic
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Setter Road, Commercia, Midrand, Gauteng, South Af
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3
รหัสสินทรัพย์: crn2437
ID สินค้าคงคลัง: ZA029943
ผู้ผลิต: XCMG
โมเดล: XZJ5284JQZ25K 25Ton Hydraulic
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Setter Road, Commercia, Midrand, Gauteng, South Af
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4
รหัสสินทรัพย์: crn2441
ID สินค้าคงคลัง: ZA029944
ผู้ผลิต: XCMG
โมเดล: XZJ5284JQZ25K 25Ton Hydraulic
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 27 Cemetary rd, Primrose, Germiston, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 5
รหัสสินทรัพย์: crn2440
ID สินค้าคงคลัง: ZA029945
ผู้ผลิต: XCMG
โมเดล: XZJ5222JQZ16K 16Ton Hydraulic
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Rand Water, Jones Rd, Rhodesfield, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 6
รหัสสินทรัพย์: crn2438
ID สินค้าคงคลัง: ZA029946
ผู้ผลิต: XCMG
โมเดล: XZJ5222JQZ16K 16Ton Hydraulic
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 29 Ronbex Street, Germiston, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 7
รหัสสินทรัพย์: crn2444
ID สินค้าคงคลัง: ZA029947
ผู้ผลิต: XCMG
โมเดล: XZJ5222JQZ16K 16Ton Hydraulic
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Mt. Edgecombe Old Mill, Phoenix, KZN [S: 29Deg41'1
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 8
รหัสสินทรัพย์: crn2443
ID สินค้าคงคลัง: ZA029948
ผู้ผลิต: Potain
โมเดล: S221 Lattice Boom
วันที่: 1977
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Setter Road, Commercia, Midrand, Gauteng, South Af
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 9
รหัสสินทรัพย์: crn2439
ID สินค้าคงคลัง: ZA029949
ผู้ผลิต: O&K
โมเดล: 50Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Lark Rd, Corovoca, KZN [off R102 / M25 intersectio
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 10
รหัสสินทรัพย์: crn2442
ID สินค้าคงคลัง: ZA029950
ผู้ผลิต: P&H
โมเดล: 15Ton Hydraulic
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Setter Road, Commercia, Midrand, Gauteng, South Af
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 17
รหัสสินทรัพย์: roa2375
ID สินค้าคงคลัง: ZA029957
ผู้ผลิต: HAMM
โมเดล: 3411P Vibratory Padfoot
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 29 Ronbex Street, Germiston, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 18
รหัสสินทรัพย์: roa2374
ID สินค้าคงคลัง: ZA029958
ผู้ผลิต: HAMM
โมเดล: GRW18 Rubber Wheeled
วันที่: 2010
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 29 Ronbex Street, Germiston, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 19
รหัสสินทรัพย์: roa2376
ID สินค้าคงคลัง: ZA029959
ผู้ผลิต: HAMM
โมเดล: GRW18 Rubber Wheeled
วันที่: 2010
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 29 Ronbex Street, Germiston, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 20
รหัสสินทรัพย์: dum2881
ID สินค้าคงคลัง: ZA029960
ผู้ผลิต: Toyota Hino
โมเดล: 500 13-234 6m3
วันที่: 2008
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 29 Ronbex Street, Germiston, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 21
รหัสสินทรัพย์: dum2882
ID สินค้าคงคลัง: ZA029961
ผู้ผลิต: Toyota Hino
โมเดล: 500 13-234 6m3
วันที่: 2008
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: S: 30Deg25.365' E: 030Deg12.238' (Route D168 - bet
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 22
รหัสสินทรัพย์: pe12664
ID สินค้าคงคลัง: ZA029962
ผู้ผลิต: Toyota Hino
โมเดล: 500 1626 XLWB 65 Seater
วันที่: 2012
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 29 Ronbex Street, Germiston, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 23
รหัสสินทรัพย์: swc2076
ID สินค้าคงคลัง: ZA029963
ผู้ผลิต: Broce Broom
โมเดล: RCT350
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 29 Ronbex Street, Germiston, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 24
รหัสสินทรัพย์: swc2075
ID สินค้าคงคลัง: ZA029964
ผู้ผลิต: Broce Broom
โมเดล: RCT350
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 29 Ronbex Street, Germiston, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 25
รหัสสินทรัพย์: swc2077
ID สินค้าคงคลัง: ZA029965
ผู้ผลิต: Broce Broom
โมเดล: RCT350
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 29 Ronbex Street, Germiston, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 30
รหัสสินทรัพย์: xiy13484
ID สินค้าคงคลัง: ZA029970
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: Dyna 8-145 Explosives
วันที่: 2006
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 29 Ronbex Street, Germiston, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 34
รหัสสินทรัพย์: roa2377
ID สินค้าคงคลัง: ZA029974
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: RM300 Soil Stabilizer
วันที่: 2009
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 29 Ronbex Street, Germiston, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 35
รหัสสินทรัพย์: roa2372
ID สินค้าคงคลัง: ZA029975
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: RM300 Soil Stabilizer
วันที่: 2010
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 29 Ronbex Street, Germiston, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 36
รหัสสินทรัพย์: shv2239
ID สินค้าคงคลัง: ZA029976
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 980H
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kusile, District Witbank, Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 37
รหัสสินทรัพย์: pip2196
ID สินค้าคงคลัง: ZA029977
ผู้ผลิต: Fiat
โมเดล: FP60 Side Boom
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Setter Road, Commercia, Midrand, Gauteng, South Af
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 38
รหัสสินทรัพย์: roa2370
ID สินค้าคงคลัง: ZA029978
ผู้ผลิต: Pilot Crushtec
โมเดล: Tecon T-15 Tow Behind
วันที่: 2009
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 29 Ronbex Street, Germiston, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 40
รหัสสินทรัพย์: roa2369
ID สินค้าคงคลัง: ZA029980
ผู้ผลิต: Wirtgen
โมเดล: SP15
วันที่: 2012
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 29 Ronbex Street, Germiston, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 41
รหัสสินทรัพย์: cnb2144
ID สินค้าคงคลัง: ZA029981
ผู้ผลิต: Schwing
โมเดล: SP2800HDR-20D136
วันที่: 2008
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kusile, District Witbank, Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 42
รหัสสินทรัพย์: roa2368
ID สินค้าคงคลัง: ZA029982
ผู้ผลิต: StrucMac
โมเดล: Tow Behind
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 29 Ronbex Street, Germiston, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com