ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Transnet Engineering Online Auction - South Africa - Sale 38 - All Lots (29 Lots)

Online auction of wheels & axles, worshop machinery and various store stock items

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1
รหัสสินทรัพย์: xjz4058
ID สินค้าคงคลัง: ZA58291
ผู้ผลิต: 34 or 36 inch
โมเดล: 700 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 2208, Koedoespoort, Pretoria, Gauteng, South Afric
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2
รหัสสินทรัพย์: xjz4059
ID สินค้าคงคลัง: ZA58292
ผู้ผลิต: 34 or 36 inch
โมเดล: 300 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 2208, Koedoespoort, Pretoria, Gauteng, South Afric
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3
รหัสสินทรัพย์: xjz4056
ID สินค้าคงคลัง: ZA58293
ผู้ผลิต: 34 or 36 inch
โมเดล: 300 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Durban, Kwazulu Natal, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 5
รหัสสินทรัพย์: xjz4057
ID สินค้าคงคลัง: ZA58295
ผู้ผลิต: 34 or 36 inch
โมเดล: 200 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Bloemfontein, Free State, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 101
รหัสสินทรัพย์: fa2113043
ID สินค้าคงคลัง: ZA5361
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various Store
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Plant 1417, Sentrarand, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 102
รหัสสินทรัพย์: fa2113038
ID สินค้าคงคลัง: ZA5362
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various Store
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Plant 1117, Sentrarand, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 151
รหัสสินทรัพย์: sha2079
ID สินค้าคงคลัง: ZA5371
ผู้ผลิต: CMZ
โมเดล: L-550-B Shaping
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Koedoespoort, Pretoria, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 152
รหัสสินทรัพย์: sha2078
ID สินค้าคงคลัง: ZA5372
ผู้ผลิต: CMZ
โมเดล: L-550-B Shaping
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Koedoespoort, Pretoria, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 153
รหัสสินทรัพย์: wtc7774
ID สินค้าคงคลัง: ZA5373
ผู้ผลิต:
โมเดล: UM - Milling
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Koedoespoort, Pretoria, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 154
รหัสสินทรัพย์: wtc7775
ID สินค้าคงคลัง: ZA5374
ผู้ผลิต: Lagun
โมเดล: FU-2 Milling
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Koedoespoort, Pretoria, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 155
รหัสสินทรัพย์: wtc7773
ID สินค้าคงคลัง: ZA5375
ผู้ผลิต: Lagun
โมเดล: FU-2 Milling
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Koedoespoort, Pretoria, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 156
รหัสสินทรัพย์: xks18459
ID สินค้าคงคลัง: ZA5376
ผู้ผลิต:
โมเดล: Approximately 3 Ton Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Koedoespoort, Pretoria, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 181
รหัสสินทรัพย์: fa2113039
ID สินค้าคงคลัง: ZA5391
ผู้ผลิต:
โมเดล: Stores Stock
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Germiston, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 182
รหัสสินทรัพย์: fa2113035
ID สินค้าคงคลัง: ZA5392
ผู้ผลิต:
โมเดล: Stores Stock
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Germiston, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 301
รหัสสินทรัพย์: fa2113042
ID สินค้าคงคลัง: ZA58261
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various Store
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Plant 1106, Durban, Kwazulu Natal, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 401
รหัสสินทรัพย์: fa2113034
ID สินค้าคงคลัง: ZA58271
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various Store
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Plant 1113, Swartkops, Port Elizabeth, South Afric
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 411
รหัสสินทรัพย์: stp3799
ID สินค้าคงคลัง: ZA58281
ผู้ผลิต: Braithwaite
โมเดล: Steel Water
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cambridge, East London, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 412
รหัสสินทรัพย์: stp3800
ID สินค้าคงคลัง: ZA58282
ผู้ผลิต: Braithwaite
โมเดล: Steel Water
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cambridge, East London, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 501
รหัสสินทรัพย์: fa2113036
ID สินค้าคงคลัง: ZA58299
ผู้ผลิต:
โมเดล: Moulding
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Bloemfontein, Free State, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 37157
รหัสสินทรัพย์: fa2113044
ID สินค้าคงคลัง: ZA57207
ผู้ผลิต:
โมเดล: Rail Wheel Heating
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Koedoespoort, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 37409
รหัสสินทรัพย์: fa2113037
ID สินค้าคงคลัง: ZA4909
ผู้ผลิต:
โมเดล: Stripped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Uitenhage, Eastern Cape, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 37411
รหัสสินทรัพย์: fa2113041
ID สินค้าคงคลัง: ZA4911
ผู้ผลิต: Micafil Zurich
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Uitenhage, Eastern Cape, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 37417
รหัสสินทรัพย์: swc2078
ID สินค้าคงคลัง: ZA4917
ผู้ผลิต: Wap
โมเดล: High Pressure
วันที่: 1983
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Uitenhage, Eastern Cape, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 37418
รหัสสินทรัพย์: fa2113040
ID สินค้าคงคลัง: ZA4918
ผู้ผลิต: Kiln
โมเดล: HTF169
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Uitenhage, Eastern Cape, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 37421
รหัสสินทรัพย์: wtb7951
ID สินค้าคงคลัง: ZA4921
ผู้ผลิต: Herbert
โมเดล: Turret
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Uitenhage, Eastern Cape, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 37422
รหัสสินทรัพย์: wtb7950
ID สินค้าคงคลัง: ZA4922
ผู้ผลิต: Herbert
โมเดล: Stripped Turret
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Uitenhage, Eastern Cape, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 37431
รหัสสินทรัพย์: fa2113033
ID สินค้าคงคลัง: ZA4931
ผู้ผลิต:
โมเดล: Disassembled
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Uitenhage, Eastern Cape, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 114302
รหัสสินทรัพย์: fer3033
ID สินค้าคงคลัง: ZA57222
ผู้ผลิต:
โมเดล: Sound
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Transmed Shipping Road 2 Prospecton, South Afric
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 114310
รหัสสินทรัพย์: fer3032
ID สินค้าคงคลัง: ZA57230
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various Carbon Steel
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sea Cow Lake Durban Kwazulu Natal, Durban, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com