ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Gutco Manufacturing CC (In Liquidation) - All Lots (163 Lots)

Live onsite auction of, aluminium / stainless steel processing machinery equipment and office contents

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
[1] 2 3 4
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1
รหัสสินทรัพย์: msh2446
ID สินค้าคงคลัง: ZA060720
ผู้ผลิต: Baileigh
โมเดล: EBS-916M
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2
รหัสสินทรัพย์: msh2312
ID สินค้าคงคลัง: ZA060721
ผู้ผลิต: Martlet
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3
รหัสสินทรัพย์: msh2442
ID สินค้าคงคลัง: ZA060722
ผู้ผลิต: Thermadyne
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
รายการ: 2
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4
รหัสสินทรัพย์: msh2346
ID สินค้าคงคลัง: ZA060723
ผู้ผลิต: Striebig
โมเดล: Standard TRK2 6216
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 5
รหัสสินทรัพย์: msh2335
ID สินค้าคงคลัง: ZA060724
ผู้ผลิต: Coral
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 6
รหัสสินทรัพย์: msh2405
ID สินค้าคงคลัง: ZA060725
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
รายการ: 5
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 7
รหัสสินทรัพย์: msh2316
ID สินค้าคงคลัง: ZA060726
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
รายการ: 6
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 8
รหัสสินทรัพย์: msh2327
ID สินค้าคงคลัง: ZA060727
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 9
รหัสสินทรัพย์: msh2358
ID สินค้าคงคลัง: ZA060728
ผู้ผลิต:
โมเดล: HYSJD-120
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 10
รหัสสินทรัพย์: msh2308
ID สินค้าคงคลัง: ZA060729
ผู้ผลิต: Guifil
โมเดล: PE 30-63
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 11
รหัสสินทรัพย์: msh2434
ID สินค้าคงคลัง: ZA060730
ผู้ผลิต: Elga
โมเดล: 3006
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 12
รหัสสินทรัพย์: msh2416
ID สินค้าคงคลัง: ZA060731
ผู้ผลิต: Roundo Mod
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 13
รหัสสินทรัพย์: msh2391
ID สินค้าคงคลัง: ZA060732
ผู้ผลิต: SAF Nertajet ZIP
โมเดล: Type 0408-2040
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 14
รหัสสินทรัพย์: msh2329
ID สินค้าคงคลัง: ZA060733
ผู้ผลิต: ESAB
โมเดล: Power compact 250
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 15
รหัสสินทรัพย์: msh2431
ID สินค้าคงคลัง: ZA060734
ผู้ผลิต: Thermadyne
โมเดล: 250
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 16
รหัสสินทรัพย์: msh2418
ID สินค้าคงคลัง: ZA060735
ผู้ผลิต: Porta pak
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 17
รหัสสินทรัพย์: msh2420
ID สินค้าคงคลัง: ZA060736
ผู้ผลิต: Fronius
โมเดล: FK 2200
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 18
รหัสสินทรัพย์: msh2355
ID สินค้าคงคลัง: ZA060737
ผู้ผลิต: Miller
โมเดล: Syncrowave 250 AC/DC
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 19
รหัสสินทรัพย์: msh2415
ID สินค้าคงคลัง: ZA060738
ผู้ผลิต: Promecam
โมเดล: RG-103
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 20
รหัสสินทรัพย์: msh2359
ID สินค้าคงคลัง: ZA060739
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 21
รหัสสินทรัพย์: msh2343
ID สินค้าคงคลัง: ZA060740
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
รายการ: 2
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 22
รหัสสินทรัพย์: msh2366
ID สินค้าคงคลัง: ZA060741
ผู้ผลิต:
โมเดล: 028A-4x200
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 23
รหัสสินทรัพย์: msh2313
ID สินค้าคงคลัง: ZA060742
ผู้ผลิต:
โมเดล: Master TE206
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 24
รหัสสินทรัพย์: msh2441
ID สินค้าคงคลัง: ZA060743
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 25
รหัสสินทรัพย์: msh2387
ID สินค้าคงคลัง: ZA060744
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 26
รหัสสินทรัพย์: msh2438
ID สินค้าคงคลัง: ZA060745
ผู้ผลิต: ACL
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 27
รหัสสินทรัพย์: msh2328
ID สินค้าคงคลัง: ZA060746
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 28
รหัสสินทรัพย์: msh2445
ID สินค้าคงคลัง: ZA060747
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 29
รหัสสินทรัพย์: msh2455
ID สินค้าคงคลัง: ZA060748
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 30
รหัสสินทรัพย์: msh2406
ID สินค้าคงคลัง: ZA060749
ผู้ผลิต: Bernardo
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 31
รหัสสินทรัพย์: msh2440
ID สินค้าคงคลัง: ZA060750
ผู้ผลิต: De Walt
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 32
รหัสสินทรัพย์: msh2321
ID สินค้าคงคลัง: ZA060751
ผู้ผลิต: De Walt
โมเดล: DW742
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 33
รหัสสินทรัพย์: msh2333
ID สินค้าคงคลัง: ZA060752
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
รายการ: 7
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 34
รหัสสินทรัพย์: msh2429
ID สินค้าคงคลัง: ZA060753
ผู้ผลิต:
โมเดล: DP51032F/F1
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 35
รหัสสินทรัพย์: msh2423
ID สินค้าคงคลัง: ZA060754
ผู้ผลิต: Wood Major
โมเดล: BS-888
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 36
รหัสสินทรัพย์: msh2341
ID สินค้าคงคลัง: ZA060755
ผู้ผลิต: Sienben
โมเดล: 89/5885
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 37
รหัสสินทรัพย์: msh2390
ID สินค้าคงคลัง: ZA060756
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 38
รหัสสินทรัพย์: msh2448
ID สินค้าคงคลัง: ZA060757
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
รายการ: 3
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 39
รหัสสินทรัพย์: msh2345
ID สินค้าคงคลัง: ZA060758
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: 7FC18
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 40
รหัสสินทรัพย์: msh2421
ID สินค้าคงคลัง: ZA060759
ผู้ผลิต: Nideka
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 41
รหัสสินทรัพย์: msh2393
ID สินค้าคงคลัง: ZA060760
ผู้ผลิต:
โมเดล: W11-6mx3000mm
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 42
รหัสสินทรัพย์: msh2409
ID สินค้าคงคลัง: ZA060761
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
รายการ: 2
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 43
รหัสสินทรัพย์: msh2433
ID สินค้าคงคลัง: ZA060762
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 44
รหัสสินทรัพย์: msh2404
ID สินค้าคงคลัง: ZA060763
ผู้ผลิต: WTL
โมเดล: MSME-315
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 45
รหัสสินทรัพย์: msh2451
ID สินค้าคงคลัง: ZA060764
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
รายการ: 2
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 46
รหัสสินทรัพย์: msh2439
ID สินค้าคงคลัง: ZA060765
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 47
รหัสสินทรัพย์: msh2332
ID สินค้าคงคลัง: ZA060766
ผู้ผลิต: SDK
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 48
รหัสสินทรัพย์: msh2350
ID สินค้าคงคลัง: ZA060767
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 49
รหัสสินทรัพย์: msh2449
ID สินค้าคงคลัง: ZA060768
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
รายการ: 6
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 50
รหัสสินทรัพย์: msh2432
ID สินค้าคงคลัง: ZA060769
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 13 Sixeth Street, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
[1] 2 3 4
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com