ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Transnet Freight Rail Online Auction - South Africa - Sale 135 - All Lots (285 Lots)

Transnet Sale 135: Online auction of electrical locomotives, wagons and tug boat

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
[1] 2 3 4 5 6
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1
รหัสสินทรัพย์: fer3657
ID สินค้าคงคลัง: ZA88701
ผู้ผลิต:
โมเดล: 623 004 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Bellville, Western Cape, South Africa
รายการ: 48
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2
รหัสสินทรัพย์: fer3650
ID สินค้าคงคลัง: ZA88702
ผู้ผลิต:
โมเดล: 535 681 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Bloemfontein, Free State Province, South Afr
รายการ: 38
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3
รหัสสินทรัพย์: fer3652
ID สินค้าคงคลัง: ZA88703
ผู้ผลิต:
โมเดล: 320 429 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Polokwane, Limpopo, South Africa
รายการ: 25
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4
รหัสสินทรัพย์: fer3665
ID สินค้าคงคลัง: ZA88704
ผู้ผลิต:
โมเดล: 544 007 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Bayhead, Durban, Kwazulu Natal, South Afric
รายการ: 46
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 5
รหัสสินทรัพย์: fer3670
ID สินค้าคงคลัง: ZA88705
ผู้ผลิต:
โมเดล: 1 809 171 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Saldanha, Western Cape, South Africa
รายการ: 12
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 8
รหัสสินทรัพย์: fer3658
ID สินค้าคงคลัง: ZA88708
ผู้ผลิต:
โมเดล: 71 799 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Port Elizabeth, Eastern Cape, South Africa
รายการ: 6
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 9
รหัสสินทรัพย์: fer3656
ID สินค้าคงคลัง: ZA88709
ผู้ผลิต:
โมเดล: 35 636 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Ulundi, Kwazulu Natal, South Africa
รายการ: 3
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 12
รหัสสินทรัพย์: fer3655
ID สินค้าคงคลัง: ZA88712
ผู้ผลิต:
โมเดล: 37 565 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Emakwezini, Mbonambi, Kwazulu Natal, South
รายการ: 3
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 13
รหัสสินทรัพย์: fer3659
ID สินค้าคงคลัง: ZA88713
ผู้ผลิต:
โมเดล: 11 885 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Iswepe, Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 14
รหัสสินทรัพย์: fer3646
ID สินค้าคงคลัง: ZA88714
ผู้ผลิต:
โมเดล: 47 502 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Mqwabe, Paulpietersburg Region, Kwazulu Nata
รายการ: 4
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 15
รหัสสินทรัพย์: fer3660
ID สินค้าคงคลัง: ZA88715
ผู้ผลิต:
โมเดล: 78 660 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Piet Retief, Mpumalanga, South Africa
รายการ: 7
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 16
รหัสสินทรัพย์: fer3649
ID สินค้าคงคลัง: ZA88716
ผู้ผลิต:
โมเดล: 124 943 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Sheepmoor, Ermelo, Mpumalanga, South Africa
รายการ: 10
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 17
รหัสสินทรัพย์: fer3662
ID สินค้าคงคลัง: ZA88717
ผู้ผลิต:
โมเดล: 40 158 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Zungwini, Kwazulu Natal, South Africa
รายการ: 3
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 18
รหัสสินทรัพย์: fer3666
ID สินค้าคงคลัง: ZA88718
ผู้ผลิต:
โมเดล: 17 973 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Phalaborwa, Limpopo, South Africa
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 19
รหัสสินทรัพย์: fer3664
ID สินค้าคงคลัง: ZA88719
ผู้ผลิต:
โมเดล: 242 524 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Politsi, Tzaneen, Limpopo, South Africa
รายการ: 18
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 20
รหัสสินทรัพย์: fer3651
ID สินค้าคงคลัง: ZA88720
ผู้ผลิต:
โมเดล: 58 677 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Paarden Eiland, Cape Town, South Africa
รายการ: 4
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 21
รหัสสินทรัพย์: fer3654
ID สินค้าคงคลัง: ZA88721
ผู้ผลิต:
โมเดล: 151 33 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Sishen, Northen Cape, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 22
รหัสสินทรัพย์: fer3653
ID สินค้าคงคลัง: ZA88722
ผู้ผลิต:
โมเดล: 27 300 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Worcester, Western Cape, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 23
รหัสสินทรัพย์: fer3672
ID สินค้าคงคลัง: ZA88723
ผู้ผลิต:
โมเดล: 18 682 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Germiston, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 24
รหัสสินทรัพย์: fer3667
ID สินค้าคงคลัง: ZA88724
ผู้ผลิต:
โมเดล: 954 181 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Swartkops, Eastern Cape, South Africa
รายการ: 12
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 52
รหัสสินทรัพย์: fer3648
ID สินค้าคงคลัง: ZA88752
ผู้ผลิต:
โมเดล: 73 346 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Kaapmuiden, Mpumalanga, South Africa
รายการ: 9
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 53
รหัสสินทรัพย์: fer3661
ID สินค้าคงคลัง: ZA88753
ผู้ผลิต:
โมเดล: 23 205 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Stillwater Vryheid, Kwazulu Natal, South Afr
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 54
รหัสสินทรัพย์: fer3663
ID สินค้าคงคลัง: ZA88754
ผู้ผลิต:
โมเดล: 112 613 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Khumani, Northern Cape, Cape Town, South Afri
รายการ: 11
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 55
รหัสสินทรัพย์: fer3647
ID สินค้าคงคลัง: ZA88755
ผู้ผลิต:
โมเดล: 11 876 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Mkhondo, Piet Retief, Mpumalanga , South Afr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 56
รหัสสินทรัพย์: fer3668
ID สินค้าคงคลัง: ZA88756
ผู้ผลิต:
โมเดล: 11 603 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Umunywana, Kwazulu Natal, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 57
รหัสสินทรัพย์: fer3669
ID สินค้าคงคลัง: ZA88757
ผู้ผลิต:
โมเดล: 11 730 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Pendoring, Brits, North West Province, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 151
รหัสสินทรัพย์: etr2021
ID สินค้าคงคลัง: ZA77141
ผู้ผลิต: John & Phillips
โมเดล: 66 000 HV, 2 432 Lv
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Germiston, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 152
รหัสสินทรัพย์: etr2020
ID สินค้าคงคลัง: ZA77142
ผู้ผลิต: John & Phillips
โมเดล: 66 000 HV, 2 432 Lv
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Germiston, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 161
รหัสสินทรัพย์: pri2639
ID สินค้าคงคลัง: ZA88831
ผู้ผลิต: Oce
โมเดล: TCS 500
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, 308D Cuyler Manor, Uitenhage, Eastern Cape, S
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 162
รหัสสินทรัพย์: pri2638
ID สินค้าคงคลัง: ZA88832
ผู้ผลิต: Hewitt
โมเดล: HP, Design Jet 750 plus
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, 308D Cuyler Manor, Uitenhage, Eastern Cape, S
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 163
รหัสสินทรัพย์: pri2640
ID สินค้าคงคลัง: ZA88833
ผู้ผลิต: Oce
โมเดล: Amo
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, 308D Cuyler Manor, Uitenhage, Eastern Cape, S
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 171
รหัสสินทรัพย์: poh4581
ID สินค้าคงคลัง: ZA88851
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various Scrap Loco
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Pyramid South Loco Depot, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 172
รหัสสินทรัพย์: epg2114
ID สินค้าคงคลัง: ZA88852
ผู้ผลิต: BBC
โมเดล: 7-E
วันที่: 2012
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Pyramid South Loco Depot, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 173
รหัสสินทรัพย์: epg2115
ID สินค้าคงคลัง: ZA88853
ผู้ผลิต: BBC
โมเดล: 7-E
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Pyramid South Loco Depot, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 174
รหัสสินทรัพย์: epg2116
ID สินค้าคงคลัง: ZA88854
ผู้ผลิต: BBC
โมเดล: 7-E
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Pyramid South Loco Depot, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 175
รหัสสินทรัพย์: fer3673
ID สินค้าคงคลัง: ZA88855
ผู้ผลิต: Scaw
โมเดล: 7-E
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Pyramid South Loco Depot, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 201
รหัสสินทรัพย์: fa2115939
ID สินค้าคงคลัง: ZA88771
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Infra depot Cambridge, East London, Eastern C
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 202
รหัสสินทรัพย์: maz6618
ID สินค้าคงคลัง: ZA88772
ผู้ผลิต:
โมเดล: Foam Concentrate
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, TNPA, Tanker berth, East London, Eastern Cape
รายการ: 4
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 210
รหัสสินทรัพย์: eno23347
ID สินค้าคงคลัง: ZA88781
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Buoy Yard, Richards Bay, Kwa-Zulu Natal, Sout
รายการ: 34
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 211
รหัสสินทรัพย์: fa2115946
ID สินค้าคงคลัง: ZA88782
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Buoy Yard, Richards Bay, Kwa-Zulu Natal, Sout
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 212
รหัสสินทรัพย์: fa2115940
ID สินค้าคงคลัง: ZA88783
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Buoy Yard, Richards Bay, Kwa-Zulu Natal, Sout
รายการ: 6
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 213
รหัสสินทรัพย์: wa32583
ID สินค้าคงคลัง: ZA88784
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Buoy Yard, Richards Bay, Kwa-Zulu Natal, Sout
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 214
รหัสสินทรัพย์: fa2115948
ID สินค้าคงคลัง: ZA88785
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Buoy Yard, Richards Bay, Kwa-Zulu Natal, Sout
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 215
รหัสสินทรัพย์: eno23351
ID สินค้าคงคลัง: ZA88786
ผู้ผลิต: Willard
โมเดล: 2 volt
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Buoy Yard, Richards Bay, Kwa-Zulu Natal, Sout
รายการ: 8
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 216
รหัสสินทรัพย์: eno23350
ID สินค้าคงคลัง: ZA88787
ผู้ผลิต: StonCor Africa
โมเดล: 5 Liter
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Truck Shed, Richards Bay, Kwa-Zulu Natal, Sou
รายการ: 29
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 217
รหัสสินทรัพย์: eno23346
ID สินค้าคงคลัง: ZA88788
ผู้ผลิต:
โมเดล: Part B, 1 Liter
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Truck Shed, Richards Bay, Kwa-Zulu Natal, Sou
รายการ: 37
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 218
รหัสสินทรัพย์: eno23344
ID สินค้าคงคลัง: ZA88789
ผู้ผลิต: Plascon
โมเดล: 20 Liter
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Truck Shed, Richards Bay, Kwa-Zulu Natal, Sou
รายการ: 4
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 219
รหัสสินทรัพย์: eno23345
ID สินค้าคงคลัง: ZA88790
ผู้ผลิต: Dulux
โมเดล: Trade, 20 Liter
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Truck Shed, Richards Bay, Kwa-Zulu Natal, Sou
รายการ: 6
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 220
รหัสสินทรัพย์: eno23348
ID สินค้าคงคลัง: ZA88791
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Buoy Yard, Richards Bay, Kwa-Zulu Natal, Sout
รายการ: 3
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 221
รหัสสินทรัพย์: eno23349
ID สินค้าคงคลัง: ZA88792
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Buoy Yard, Richards Bay, Kwa-Zulu Natal, Sout
รายการ: 14
 
 ปิดแล้ว
[1] 2 3 4 5 6
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com