ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Transnet Freight Rail Online Auction - South Africa - Sale 135 - All Lots (285 Lots)

Transnet Sale 135: Online auction of electrical locomotives, wagons and tug boat

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
1 [2] 3 4 5 6
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 222
รหัสสินทรัพย์: maz6619
ID สินค้าคงคลัง: ZA88793
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Buoy Yard, Richards Bay, Kwa-Zulu Natal, Sout
รายการ: 3
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 223
รหัสสินทรัพย์: fa2115938
ID สินค้าคงคลัง: ZA88794
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Buoy Yard, Richards Bay, Kwa-Zulu Natal, Sout
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 224
รหัสสินทรัพย์: fa2115950
ID สินค้าคงคลัง: ZA88795
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Buoy Yard, Richards Bay, Kwa-Zulu Natal, Sout
รายการ: 4
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 225
รหัสสินทรัพย์: fa2115945
ID สินค้าคงคลัง: ZA88796
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Buoy Yard, Richards Bay, Kwa-Zulu Natal, Sout
รายการ: 5
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 226
รหัสสินทรัพย์: fa2115943
ID สินค้าคงคลัง: ZA88797
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Buoy Yard, Richards Bay, Kwa-Zulu Natal, Sout
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 227
รหัสสินทรัพย์: fa2115941
ID สินค้าคงคลัง: ZA88798
ผู้ผลิต: Aluminium
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Buoy Yard, Richards Bay, Kwa-Zulu Natal, Sout
รายการ: 10
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 228
รหัสสินทรัพย์: fa2115952
ID สินค้าคงคลัง: ZA88799
ผู้ผลิต: Oregon Pine
โมเดล: Wooden
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Buoy Yard, Richards Bay, Kwa-Zulu Natal, Sout
รายการ: 12
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 229
รหัสสินทรัพย์: fa2115947
ID สินค้าคงคลัง: ZA88800
ผู้ผลิต: Oregon
โมเดล: Wooden
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Buoy Yard, Richards Bay, Kwa-Zulu Natal, Sout
รายการ: 22
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 230
รหัสสินทรัพย์: fa2115944
ID สินค้าคงคลัง: ZA88801
ผู้ผลิต:
โมเดล: Steel
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Buoy Yard, Richards Bay, Kwa-Zulu Natal, Sout
รายการ: 12
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 231
รหัสสินทรัพย์: pcs2502
ID สินค้าคงคลัง: ZA88802
ผู้ผลิต:
โมเดล: Diesel
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Buoy Yard, Richards Bay, Kwa-Zulu Natal, Sout
รายการ: 7
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 232
รหัสสินทรัพย์: wir2077
ID สินค้าคงคลัง: ZA88803
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Buoy Yard, Richards Bay, Kwa-Zulu Natal, Sout
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 233
รหัสสินทรัพย์: fa2115951
ID สินค้าคงคลัง: ZA88804
ผู้ผลิต:
โมเดล: Scrap
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Buoy Yard, Richards Bay, Kwa-Zulu Natal, Sout
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 234
รหัสสินทรัพย์: fa2115949
ID สินค้าคงคลัง: ZA88805
ผู้ผลิต:
โมเดล: Wooden
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Buoy Yard, Richards Bay, Kwa-Zulu Natal, Sout
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 235
รหัสสินทรัพย์: wa32584
ID สินค้าคงคลัง: ZA88806
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Buoy Yard, Richards Bay, Kwa-Zulu Natal, Sout
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 236
รหัสสินทรัพย์: fa2115942
ID สินค้าคงคลัง: ZA88807
ผู้ผลิต: Defy
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Truck Shed, Richards Bay, Kwa-Zulu Natal, Sou
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 237
รหัสสินทรัพย์: oki4444
ID สินค้าคงคลัง: ZA88808
ผู้ผลิต: KIC
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Truck Shed, Richards Bay, Kwa-Zulu Natal, Sou
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 238
รหัสสินทรัพย์: oki4445
ID สินค้าคงคลัง: ZA88809
ผู้ผลิต: Daewoo
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Truck Shed, Richards Bay, Kwa-Zulu Natal, Sou
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 239
รหัสสินทรัพย์: oki4443
ID สินค้าคงคลัง: ZA88810
ผู้ผลิต: Pineware
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Truck Shed, Richards Bay, Kwa-Zulu Natal, Sou
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 240
รหัสสินทรัพย์: oki4442
ID สินค้าคงคลัง: ZA88811
ผู้ผลิต: Kelvinator
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Truck Shed, Richards Bay, Kwa-Zulu Natal, Sou
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 241
รหัสสินทรัพย์: oki4446
ID สินค้าคงคลัง: ZA88812
ผู้ผลิต: Pineware
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Truck Shed, Richards Bay, Kwa-Zulu Natal, Sou
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 242
รหัสสินทรัพย์: vot3217
ID สินค้าคงคลัง: ZA88813
ผู้ผลิต: Turf King
โมเดล: 750
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Truck Shed, Richards Bay, Kwa-Zulu Natal, Sou
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 243
รหัสสินทรัพย์: vot3216
ID สินค้าคงคลัง: ZA88814
ผู้ผลิต: Protea
โมเดล: 750R
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Truck Shed, Richards Bay, Kwa-Zulu Natal, Sou
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 244
รหัสสินทรัพย์: el32661
ID สินค้าคงคลัง: ZA88815
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Buoy Yard, Richards Bay, Kwa-Zulu Natal, Sout
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 251
รหัสสินทรัพย์: vot3218
ID สินค้าคงคลัง: ZA88821
ผู้ผลิต:
โมเดล: 3 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, No2 Old good shed, Foskor Road, Phalaborwa, S
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 301
รหัสสินทรัพย์: vph2203
ID สินค้าคงคลัง: ZA76851
ผู้ผลิต: Mafi
โมเดล: MT25YT, 4x2, Accident Damaged
วันที่: 2006
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Transnet Port Terminal Pier 2, Durban, Kwazul
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 302
รหัสสินทรัพย์: vph2202
ID สินค้าคงคลัง: ZA76852
ผู้ผลิต: Kalmar
โมเดล: CSC440, 40 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Transnet Port Terminal Pier 2, Durban, Kwazul
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 303
รหัสสินทรัพย์: vph2188
ID สินค้าคงคลัง: ZA76853
ผู้ผลิต: Kalmar
โมเดล: CSC440, 40 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Transnet Port Terminal Pier 2, Durban, Kwazul
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 304
รหัสสินทรัพย์: vph2194
ID สินค้าคงคลัง: ZA76854
ผู้ผลิต: Kalmar
โมเดล: CSC440, 40 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Transnet Port Terminal Pier 2, Durban, Kwazul
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 305
รหัสสินทรัพย์: vph2192
ID สินค้าคงคลัง: ZA76855
ผู้ผลิต: Kalmar
โมเดล: CSC440, 40 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Transnet Port Terminal Pier 2, Durban, Kwazul
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 306
รหัสสินทรัพย์: vph2193
ID สินค้าคงคลัง: ZA76856
ผู้ผลิต: Kalmar
โมเดล: CSC440, 40 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Transnet Port Terminal Pier 2, Durban, Kwazul
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 307
รหัสสินทรัพย์: vph2198
ID สินค้าคงคลัง: ZA76857
ผู้ผลิต: Kalmar
โมเดล: CSC440, 40 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Transnet Port Terminal Pier 2, Durban, Kwazul
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 308
รหัสสินทรัพย์: vph2195
ID สินค้าคงคลัง: ZA76858
ผู้ผลิต: Terex
โมเดล: Noell SC644E, 65 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Transnet Port Terminal Pier 2, Durban, Kwazul
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 309
รหัสสินทรัพย์: vph2187
ID สินค้าคงคลัง: ZA76859
ผู้ผลิต: Terex
โมเดล: Stripped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Transnet Port Terminal Pier 2, Durban, Kwazul
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 310
รหัสสินทรัพย์: mcc2544
ID สินค้าคงคลัง: ZA76860
ผู้ผลิต: Maersk Sealand
โมเดล: 2,9 x 9,6 Meter, Damaged
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Transnet Port Terminal Pier 2, Durban, Kwazul
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 311
รหัสสินทรัพย์: mcc2545
ID สินค้าคงคลัง: ZA76861
ผู้ผลิต: Maersk Sealand
โมเดล: 2,9 x 9,5 Meter, Damaged
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Transnet Port Terminal Pier 2, Durban, Kwazul
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 312
รหัสสินทรัพย์: mcc2540
ID สินค้าคงคลัง: ZA76862
ผู้ผลิต: Maersk Sealand
โมเดล: 2,9 x 9,6 Meter, Damaged
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Transnet Port Terminal Pier 2, Durban, Kwazul
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 313
รหัสสินทรัพย์: mcc2539
ID สินค้าคงคลัง: ZA76863
ผู้ผลิต:
โมเดล: 6 Meter Damaged
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Transnet Port Terminal Pier 2, Durban, Kwazul
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 314
รหัสสินทรัพย์: mcc2541
ID สินค้าคงคลัง: ZA76864
ผู้ผลิต: Maersk Sealand
โมเดล: 6 Meter Damaged
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Transnet Port Terminal Pier 2, Durban, Kwazul
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 315
รหัสสินทรัพย์: mcc2538
ID สินค้าคงคลัง: ZA76865
ผู้ผลิต:
โมเดล: 12 Meter, Damaged
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Transnet Port Terminal Pier 2, Durban, Kwazul
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 316
รหัสสินทรัพย์: mcc2536
ID สินค้าคงคลัง: ZA76866
ผู้ผลิต:
โมเดล: Fibre Resin Panel
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Transnet Port Terminal Pier 2, Durban, Kwazul
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 317
รหัสสินทรัพย์: mcc2542
ID สินค้าคงคลัง: ZA76867
ผู้ผลิต: Maersk Sealand
โมเดล: 2,9 x 9,6 Meter, Damaged
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Transnet Port Terminal Pier 2, Durban, Kwazul
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 318
รหัสสินทรัพย์: mcc2543
ID สินค้าคงคลัง: ZA76868
ผู้ผลิต:
โมเดล: 6 Meter Damaged
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Transnet Port Terminal Pier 2, Durban, Kwazul
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 319
รหัสสินทรัพย์: mcc2537
ID สินค้าคงคลัง: ZA76869
ผู้ผลิต: CAI
โมเดล: 12 Meter Damaged
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Transnet Port Terminal Pier 2, Durban, Kwazul
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 320
รหัสสินทรัพย์: fer3674
ID สินค้าคงคลัง: ZA88870
ผู้ผลิต:
โมเดล: 1 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Durban, Multi Purpose, Kwa-Zulu Natal,, South
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 321
รหัสสินทรัพย์: fer3675
ID สินค้าคงคลัง: ZA88871
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Durban, Multi Purpose, Kwa-Zulu Natal,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ไม่มีรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 322
รหัสสินทรัพย์: fer3686
ID สินค้าคงคลัง: ZA88872
ผู้ผลิต:
โมเดล: 4 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Durban, Multi Purpose, Kwa-Zulu Natal,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 331
รหัสสินทรัพย์: foz3572
ID สินค้าคงคลัง: ZA76870
ผู้ผลิต: Scania
โมเดล: V8, Damaged
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Transnet Port Terminal Pier 1, Durban, Kwazul
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 332
รหัสสินทรัพย์: foz3570
ID สินค้าคงคลัง: ZA76871
ผู้ผลิต: Scania
โมเดล: V8, Damaged
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Transnet Port Terminal Pier 1, Durban, Kwazul
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 333
รหัสสินทรัพย์: foz3571
ID สินค้าคงคลัง: ZA76872
ผู้ผลิต: Scania
โมเดล: V8, Damaged
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Transnet Port Terminal Pier 1, Durban, Kwazul
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 334
รหัสสินทรัพย์: foz3569
ID สินค้าคงคลัง: ZA76873
ผู้ผลิต: Scania
โมเดล: V8
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Transnet Port Terminal Pier 1, Durban, Kwazul
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
1 [2] 3 4 5 6
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com