ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Transnet Freight Rail Online Auction - South Africa - Sale 135 - All Lots (285 Lots)

Transnet Sale 135: Online auction of electrical locomotives, wagons and tug boat

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
1 2 3 [4] 5 6
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 423
รหัสสินทรัพย์: trl3308
ID สินค้าคงคลัง: ZA76993
ผู้ผลิต:
โมเดล: 30 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Multi Purpose Terminal, Richards Bay, Kwazulu
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 424
รหัสสินทรัพย์: trl3309
ID สินค้าคงคลัง: ZA76994
ผู้ผลิต:
โมเดล: 30 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Multi Purpose Terminal, Richards Bay, Kwazulu
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 425
รหัสสินทรัพย์: trl3338
ID สินค้าคงคลัง: ZA76995
ผู้ผลิต:
โมเดล: 30 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Multi Purpose Terminal, Richards Bay, Kwazulu
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 426
รหัสสินทรัพย์: trl3321
ID สินค้าคงคลัง: ZA76996
ผู้ผลิต:
โมเดล: 30 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Multi Purpose Terminal, Richards Bay, Kwazulu
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 427
รหัสสินทรัพย์: trl3330
ID สินค้าคงคลัง: ZA76997
ผู้ผลิต:
โมเดล: 30 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Multi Purpose Terminal, Richards Bay, Kwazulu
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 428
รหัสสินทรัพย์: xkr2575
ID สินค้าคงคลัง: ZA76998
ผู้ผลิต:
โมเดล: 20 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Multi Purpose Terminal, Richards Bay, Kwazulu
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 429
รหัสสินทรัพย์: xkr2569
ID สินค้าคงคลัง: ZA76999
ผู้ผลิต:
โมเดล: 20 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Multi Purpose Terminal, Richards Bay, Kwazulu
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 430
รหัสสินทรัพย์: xkr2568
ID สินค้าคงคลัง: ZA77000
ผู้ผลิต:
โมเดล: 20 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Multi Purpose Terminal, Richards Bay, Kwazulu
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 431
รหัสสินทรัพย์: xkr2573
ID สินค้าคงคลัง: ZA77001
ผู้ผลิต:
โมเดล: 20 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Multi Purpose Terminal, Richards Bay, Kwazulu
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 432
รหัสสินทรัพย์: xkr2562
ID สินค้าคงคลัง: ZA77002
ผู้ผลิต:
โมเดล: 20 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Multi Purpose Terminal, Richards Bay, Kwazulu
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 433
รหัสสินทรัพย์: trl3334
ID สินค้าคงคลัง: ZA77003
ผู้ผลิต: Henred Fruehauf
โมเดล: Scrap Interlink
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Multi Purpose Terminal, Richards Bay, Kwazulu
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 434
รหัสสินทรัพย์: trl3328
ID สินค้าคงคลัง: ZA77004
ผู้ผลิต: Henred Fruehauf
โมเดล: Interlink
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Multi Purpose Terminal, Richards Bay, Kwazulu
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 435
รหัสสินทรัพย์: trl3322
ID สินค้าคงคลัง: ZA77005
ผู้ผลิต: Henred Fruehauf
โมเดล: 30 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Multi Purpose Terminal, Richards Bay, Kwazulu
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 436
รหัสสินทรัพย์: xjx141250
ID สินค้าคงคลัง: ZA77006
ผู้ผลิต: Hino
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Multi Purpose Terminal, Richards Bay, Kwazulu
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 437
รหัสสินทรัพย์: xjx141251
ID สินค้าคงคลัง: ZA77007
ผู้ผลิต: Nissan Diesel
โมเดล: Stripped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Multi Purpose Terminal, Richards Bay, Kwazulu
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 438
รหัสสินทรัพย์: trl3314
ID สินค้าคงคลัง: ZA77008
ผู้ผลิต:
โมเดล: Trailer
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Multi Purpose Terminal, Richards Bay, Kwazulu
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 439
รหัสสินทรัพย์: trl3329
ID สินค้าคงคลัง: ZA77009
ผู้ผลิต:
โมเดล: Trailer
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Multi Purpose Terminal, Richards Bay, Kwazulu
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 440
รหัสสินทรัพย์: trl3306
ID สินค้าคงคลัง: ZA77010
ผู้ผลิต:
โมเดล: Trailer
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Multi Purpose Terminal, Richards Bay, Kwazulu
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 441
รหัสสินทรัพย์: trl3327
ID สินค้าคงคลัง: ZA77011
ผู้ผลิต: Henred Fruehauf
โมเดล: Trailer
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Multi Purpose Terminal, Richards Bay, Kwazulu
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 442
รหัสสินทรัพย์: trl3312
ID สินค้าคงคลัง: ZA77012
ผู้ผลิต:
โมเดล: Trailer
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Multi Purpose Terminal, Richards Bay, Kwazulu
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 443
รหัสสินทรัพย์: trl3313
ID สินค้าคงคลัง: ZA77013
ผู้ผลิต:
โมเดล: Trailer
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Multi Purpose Terminal, Richards Bay, Kwazulu
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 444
รหัสสินทรัพย์: trl3332
ID สินค้าคงคลัง: ZA77014
ผู้ผลิต: Elma
โมเดล: Trailer
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Multi Purpose Terminal, Richards Bay, Kwazulu
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 445
รหัสสินทรัพย์: trl3307
ID สินค้าคงคลัง: ZA77015
ผู้ผลิต:
โมเดล: Trailer
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Multi Purpose Terminal, Richards Bay, Kwazulu
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 446
รหัสสินทรัพย์: trl3318
ID สินค้าคงคลัง: ZA77016
ผู้ผลิต: Henred Freuhauf
โมเดล: Trailer
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Multi Purpose Terminal, Richards Bay, Kwazulu
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 447
รหัสสินทรัพย์: trl3336
ID สินค้าคงคลัง: ZA77017
ผู้ผลิต:
โมเดล: Trailer
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Multi Purpose Terminal, Richards Bay, Kwazulu
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 448
รหัสสินทรัพย์: trl3337
ID สินค้าคงคลัง: ZA77018
ผู้ผลิต:
โมเดล: Trailer
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Multi Purpose Terminal, Richards Bay, Kwazulu
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 449
รหัสสินทรัพย์: trl3323
ID สินค้าคงคลัง: ZA77019
ผู้ผลิต:
โมเดล: Trailer
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Multi Purpose Terminal, Richards Bay, Kwazulu
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 450
รหัสสินทรัพย์: trl3339
ID สินค้าคงคลัง: ZA77020
ผู้ผลิต:
โมเดล: Trailer
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Multi Purpose Terminal, Richards Bay, Kwazulu
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 451
รหัสสินทรัพย์: foz3573
ID สินค้าคงคลัง: ZA77021
ผู้ผลิต: Clarke
โมเดล: Encore Walk Behind
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Multi Purpose Terminal, Richards Bay, Kwazulu
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 452
รหัสสินทรัพย์: foz3583
ID สินค้าคงคลัง: ZA77022
ผู้ผลิต: Tennant
โมเดล: 3640 Walk Behind
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Multi Purpose Terminal, Richards Bay, Kwazulu
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 453
รหัสสินทรัพย์: trl3333
ID สินค้าคงคลัง: ZA77023
ผู้ผลิต:
โมเดล: Scrap Trailer
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Multi Purpose Terminal, Richards Bay, Kwazulu
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 501
รหัสสินทรัพย์: wsw8514
ID สินค้าคงคลัง: ZA77031
ผู้ผลิต: Femco
โมเดล: WRD75 / 1600
วันที่: 1980
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Dry Bulk Terminal, Richards Bay, Kwazulu Nata
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 502
รหัสสินทรัพย์: wsx5904
ID สินค้าคงคลัง: ZA77032
ผู้ผลิต: Pearson
โมเดล: Hydraulic
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Dry Bulk Terminal, Richards Bay, Kwazulu Nata
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 503
รหัสสินทรัพย์: wsx5903
ID สินค้าคงคลัง: ZA77033
ผู้ผลิต: Walch
โมเดล: Hydraulic
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Dry Bulk Terminal, Richards Bay, Kwazulu Nata
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 504
รหัสสินทรัพย์: wsx5902
ID สินค้าคงคลัง: ZA77034
ผู้ผลิต: Roundo
โมเดล: Plate
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Dry Bulk Terminal, Richards Bay, Kwazulu Nata
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 505
รหัสสินทรัพย์: wsx5905
ID สินค้าคงคลัง: ZA77035
ผู้ผลิต: Roundo
โมเดล: Hydraulic
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Dry Bulk Terminal, Richards Bay, Kwazulu Nata
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 601
รหัสสินทรัพย์: vph2190
ID สินค้าคงคลัง: ZA77041
ผู้ผลิต: Bromma
โมเดล: 40 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Port Elizabeth, Eastern Cape, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 602
รหัสสินทรัพย์: vph2206
ID สินค้าคงคลัง: ZA77042
ผู้ผลิต: Bromma
โมเดล: 40 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Port Elizabeth, Eastern Cape, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 603
รหัสสินทรัพย์: vph2200
ID สินค้าคงคลัง: ZA77043
ผู้ผลิต: Bromma
โมเดล: 40 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Port Elizabeth, Eastern Cape, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 604
รหัสสินทรัพย์: vph2197
ID สินค้าคงคลัง: ZA77044
ผู้ผลิต: Bromma
โมเดล: 40 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Port Elizabeth, Eastern Cape, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 605
รหัสสินทรัพย์: vph2189
ID สินค้าคงคลัง: ZA77045
ผู้ผลิต: Bromma
โมเดล: 40 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Port Elizabeth, Eastern Cape, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 606
รหัสสินทรัพย์: vph2201
ID สินค้าคงคลัง: ZA77046
ผู้ผลิต: Bromma
โมเดล: 40 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Port Elizabeth, Eastern Cape, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 607
รหัสสินทรัพย์: vph2204
ID สินค้าคงคลัง: ZA77047
ผู้ผลิต: Bromma
โมเดล: 40 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Port Elizabeth, Eastern Cape, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 608
รหัสสินทรัพย์: vph2196
ID สินค้าคงคลัง: ZA77048
ผู้ผลิต: Bromma
โมเดล: 40 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Port Elizabeth, Eastern Cape, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 609
รหัสสินทรัพย์: vph2191
ID สินค้าคงคลัง: ZA77049
ผู้ผลิต: Bromma
โมเดล: 40 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Port Elizabeth, Eastern Cape, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 610
รหัสสินทรัพย์: xjh8327
ID สินค้าคงคลัง: ZA77050
ผู้ผลิต:
โมเดล: Overhead
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Port Elizabeth, Eastern Cape, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 611
รหัสสินทรัพย์: xjh8328
ID สินค้าคงคลัง: ZA77051
ผู้ผลิต:
โมเดล: Overhead
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Port Elizabeth, Eastern Cape, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 612
รหัสสินทรัพย์: xjh8326
ID สินค้าคงคลัง: ZA77052
ผู้ผลิต: Demag
โมเดล: Gantry
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Port Elizabeth, Eastern Cape, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 613
รหัสสินทรัพย์: xjh8325
ID สินค้าคงคลัง: ZA77053
ผู้ผลิต: Demag
โมเดล: Gantry
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Port Elizabeth, Eastern Cape, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1001
รหัสสินทรัพย์: vph2205
ID สินค้าคงคลัง: ZA75495
ผู้ผลิต: James Brown & Hammer Ltd
โมเดล:
วันที่: 1974
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TNPA, Small Craft Harbour, Port of Richardsbay, Kw
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
1 2 3 [4] 5 6
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com