ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Transnet Freight Rail – Sale 136: Electrical locomotives and wagons - All Lots (129 Lots)

Major online auction of electrical locomotives and wagons

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
[1] 2 3
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 5
รหัสสินทรัพย์: fer3718
ID สินค้าคงคลัง: ZA89205
ผู้ผลิต:
โมเดล: 60 005 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Pretoria Wes, Gauteng, South Africa
รายการ: 5
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 6
รหัสสินทรัพย์: fer3720
ID สินค้าคงคลัง: ZA89206
ผู้ผลิต:
โมเดล: 38 875 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Capital Park, Pretoria, Gauteng, South Afric
รายการ: 3
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 10
รหัสสินทรัพย์: fer3723
ID สินค้าคงคลัง: ZA89210
ผู้ผลิต:
โมเดล: 711 620 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Krugersdorp Mill Site, Gauteng, South Africa
รายการ: 7
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 11
รหัสสินทรัพย์: fer3722
ID สินค้าคงคลัง: ZA89211
ผู้ผลิต:
โมเดล: 27 300 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Koedoespoort, Pretoria, Gauteng, South Afric
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 12
รหัสสินทรัพย์: fer3728
ID สินค้าคงคลัง: ZA89212
ผู้ผลิต:
โมเดล: 80 080 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Witbank, Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 13
รหัสสินทรัพย์: fer3729
ID สินค้าคงคลัง: ZA89213
ผู้ผลิต:
โมเดล: 85 758 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Saltlake, Douglas, Northern Cape, South Afri
รายการ: 7
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 51
รหัสสินทรัพย์: fer3730
ID สินค้าคงคลัง: ZA89251
ผู้ผลิต:
โมเดล: 307 034 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Intshamanzi, Heatonville, Kwa Zulu Natal, So
รายการ: 28
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 56
รหัสสินทรัพย์: fer3719
ID สินค้าคงคลัง: ZA88756
ผู้ผลิต:
โมเดล: 11 603 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Umunywana, Kwazulu Natal, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 57
รหัสสินทรัพย์: fer3716
ID สินค้าคงคลัง: ZA88757
ผู้ผลิต:
โมเดล: 11 730 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Pendoring, Brits, North West Province, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 58
รหัสสินทรัพย์: fer3717
ID สินค้าคงคลัง: ZA89258
ผู้ผลิต:
โมเดล: 71 226 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Christiana, North West, South Africa
รายการ: 8
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 120
รหัสสินทรัพย์: xkr2631
ID สินค้าคงคลัง: ZA77750
ผู้ผลิต:
โมเดล: 210 Gallon
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Krugersdorp Mill Site, Gauteng, South Africa
รายการ: 450
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 121
รหัสสินทรัพย์: xkr2633
ID สินค้าคงคลัง: ZA77751
ผู้ผลิต:
โมเดล: Water
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Krugersdorp Mill Site, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 151
รหัสสินทรัพย์: xkr2630
ID สินค้าคงคลัง: ZA77803
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various, 210 Litre
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Germiston Diesel Depot, Gauteng, South Africa
รายการ: 240
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 161
รหัสสินทรัพย์: xkr2632
ID สินค้าคงคลัง: ZA77802
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various, 210 Litre
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Springs Diesel Depot, Gauteng, South Africa
รายการ: 340
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 171
รหัสสินทรัพย์: wsm8492
ID สินค้าคงคลัง: ZA7881
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Port Elizabeth, Eastern Cape, South Africa
รายการ: 85
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 181
รหัสสินทรัพย์: xks18873
ID สินค้าคงคลัง: ZA89311
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Warehouse 308D Cuyler Manor, Eastern Cape, So
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 182
รหัสสินทรัพย์: trl3369
ID สินค้าคงคลัง: ZA89312
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Warehouse 308D Cuyler Manor, Eastern Cape, So
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 183
รหัสสินทรัพย์: xkr2638
ID สินค้าคงคลัง: ZA89313
ผู้ผลิต:
โมเดล: Scrap Composite
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Warehouse 308D Cuyler Manor, Eastern Cape, So
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 191
รหัสสินทรัพย์: oot2146
ID สินค้าคงคลัง: ZA77801
ผู้ผลิต:
โมเดล: Contaminated
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Ogies Locomotive Refueling Station, Mpumalang
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 201
รหัสสินทรัพย์: pwr16672
ID สินค้าคงคลัง: ZA7901
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TNPA, Mossel Bay Harbour, Western Cape, South Afri
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 202
รหัสสินทรัพย์: pwr16669
ID สินค้าคงคลัง: ZA7902
ผู้ผลิต: Asea
โมเดล: 200 KVA, 11 000 v HV, 400 v LV
วันที่: 1972
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TNPA, Mossel Bay Harbour, Western Cape, South Afri
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 203
รหัสสินทรัพย์: fo121993
ID สินค้าคงคลัง: ZA7903
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TNPA, Mossel Bay Harbour, Western Cape, South Afri
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 204
รหัสสินทรัพย์: ewc3970
ID สินค้าคงคลัง: ZA7904
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TNPA, Mossel Bay Harbour, Western Cape, South Afri
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 205
รหัสสินทรัพย์: vot3223
ID สินค้าคงคลัง: ZA7905
ผู้ผลิต:
โมเดล: Damaged Wooden
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TNPA, Mossel Bay Harbour, Western Cape, South Afri
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 206
รหัสสินทรัพย์: vot3221
ID สินค้าคงคลัง: ZA7906
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TNPA, Mossel Bay Harbour, Western Cape, South Afri
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 207
รหัสสินทรัพย์: vot3220
ID สินค้าคงคลัง: ZA7907
ผู้ผลิต:
โมเดล: Double Hull
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TNPA, Mossel Bay Harbour, Western Cape, South Afri
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 208
รหัสสินทรัพย์: vot3224
ID สินค้าคงคลัง: ZA7908
ผู้ผลิต:
โมเดล: Double Hull
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TNPA, Mossel Bay Harbour, Western Cape, South Afri
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 209
รหัสสินทรัพย์: vot3225
ID สินค้าคงคลัง: ZA7909
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TNPA, Mossel Bay Harbour, Western Cape, South Afri
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 210
รหัสสินทรัพย์: vot3222
ID สินค้าคงคลัง: ZA7910
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TNPA, Mossel Bay Harbour, Western Cape, South Afri
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 211
รหัสสินทรัพย์: xiy14397
ID สินค้าคงคลัง: ZA7911
ผู้ผลิต: Mazda
โมเดล: 323, 1.3
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TNPA, Mossel Bay Harbour, Western Cape, South Afri
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 212
รหัสสินทรัพย์: xiy14396
ID สินค้าคงคลัง: ZA7912
ผู้ผลิต: Ford
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TNPA, Mossel Bay Harbour, Western Cape, South Afri
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 213
รหัสสินทรัพย์: pwr16671
ID สินค้าคงคลัง: ZA7913
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TNPA, Mossel Bay Harbour, Western Cape, South Afri
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 214
รหัสสินทรัพย์: pwr16670
ID สินค้าคงคลัง: ZA7914
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TNPA, Mossel Bay Harbour, Western Cape, South Afri
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 215
รหัสสินทรัพย์: ewc3969
ID สินค้าคงคลัง: ZA7915
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TNPA, Mossel Bay Harbour, Western Cape, South Afri
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 216
รหัสสินทรัพย์: fa2115982
ID สินค้าคงคลัง: ZA7916
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TNPA, Mossel Bay Harbour, Western Cape, South Afri
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 301
รหัสสินทรัพย์: plg2002
ID สินค้าคงคลัง: ZA89371
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Durban I & J Jetty Durban Harbour Durban Kwa
รายการ: 1790
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 311
รหัสสินทรัพย์: fer3721
ID สินค้าคงคลัง: ZA77804
ผู้ผลิต:
โมเดล: Scrapped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Bayhead, Durban, Kwazulu Natal, South Afric
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1001
รหัสสินทรัพย์: vph2252
ID สินค้าคงคลัง: ZA75495
ผู้ผลิต: James Brown & Hammer Ltd
โมเดล:
วันที่: 1974
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TNPA, Small Craft Harbour, Port of Richardsbay, Kw
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 8201
รหัสสินทรัพย์: mo26436
ID สินค้าคงคลัง: ZA87081
ผู้ผลิต: LDW
โมเดล: G5L160M34-3
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Transnet Port Terminal, Cape Town, South Afri
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 8202
รหัสสินทรัพย์: eno23435
ID สินค้าคงคลัง: ZA87082
ผู้ผลิต: Terex / LDW
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Transnet Port Terminal, Cape Town, South Afri
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 8338
รหัสสินทรัพย์: fer3724
ID สินค้าคงคลัง: ZA74068
ผู้ผลิต: Various
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, DCT Pier 2,Durban, Kwazulu Natal, South Afric
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 8455
รหัสสินทรัพย์: eno23434
ID สินค้าคงคลัง: ZA73835
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Transnet Port Terminal, East London, Eastern
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 9202
รหัสสินทรัพย์: wts22128
ID สินค้าคงคลัง: ZA76282
ผู้ผลิต: Mazda
โมเดล: Tracer, Fire Damaged
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Transnet Port Terminal , Cape Town, Western C
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 9203
รหัสสินทรัพย์: wts22127
ID สินค้าคงคลัง: ZA76283
ผู้ผลิต: Nissan
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Transnet Port Terminal , Cape Town, Western C
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 9204
รหัสสินทรัพย์: xjx141285
ID สินค้าคงคลัง: ZA76284
ผู้ผลิต: Mitsubishi
โมเดล: Stripped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Transnet Port Terminal , Cape Town, Western C
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 9222
รหัสสินทรัพย์: wts22125
ID สินค้าคงคลัง: ZA76302
ผู้ผลิต: Nissan
โมเดล: Stripped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Transnet Port Terminal , Cape Town, Western C
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 9224
รหัสสินทรัพย์: wts22126
ID สินค้าคงคลัง: ZA76304
ผู้ผลิต:
โมเดล: Accident Damaged, Stripped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Transnet Port Terminal , Cape Town, Western C
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 9227
รหัสสินทรัพย์: ro39168
ID สินค้าคงคลัง: ZA76307
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Transnet Port Terminal , Cape Town, Western C
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 9228
รหัสสินทรัพย์: ro39170
ID สินค้าคงคลัง: ZA76308
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Transnet Port Terminal , Saldanha, Western Ca
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 9301
รหัสสินทรัพย์: vph2254
ID สินค้าคงคลัง: ZA76181
ผู้ผลิต: SMV KoneCranes
โมเดล: SL7/8, ECB90, 9 Ton
วันที่: 2006
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Durban Container Terminal Pier 2, Durban, Kwa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
[1] 2 3
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com