ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Steve Tshwete Municipality - Live Auction - Sale 1 - All Lots (83 Lots)

A live auction of various impounded and abandoned vehicles sale with no reserves

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
[1] 2
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1
รหัสสินทรัพย์: wts22147
ID สินค้าคงคลัง: ZA063907
ผู้ผลิต: Chana
โมเดล: Star
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2
รหัสสินทรัพย์: wts22181
ID สินค้าคงคลัง: ZA063908
ผู้ผลิต: Foton
โมเดล: Minibus
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3
รหัสสินทรัพย์: wts22198
ID สินค้าคงคลัง: ZA063909
ผู้ผลิต: VW
โมเดล: Golf
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4
รหัสสินทรัพย์: wts22152
ID สินค้าคงคลัง: ZA063910
ผู้ผลิต: Fiat
โมเดล: Uno Mia
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 5
รหัสสินทรัพย์: wts22153
ID สินค้าคงคลัง: ZA063911
ผู้ผลิต: VW
โมเดล: Audi 100
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 6
รหัสสินทรัพย์: wts22183
ID สินค้าคงคลัง: ZA063912
ผู้ผลิต: Hyundai
โมเดล: Accent
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 7
รหัสสินทรัพย์: wts22171
ID สินค้าคงคลัง: ZA063913
ผู้ผลิต: Opel
โมเดล: Astra Estate
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 8
รหัสสินทรัพย์: wts22163
ID สินค้าคงคลัง: ZA063914
ผู้ผลิต: Opel
โมเดล: Kadett Cub 1.4
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 9
รหัสสินทรัพย์: wts22149
ID สินค้าคงคลัง: ZA063915
ผู้ผลิต: Ford
โมเดล: Fiesta
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 10
รหัสสินทรัพย์: wts22195
ID สินค้าคงคลัง: ZA063916
ผู้ผลิต: BMW
โมเดล: 318i
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 11
รหัสสินทรัพย์: wts22201
ID สินค้าคงคลัง: ZA063917
ผู้ผลิต: VW
โมเดล: Citi Golf
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 12
รหัสสินทรัพย์: wts22143
ID สินค้าคงคลัง: ZA063918
ผู้ผลิต: Isuzu
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 13
รหัสสินทรัพย์: wts22139
ID สินค้าคงคลัง: ZA063919
ผู้ผลิต: Chevrolet
โมเดล: Elcamino
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 14
รหัสสินทรัพย์: wts22209
ID สินค้าคงคลัง: ZA063920
ผู้ผลิต: VW
โมเดล: Golf GL Diesel
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 15
รหัสสินทรัพย์: wts22161
ID สินค้าคงคลัง: ZA063921
ผู้ผลิต: Nissan
โมเดล: Sentra
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 16
รหัสสินทรัพย์: wts22135
ID สินค้าคงคลัง: ZA063922
ผู้ผลิต: Fiat
โมเดล: 131
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 17
รหัสสินทรัพย์: wts22151
ID สินค้าคงคลัง: ZA063923
ผู้ผลิต: Nissan
โมเดล: Single Cab Lwb
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 18
รหัสสินทรัพย์: wts22204
ID สินค้าคงคลัง: ZA063924
ผู้ผลิต: Ford
โมเดล: Telstar Gli
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 19
รหัสสินทรัพย์: wts22140
ID สินค้าคงคลัง: ZA063925
ผู้ผลิต: Opel
โมเดล: Kadett
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 20
รหัสสินทรัพย์: wts22193
ID สินค้าคงคลัง: ZA063926
ผู้ผลิต: Opel
โมเดล: Kadett Cub
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 21
รหัสสินทรัพย์: wts22137
ID สินค้าคงคลัง: ZA063927
ผู้ผลิต: Mazda
โมเดล: Rustler
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 22
รหัสสินทรัพย์: wts22165
ID สินค้าคงคลัง: ZA063928
ผู้ผลิต: BMW
โมเดล: 520
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 23
รหัสสินทรัพย์: wts22138
ID สินค้าคงคลัง: ZA063929
ผู้ผลิต: Fiat
โมเดล: Ducato Maxi 120 Multijet
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 24
รหัสสินทรัพย์: wts22189
ID สินค้าคงคลัง: ZA063930
ผู้ผลิต: Opel
โมเดล: Corsa
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 25
รหัสสินทรัพย์: wts22205
ID สินค้าคงคลัง: ZA063931
ผู้ผลิต: Ford
โมเดล: Fiesta Flite
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 26
รหัสสินทรัพย์: wts22210
ID สินค้าคงคลัง: ZA063932
ผู้ผลิต: Chevrolet
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 27
รหัสสินทรัพย์: wts22164
ID สินค้าคงคลัง: ZA063933
ผู้ผลิต: Nissan
โมเดล: Skyline Gtx
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 28
รหัสสินทรัพย์: wts22190
ID สินค้าคงคลัง: ZA063934
ผู้ผลิต: Datsun
โมเดล: Stanza
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 29
รหัสสินทรัพย์: wts22188
ID สินค้าคงคลัง: ZA063935
ผู้ผลิต: Chevrolet
โมเดล: Elcamino
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 30
รหัสสินทรัพย์: wts22133
ID สินค้าคงคลัง: ZA063936
ผู้ผลิต: Mazda
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 31
รหัสสินทรัพย์: wts22197
ID สินค้าคงคลัง: ZA063937
ผู้ผลิต: Ford
โมเดล: Tracer
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 32
รหัสสินทรัพย์: wts22172
ID สินค้าคงคลัง: ZA063938
ผู้ผลิต: Datsun
โมเดล: Stanza Station Wagon
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 33
รหัสสินทรัพย์: wts22158
ID สินค้าคงคลัง: ZA063939
ผู้ผลิต: Opel
โมเดล: Astra 1.6
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 34
รหัสสินทรัพย์: wts22206
ID สินค้าคงคลัง: ZA063940
ผู้ผลิต: Opel
โมเดล: Astra 1.6
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 35
รหัสสินทรัพย์: wts22169
ID สินค้าคงคลัง: ZA063941
ผู้ผลิต: Ford
โมเดล: Tonic 1.3
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 36
รหัสสินทรัพย์: wts22187
ID สินค้าคงคลัง: ZA063942
ผู้ผลิต: Nissan
โมเดล: Skyline 2.8 Gtx
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 37
รหัสสินทรัพย์: wts22142
ID สินค้าคงคลัง: ZA063943
ผู้ผลิต: Datsun
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 38
รหัสสินทรัพย์: wts22167
ID สินค้าคงคลัง: ZA063944
ผู้ผลิต: VW
โมเดล: Golf
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 39
รหัสสินทรัพย์: wts22150
ID สินค้าคงคลัง: ZA063945
ผู้ผลิต: Hyundai
โมเดล: Matrix GL
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 40
รหัสสินทรัพย์: wts22166
ID สินค้าคงคลัง: ZA063946
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: Corolla 1.6 GL
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 41
รหัสสินทรัพย์: wts22144
ID สินค้าคงคลัง: ZA063947
ผู้ผลิต: Mazda
โมเดล: Midge 323 1.3
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 42
รหัสสินทรัพย์: wts22199
ID สินค้าคงคลัง: ZA063948
ผู้ผลิต: Ford
โมเดล: Granada 3.0 GLE
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 43
รหัสสินทรัพย์: wts22173
ID สินค้าคงคลัง: ZA063949
ผู้ผลิต: Nissan
โมเดล: Sentra 1.6 GL
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 44
รหัสสินทรัพย์: wts22148
ID สินค้าคงคลัง: ZA063950
ผู้ผลิต: VW
โมเดล: Golf
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 45
รหัสสินทรัพย์: wts22156
ID สินค้าคงคลัง: ZA063951
ผู้ผลิต: Ford
โมเดล: Sierra
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 46
รหัสสินทรัพย์: wts22134
ID สินค้าคงคลัง: ZA063952
ผู้ผลิต: Datsun
โมเดล: Deluxe
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 47
รหัสสินทรัพย์: wts22177
ID สินค้าคงคลัง: ZA063953
ผู้ผลิต: Ford
โมเดล: Fiesta ST
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 48
รหัสสินทรัพย์: wts22168
ID สินค้าคงคลัง: ZA063954
ผู้ผลิต: Nissan
โมเดล: 1400
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 49
รหัสสินทรัพย์: wts22132
ID สินค้าคงคลัง: ZA063955
ผู้ผลิต: Nissan
โมเดล: 1400
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 50
รหัสสินทรัพย์: wts22174
ID สินค้าคงคลัง: ZA063956
ผู้ผลิต: Nissan
โมเดล: Double Cab V6 3.0
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Steve Tshwete Municipality Yard, Cnr Walter Sisulu
จำนวน: 1
 
 
[1] 2
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com