ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Transnet Freight Rail – Sale 137: Electrical Locomotives And Wagons - All Lots (123 Lots)

Major online auction of electrical locomotives and wagons

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
[1] 2 3
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1
รหัสสินทรัพย์: fer3769
ID สินค้าคงคลัง: ZA89501
ผู้ผลิต:
โมเดล: 691 964 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Nsesi, Richardsbay, Kwazulu Natal,, South Af
รายการ: 48
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2
รหัสสินทรัพย์: fer3765
ID สินค้าคงคลัง: ZA89502
ผู้ผลิต:
โมเดล: 477 595 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Witbank, Mpumalanga,, South Africa
รายการ: 27
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3
รหัสสินทรัพย์: fer3763
ID สินค้าคงคลัง: ZA89503
ผู้ผลิต:
โมเดล: 102 657 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Coligny, North West,, South Africa
รายการ: 8
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4
รหัสสินทรัพย์: fer3762
ID สินค้าคงคลัง: ZA89504
ผู้ผลิต:
โมเดล: 74 256 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Ottosdal, North West,, South Africa
รายการ: 6
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 5
รหัสสินทรัพย์: fer3759
ID สินค้าคงคลัง: ZA89505
ผู้ผลิต:
โมเดล: 65 520 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Capital Park, Pretoria, Gauteng,, South Afri
รายการ: 4
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 7
รหัสสินทรัพย์: fer3770
ID สินค้าคงคลัง: ZA89507
ผู้ผลิต:
โมเดล: 81 800 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: FR, Ermelo, Mpumalanga, South Africa
รายการ: 5
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 8
รหัสสินทรัพย์: fer3760
ID สินค้าคงคลัง: ZA89508
ผู้ผลิต:
โมเดล: 44 608 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Piet Retief, Mpumalanga,, South Africa
รายการ: 3
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 9
รหัสสินทรัพย์: fer3767
ID สินค้าคงคลัง: ZA89509
ผู้ผลิต:
โมเดล: 13 377 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Leeudoringstad, North West,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 10
รหัสสินทรัพย์: fer3773
ID สินค้าคงคลัง: ZA89510
ผู้ผลิต:
โมเดล: 13 377 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Delmas, Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 11
รหัสสินทรัพย์: fer3776
ID สินค้าคงคลัง: ZA89511
ผู้ผลิต:
โมเดล: 68 760 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Leeuhof, Vereeniging , Gauteng,, South Africa
รายการ: 4
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 12
รหัสสินทรัพย์: fer3774
ID สินค้าคงคลัง: ZA89512
ผู้ผลิต:
โมเดล: 172 973 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Olifantsfontein, Gauteng,, South Africa
รายการ: 16
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 13
รหัสสินทรัพย์: fer3775
ID สินค้าคงคลัง: ZA89513
ผู้ผลิต:
โมเดล: 10 147 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Brits North West Province , South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 51
รหัสสินทรัพย์: fer3768
ID สินค้าคงคลัง: ZA89551
ผู้ผลิต:
โมเดล: 317 363 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Sishen, Saldanha, Loop 5, Western Cape,, Sout
รายการ: 31
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 52
รหัสสินทรัพย์: fer3764
ID สินค้าคงคลัง: ZA89552
ผู้ผลิต:
โมเดล: 111 966 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Minnieskloof, Northern Cape,, South Africa
รายการ: 9
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 53
รหัสสินทรัพย์: fer3772
ID สินค้าคงคลัง: ZA89553
ผู้ผลิต:
โมเดล: 164 410 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Rooiheuwel, Brits North West Province, South
รายการ: 22
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 61
รหัสสินทรัพย์: xjy1710
ID สินค้าคงคลัง: ZA7923
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TNPA, Port Elizabeth, Eastern Cape,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 62
รหัสสินทรัพย์: xjy1711
ID สินค้าคงคลัง: ZA7924
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TNPA, Port Elizabeth, Eastern Cape,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 104
รหัสสินทรัพย์: xiy14420
ID สินค้าคงคลัง: ZA22844
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล:
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Cape Town Harbour, Western Cape,, South Afric
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 108
รหัสสินทรัพย์: xiy14421
ID สินค้าคงคลัง: ZA22848
ผู้ผลิต: Nissan
โมเดล:
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Cape Town Harbour, Western Cape,, South Afric
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 110
รหัสสินทรัพย์: ptu8345
ID สินค้าคงคลัง: ZA77941
ผู้ผลิต: Petter
โมเดล: PJ3, 3 Cylinder
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Hoodpoint Lighthouse ,off Wetzlar rd , West b
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 111
รหัสสินทรัพย์: ptu8344
ID สินค้าคงคลัง: ZA77942
ผู้ผลิต: Deutz
โมเดล: 912
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Hoodpoint Lighthouse ,off Wetzlar rd , West b
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 112
รหัสสินทรัพย์: wws3283
ID สินค้าคงคลัง: ZA77943
ผู้ผลิต: Stihl
โมเดล: 38
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Hoodpoint Lighthouse ,off Wetzlar rd , West b
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 121
รหัสสินทรัพย์: iot2148
ID สินค้าคงคลัง: ZA89581
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Scrap bank depot, Bellville, Western Cape,, S
รายการ: 5
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 131
รหัสสินทรัพย์: xkr2651
ID สินค้าคงคลัง: ZA77935
ผู้ผลิต: Scaw
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Bay 16, Durban, Kwazulu Natal,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 501
รหัสสินทรัพย์: vph2329
ID สินค้าคงคลัง: ZA77911
ผู้ผลิต: Kalmar
โมเดล: TR618i - 100T
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT Pier 2, Durban, Kwazulu Natal, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 502
รหัสสินทรัพย์: vph2326
ID สินค้าคงคลัง: ZA77912
ผู้ผลิต: Kalmar
โมเดล: TR618i - 100T
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT Pier 2, Durban, Kwazulu Natal, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 503
รหัสสินทรัพย์: vph2332
ID สินค้าคงคลัง: ZA77913
ผู้ผลิต: Kalmar
โมเดล: TR618i - 100T
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT Pier 2, Durban, Kwazulu Natal, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 504
รหัสสินทรัพย์: vph2325
ID สินค้าคงคลัง: ZA77914
ผู้ผลิต: Kalmar
โมเดล: TR618i - 100T
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT Pier 2, Durban, Kwazulu Natal, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 505
รหัสสินทรัพย์: vph2324
ID สินค้าคงคลัง: ZA77915
ผู้ผลิต: Kalmar
โมเดล: TR618i - 100T
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT Pier 2, Durban, Kwazulu Natal, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 506
รหัสสินทรัพย์: vph2330
ID สินค้าคงคลัง: ZA77916
ผู้ผลิต: Kalmar
โมเดล: TR618i - 100T
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT Pier 2, Durban, Kwazulu Natal, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 507
รหัสสินทรัพย์: vph2328
ID สินค้าคงคลัง: ZA77917
ผู้ผลิต: Kalmar
โมเดล: TR618i - 100T
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT Pier 2, Durban, Kwazulu Natal, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 508
รหัสสินทรัพย์: vph2331
ID สินค้าคงคลัง: ZA77918
ผู้ผลิต: Kalmar
โมเดล: TR618i - 100T
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT Pier 2, Durban, Kwazulu Natal, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 509
รหัสสินทรัพย์: vph2333
ID สินค้าคงคลัง: ZA77919
ผู้ผลิต: Kalmar
โมเดล: TR618i - 100T
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT Pier 2, Durban, Kwazulu Natal, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 510
รหัสสินทรัพย์: vph2327
ID สินค้าคงคลัง: ZA77920
ผู้ผลิต: Kalmar
โมเดล: TR618i - 100T
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT Pier 2, Durban, Kwazulu Natal, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 521
รหัสสินทรัพย์: xiy14426
ID สินค้าคงคลัง: ZA67150
ผู้ผลิต: Nissan
โมเดล: Hardbody, 2.4
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Cape Town,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 522
รหัสสินทรัพย์: xiy14427
ID สินค้าคงคลัง: ZA67151
ผู้ผลิต: Nissan
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Cape Town,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 523
รหัสสินทรัพย์: xiy14425
ID สินค้าคงคลัง: ZA67152
ผู้ผลิต: Nissan
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Cape Town,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 524
รหัสสินทรัพย์: vph2337
ID สินค้าคงคลัง: ZA67153
ผู้ผลิต: Kalmar
โมเดล: 40113, 40 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Cape Town Container Terminal,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 525
รหัสสินทรัพย์: vph2336
ID สินค้าคงคลัง: ZA67154
ผู้ผลิต: Kalmar
โมเดล: 40113, 40 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Cape Town Container Terminal,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 526
รหัสสินทรัพย์: vph2334
ID สินค้าคงคลัง: ZA67155
ผู้ผลิต: Kalmar
โมเดล: CSC440, 40 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Cape Town Container Terminal,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 527
รหัสสินทรัพย์: vph2335
ID สินค้าคงคลัง: ZA67156
ผู้ผลิต: Kalmar
โมเดล: CSC440, 40 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Cape Town Container Terminal,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 531
รหัสสินทรัพย์: wsw8516
ID สินค้าคงคลัง: ZA89601
ผู้ผลิต: TA Drill Master
โมเดล: 3 050 x 1 200
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Saldanha, Western Cape,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 8201
รหัสสินทรัพย์: mo26479
ID สินค้าคงคลัง: ZA87081
ผู้ผลิต: LDW
โมเดล: G5L160M34-3
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Transnet Port Terminal, Cape Town,, South Afr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 8202
รหัสสินทรัพย์: eno23462
ID สินค้าคงคลัง: ZA87082
ผู้ผลิต: Terex / LDW
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Transnet Port Terminal, Cape Town,, South Afr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 8338
รหัสสินทรัพย์: fer3761
ID สินค้าคงคลัง: ZA74068
ผู้ผลิต: Various
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, DCT Pier 2,Durban, Kwazulu Natal,, South Afri
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 8455
รหัสสินทรัพย์: eno23461
ID สินค้าคงคลัง: ZA73835
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Transnet Port Terminal, East London, Eastern
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 9202
รหัสสินทรัพย์: wts22214
ID สินค้าคงคลัง: ZA76282
ผู้ผลิต: Mazda
โมเดล: Tracer, Fire Damaged
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Transnet Port Terminal , Cape Town, Western C
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 9203
รหัสสินทรัพย์: wts22213
ID สินค้าคงคลัง: ZA76283
ผู้ผลิต: Nissan
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Transnet Port Terminal , Cape Town, Western C
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 9204
รหัสสินทรัพย์: xjx141311
ID สินค้าคงคลัง: ZA76284
ผู้ผลิต: Mitsubishi
โมเดล: Stripped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Transnet Port Terminal , Cape Town, Western C
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 9222
รหัสสินทรัพย์: wts22212
ID สินค้าคงคลัง: ZA76302
ผู้ผลิต: Nissan
โมเดล: Stripped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Transnet Port Terminal , Cape Town, Western C
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
[1] 2 3
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com