ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Sibanye Stillwater - Online Auction - South Africa - Sale 4 - All Lots (480 Lots)

Online auction of construction equipment

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 59
รหัสสินทรัพย์: xiy14433
ID สินค้าคงคลัง: ZA88479
ผู้ผลิต: Mitsubishi
โมเดล: Pajero, 3.5, V6, 24 Valve, Automatic
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Klipfontein, Kroondal, Rustenburg, North West, Sou
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 61
รหัสสินทรัพย์: xiy14435
ID สินค้าคงคลัง: ZA88481
ผู้ผลิต: Mercedes-Benz
โมเดล: Kompressor, C200, Automatic
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Klipfontein, Kroondal, Rustenburg, North West, Sou
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 73
รหัสสินทรัพย์: xiy14429
ID สินค้าคงคลัง: ZA88493
ผู้ผลิต: BMW
โมเดล: 320
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Klipfontein, Kroondal, Rustenburg, North West, Sou
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 77
รหัสสินทรัพย์: trl3411
ID สินค้าคงคลัง: ZA88497
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Klipfontein, Kroondal, Rustenburg, North West, Sou
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 78
รหัสสินทรัพย์: trl3415
ID สินค้าคงคลัง: ZA88498
ผู้ผลิต: Venter
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Klipfontein, Kroondal, Rustenburg, North West, Sou
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 94
รหัสสินทรัพย์: xiy14431
ID สินค้าคงคลัง: ZA67044
ผู้ผลิต: Nissan
โมเดล: Hi Rider, 4x4
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Beatrix Gold, Virginia, Free State,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 99
รหัสสินทรัพย์: trl3409
ID สินค้าคงคลัง: ZA67049
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Beatrix Gold, Virginia, Free State,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 100
รหัสสินทรัพย์: trl3410
ID สินค้าคงคลัง: ZA67050
ผู้ผลิต:
โมเดล: Elite 5
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Beatrix Gold, Virginia, Free State,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 103
รหัสสินทรัพย์: xjx141316
ID สินค้าคงคลัง: ZA88563
ผู้ผลิต: Mercedes-Benz
โมเดล: 1213
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central, Carletonville, Gauteng,, Sout
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 106
รหัสสินทรัพย์: xjx141315
ID สินค้าคงคลัง: ZA88566
ผู้ผลิต: Nissan
โมเดล: NGH40
วันที่: 1988
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central, Carletonville, Gauteng,, Sout
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 112
รหัสสินทรัพย์: xjx141313
ID สินค้าคงคลัง: ZA88572
ผู้ผลิต: Mitsubishi
โมเดล: NKTXE 64, Diesel Turbo 3,3 LWB
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central, Carletonville, Gauteng,, Sout
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 120
รหัสสินทรัพย์: xiy14428
ID สินค้าคงคลัง: ZA88580
ผู้ผลิต: Kia
โมเดล: Shuma
วันที่: 2000
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central, Carletonville, Gauteng,, Sout
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 124
รหัสสินทรัพย์: xiy14432
ID สินค้าคงคลัง: ZA88584
ผู้ผลิต: Tata
โมเดล: Telcoline, TDI
วันที่: 2008
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central, Carletonville, Gauteng,, Sout
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 126
รหัสสินทรัพย์: wts22216
ID สินค้าคงคลัง: ZA88586
ผู้ผลิต: Tata
โมเดล: Xenon, DLE, 3.0L, Dicor
วันที่: 2013
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central, Carletonville, Gauteng,, Sout
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 130
รหัสสินทรัพย์: xiy14434
ID สินค้าคงคลัง: ZA88590
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: Corolla, 1,3L
วันที่: 1990
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central, Carletonville, Gauteng,, Sout
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 131
รหัสสินทรัพย์: xiy14430
ID สินค้าคงคลัง: ZA88591
ผู้ผลิต: Tata
โมเดล: Telcoline, TDI
วันที่: 2008
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central, Carletonville, Gauteng,, Sout
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 136
รหัสสินทรัพย์: trl3407
ID สินค้าคงคลัง: ZA88596
ผู้ผลิต: Jost
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central, Carletonville, Gauteng,, Sout
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 137
รหัสสินทรัพย์: trl3408
ID สินค้าคงคลัง: ZA88597
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central, Carletonville, Gauteng,, Sout
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 138
รหัสสินทรัพย์: foz3726
ID สินค้าคงคลัง: ZA88598
ผู้ผลิต: Mitsubishi
โมเดล: Canter
วันที่: 1999
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central, Carletonville, Gauteng,, Sout
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 142
รหัสสินทรัพย์: trl3413
ID สินค้าคงคลัง: ZA88602
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central, Carletonville, Gauteng,, Sout
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 143
รหัสสินทรัพย์: trl3406
ID สินค้าคงคลัง: ZA88603
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central, Carletonville, Gauteng,, Sout
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 144
รหัสสินทรัพย์: trl3414
ID สินค้าคงคลัง: ZA88604
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central, Carletonville, Gauteng,, Sout
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 184
รหัสสินทรัพย์: foz3724
ID สินค้าคงคลัง: ZA76434
ผู้ผลิต: A & W
โมเดล: Low Profile
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central Loco Yard, Carletonville, Gaut
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 188
รหัสสินทรัพย์: agg2760
ID สินค้าคงคลัง: ZA76438
ผู้ผลิต:
โมเดล: Conveyor
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Old SA Lab, Carletonville, Gauteng,, S
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 202
รหัสสินทรัพย์: ept3078
ID สินค้าคงคลัง: ZA76452
ผู้ผลิต: AEI
โมเดล: 6 600 Hv, 100 kVA, 525V
วันที่: 1961
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central, Carletonville, Gauteng,, Sout
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 212
รหัสสินทรัพย์: ept3086
ID สินค้าคงคลัง: ZA76462
ผู้ผลิต: Republic Tranarmco
โมเดล: 6 600 Hv, 1 250 kVA, 525V
วันที่: 1988
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central, Carletonville, Gauteng,, Sout
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 213
รหัสสินทรัพย์: ept3076
ID สินค้าคงคลัง: ZA76463
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central, Carletonville, Gauteng,, Sout
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 214
รหัสสินทรัพย์: ept3074
ID สินค้าคงคลัง: ZA76464
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central, Carletonville, Gauteng,, Sout
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 255
รหัสสินทรัพย์: ept3084
ID สินค้าคงคลัง: ZA76505
ผู้ผลิต: Hawker Siddeley
โมเดล: Empty
วันที่: 1985
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central, Carletonville, Gauteng,, Sout
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 256
รหัสสินทรัพย์: ept3085
ID สินค้าคงคลัง: ZA76506
ผู้ผลิต:
โมเดล: Empty
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central, Carletonville, Gauteng,, Sout
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 262
รหัสสินทรัพย์: ept3083
ID สินค้าคงคลัง: ZA76512
ผู้ผลิต:
โมเดล: Empty
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central, Carletonville, Gauteng,, Sout
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 263
รหัสสินทรัพย์: ept3081
ID สินค้าคงคลัง: ZA76513
ผู้ผลิต: Morris Awerbuch
โมเดล: Empty
วันที่: 1982
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central, Carletonville, Gauteng,, Sout
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 272
รหัสสินทรัพย์: ept3080
ID สินค้าคงคลัง: ZA76522
ผู้ผลิต: New Winds / Kaltron
โมเดล: 315 kVA, 6 600V Hv, 525V, Stripped
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central, Carletonville, Gauteng,, Sout
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 273
รหัสสินทรัพย์: ept3082
ID สินค้าคงคลัง: ZA76523
ผู้ผลิต: AEI
โมเดล: 100 kVA, 6 600V Hv, 525V, Stripped
วันที่: 1961
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central, Carletonville, Gauteng,, Sout
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 276
รหัสสินทรัพย์: ept3077
ID สินค้าคงคลัง: ZA76526
ผู้ผลิต:
โมเดล: Stripped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central, Carletonville, Gauteng,, Sout
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 306
รหัสสินทรัพย์: stp4911
ID สินค้าคงคลัง: ZA21836
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central Scrapyard, Carletonville, Gaut
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 310
รหัสสินทรัพย์: fer3786
ID สินค้าคงคลัง: ZA21840
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central Scrapyard, Carletonville, Gaut
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 315
รหัสสินทรัพย์: fa2116076
ID สินค้าคงคลัง: ZA21845
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central Scrapyard, Carletonville, Gaut
รายการ: 3
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 317
รหัสสินทรัพย์: crn2560
ID สินค้าคงคลัง: ZA21847
ผู้ผลิต: Menck
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central Scrapyard, Carletonville, Gaut
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 319
รหัสสินทรัพย์: lif4354
ID สินค้าคงคลัง: ZA21849
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central Scrapyard, Carletonville, Gaut
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 320
รหัสสินทรัพย์: mo26493
ID สินค้าคงคลัง: ZA21850
ผู้ผลิต:
โมเดล: Stripped Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central Scrapyard, Carletonville, Gaut
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 325
รหัสสินทรัพย์: stp4907
ID สินค้าคงคลัง: ZA21855
ผู้ผลิต: Speroni
โมเดล: CAM100/60, 70 l/min
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central Scrapyard, Carletonville, Gaut
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 326
รหัสสินทรัพย์: fa2116079
ID สินค้าคงคลัง: ZA21856
ผู้ผลิต:
โมเดล: Stainless Steel
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central Scrapyard, Carletonville, Gaut
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 328
รหัสสินทรัพย์: wtc7834
ID สินค้าคงคลัง: ZA21858
ผู้ผลิต: Fred Town & Sons
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central Mechanical Workshop, Carletonv
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 337
รหัสสินทรัพย์: fa2116078
ID สินค้าคงคลัง: ZA21867
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central Mechanical Workshop, Carletonv
รายการ: 3
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 344
รหัสสินทรัพย์: fer3791
ID สินค้าคงคลัง: ZA21874
ผู้ผลิต:
โมเดล: 1 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central Mechanical Workshop, Carletonv
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 347
รหัสสินทรัพย์: pe12855
ID สินค้าคงคลัง: ZA7797
ผู้ผลิต: Mercedes-Benz
โมเดล: 315 CDI, Sprinter
วันที่: 2008
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central, Carletonville, Gauteng,, Sout
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 350
รหัสสินทรัพย์: trl3412
ID สินค้าคงคลัง: ZA88660
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 1971
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central, Carletonville, Gauteng,, Sout
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 402
รหัสสินทรัพย์: cnm21233
ID สินค้าคงคลัง: ZA22012
ผู้ผลิต:
โมเดล: Concentrator
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein, DP1, Carletonville,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 405
รหัสสินทรัพย์: xks18929
ID สินค้าคงคลัง: ZA22015
ผู้ผลิต:
โมเดล: Mobile
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein, DP1, Carletonville,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com