ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Sibanye Stillwater - Online Auction - South Africa - Sale 4 - All Lots (480 Lots)

Online auction of construction equipment

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10]
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1325
รหัสสินทรัพย์: med9680
ID สินค้าคงคลัง: ZA23155
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 3 Medical Centre, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1326
รหัสสินทรัพย์: med9683
ID สินค้าคงคลัง: ZA23156
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 3 Medical Centre, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1327
รหัสสินทรัพย์: med9665
ID สินค้าคงคลัง: ZA23157
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 3 Medical Centre, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1328
รหัสสินทรัพย์: med9677
ID สินค้าคงคลัง: ZA23158
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 3 Medical Centre, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1329
รหัสสินทรัพย์: med9668
ID สินค้าคงคลัง: ZA23159
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 3 Medical Centre, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1330
รหัสสินทรัพย์: med9684
ID สินค้าคงคลัง: ZA23160
ผู้ผลิต: ETC/Trimetrics
โมเดล: RA650E
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 3 Medical Centre, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1331
รหัสสินทรัพย์: ofo214716
ID สินค้าคงคลัง: ZA23161
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 3 Medical Centre, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1334
รหัสสินทรัพย์: med9667
ID สินค้าคงคลัง: ZA23164
ผู้ผลิต:
โมเดล: Steel
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 3 Medical Centre, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1335
รหัสสินทรัพย์: ofo214712
ID สินค้าคงคลัง: ZA23165
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 3 Medical Centre, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1336
รหัสสินทรัพย์: med9696
ID สินค้าคงคลัง: ZA23166
ผู้ผลิต: Biocare
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 3 Medical Centre, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1337
รหัสสินทรัพย์: med9685
ID สินค้าคงคลัง: ZA23167
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 3 Medical Centre, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1338
รหัสสินทรัพย์: ofo214721
ID สินค้าคงคลัง: ZA23168
ผู้ผลิต: Sunbeam
โมเดล: 40cm
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 3 Medical Centre, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1339
รหัสสินทรัพย์: ofo214711
ID สินค้าคงคลัง: ZA23169
ผู้ผลิต: Logik
โมเดล: RSH-015137-018
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 3 Medical Centre, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1340
รหัสสินทรัพย์: ofo214718
ID สินค้าคงคลัง: ZA23170
ผู้ผลิต: Sunbeam
โมเดล: 40cm
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 3 Medical Centre, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1341
รหัสสินทรัพย์: med9692
ID สินค้าคงคลัง: ZA23171
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 3 Medical Centre, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1342
รหัสสินทรัพย์: med9715
ID สินค้าคงคลัง: ZA23172
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 3 Medical Centre, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1343
รหัสสินทรัพย์: med9671
ID สินค้าคงคลัง: ZA23173
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 3 Medical Centre, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1344
รหัสสินทรัพย์: med9712
ID สินค้าคงคลัง: ZA23174
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 3 Medical Centre, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1345
รหัสสินทรัพย์: ofo214720
ID สินค้าคงคลัง: ZA23175
ผู้ผลิต:
โมเดล: Wooden
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 3 Medical Centre, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1346
รหัสสินทรัพย์: med9664
ID สินค้าคงคลัง: ZA23176
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 3 Medical Centre, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1347
รหัสสินทรัพย์: ofo214726
ID สินค้าคงคลัง: ZA23177
ผู้ผลิต:
โมเดล: Wooden
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 3 Medical Centre, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1348
รหัสสินทรัพย์: med9661
ID สินค้าคงคลัง: ZA23178
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 3 Medical Centre, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1349
รหัสสินทรัพย์: ofo214724
ID สินค้าคงคลัง: ZA23179
ผู้ผลิต:
โมเดล: Wooden
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 3 Medical Centre, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1350
รหัสสินทรัพย์: ofo214717
ID สินค้าคงคลัง: ZA23180
ผู้ผลิต:
โมเดล: Wooden
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 3 Medical Centre, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1351
รหัสสินทรัพย์: med9660
ID สินค้าคงคลัง: ZA23181
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 3 Medical Centre, Westonaria, Gauteng, South
รายการ: 3
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1352
รหัสสินทรัพย์: med9708
ID สินค้าคงคลัง: ZA23182
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 3 Medical Centre, Westonaria, Gauteng, South
รายการ: 2
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1353
รหัสสินทรัพย์: ofo214725
ID สินค้าคงคลัง: ZA23183
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 3 Medical Centre, Westonaria, Gauteng, South
รายการ: 3
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1354
รหัสสินทรัพย์: ofo214715
ID สินค้าคงคลัง: ZA23184
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 3 Medical Centre, Westonaria, Gauteng, South
รายการ: 6
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1355
รหัสสินทรัพย์: avx2067
ID สินค้าคงคลัง: ZA23185
ผู้ผลิต: Sinotec/Samsung
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 3 Medical Centre, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1356
รหัสสินทรัพย์: ofo214723
ID สินค้าคงคลัง: ZA23186
ผู้ผลิต:
โมเดล: Wooden
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 3 Medical Centre, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10]
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com