ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Sibanye Stillwater - Online Auction - South Africa - Sale 4 - All Lots (480 Lots)

Online auction of construction equipment

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 406
รหัสสินทรัพย์: ept3079
ID สินค้าคงคลัง: ZA22016
ผู้ผลิต: Desta
โมเดล: 250kVA, 6 930v Hv, 525v Lv
วันที่: 1983
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein, DP1, Carletonville,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 407
รหัสสินทรัพย์: ept3087
ID สินค้าคงคลัง: ZA22017
ผู้ผลิต: Morris Awerbuch
โมเดล: 200kVA, 525v Hv, 380v Lv
วันที่: 1978
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein, DP1, Carletonville,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 410
รหัสสินทรัพย์: cnm21231
ID สินค้าคงคลัง: ZA22020
ผู้ผลิต: Kemix
โมเดล:
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein, DP1, Carletonville,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 411
รหัสสินทรัพย์: cnm21235
ID สินค้าคงคลัง: ZA22021
ผู้ผลิต: Kemix
โมเดล:
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein, DP1, Carletonville,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 446
รหัสสินทรัพย์: fa2116075
ID สินค้าคงคลัง: ZA22056
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various Leghts
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein, DP1, Carletonville,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 471
รหัสสินทรัพย์: stp4910
ID สินค้าคงคลัง: ZA22081
ผู้ผลิต: Masoneilan
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein, DP1, Carletonville,, South Africa
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 501
รหัสสินทรัพย์: loa2748
ID สินค้าคงคลัง: ZA77151
ผู้ผลิต: SEM
โมเดล: ZL50G - 1, Stripped
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 2, Randfontein, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 508
รหัสสินทรัพย์: foz3727
ID สินค้าคงคลัง: ZA77158
ผู้ผลิต:
โมเดล: Corrugated
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 2, Randfontein, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 516
รหัสสินทรัพย์: xkr2653
ID สินค้าคงคลัง: ZA77166
ผู้ผลิต:
โมเดล: Assorted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 2, Randfontein, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 603
รหัสสินทรัพย์: stp4908
ID สินค้าคงคลัง: ZA77173
ผู้ผลิต: SALM
โมเดล: 7.5 kW, 2 Pole, 525V
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 3, Randfontein, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 626
รหัสสินทรัพย์: foz3725
ID สินค้าคงคลัง: ZA77196
ผู้ผลิต:
โมเดล: Assorted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 3, Randfontein, Gauteng,, South Africa
รายการ: 56
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 651
รหัสสินทรัพย์: fer3785
ID สินค้าคงคลัง: ZA22101
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 1, Randfontein, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 676
รหัสสินทรัพย์: cnm21240
ID สินค้าคงคลัง: ZA22126
ผู้ผลิต:
โมเดล: Disassembled
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 1, Randfontein, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 677
รหัสสินทรัพย์: fer3784
ID สินค้าคงคลัง: ZA22127
ผู้ผลิต:
โมเดล: Approximately 4 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 1, Randfontein, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 683
รหัสสินทรัพย์: fer3787
ID สินค้าคงคลัง: ZA22133
ผู้ผลิต:
โมเดล: Flanged
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 1, Randfontein, Gauteng,, South Africa
รายการ: 23
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 685
รหัสสินทรัพย์: cnm21238
ID สินค้าคงคลัง: ZA22135
ผู้ผลิต: Lokset
โมเดล: Approximately 12 Pallets Expired
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 1, Randfontein, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 691
รหัสสินทรัพย์: cnm21232
ID สินค้าคงคลัง: ZA22141
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 1, Randfontein, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 692
รหัสสินทรัพย์: cnm21237
ID สินค้าคงคลัง: ZA22142
ผู้ผลิต: TimRite
โมเดล: MatSetter, 15 kg Bags
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 1, Randfontein, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 703
รหัสสินทรัพย์: agg2761
ID สินค้าคงคลัง: ZA22503
ผู้ผลิต: Fraser & Chalmers
โมเดล: Conveyor Belt
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: KP1, Glenharvie, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 704
รหัสสินทรัพย์: cnm21230
ID สินค้าคงคลัง: ZA22504
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: KP1, Glenharvie, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 708
รหัสสินทรัพย์: cnm21239
ID สินค้าคงคลัง: ZA22508
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: KP1, Glenharvie, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 711
รหัสสินทรัพย์: cnm21236
ID สินค้าคงคลัง: ZA22511
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: KP1, Glenharvie, Gauteng,, South Africa
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 716
รหัสสินทรัพย์: mo26489
ID สินค้าคงคลัง: ZA22516
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: KP1, Glenharvie, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 720
รหัสสินทรัพย์: fer3783
ID สินค้าคงคลัง: ZA22520
ผู้ผลิต:
โมเดล: Approximately 2 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: KP1, Glenharvie, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 721
รหัสสินทรัพย์: ept3075
ID สินค้าคงคลัง: ZA22521
ผู้ผลิต: Morris Awerbuch
โมเดล: 100kVA, 6 600v Hv, 380v Lv
วันที่: 1967
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: KP1, Glenharvie, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 722
รหัสสินทรัพย์: ept3073
ID สินค้าคงคลัง: ZA22522
ผู้ผลิต: EEC
โมเดล: 300kVA, 6 600v Hv, 525v Lv
วันที่: 1967
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: KP1, Glenharvie, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 726
รหัสสินทรัพย์: fer3790
ID สินค้าคงคลัง: ZA22526
ผู้ผลิต:
โมเดล: Approximately 15 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: KP1, Glenharvie, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 730
รหัสสินทรัพย์: mo26492
ID สินค้าคงคลัง: ZA22530
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: KP1, Glenharvie, Gauteng,, South Africa
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 734
รหัสสินทรัพย์: stp4909
ID สินค้าคงคลัง: ZA22534
ผู้ผลิต: Hydro seal
โมเดล: Trailer Mounted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: KP1, Glenharvie, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 745
รหัสสินทรัพย์: mo26490
ID สินค้าคงคลัง: ZA22545
ผู้ผลิต: Alstom
โมเดล: 7.5kW, 4 Pole, 525v
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: KP1, Glenharvie, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 748
รหัสสินทรัพย์: fer3789
ID สินค้าคงคลัง: ZA22548
ผู้ผลิต:
โมเดล: Approximately 16 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: KP1, Glenharvie, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 758
รหัสสินทรัพย์: fer3788
ID สินค้าคงคลัง: ZA22558
ผู้ผลิต:
โมเดล: 2 020mm Dia Stainless Steel
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: KP1, Glenharvie, Gauteng,, South Africa
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 759
รหัสสินทรัพย์: cnm21234
ID สินค้าคงคลัง: ZA22559
ผู้ผลิต: Daiken
โมเดล: UAT81-YEK
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: KP1, Glenharvie, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 760
รหัสสินทรัพย์: stp4912
ID สินค้าคงคลัง: ZA22560
ผู้ผลิต: Braybar Pumps
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: KP1, Glenharvie, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 761
รหัสสินทรัพย์: wtb8076
ID สินค้าคงคลัง: ZA22561
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: KP1, Glenharvie, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 763
รหัสสินทรัพย์: xjx141314
ID สินค้าคงคลัง: ZA22563
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: Dyna, 4 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: KP1, Glenharvie, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 768
รหัสสินทรัพย์: mo26494
ID สินค้าคงคลัง: ZA22568
ผู้ผลิต: Uras Vibrator
โมเดล: 3.7kW, 6 Pole, 525v
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: KP1, Glenharvie, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 775
รหัสสินทรัพย์: mo26491
ID สินค้าคงคลัง: ZA22575
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: KP1, Glenharvie, Gauteng,, South Africa
รายการ: 16
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 779
รหัสสินทรัพย์: mo26495
ID สินค้าคงคลัง: ZA22579
ผู้ผลิต: David Brown
โมเดล: Size 22x28
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: KP1, Glenharvie, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 781
รหัสสินทรัพย์: fa2116077
ID สินค้าคงคลัง: ZA22581
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: KP1, Glenharvie, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 806
รหัสสินทรัพย์: drl2797
ID สินค้าคงคลัง: ZA22706
ผู้ผลิต: Deilmann-Haniel Mining Systems
โมเดล: SE2, Rail Mounted
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kloof 1, Glenharvie, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 809
รหัสสินทรัพย์: loa2749
ID สินค้าคงคลัง: ZA22709
ผู้ผลิต: Salzgitter Mzansi
โมเดล: TL1200S, Crawler
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kloof 1, Glenharvie, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 811
รหัสสินทรัพย์: crn2561
ID สินค้าคงคลัง: ZA22711
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kloof 1, Glenharvie, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 818
รหัสสินทรัพย์: fa2115990
ID สินค้าคงคลัง: ZA22838
ผู้ผลิต:
โมเดล: Stainless Steel, Triple
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kopanong Kitchen. Kloof 1, Glenharvie, Gauteng, So
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 824
รหัสสินทรัพย์: ofo214728
ID สินค้าคงคลัง: ZA7890
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Kloof 1, Westonaria, Gauteng,, South Afric
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 831
รหัสสินทรัพย์: va12507
ID สินค้าคงคลัง: ZA22731
ผู้ผลิต:
โมเดล: 100mm, 2 Mpa
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 14
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 832
รหัสสินทรัพย์: va12508
ID สินค้าคงคลัง: ZA22732
ผู้ผลิต:
โมเดล: DN200
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 833
รหัสสินทรัพย์: to211641
ID สินค้าคงคลัง: ZA22733
ผู้ผลิต:
โมเดล: 6.3 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 13
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 834
รหัสสินทรัพย์: cnm21187
ID สินค้าคงคลัง: ZA22734
ผู้ผลิต: LH Lategan
โมเดล: 7.5 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 835
รหัสสินทรัพย์: pi22236
ID สินค้าคงคลัง: ZA22735
ผู้ผลิต:
โมเดล: 740mm x 2.2m
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 7
 
 ปิดแล้ว
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com