ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Sibanye Stillwater - Online Auction - South Africa - Sale 4 - All Lots (480 Lots)

Online auction of construction equipment

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 836
รหัสสินทรัพย์: fa2115984
ID สินค้าคงคลัง: ZA22736
ผู้ผลิต: Cape Gate
โมเดล: Diamond Mesh
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 837
รหัสสินทรัพย์: cnm21204
ID สินค้าคงคลัง: ZA22737
ผู้ผลิต: BMS
โมเดล: 2.4m x 1m x 9
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 7
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 838
รหัสสินทรัพย์: pe12854
ID สินค้าคงคลัง: ZA22738
ผู้ผลิต:
โมเดล: 570mm x 10m Collapsible
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 839
รหัสสินทรัพย์: cnm21205
ID สินค้าคงคลัง: ZA22739
ผู้ผลิต: MasQtec
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 840
รหัสสินทรัพย์: cnm21198
ID สินค้าคงคลัง: ZA22740
ผู้ผลิต: V-Prop
โมเดล: V6A 60cm
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 20
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 841
รหัสสินทรัพย์: lif4329
ID สินค้าคงคลัง: ZA22741
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 842
รหัสสินทรัพย์: cnm21188
ID สินค้าคงคลัง: ZA22742
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 843
รหัสสินทรัพย์: fl42730
ID สินค้าคงคลัง: ZA22743
ผู้ผลิต: Rons LJR
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 13
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 844
รหัสสินทรัพย์: fa2116011
ID สินค้าคงคลัง: ZA22744
ผู้ผลิต:
โมเดล: 300 x 200 x 4.5mm
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 845
รหัสสินทรัพย์: vhp3939
ID สินค้าคงคลัง: ZA22745
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 846
รหัสสินทรัพย์: lif4326
ID สินค้าคงคลัง: ZA22746
ผู้ผลิต: Wilco
โมเดล: 150mm
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 847
รหัสสินทรัพย์: fa2116017
ID สินค้าคงคลัง: ZA22747
ผู้ผลิต:
โมเดล: 160mm x 1m, Screw Cap
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 16
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 848
รหัสสินทรัพย์: fl42744
ID สินค้าคงคลัง: ZA22748
ผู้ผลิต: Ecoflex
โมเดล: 80 Bar / 1160 Psi
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 5
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 849
รหัสสินทรัพย์: pi22238
ID สินค้าคงคลัง: ZA22749
ผู้ผลิต:
โมเดล: 3m, Shouldered
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 50
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 850
รหัสสินทรัพย์: pi22237
ID สินค้าคงคลัง: ZA22750
ผู้ผลิต:
โมเดล: 6m, HDPE
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 5
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 851
รหัสสินทรัพย์: cnm21193
ID สินค้าคงคลัง: ZA22751
ผู้ผลิต: Duraset
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 852
รหัสสินทรัพย์: cnm21212
ID สินค้าคงคลัง: ZA22752
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 853
รหัสสินทรัพย์: cnm21197
ID สินค้าคงคลัง: ZA22753
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 854
รหัสสินทรัพย์: cnm21210
ID สินค้าคงคลัง: ZA22754
ผู้ผลิต: Minova
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 5
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 855
รหัสสินทรัพย์: fa2116014
ID สินค้าคงคลัง: ZA22755
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 856
รหัสสินทรัพย์: cnm21192
ID สินค้าคงคลัง: ZA22756
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 9
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 857
รหัสสินทรัพย์: stp4893
ID สินค้าคงคลัง: ZA22757
ผู้ผลิต: Jackpot
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 3
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 858
รหัสสินทรัพย์: cnm21196
ID สินค้าคงคลัง: ZA22758
ผู้ผลิต: Metpro
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 859
รหัสสินทรัพย์: fa2115994
ID สินค้าคงคลัง: ZA22759
ผู้ผลิต:
โมเดล: Rolls, Square Mesh
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 15
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 860
รหัสสินทรัพย์: mo26456
ID สินค้าคงคลัง: ZA22760
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 861
รหัสสินทรัพย์: mo26462
ID สินค้าคงคลัง: ZA22761
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 3
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 862
รหัสสินทรัพย์: lif4328
ID สินค้าคงคลัง: ZA22762
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 13
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 864
รหัสสินทรัพย์: fa2116004
ID สินค้าคงคลัง: ZA22764
ผู้ผลิต: Fuchs
โมเดล: Renolit GHTC 310
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 9
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 865
รหัสสินทรัพย์: fa2115992
ID สินค้าคงคลัง: ZA22765
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 866
รหัสสินทรัพย์: fa2115988
ID สินค้าคงคลัง: ZA22766
ผู้ผลิต: Ecolab
โมเดล: Econowash
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 867
รหัสสินทรัพย์: fa2116018
ID สินค้าคงคลัง: ZA22767
ผู้ผลิต: Ecolab
โมเดล: Liquid Soft
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 12
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 868
รหัสสินทรัพย์: fa2116022
ID สินค้าคงคลัง: ZA22768
ผู้ผลิต: Fuchs
โมเดล: Noxal, 180kg Drums
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 12
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 869
รหัสสินทรัพย์: fl42729
ID สินค้าคงคลัง: ZA22769
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 870
รหัสสินทรัพย์: mo26452
ID สินค้าคงคลัง: ZA22770
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 871
รหัสสินทรัพย์: mo26472
ID สินค้าคงคลัง: ZA22771
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 872
รหัสสินทรัพย์: mo26471
ID สินค้าคงคลัง: ZA22772
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 873
รหัสสินทรัพย์: mo26461
ID สินค้าคงคลัง: ZA22773
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 874
รหัสสินทรัพย์: mo26442
ID สินค้าคงคลัง: ZA22774
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 875
รหัสสินทรัพย์: fa2115996
ID สินค้าคงคลัง: ZA22775
ผู้ผลิต:
โมเดล: 400mm
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 876
รหัสสินทรัพย์: cnm21203
ID สินค้าคงคลัง: ZA22776
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 65
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 877
รหัสสินทรัพย์: cnm21206
ID สินค้าคงคลัง: ZA22777
ผู้ผลิต:
โมเดล: Slide Handle
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 4
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 878
รหัสสินทรัพย์: cnm21195
ID สินค้าคงคลัง: ZA22778
ผู้ผลิต: Jackpot
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 16
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 879
รหัสสินทรัพย์: cnm21209
ID สินค้าคงคลัง: ZA22779
ผู้ผลิต: Atlas Copco
โมเดล: Secoroc
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 880
รหัสสินทรัพย์: xks18874
ID สินค้าคงคลัง: ZA22780
ผู้ผลิต:
โมเดล: Boxes Low Hydrogen, 4mm
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 5
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 881
รหัสสินทรัพย์: cnm21207
ID สินค้าคงคลัง: ZA22781
ผู้ผลิต: Minova
โมเดล: Pre-Stress
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 882
รหัสสินทรัพย์: cnm21202
ID สินค้าคงคลัง: ZA22782
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 68
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 883
รหัสสินทรัพย์: fa2116001
ID สินค้าคงคลัง: ZA22783
ผู้ผลิต: Pratley
โมเดล: White
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 40
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 884
รหัสสินทรัพย์: cnm21211
ID สินค้าคงคลัง: ZA22784
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 340
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 885
รหัสสินทรัพย์: cnm21191
ID สินค้าคงคลัง: ZA22785
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 6
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 886
รหัสสินทรัพย์: fa2115993
ID สินค้าคงคลัง: ZA22786
ผู้ผลิต: Marley
โมเดล: 110mm
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 16
 
 ปิดแล้ว
1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com