ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Sibanye Stillwater - Online Auction - South Africa - Sale 4 - All Lots (480 Lots)

Online auction of construction equipment

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 887
รหัสสินทรัพย์: cnm21199
ID สินค้าคงคลัง: ZA22787
ผู้ผลิต:
โมเดล: Starter Motor
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 18
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 888
รหัสสินทรัพย์: fa2115985
ID สินค้าคงคลัง: ZA22788
ผู้ผลิต: Cobra
โมเดล: Kwikflo
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 4
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 889
รหัสสินทรัพย์: fa2116012
ID สินค้าคงคลัง: ZA22789
ผู้ผลิต: Tip Top
โมเดล: SC2000
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 5
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 890
รหัสสินทรัพย์: fa2116020
ID สินค้าคงคลัง: ZA22790
ผู้ผลิต: Cobra
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 8
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 891
รหัสสินทรัพย์: vhp3943
ID สินค้าคงคลัง: ZA22791
ผู้ผลิต: Autolek / Bosch
โมเดล: 24V, 3 Hole
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 22
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 892
รหัสสินทรัพย์: fl42747
ID สินค้าคงคลัง: ZA22792
ผู้ผลิต: Donaldson
โมเดล: P763874
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 893
รหัสสินทรัพย์: fa2116007
ID สินค้าคงคลัง: ZA22793
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 894
รหัสสินทรัพย์: fa2116003
ID สินค้าคงคลัง: ZA22794
ผู้ผลิต: Cascade
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 895
รหัสสินทรัพย์: fl42749
ID สินค้าคงคลัง: ZA22795
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 3
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 896
รหัสสินทรัพย์: vhp3941
ID สินค้าคงคลัง: ZA22796
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 4
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 897
รหัสสินทรัพย์: vhp3942
ID สินค้าคงคลัง: ZA22797
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 4
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 898
รหัสสินทรัพย์: fa2116015
ID สินค้าคงคลัง: ZA22798
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 3
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 899
รหัสสินทรัพย์: fa2116019
ID สินค้าคงคลัง: ZA22799
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 4
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 900
รหัสสินทรัพย์: fa2116013
ID สินค้าคงคลัง: ZA22800
ผู้ผลิต:
โมเดล: Hopper
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 901
รหัสสินทรัพย์: fa2116010
ID สินค้าคงคลัง: ZA22801
ผู้ผลิต: Ingolovane
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 902
รหัสสินทรัพย์: cnm21189
ID สินค้าคงคลัง: ZA22802
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 903
รหัสสินทรัพย์: cnm21194
ID สินค้าคงคลัง: ZA22803
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 904
รหัสสินทรัพย์: cnm21201
ID สินค้าคงคลัง: ZA22804
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 905
รหัสสินทรัพย์: cnm21208
ID สินค้าคงคลัง: ZA22805
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 6
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 906
รหัสสินทรัพย์: cnm21190
ID สินค้าคงคลัง: ZA22806
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 907
รหัสสินทรัพย์: cnm21200
ID สินค้าคงคลัง: ZA22807
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 3
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 908
รหัสสินทรัพย์: fl42726
ID สินค้าคงคลัง: ZA22808
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 909
รหัสสินทรัพย์: fl42735
ID สินค้าคงคลัง: ZA22809
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 910
รหัสสินทรัพย์: fl42746
ID สินค้าคงคลัง: ZA22810
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 911
รหัสสินทรัพย์: fl42742
ID สินค้าคงคลัง: ZA22811
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 912
รหัสสินทรัพย์: fl42743
ID สินค้าคงคลัง: ZA22812
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 913
รหัสสินทรัพย์: fa2116002
ID สินค้าคงคลัง: ZA22813
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 914
รหัสสินทรัพย์: fl42738
ID สินค้าคงคลัง: ZA22814
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 8
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 915
รหัสสินทรัพย์: fl42727
ID สินค้าคงคลัง: ZA22815
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 5
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 916
รหัสสินทรัพย์: fl42745
ID สินค้าคงคลัง: ZA22816
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 4
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 917
รหัสสินทรัพย์: fl42739
ID สินค้าคงคลัง: ZA22817
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 7
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 918
รหัสสินทรัพย์: fl42733
ID สินค้าคงคลัง: ZA22818
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 3
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 919
รหัสสินทรัพย์: vhp3940
ID สินค้าคงคลัง: ZA22819
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 920
รหัสสินทรัพย์: fa2115991
ID สินค้าคงคลัง: ZA22820
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 921
รหัสสินทรัพย์: fl42736
ID สินค้าคงคลัง: ZA22821
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 8
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 922
รหัสสินทรัพย์: vhp3938
ID สินค้าคงคลัง: ZA22822
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 923
รหัสสินทรัพย์: fa2116008
ID สินค้าคงคลัง: ZA22823
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 9
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 924
รหัสสินทรัพย์: vhp3944
ID สินค้าคงคลัง: ZA22824
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 8
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 925
รหัสสินทรัพย์: fl42732
ID สินค้าคงคลัง: ZA22825
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 6
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 926
รหัสสินทรัพย์: fl42728
ID สินค้าคงคลัง: ZA22826
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 927
รหัสสินทรัพย์: xks18875
ID สินค้าคงคลัง: ZA22827
ผู้ผลิต: Harris
โมเดล: Welding Gas
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 15
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 928
รหัสสินทรัพย์: el32676
ID สินค้าคงคลัง: ZA22828
ผู้ผลิต: Cbi Electric
โมเดล: 35A
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 13
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 951
รหัสสินทรัพย์: stp4885
ID สินค้าคงคลัง: ZA22861
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 952
รหัสสินทรัพย์: stp4888
ID สินค้าคงคลัง: ZA22862
ผู้ผลิต: Flygt
โมเดล: 10kW
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 953
รหัสสินทรัพย์: stp4884
ID สินค้าคงคลัง: ZA22863
ผู้ผลิต: Warman
โมเดล: 100PE PCH
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 954
รหัสสินทรัพย์: stp4887
ID สินค้าคงคลัง: ZA22864
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 955
รหัสสินทรัพย์: stp4886
ID สินค้าคงคลัง: ZA22865
ผู้ผลิต: Metso
โมเดล: MM200 EHC-D
วันที่: 2008
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 956
รหัสสินทรัพย์: stp4883
ID สินค้าคงคลัง: ZA22866
ผู้ผลิต:
โมเดล: MF10 Mk3
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 957
รหัสสินทรัพย์: stp4891
ID สินค้าคงคลัง: ZA22867
ผู้ผลิต:
โมเดล: 55kW
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 958
รหัสสินทรัพย์: mo26448
ID สินค้าคงคลัง: ZA22868
ผู้ผลิต: DEM
โมเดล: 5kW, 525v, 4 Pole
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com