ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Sibanye Stillwater - Online Auction - South Africa - Sale 4 - All Lots (480 Lots)

Online auction of construction equipment

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 959
รหัสสินทรัพย์: stp4895
ID สินค้าคงคลัง: ZA22869
ผู้ผลิต: Afec
โมเดล: FS-222, 2.2kW
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 960
รหัสสินทรัพย์: mo26447
ID สินค้าคงคลัง: ZA22870
ผู้ผลิต: WEG
โมเดล: 30kw, 525v, 4 Pole, Foot Mounted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 961
รหัสสินทรัพย์: mo26470
ID สินค้าคงคลัง: ZA22871
ผู้ผลิต:
โมเดล: 55kw, 525v, 4 Pole, Foot Mounted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 962
รหัสสินทรัพย์: mo26465
ID สินค้าคงคลัง: ZA22872
ผู้ผลิต: Fenner
โมเดล: 75kw, 525v, 4 Pole, Foot Mounted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 963
รหัสสินทรัพย์: mo26451
ID สินค้าคงคลัง: ZA22873
ผู้ผลิต: BMG
โมเดล: 110kw, 525v, 4 Pole, Foot Mounted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 964
รหัสสินทรัพย์: mo26464
ID สินค้าคงคลัง: ZA22874
ผู้ผลิต: WEG
โมเดล: Unknown, Foot Mounted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 965
รหัสสินทรัพย์: mo26468
ID สินค้าคงคลัง: ZA22875
ผู้ผลิต: WEG
โมเดล: 37kW, 525v, 2 Pole, Foot & Flange Mounted
วันที่: 2005
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 966
รหัสสินทรัพย์: mo26445
ID สินค้าคงคลัง: ZA22876
ผู้ผลิต: WEG
โมเดล: 110kw, 525v, 4 Pole, Foot Mounted
วันที่: 2008
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 967
รหัสสินทรัพย์: mo26466
ID สินค้าคงคลัง: ZA22877
ผู้ผลิต: Fenner
โมเดล: 75kw, 525v, 4 Pole, Foot Mounted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 968
รหัสสินทรัพย์: mo26443
ID สินค้าคงคลัง: ZA22878
ผู้ผลิต: WEG
โมเดล: 260kw, 525v, 4 Pole, Foot Mounted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 969
รหัสสินทรัพย์: mo26455
ID สินค้าคงคลัง: ZA22879
ผู้ผลิต: Fenner
โมเดล: 4 Pole, Foot Mounted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 970
รหัสสินทรัพย์: mo26449
ID สินค้าคงคลัง: ZA22880
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 971
รหัสสินทรัพย์: mo26460
ID สินค้าคงคลัง: ZA22881
ผู้ผลิต: DM
โมเดล: 55kW, 380v, 4 Pole
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 972
รหัสสินทรัพย์: mo26463
ID สินค้าคงคลัง: ZA22882
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 973
รหัสสินทรัพย์: mo26469
ID สินค้าคงคลัง: ZA22883
ผู้ผลิต:
โมเดล: 55kw, 525v, 4 Pole, Foot Mounted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 974
รหัสสินทรัพย์: stp4896
ID สินค้าคงคลัง: ZA22884
ผู้ผลิต: Foras
โมเดล: MN50-250A, 22.5kW, 450-1300l/min
วันที่: 2010
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 975
รหัสสินทรัพย์: stp4889
ID สินค้าคงคลัง: ZA22885
ผู้ผลิต: SPP Pumps
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 976
รหัสสินทรัพย์: mo26444
ID สินค้าคงคลัง: ZA22886
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown, Foot Mounted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 977
รหัสสินทรัพย์: mo26459
ID สินค้าคงคลัง: ZA22887
ผู้ผลิต:
โมเดล: 55kW, 525v, 4 Pole, Flange Mounted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 978
รหัสสินทรัพย์: mo26458
ID สินค้าคงคลัง: ZA22888
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 979
รหัสสินทรัพย์: mo26446
ID สินค้าคงคลัง: ZA22889
ผู้ผลิต: Alstom
โมเดล: 45kW, 400v, 2 Pole, Foot Mounted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 980
รหัสสินทรัพย์: mo26450
ID สินค้าคงคลัง: ZA22890
ผู้ผลิต: Nord
โมเดล: 37kW, 525v
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 981
รหัสสินทรัพย์: stp4892
ID สินค้าคงคลัง: ZA22891
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 982
รหัสสินทรัพย์: mo26453
ID สินค้าคงคลัง: ZA22892
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown, Foot & Flange Mounted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 983
รหัสสินทรัพย์: mo26454
ID สินค้าคงคลัง: ZA22893
ผู้ผลิต: WEG
โมเดล: 55kW, 525v, 4 Pole, Foot Mounted
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 984
รหัสสินทรัพย์: mo26457
ID สินค้าคงคลัง: ZA22894
ผู้ผลิต: WEG
โมเดล: 4kW, 4 Pole
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 985
รหัสสินทรัพย์: fa2115986
ID สินค้าคงคลัง: ZA22895
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 986
รหัสสินทรัพย์: fa2116016
ID สินค้าคงคลัง: ZA22896
ผู้ผลิต:
โมเดล: 4 Door, Steel
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 987
รหัสสินทรัพย์: fa2116000
ID สินค้าคงคลัง: ZA22897
ผู้ผลิต:
โมเดล: Steel
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 988
รหัสสินทรัพย์: fa2115997
ID สินค้าคงคลัง: ZA22898
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 989
รหัสสินทรัพย์: fa2116021
ID สินค้าคงคลัง: ZA22899
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 990
รหัสสินทรัพย์: fa2116009
ID สินค้าคงคลัง: ZA22900
ผู้ผลิต: FSQ
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 991
รหัสสินทรัพย์: fa2115983
ID สินค้าคงคลัง: ZA22901
ผู้ผลิต:
โมเดล: Steel
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 992
รหัสสินทรัพย์: fa2115998
ID สินค้าคงคลัง: ZA22902
ผู้ผลิต:
โมเดล: Steel Double Door
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 993
รหัสสินทรัพย์: fa2115987
ID สินค้าคงคลัง: ZA22903
ผู้ผลิต:
โมเดล: Steel Double Door
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 994
รหัสสินทรัพย์: fa2115995
ID สินค้าคงคลัง: ZA22904
ผู้ผลิต:
โมเดล: Steel Double Door
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 995
รหัสสินทรัพย์: fa2115999
ID สินค้าคงคลัง: ZA22905
ผู้ผลิต:
โมเดล: Steel
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 996
รหัสสินทรัพย์: stp4894
ID สินค้าคงคลัง: ZA22906
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 997
รหัสสินทรัพย์: fa2115989
ID สินค้าคงคลัง: ZA22907
ผู้ผลิต:
โมเดล: Steel
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 998
รหัสสินทรัพย์: stp4890
ID สินค้าคงคลัง: ZA22908
ผู้ผลิต: Warman
โมเดล: 100PE
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 999
รหัสสินทรัพย์: mo26467
ID สินค้าคงคลัง: ZA22909
ผู้ผลิต: Visam
โมเดล: 3.3kW, 525v, 6 Pole
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1000
รหัสสินทรัพย์: ofo214710
ID สินค้าคงคลัง: ZA22910
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1001
รหัสสินทรัพย์: fa2116006
ID สินค้าคงคลัง: ZA22911
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
รายการ: 3
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1002
รหัสสินทรัพย์: fa2116005
ID สินค้าคงคลัง: ZA22912
ผู้ผลิต: Lasher
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Platinum, Marikana Shaft 4, Marikana, Nort
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1011
รหัสสินทรัพย์: eot4600
ID สินค้าคงคลัง: ZA77821
ผู้ผลิต:
โมเดล: 6 Meter
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Marikana Shaft 4, Rustenburg, North West Province,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1012
รหัสสินทรัพย์: etr2071
ID สินค้าคงคลัง: ZA77822
ผู้ผลิต: The English Electric Co
โมเดล: 250 MVA, 11 000V, 630A
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Marikana Shaft 4, Rustenburg, North West Province,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1013
รหัสสินทรัพย์: etr2074
ID สินค้าคงคลัง: ZA77823
ผู้ผลิต: NEI Transformers
โมเดล: 25 kVA, 11 000V, 420V
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Marikana Shaft 4, Rustenburg, North West Province,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1014
รหัสสินทรัพย์: eot4598
ID สินค้าคงคลัง: ZA77824
ผู้ผลิต: Steelcor
โมเดล: 11 000V
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Marikana Shaft 4, Rustenburg, North West Province,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1015
รหัสสินทรัพย์: etr2072
ID สินค้าคงคลัง: ZA77825
ผู้ผลิต: NEI Transformers
โมเดล: 50 kVA, 11 000V, 415V
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Marikana Shaft 4, Rustenburg, North West Province,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1016
รหัสสินทรัพย์: eot4599
ID สินค้าคงคลัง: ZA77826
ผู้ผลิต: Steelcor
โมเดล: 11 000V
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Marikana Shaft 4, Rustenburg, North West Province,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com