ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Sibanye Stillwater - Online Auction - South Africa - Sale 4 - All Lots (480 Lots)

Online auction of construction equipment

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1017
รหัสสินทรัพย์: etr2073
ID สินค้าคงคลัง: ZA77827
ผู้ผลิต: Magnalec
โมเดล: 1 000 kVA, 11 000 Hv, 550 Lv
วันที่: 2004
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Marikana Shaft 4, Rustenburg, North West Province,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1018
รหัสสินทรัพย์: etr2070
ID สินค้าคงคลัง: ZA77828
ผู้ผลิต: Desta Power Matla
โมเดล: 1 000 kVA,11 550 V, 550 V
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Marikana Shaft 4, Rustenburg, North West Province,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1021
รหัสสินทรัพย์: dum3673
ID สินค้าคงคลัง: ZA77831
ผู้ผลิต: GHH
โมเดล: 4.4, Load Haul Dumper
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1022
รหัสสินทรัพย์: dum3658
ID สินค้าคงคลัง: ZA77832
ผู้ผลิต: GHH
โมเดล: 4.4, Load Haul Dumper
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1023
รหัสสินทรัพย์: dum3657
ID สินค้าคงคลัง: ZA77833
ผู้ผลิต: GHH
โมเดล: 4.4, Load Haul Dumper
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1024
รหัสสินทรัพย์: dum3663
ID สินค้าคงคลัง: ZA77834
ผู้ผลิต: GHH
โมเดล: 4.4, Load Haul Dumper
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1025
รหัสสินทรัพย์: dum3659
ID สินค้าคงคลัง: ZA77835
ผู้ผลิต: GHH
โมเดล: 4.4, Refurbished Load Haul Dumper
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1026
รหัสสินทรัพย์: dum3666
ID สินค้าคงคลัง: ZA77836
ผู้ผลิต: GHH
โมเดล: 4.4, Refurbished Load Haul Dumper
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1027
รหัสสินทรัพย์: dum3669
ID สินค้าคงคลัง: ZA77837
ผู้ผลิต: GHH
โมเดล: 4.4, Refurbished Load Haul Dumper
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1028
รหัสสินทรัพย์: dum3665
ID สินค้าคงคลัง: ZA77838
ผู้ผลิต: GHH
โมเดล: 4.4, 300 WA
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1029
รหัสสินทรัพย์: dum3672
ID สินค้าคงคลัง: ZA77839
ผู้ผลิต: GHH
โมเดล: 4.4, 300 WA
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1030
รหัสสินทรัพย์: dum3653
ID สินค้าคงคลัง: ZA77840
ผู้ผลิต: GHH
โมเดล: 4.4, 300 WA
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1031
รหัสสินทรัพย์: dum3664
ID สินค้าคงคลัง: ZA77841
ผู้ผลิต: GHH
โมเดล: 4.4, 300 WA
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1032
รหัสสินทรัพย์: dum3667
ID สินค้าคงคลัง: ZA77842
ผู้ผลิต: GHH
โมเดล: 4.4, 300 WA
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1033
รหัสสินทรัพย์: dum3655
ID สินค้าคงคลัง: ZA77843
ผู้ผลิต: GHH
โมเดล: 4.4, 300 WA
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1034
รหัสสินทรัพย์: dum3656
ID สินค้าคงคลัง: ZA77844
ผู้ผลิต: GHH
โมเดล: 4.4, 300 WA
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1035
รหัสสินทรัพย์: eno23451
ID สินค้าคงคลัง: ZA77845
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unused
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
รายการ: 2
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1036
รหัสสินทรัพย์: eno23452
ID สินค้าคงคลัง: ZA77846
ผู้ผลิต:
โมเดล: 1050, Troughing Tubular
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
รายการ: 6
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1037
รหัสสินทรัพย์: eno23453
ID สินค้าคงคลัง: ZA77847
ผู้ผลิต:
โมเดล: 1050 Belt SG, Flat Return
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
รายการ: 215
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1038
รหัสสินทรัพย์: eno23457
ID สินค้าคงคลัง: ZA77848
ผู้ผลิต:
โมเดล: B6H, VGF Short
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
รายการ: 5
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1039
รหัสสินทรัพย์: eno23450
ID สินค้าคงคลัง: ZA77849
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
รายการ: 74
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1040
รหัสสินทรัพย์: eno23459
ID สินค้าคงคลัง: ZA77850
ผู้ผลิต:
โมเดล: UNG 1550 MPA, Scraper
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1041
รหัสสินทรัพย์: xjh8338
ID สินค้าคงคลัง: ZA77851
ผู้ผลิต: Wilco
โมเดล: SABS 1819
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
รายการ: 30
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1042
รหัสสินทรัพย์: va12509
ID สินค้าคงคลัง: ZA77852
ผู้ผลิต:
โมเดล: DN50
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
รายการ: 17
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1043
รหัสสินทรัพย์: dum3660
ID สินค้าคงคลัง: ZA77853
ผู้ผลิต: GHH
โมเดล: D81, 4.4, Combi Type
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1044
รหัสสินทรัพย์: dum3661
ID สินค้าคงคลัง: ZA77854
ผู้ผลิต: GHH
โมเดล: D81, 4.4, Combi Type
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1045
รหัสสินทรัพย์: dum3671
ID สินค้าคงคลัง: ZA77855
ผู้ผลิต: GHH
โมเดล: D81, 4.4, Combi Type
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1046
รหัสสินทรัพย์: dum3654
ID สินค้าคงคลัง: ZA77856
ผู้ผลิต: GHH
โมเดล: D81, 4.4, Combi Type
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1047
รหัสสินทรัพย์: dum3670
ID สินค้าคงคลัง: ZA77857
ผู้ผลิต: GHH
โมเดล: 4.4 Combi Type
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
รายการ: 4
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1048
รหัสสินทรัพย์: dum3668
ID สินค้าคงคลัง: ZA77858
ผู้ผลิต: GHH
โมเดล: 4.4 Combi Type
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
รายการ: 4
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1049
รหัสสินทรัพย์: dum3652
ID สินค้าคงคลัง: ZA77859
ผู้ผลิต: GHH
โมเดล: 4.4 Combi Type
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
รายการ: 4
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1050
รหัสสินทรัพย์: dum3662
ID สินค้าคงคลัง: ZA77860
ผู้ผลิต: GHH
โมเดล: 4.4 Combi Type
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
รายการ: 3
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1051
รหัสสินทรัพย์: foz3701
ID สินค้าคงคลัง: ZA77861
ผู้ผลิต: UDF
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
รายการ: 50
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1052
รหัสสินทรัพย์: tr32025
ID สินค้าคงคลัง: ZA77862
ผู้ผลิต: Becker Electronics
โมเดล: Vehicle
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
รายการ: 55
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1053
รหัสสินทรัพย์: eno23456
ID สินค้าคงคลัง: ZA77863
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1054
รหัสสินทรัพย์: eno23454
ID สินค้าคงคลัง: ZA77864
ผู้ผลิต: Minecom
โมเดล: VHF C/W , VPSBB
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1055
รหัสสินทรัพย์: eno23455
ID สินค้าคงคลัง: ZA77865
ผู้ผลิต:
โมเดล: Rear Output Transmission
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1056
รหัสสินทรัพย์: va12505
ID สินค้าคงคลัง: ZA77866
ผู้ผลิต: Sun Hydraulics
โมเดล: D8918
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1057
รหัสสินทรัพย์: pcp2126
ID สินค้าคงคลัง: ZA77867
ผู้ผลิต:
โมเดล: A5975PA - 32294407
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1058
รหัสสินทรัพย์: fl42741
ID สินค้าคงคลัง: ZA77868
ผู้ผลิต:
โมเดล: 1.4 Hydraulic
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1059
รหัสสินทรัพย์: el32677
ID สินค้าคงคลัง: ZA77869
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various Spade Type
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1060
รหัสสินทรัพย์: foz3696
ID สินค้าคงคลัง: ZA77870
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1061
รหัสสินทรัพย์: fl42748
ID สินค้าคงคลัง: ZA77871
ผู้ผลิต: LMT Leaky Feeder
โมเดล: V3SP100,DC
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1062
รหัสสินทรัพย์: el32675
ID สินค้าคงคลัง: ZA77872
ผู้ผลิต: Hellla / Echotech
โมเดล: 70W, 24V H3
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1063
รหัสสินทรัพย์: fl42731
ID สินค้าคงคลัง: ZA77873
ผู้ผลิต: GHH
โมเดล: 1.4 Hydraulic
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1064
รหัสสินทรัพย์: eno23458
ID สินค้าคงคลัง: ZA77874
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1065
รหัสสินทรัพย์: eno23449
ID สินค้าคงคลัง: ZA77875
ผู้ผลิต:
โมเดล: M20
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1066
รหัสสินทรัพย์: foz3706
ID สินค้าคงคลัง: ZA77876
ผู้ผลิต: GHH
โมเดล: 150 KV - 8H - L, Front Axle
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1067
รหัสสินทรัพย์: pcp2127
ID สินค้าคงคลัง: ZA77877
ผู้ผลิต:
โมเดล: NME/V
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
รายการ: 5
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1068
รหัสสินทรัพย์: foz3702
ID สินค้าคงคลัง: ZA77878
ผู้ผลิต: GHH
โมเดล: Rear Axle
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com