ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Sibanye Stillwater - Online Auction - South Africa - Sale 4 - All Lots (480 Lots)

Online auction of construction equipment

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1069
รหัสสินทรัพย์: va12506
ID สินค้าคงคลัง: ZA77879
ผู้ผลิต: GHH
โมเดล: GH59015 - 635
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1070
รหัสสินทรัพย์: foz3698
ID สินค้าคงคลัง: ZA77880
ผู้ผลิต: GHH
โมเดล: 150 - KV - 8H - L
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1071
รหัสสินทรัพย์: foz3700
ID สินค้าคงคลัง: ZA77881
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1072
รหัสสินทรัพย์: foz3699
ID สินค้าคงคลัง: ZA77882
ผู้ผลิต:
โมเดล: Extended
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1073
รหัสสินทรัพย์: fl42734
ID สินค้าคงคลัง: ZA77883
ผู้ผลิต: GHH
โมเดล: GH59014 - 584, 4.4
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1074
รหัสสินทรัพย์: foz3708
ID สินค้าคงคลัง: ZA77884
ผู้ผลิต:
โมเดล: Injector
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1075
รหัสสินทรัพย์: foz3704
ID สินค้าคงคลัง: ZA77885
ผู้ผลิต:
โมเดล: GH59016 - 677, D81
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1076
รหัสสินทรัพย์: fl42750
ID สินค้าคงคลัง: ZA77886
ผู้ผลิต:
โมเดล: Hydraulic
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1077
รหัสสินทรัพย์: fl42737
ID สินค้าคงคลัง: ZA77887
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1078
รหัสสินทรัพย์: fl42740
ID สินค้าคงคลัง: ZA77888
ผู้ผลิต:
โมเดล: Hydraulic
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1079
รหัสสินทรัพย์: foz3705
ID สินค้าคงคลัง: ZA77889
ผู้ผลิต: Kessler
โมเดล: D81
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1080
รหัสสินทรัพย์: foz3697
ID สินค้าคงคลัง: ZA77890
ผู้ผลิต: GHH
โมเดล: D81
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1081
รหัสสินทรัพย์: foz3703
ID สินค้าคงคลัง: ZA77891
ผู้ผลิต:
โมเดล: MK2, C200
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1082
รหัสสินทรัพย์: foz3707
ID สินค้าคงคลัง: ZA77892
ผู้ผลิต:
โมเดล: UV
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1098
รหัสสินทรัพย์: chm35487
ID สินค้าคงคลัง: ZA22948
ผู้ผลิต: Trek Scale Co
โมเดล: 30 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Masizakhele Kitchen, Driefontein, Carletoneville,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1101
รหัสสินทรัพย์: fer3778
ID สินค้าคงคลัง: ZA22951
ผู้ผลิต:
โมเดล: Approximtely 120 Tons
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kloof 4, Glenharvie, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1102
รหัสสินทรัพย์: fer3779
ID สินค้าคงคลัง: ZA22952
ผู้ผลิต:
โมเดล: Underground, 5 Ton Diesel
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kloof 4, Glenharvie, Gauteng, South Africa
รายการ: 3
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1103
รหัสสินทรัพย์: ept3069
ID สินค้าคงคลัง: ZA22953
ผู้ผลิต:
โมเดล: 315 kVA, 6 600v Hv, 525 v Lv
วันที่: 1995
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kloof 4, Glenharvie, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1104
รหัสสินทรัพย์: ept3067
ID สินค้าคงคลัง: ZA22954
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown kVA, 6 600v Hv, 525 v Lv
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kloof 4, Glenharvie, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1105
รหัสสินทรัพย์: fa2116067
ID สินค้าคงคลัง: ZA22955
ผู้ผลิต:
โมเดล: Round
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kloof 4, Glenharvie, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1106
รหัสสินทรัพย์: xjz4743
ID สินค้าคงคลัง: ZA22956
ผู้ผลิต: Grinaker
โมเดล: Narrow/Mining Gauge
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kloof 4, Glenharvie, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1107
รหัสสินทรัพย์: ba72138
ID สินค้าคงคลัง: ZA22957
ผู้ผลิต: Aztec
โมเดล: R56004, 525 v, 55 A, Stripped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kloof 4, Glenharvie, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1108
รหัสสินทรัพย์: fa2116074
ID สินค้าคงคลัง: ZA22958
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kloof 4, Glenharvie, Gauteng, South Africa
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1109
รหัสสินทรัพย์: en12066
ID สินค้าคงคลัง: ZA22959
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kloof 4, Glenharvie, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1110
รหัสสินทรัพย์: wbd2074
ID สินค้าคงคลัง: ZA22960
ผู้ผลิต: Speed Queen
โมเดล: ST075ERMM1G1Q03, Stripped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kloof 4, Glenharvie, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1111
รหัสสินทรัพย์: fer3777
ID สินค้าคงคลัง: ZA22961
ผู้ผลิต:
โมเดล: Mining
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kloof 4, Glenharvie, Gauteng, South Africa
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1112
รหัสสินทรัพย์: fer3782
ID สินค้าคงคลัง: ZA22962
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kloof 4, Glenharvie, Gauteng, South Africa
รายการ: 5
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1113
รหัสสินทรัพย์: agg2759
ID สินค้าคงคลัง: ZA22963
ผู้ผลิต:
โมเดล: Loader Mounted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kloof 4, Glenharvie, Gauteng, South Africa
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1114
รหัสสินทรัพย์: fa2116052
ID สินค้าคงคลัง: ZA22964
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kloof 4, Glenharvie, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1115
รหัสสินทรัพย์: fa2116059
ID สินค้าคงคลัง: ZA22965
ผู้ผลิต:
โมเดล: Dismantled
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kloof 4, Glenharvie, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1151
รหัสสินทรัพย์: wa53575
ID สินค้าคงคลัง: ZA22971
ผู้ผลิต:
โมเดล: Steel Panel
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Driefontein Old Transport, Carletonville,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1152
รหัสสินทรัพย์: fer3781
ID สินค้าคงคลัง: ZA22972
ผู้ผลิต:
โมเดล: Approximately 8 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Driefontein Old Transport, Carletonville,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1153
รหัสสินทรัพย์: wtr2015
ID สินค้าคงคลัง: ZA22973
ผู้ผลิต:
โมเดล: Corrugated Iron
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Driefontein Old Transport, Carletonville,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1154
รหัสสินทรัพย์: cnm21228
ID สินค้าคงคลัง: ZA22974
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Driefontein Old Transport, Carletonville,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1155
รหัสสินทรัพย์: hyd2103
ID สินค้าคงคลัง: ZA22975
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Driefontein Old Transport, Carletonville,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1156
รหัสสินทรัพย์: wdb2164
ID สินค้าคงคลัง: ZA22976
ผู้ผลิต: Sagar
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Driefontein Old Transport, Carletonville,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1157
รหัสสินทรัพย์: wtr2013
ID สินค้าคงคลัง: ZA22977
ผู้ผลิต:
โมเดล: Corrugated Iron
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Driefontein Old Transport, Carletonville,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1158
รหัสสินทรัพย์: fa2116070
ID สินค้าคงคลัง: ZA22978
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Driefontein Old Transport, Carletonville,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1162
รหัสสินทรัพย์: oki4954
ID สินค้าคงคลัง: ZA22982
ผู้ผลิต:
โมเดล: Redundant
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Property Division Workshop (Libanon), West
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1163
รหัสสินทรัพย์: fa2116051
ID สินค้าคงคลัง: ZA22983
ผู้ผลิต:
โมเดล: Redundant
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Property Division Workshop (Libanon), West
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1164
รหัสสินทรัพย์: el32685
ID สินค้าคงคลัง: ZA22984
ผู้ผลิต: Crompton Parkinson & Unknown
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Property Division Workshop (Libanon), West
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1165
รหัสสินทรัพย์: el32679
ID สินค้าคงคลัง: ZA22985
ผู้ผลิต: Johnson & Phillips
โมเดล: Empty
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Property Division Workshop (Libanon), West
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1167
รหัสสินทรัพย์: fa2116064
ID สินค้าคงคลัง: ZA22987
ผู้ผลิต:
โมเดล: Redundant
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Property Division Workshop (Libanon), West
รายการ: 11
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1168
รหัสสินทรัพย์: fa2116060
ID สินค้าคงคลัง: ZA22988
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Property Division Workshop (Libanon), West
รายการ: 3
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1169
รหัสสินทรัพย์: oki4953
ID สินค้าคงคลัง: ZA22989
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Property Division Workshop (Libanon), West
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1170
รหัสสินทรัพย์: ai12558
ID สินค้าคงคลัง: ZA22990
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Property Division Workshop (Libanon), West
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1171
รหัสสินทรัพย์: wws3284
ID สินค้าคงคลัง: ZA22991
ผู้ผลิต: Wadkin
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Property Division Workshop (Libanon), West
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1172
รหัสสินทรัพย์: wwr2086
ID สินค้าคงคลัง: ZA22992
ผู้ผลิต: Wadkin
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Property Division Workshop (Libanon), West
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1173
รหัสสินทรัพย์: wub1625
ID สินค้าคงคลัง: ZA22993
ผู้ผลิต: Robinson
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Property Division Workshop (Libanon), West
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1174
รหัสสินทรัพย์: cnt2505
ID สินค้าคงคลัง: ZA22994
ผู้ผลิต: Eclipse
โมเดล: Vulcan
วันที่: 1984
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Property Division Workshop (Libanon), West
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com