ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Sibanye Stillwater - Online Auction - South Africa - Sale 4 - All Lots (480 Lots)

Online auction of construction equipment

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1175
รหัสสินทรัพย์: cnt2504
ID สินค้าคงคลัง: ZA22995
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Property Division Workshop (Libanon), West
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1176
รหัสสินทรัพย์: lif4352
ID สินค้าคงคลัง: ZA22996
ผู้ผลิต:
โมเดล: Complete Disassembled
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Property Division Workshop (Libanon), West
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1177
รหัสสินทรัพย์: oki4955
ID สินค้าคงคลัง: ZA22997
ผู้ผลิต: Vulcan
โมเดล: Stainless Steel
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Property Division Workshop (Libanon), West
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1178
รหัสสินทรัพย์: fa2116071
ID สินค้าคงคลัง: ZA22998
ผู้ผลิต:
โมเดล: Steel
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Property Division Workshop (Libanon), West
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1179
รหัสสินทรัพย์: stp4906
ID สินค้าคงคลัง: ZA22999
ผู้ผลิต:
โมเดล: 150-250
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Property Division Workshop (Libanon), West
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1180
รหัสสินทรัพย์: stp4905
ID สินค้าคงคลัง: ZA23000
ผู้ผลิต: Robin
โมเดล: 1 Cylinder
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Property Division Workshop (Libanon), West
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1181
รหัสสินทรัพย์: stp4901
ID สินค้าคงคลัง: ZA23001
ผู้ผลิต: Hidrastal
โมเดล: D3K, 7.5kW, 58 l/s
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Property Division Workshop (Libanon), West
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1182
รหัสสินทรัพย์: fa2116068
ID สินค้าคงคลัง: ZA23002
ผู้ผลิต: Grazer
โมเดล: Rotary 750, Turfmaster
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Property Division Workshop (Libanon), West
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1184
รหัสสินทรัพย์: wth10428
ID สินค้าคงคลัง: ZA23004
ผู้ผลิต: Ingersoll Rand
โมเดล: 3000
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Property Division Workshop (Libanon), West
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1185
รหัสสินทรัพย์: el32681
ID สินค้าคงคลัง: ZA23005
ผู้ผลิต: Johnson & Phillips
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Property Division Workshop (Libanon), West
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1186
รหัสสินทรัพย์: el32678
ID สินค้าคงคลัง: ZA23006
ผู้ผลิต: GEC
โมเดล:
วันที่: 1990
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Property Division Workshop (Libanon), West
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1187
รหัสสินทรัพย์: el32682
ID สินค้าคงคลัง: ZA23007
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Property Division Workshop (Libanon), West
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1188
รหัสสินทรัพย์: el32680
ID สินค้าคงคลัง: ZA23008
ผู้ผลิต: GEC
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Property Division Workshop (Libanon), West
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1189
รหัสสินทรัพย์: el32684
ID สินค้าคงคลัง: ZA23009
ผู้ผลิต: GEC
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Property Division Workshop (Libanon), West
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1190
รหัสสินทรัพย์: el32683
ID สินค้าคงคลัง: ZA23010
ผู้ผลิต: GEC
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Property Division Workshop (Libanon), West
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1191
รหัสสินทรัพย์: lif4353
ID สินค้าคงคลัง: ZA23011
ผู้ผลิต:
โมเดล: 7.5 Ton SWL
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Property Division Workshop (Libanon), West
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1192
รหัสสินทรัพย์: wtr2014
ID สินค้าคงคลัง: ZA23012
ผู้ผลิต:
โมเดล: Corrugated Iron
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Property Division Workshop (Libanon), West
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1201
รหัสสินทรัพย์: fa2116053
ID สินค้าคงคลัง: ZA23021
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various Lengths
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central Energy Yard, Gauteng, South Af
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1214
รหัสสินทรัพย์: ept3070
ID สินค้าคงคลัง: ZA23034
ผู้ผลิต: Aztec Electronics
โมเดล: 630kVA, 6 600v Hv, 525v Lv
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Shaft 6, Carletonville, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1215
รหัสสินทรัพย์: ept3071
ID สินค้าคงคลัง: ZA23035
ผู้ผลิต: Aztec Electronics
โมเดล: 630kVA, 6 600v Hv, 525v Lv
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Shaft 6, Carletonville, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1217
รหัสสินทรัพย์: fa2116062
ID สินค้าคงคลัง: ZA23037
ผู้ผลิต:
โมเดล: Stripped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Shaft 6, Carletonville, Gauteng, South
รายการ: 4
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1218
รหัสสินทรัพย์: fa2116057
ID สินค้าคงคลัง: ZA23038
ผู้ผลิต:
โมเดล: Cable
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Shaft 6, Carletonville, Gauteng, South
รายการ: 7
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1219
รหัสสินทรัพย์: stp4902
ID สินค้าคงคลัง: ZA23039
ผู้ผลิต:
โมเดล: Approximately 13 000 Litre Water/Fuel
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Shaft 6, Carletonville, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1220
รหัสสินทรัพย์: fa2116055
ID สินค้าคงคลัง: ZA23040
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Shaft 6, Carletonville, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1221
รหัสสินทรัพย์: fo122002
ID สินค้าคงคลัง: ZA23041
ผู้ผลิต: Hyster
โมเดล: Stripped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Shaft 6, Carletonville, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1229
รหัสสินทรัพย์: stp4903
ID สินค้าคงคลัง: ZA23049
ผู้ผลิต: Galigher
โมเดล: 80x280-580
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Shaft 6, Carletonville, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1230
รหัสสินทรัพย์: stp4904
ID สินค้าคงคลัง: ZA23050
ผู้ผลิต: KSB
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Shaft 6, Carletonville, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1231
รหัสสินทรัพย์: mo26484
ID สินค้าคงคลัง: ZA23051
ผู้ผลิต: Crofts
โมเดล: Size 16.5, 40:1 Ratio
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Shaft 6, Carletonville, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1232
รหัสสินทรัพย์: mo26481
ID สินค้าคงคลัง: ZA23052
ผู้ผลิต: Bew
โมเดล: 30:1 Ratio
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Shaft 6, Carletonville, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1233
รหัสสินทรัพย์: mo26483
ID สินค้าคงคลัง: ZA23053
ผู้ผลิต: Renold
โมเดล: Size 14, 35:1 Ratio
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Shaft 6, Carletonville, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1234
รหัสสินทรัพย์: fa2116066
ID สินค้าคงคลัง: ZA23054
ผู้ผลิต: Sulzer
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Shaft 6, Carletonville, Gauteng, South
รายการ: 4
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1235
รหัสสินทรัพย์: mo26488
ID สินค้าคงคลัง: ZA23055
ผู้ผลิต: Crofts
โมเดล: Size 80, 35:1 Ratio
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Shaft 6, Carletonville, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1236
รหัสสินทรัพย์: mo26486
ID สินค้าคงคลัง: ZA23056
ผู้ผลิต: GEC
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Shaft 6, Carletonville, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1237
รหัสสินทรัพย์: mo26485
ID สินค้าคงคลัง: ZA23057
ผู้ผลิต: Radicon
โมเดล: 15:1 Ratio
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Shaft 6, Carletonville, Gauteng, South
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1238
รหัสสินทรัพย์: ept3072
ID สินค้าคงคลัง: ZA23058
ผู้ผลิต: Hawker Siddely
โมเดล: 630kVA, 6 600v Hv
วันที่: 1985
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Shaft 6, Carletonville, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1239
รหัสสินทรัพย์: stp4900
ID สินค้าคงคลัง: ZA23059
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Shaft 6, Carletonville, Gauteng, South
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1240
รหัสสินทรัพย์: xks18928
ID สินค้าคงคลัง: ZA23060
ผู้ผลิต: Hobart
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Shaft 6, Carletonville, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1241
รหัสสินทรัพย์: fa2116065
ID สินค้าคงคลัง: ZA23061
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various Sizes White Metal
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Shaft 6, Carletonville, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1242
รหัสสินทรัพย์: fa2116061
ID สินค้าคงคลัง: ZA23062
ผู้ผลิต:
โมเดล: Heavy duty
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Shaft 6, Carletonville, Gauteng, South
รายการ: 5
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1243
รหัสสินทรัพย์: mo26482
ID สินค้าคงคลัง: ZA23063
ผู้ผลิต:
โมเดล: 3m x 0.6m
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Shaft 6, Carletonville, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1244
รหัสสินทรัพย์: fa2116063
ID สินค้าคงคลัง: ZA23064
ผู้ผลิต:
โมเดล: Approximately 15 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Shaft 6, Carletonville, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1251
รหัสสินทรัพย์: mgs2276
ID สินค้าคงคลัง: ZA23071
ผู้ผลิต: Hubert Davies
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central Workshops, Carletonville, Gaut
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1252
รหัสสินทรัพย์: fer3780
ID สินค้าคงคลัง: ZA23072
ผู้ผลิต:
โมเดล: Stripped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central Workshops, Carletonville, Gaut
รายการ: 4
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1253
รหัสสินทรัพย์: xjz4744
ID สินค้าคงคลัง: ZA23073
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central Workshops, Carletonville, Gaut
รายการ: 10
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1254
รหัสสินทรัพย์: mo26487
ID สินค้าคงคลัง: ZA23074
ผู้ผลิต:
โมเดล: Approximately 25 Redundant
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central Workshops, Carletonville, Gaut
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1255
รหัสสินทรัพย์: fa2116054
ID สินค้าคงคลัง: ZA23075
ผู้ผลิต:
โมเดล: Approximately 150 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central Workshops, Carletonville, Gaut
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1256
รหัสสินทรัพย์: fa2116072
ID สินค้าคงคลัง: ZA23076
ผู้ผลิต:
โมเดล: Approximately 40 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central Workshops, Carletonville, Gaut
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1257
รหัสสินทรัพย์: fa2116056
ID สินค้าคงคลัง: ZA23077
ผู้ผลิต:
โมเดล: Approximately 20 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Shaft 1, Carletonville, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1261
รหัสสินทรัพย์: fa2116069
ID สินค้าคงคลัง: ZA23081
ผู้ผลิต:
โมเดล: 30.5 x 8.7m Corrugated Iron
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kloof Shaft 10, Westonaria, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1262
รหัสสินทรัพย์: fa2116073
ID สินค้าคงคลัง: ZA23082
ผู้ผลิต:
โมเดล: 6.1 x 4.8m
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kloof Shaft 10, Westonaria, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com