ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Sibanye Stillwater - Online Auction - South Africa - Sale 4 - All Lots (480 Lots)

Online auction of construction equipment

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1263
รหัสสินทรัพย์: fa2116058
ID สินค้าคงคลัง: ZA23083
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kloof Shaft 10, Westonaria, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1264
รหัสสินทรัพย์: cnm21229
ID สินค้าคงคลัง: ZA23084
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kloof Shaft 10, Westonaria, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1271
รหัสสินทรัพย์: med9679
ID สินค้าคงคลัง: ZA23101
ผู้ผลิต: Zoll
โมเดล: AEDPlus
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Libanon Business Park, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1272
รหัสสินทรัพย์: med9669
ID สินค้าคงคลัง: ZA23102
ผู้ผลิต: Le-Cor
โมเดล: Cor-Res A6
วันที่: 2015
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Libanon Business Park, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1273
รหัสสินทรัพย์: med9686
ID สินค้าคงคลัง: ZA23103
ผู้ผลิต: Defibtech
โมเดล: Lifeline
วันที่: 2017
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Libanon Business Park, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1274
รหัสสินทรัพย์: med9657
ID สินค้าคงคลัง: ZA23104
ผู้ผลิต: GE Healthcare
โมเดล: Cardiosoft
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Libanon Business Park, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1275
รหัสสินทรัพย์: med9694
ID สินค้าคงคลัง: ZA23105
ผู้ผลิต: GE Healthcare
โมเดล: Cardiosoft
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Libanon Business Park, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1276
รหัสสินทรัพย์: med9682
ID สินค้าคงคลัง: ZA23106
ผู้ผลิต: GE Healthcare
โมเดล: Cardiosoft
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Libanon Business Park, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1277
รหัสสินทรัพย์: med9693
ID สินค้าคงคลัง: ZA23107
ผู้ผลิต: GE Healthcare
โมเดล: Cardiosoft
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Libanon Business Park, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1278
รหัสสินทรัพย์: med9688
ID สินค้าคงคลัง: ZA23108
ผู้ผลิต: GE Healthcare
โมเดล: Cardiosoft
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Libanon Business Park, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1279
รหัสสินทรัพย์: med9681
ID สินค้าคงคลัง: ZA23109
ผู้ผลิต: GE Healthcare
โมเดล: Cardiosoft
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Libanon Business Park, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1280
รหัสสินทรัพย์: med9663
ID สินค้าคงคลัง: ZA23110
ผู้ผลิต: GE Healthcare
โมเดล: Cardiosoft
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Libanon Business Park, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1281
รหัสสินทรัพย์: med9704
ID สินค้าคงคลัง: ZA23111
ผู้ผลิต: Welch Allyn
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Libanon Business Park, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1282
รหัสสินทรัพย์: med9703
ID สินค้าคงคลัง: ZA23112
ผู้ผลิต: Welch Allyn
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Libanon Business Park, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1283
รหัสสินทรัพย์: med9706
ID สินค้าคงคลัง: ZA23113
ผู้ผลิต: Welch Allyn
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Libanon Business Park, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1284
รหัสสินทรัพย์: med9709
ID สินค้าคงคลัง: ZA23114
ผู้ผลิต: Welch Allyn
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Libanon Business Park, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1285
รหัสสินทรัพย์: med9710
ID สินค้าคงคลัง: ZA23115
ผู้ผลิต: G-Care
โมเดล: SP-800
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Libanon Business Park, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1286
รหัสสินทรัพย์: med9690
ID สินค้าคงคลัง: ZA23116
ผู้ผลิต: G-Care
โมเดล: SP-800
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Libanon Business Park, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1287
รหัสสินทรัพย์: med9713
ID สินค้าคงคลัง: ZA23117
ผู้ผลิต: G-Care
โมเดล: SP-800
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Libanon Business Park, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1288
รหัสสินทรัพย์: med9662
ID สินค้าคงคลัง: ZA23118
ผู้ผลิต:
โมเดล: 200ml
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Libanon Business Park, Westonaria, Gauteng, South
รายการ: 3
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1289
รหัสสินทรัพย์: med9674
ID สินค้าคงคลัง: ZA23119
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Libanon Business Park, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1290
รหัสสินทรัพย์: med9676
ID สินค้าคงคลัง: ZA23120
ผู้ผลิต: Intubrite
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Libanon Business Park, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1291
รหัสสินทรัพย์: med9702
ID สินค้าคงคลัง: ZA23121
ผู้ผลิต: Intubrite
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Libanon Business Park, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1292
รหัสสินทรัพย์: med9687
ID สินค้าคงคลัง: ZA23122
ผู้ผลิต: Durable
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Libanon Business Park, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1293
รหัสสินทรัพย์: med9698
ID สินค้าคงคลัง: ZA23123
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Libanon Business Park, Westonaria, Gauteng, South
รายการ: 3
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1294
รหัสสินทรัพย์: med9675
ID สินค้าคงคลัง: ZA23124
ผู้ผลิต:
โมเดล: Stainless Steel 60x60
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Libanon Business Park, Westonaria, Gauteng, South
รายการ: 2
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1295
รหัสสินทรัพย์: med9697
ID สินค้าคงคลัง: ZA23125
ผู้ผลิต: EKS
โมเดล: 200 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Libanon Business Park, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1296
รหัสสินทรัพย์: med9711
ID สินค้าคงคลัง: ZA23126
ผู้ผลิต:
โมเดล: Steel
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Libanon Business Park, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1297
รหัสสินทรัพย์: med9672
ID สินค้าคงคลัง: ZA23127
ผู้ผลิต: Biocare
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Libanon Business Park, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1298
รหัสสินทรัพย์: med9714
ID สินค้าคงคลัง: ZA23128
ผู้ผลิต: Biocare
โมเดล: ECG-1200
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Libanon Business Park, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1299
รหัสสินทรัพย์: med9678
ID สินค้าคงคลัง: ZA23129
ผู้ผลิต: Biocare
โมเดล: ECG-1200
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Libanon Business Park, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1300
รหัสสินทรัพย์: med9658
ID สินค้าคงคลัง: ZA23130
ผู้ผลิต: Gabler
โมเดล: FSE-500
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Libanon Business Park, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1301
รหัสสินทรัพย์: med9701
ID สินค้าคงคลัง: ZA23131
ผู้ผลิต:
โมเดล: Steel
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Libanon Business Park, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1302
รหัสสินทรัพย์: med9695
ID สินค้าคงคลัง: ZA23132
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Libanon Business Park, Westonaria, Gauteng, South
รายการ: 3
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1303
รหัสสินทรัพย์: med9705
ID สินค้าคงคลัง: ZA23133
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Libanon Business Park, Westonaria, Gauteng, South
รายการ: 3
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1304
รหัสสินทรัพย์: avx2068
ID สินค้าคงคลัง: ZA23134
ผู้ผลิต: Logic
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Libanon Business Park, Westonaria, Gauteng, South
รายการ: 6
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1305
รหัสสินทรัพย์: ofo214714
ID สินค้าคงคลัง: ZA23135
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various Office
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Libanon Business Park, Westonaria, Gauteng, South
รายการ: 21
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1312
รหัสสินทรัพย์: ofo214722
ID สินค้าคงคลัง: ZA23142
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 3 Medical Centre, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1313
รหัสสินทรัพย์: med9700
ID สินค้าคงคลัง: ZA23143
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 3 Medical Centre, Westonaria, Gauteng, South
รายการ: 2
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1314
รหัสสินทรัพย์: ofo214727
ID สินค้าคงคลัง: ZA23144
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 3 Medical Centre, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1315
รหัสสินทรัพย์: ofo214713
ID สินค้าคงคลัง: ZA23145
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 3 Medical Centre, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1316
รหัสสินทรัพย์: med9666
ID สินค้าคงคลัง: ZA23146
ผู้ผลิต: EVA HF 525
โมเดล: KM - ST
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 3 Medical Centre, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1317
รหัสสินทรัพย์: ofo214719
ID สินค้าคงคลัง: ZA23147
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 3 Medical Centre, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1318
รหัสสินทรัพย์: med9659
ID สินค้าคงคลัง: ZA23148
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 3 Medical Centre, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1319
รหัสสินทรัพย์: med9673
ID สินค้าคงคลัง: ZA23149
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 3 Medical Centre, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1320
รหัสสินทรัพย์: med9707
ID สินค้าคงคลัง: ZA23150
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 3 Medical Centre, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1321
รหัสสินทรัพย์: med9699
ID สินค้าคงคลัง: ZA23151
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 3 Medical Centre, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1322
รหัสสินทรัพย์: med9691
ID สินค้าคงคลัง: ZA23152
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 3 Medical Centre, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1323
รหัสสินทรัพย์: med9670
ID สินค้าคงคลัง: ZA23153
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 3 Medical Centre, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1324
รหัสสินทรัพย์: med9689
ID สินค้าคงคลัง: ZA23154
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 3 Medical Centre, Westonaria, Gauteng, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com