ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

PH Projects Holding (PTY) Ltd - Online Auction - South Africa - Sale 2 - All Lots (394 Lots)

Various machinary and mining equipment

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
[1] 2 3 4 5 6 7 8
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1
รหัสสินทรัพย์: crn2549
ID สินค้าคงคลัง: ZA78291
ผู้ผลิต: Tadano
โมเดล: 140 Ton S.W.L
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects, Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2
รหัสสินทรัพย์: crn2547
ID สินค้าคงคลัง: ZA7952
ผู้ผลิต: Tadano
โมเดล: ATF60-4, 60 Ton S.W.L
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects, Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3
รหัสสินทรัพย์: crn2548
ID สินค้าคงคลัง: ZA7953
ผู้ผลิต: Liebherr
โมเดล: 40 Ton S.W.L
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects, Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4
รหัสสินทรัพย์: crn2550
ID สินค้าคงคลัง: ZA7954
ผู้ผลิต: Tadano
โมเดล: TL-250m
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects, Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 5
รหัสสินทรัพย์: crn2551
ID สินค้าคงคลัง: ZA7955
ผู้ผลิต: Tadano
โมเดล: TL-250M-4-10101, 25 Ton S.W.L
วันที่: 1991
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects, Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 6
รหัสสินทรัพย์: crn2562
ID สินค้าคงคลัง: ZA7956
ผู้ผลิต: Galion
โมเดล: 15 Ton S.W.L
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects, Elandsfontein, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 7
รหัสสินทรัพย์: crn2563
ID สินค้าคงคลัง: ZA76968
ผู้ผลิต: Tadano
โมเดล: ATF 50 Ton S.W.L
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Farm House, Pretoria, Gauteng,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 8
รหัสสินทรัพย์: cnz2375
ID สินค้าคงคลัง: ZA7958
ผู้ผลิต: Tata
โมเดล: Novus
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects, Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 9
รหัสสินทรัพย์: exb3192
ID สินค้าคงคลัง: ZA7959
ผู้ผลิต: Bell/John Deere
โมเดล: 315SG Turbo 4x4
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects, Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 10
รหัสสินทรัพย์: trd3159
ID สินค้าคงคลัง: ZA7960
ผู้ผลิต: Massey Ferguson
โมเดล: 5445, Dyna-4
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects, Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 11
รหัสสินทรัพย์: fo121996
ID สินค้าคงคลัง: ZA7961
ผู้ผลิต: Manitou
โมเดล: MT1637SLT
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects, Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 12
รหัสสินทรัพย์: fo121995
ID สินค้าคงคลัง: ZA7962
ผู้ผลิต: Manitou
โมเดล: MT1340SLT
วันที่: 2004
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects, Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 13
รหัสสินทรัพย์: trd3161
ID สินค้าคงคลัง: ZA7963
ผู้ผลิต: Bell
โมเดล: 1206
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects, Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 14
รหัสสินทรัพย์: xjx141309
ID สินค้าคงคลัง: ZA7964
ผู้ผลิต:
โมเดล: Hino 700, 2841
วันที่: 2013
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects, Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 15
รหัสสินทรัพย์: xjx141310
ID สินค้าคงคลัง: ZA7965
ผู้ผลิต: Talbert
โมเดล: 40 Ton
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects, Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 16
รหัสสินทรัพย์: xjx141317
ID สินค้าคงคลัง: ZA77986
ผู้ผลิต: Mercedes - Benz
โมเดล: 1328
วันที่: 2000
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 18
รหัสสินทรัพย์: c292310
ID สินค้าคงคลัง: ZA76965
ผู้ผลิต:
โมเดล: Conveyor Belt
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects, Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 19
รหัสสินทรัพย์: exb3195
ID สินค้าคงคลัง: ZA78292
ผู้ผลิต: Case
โมเดล: CX210
วันที่: 2006
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects, Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 20
รหัสสินทรัพย์: exb3193
ID สินค้าคงคลัง: ZA7970
ผู้ผลิต: Komatsu
โมเดล: PC200
วันที่: 2004
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects, Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 21
รหัสสินทรัพย์: exb3194
ID สินค้าคงคลัง: ZA78293
ผู้ผลิต: Hyundai
โมเดล: Robex 55-7
วันที่: 2009
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects, Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 22
รหัสสินทรัพย์: dum3674
ID สินค้าคงคลัง: ZA7972
ผู้ผลิต: Eclipse
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects, Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 23
รหัสสินทรัพย์: roa2597
ID สินค้าคงคลัง: ZA7973
ผู้ผลิต:
โมเดล: Tow Behind
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects, Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 24
รหัสสินทรัพย์: drl2798
ID สินค้าคงคลัง: ZA7974
ผู้ผลิต: D and A
โมเดล: D&A180V
วันที่: 2015
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects, Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 25
รหัสสินทรัพย์: trl3416
ID สินค้าคงคลัง: ZA7975
ผู้ผลิต:
โมเดล: Low Profile
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects, Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 26
รหัสสินทรัพย์: loa2747
ID สินค้าคงคลัง: ZA7976
ผู้ผลิต: Wright
โมเดล: 356
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects, Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 27
รหัสสินทรัพย์: trd3160
ID สินค้าคงคลัง: ZA7977
ผู้ผลิต:
โมเดล: Fire Proof
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects, Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 28
รหัสสินทรัพย์: xks18882
ID สินค้าคงคลัง: ZA7978
ผู้ผลิต:
โมเดล: 50 kVA, Mobile, Diesel
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects, Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 29
รหัสสินทรัพย์: wth10422
ID สินค้าคงคลัง: ZA7979
ผู้ผลิต: Atlas Copco
โมเดล: 18 Bar, 02372/5
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects, Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 30
รหัสสินทรัพย์: mo26478
ID สินค้าคงคลัง: ZA7980
ผู้ผลิต:
โมเดล: 31.3 kVA, Diesel
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects, Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 31
รหัสสินทรัพย์: mo26477
ID สินค้าคงคลัง: ZA7981
ผู้ผลิต:
โมเดล: 31.3 kVA, Diesel
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects, Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 32
รหัสสินทรัพย์: mo26476
ID สินค้าคงคลัง: ZA7982
ผู้ผลิต:
โมเดล: 31.3 kVA, Diesel
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects, Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 33
รหัสสินทรัพย์: trl3394
ID สินค้าคงคลัง: ZA7983
ผู้ผลิต: AM Steelworks
โมเดล: 2 000 Litre, Manual
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects, Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 34
รหัสสินทรัพย์: trl3393
ID สินค้าคงคลัง: ZA7984
ผู้ผลิต: Venter
โมเดล: Camper
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects, Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 35
รหัสสินทรัพย์: trl3395
ID สินค้าคงคลัง: ZA7985
ผู้ผลิต: Springbok
โมเดล: 500 Litre, Manual
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects, Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 36
รหัสสินทรัพย์: trl3396
ID สินค้าคงคลัง: ZA7986
ผู้ผลิต: Venter
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects, Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 37
รหัสสินทรัพย์: cnm21227
ID สินค้าคงคลัง: ZA7987
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects, Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 38
รหัสสินทรัพย์: xks18935
ID สินค้าคงคลัง: ZA77951
ผู้ผลิต: Weldmaster / Thermal Arc
โมเดล: 10 kVA, 500A / 40V
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 39
รหัสสินทรัพย์: eno23472
ID สินค้าคงคลัง: ZA77992
ผู้ผลิต:
โมเดล: 5 Bedroom
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Elandsfontein, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 40
รหัสสินทรัพย์: mcc2587
ID สินค้าคงคลัง: ZA76962
ผู้ผลิต:
โมเดล: 12 Meter
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects, Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 41
รหัสสินทรัพย์: pe12858
ID สินค้าคงคลัง: ZA8001
ผู้ผลิต: Hino
โมเดล: 300/915, 33 Seater
วันที่: 2014
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects, Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 42
รหัสสินทรัพย์: pe12857
ID สินค้าคงคลัง: ZA8002
ผู้ผลิต: Hino
โมเดล: 915
วันที่: 2014
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects, Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 43
รหัสสินทรัพย์: pe12856
ID สินค้าคงคลัง: ZA8003
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: Quantum GL
วันที่: 2013
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects, Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 44
รหัสสินทรัพย์: xiy14437
ID สินค้าคงคลัง: ZA8004
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: Hilux SRX, D4D
วันที่: 2009
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects, Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 45
รหัสสินทรัพย์: xiy14436
ID สินค้าคงคลัง: ZA8005
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: Hilux, D4D
วันที่: 2009
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects, Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 46
รหัสสินทรัพย์: xiy14438
ID สินค้าคงคลัง: ZA8006
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: Hilux SRX
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects, Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 47
รหัสสินทรัพย์: xiy14439
ID สินค้าคงคลัง: ZA8007
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: Hilux, VVT-i
วันที่: 2006
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects, Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 48
รหัสสินทรัพย์: xjx141319
ID สินค้าคงคลัง: ZA77987
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: Hilux D4D, 2.5
วันที่: 2005
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 49
รหัสสินทรัพย์: mai2185
ID สินค้าคงคลัง: ZA77993
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: Hilux 3.0 D4D, Double Cab
วันที่: 2013
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Elandsfontein, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 50
รหัสสินทรัพย์: mai2184
ID สินค้าคงคลัง: ZA77994
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: Hilux 3.0 D4D, Double Cab
วันที่: 2013
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Elandsfontein, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 52
รหัสสินทรัพย์: trl3420
ID สินค้าคงคลัง: ZA77981
ผู้ผลิต: Complete Cabling Equipment
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
[1] 2 3 4 5 6 7 8
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com