ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

PH Projects Holding (PTY) Ltd - Online Auction - South Africa - Sale 2 - All Lots (394 Lots)

Various machinary and mining equipment

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
1 2 3 [4] 5 6 7 8
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 153
รหัสสินทรัพย์: wsz18486
ID สินค้าคงคลัง: ZA78043
ผู้ผลิต: Hilti
โมเดล: DCG 230 - D
วันที่: 2012
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 154
รหัสสินทรัพย์: too3706
ID สินค้าคงคลัง: ZA78044
ผู้ผลิต: Bosch
โมเดล: Impact
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 155
รหัสสินทรัพย์: too3707
ID สินค้าคงคลัง: ZA78045
ผู้ผลิต: Bosch
โมเดล: Impact
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 156
รหัสสินทรัพย์: too3692
ID สินค้าคงคลัง: ZA78046
ผู้ผลิต: Bosch
โมเดล: GDS24
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 157
รหัสสินทรัพย์: too3710
ID สินค้าคงคลัง: ZA78047
ผู้ผลิต:
โมเดล: Impact
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 158
รหัสสินทรัพย์: too3696
ID สินค้าคงคลัง: ZA78048
ผู้ผลิต:
โมเดล: Impact
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 159
รหัสสินทรัพย์: too3711
ID สินค้าคงคลัง: ZA78049
ผู้ผลิต:
โมเดล: Impact
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 160
รหัสสินทรัพย์: too3709
ID สินค้าคงคลัง: ZA78050
ผู้ผลิต: Atlas Copco
โมเดล: Impact
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 161
รหัสสินทรัพย์: too3704
ID สินค้าคงคลัง: ZA78051
ผู้ผลิต: Atlas Copco
โมเดล: Impact
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 162
รหัสสินทรัพย์: too3703
ID สินค้าคงคลัง: ZA78052
ผู้ผลิต: Bosch
โมเดล: GDS24
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 163
รหัสสินทรัพย์: too3695
ID สินค้าคงคลัง: ZA78053
ผู้ผลิต: Hitachi
โมเดล: WR22SA
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 164
รหัสสินทรัพย์: too3699
ID สินค้าคงคลัง: ZA78054
ผู้ผลิต: Bosch
โมเดล: Impact
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 165
รหัสสินทรัพย์: too3705
ID สินค้าคงคลัง: ZA78055
ผู้ผลิต: Hitachi
โมเดล: Impact
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 166
รหัสสินทรัพย์: too3697
ID สินค้าคงคลัง: ZA78056
ผู้ผลิต: Hitachi
โมเดล: WR16SA(S)
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 167
รหัสสินทรัพย์: too3693
ID สินค้าคงคลัง: ZA78057
ผู้ผลิต: Hitachi
โมเดล: WR22SA
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 168
รหัสสินทรัพย์: too3698
ID สินค้าคงคลัง: ZA78058
ผู้ผลิต: Hitachi
โมเดล: Impact
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 169
รหัสสินทรัพย์: too3694
ID สินค้าคงคลัง: ZA78059
ผู้ผลิต: Hitachi
โมเดล: Impact
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 170
รหัสสินทรัพย์: too3708
ID สินค้าคงคลัง: ZA78060
ผู้ผลิต: Hitachi
โมเดล: Impact
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 171
รหัสสินทรัพย์: too3700
ID สินค้าคงคลัง: ZA78061
ผู้ผลิต: Hitachi
โมเดล: WR22SA
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 172
รหัสสินทรัพย์: too3690
ID สินค้าคงคลัง: ZA78062
ผู้ผลิต: Hitachi
โมเดล: WR22SA
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 173
รหัสสินทรัพย์: wsz18483
ID สินค้าคงคลัง: ZA78063
ผู้ผลิต: Bosch
โมเดล: GWS850
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 174
รหัสสินทรัพย์: wsz18467
ID สินค้าคงคลัง: ZA78064
ผู้ผลิต: Hitachi
โมเดล: G12S2
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 175
รหัสสินทรัพย์: wsz18471
ID สินค้าคงคลัง: ZA78065
ผู้ผลิต: Bosch
โมเดล: GWS850, Unused
วันที่: 2016
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 176
รหัสสินทรัพย์: wsz18475
ID สินค้าคงคลัง: ZA78066
ผู้ผลิต: Bosch
โมเดล: GWS850
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 177
รหัสสินทรัพย์: wsz18477
ID สินค้าคงคลัง: ZA78067
ผู้ผลิต: Bosch
โมเดล: GWS850
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 178
รหัสสินทรัพย์: wsz18490
ID สินค้าคงคลัง: ZA78068
ผู้ผลิต: Hitachi
โมเดล: G12SR3
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 179
รหัสสินทรัพย์: wsz18488
ID สินค้าคงคลัง: ZA78069
ผู้ผลิต: Hilti
โมเดล: AG115 - 8
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 180
รหัสสินทรัพย์: wsz18470
ID สินค้าคงคลัง: ZA78070
ผู้ผลิต: Bosch
โมเดล: GWS850
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 181
รหัสสินทรัพย์: wsz18484
ID สินค้าคงคลัง: ZA78071
ผู้ผลิต: Hitachi
โมเดล: G12SR3
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 182
รหัสสินทรัพย์: ba32629
ID สินค้าคงคลัง: ZA78072
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 183
รหัสสินทรัพย์: drl2800
ID สินค้าคงคลัง: ZA78073
ผู้ผลิต: Hilti
โมเดล: TE50
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 184
รหัสสินทรัพย์: drl2799
ID สินค้าคงคลัง: ZA78074
ผู้ผลิต: Hilti
โมเดล: TE500
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 185
รหัสสินทรัพย์: drl2802
ID สินค้าคงคลัง: ZA78075
ผู้ผลิต: Hilti
โมเดล: TE80 AVR
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 186
รหัสสินทรัพย์: eno23498
ID สินค้าคงคลัง: ZA78076
ผู้ผลิต: Hilti
โมเดล: DX76
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 187
รหัสสินทรัพย์: eno23480
ID สินค้าคงคลัง: ZA78077
ผู้ผลิต: Raco
โมเดล: 4 in 1
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 188
รหัสสินทรัพย์: eno23478
ID สินค้าคงคลัง: ZA78078
ผู้ผลิต: Meblied Stehl
โมเดล: EN837 - 1
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 189
รหัสสินทรัพย์: eno23488
ID สินค้าคงคลัง: ZA78079
ผู้ผลิต:
โมเดล: Impact Wrench
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 190
รหัสสินทรัพย์: eno23481
ID สินค้าคงคลัง: ZA78080
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 191
รหัสสินทรัพย์: wtg8379
ID สินค้าคงคลัง: ZA78081
ผู้ผลิต: Bosch
โมเดล: GKS190
วันที่: 2015
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 192
รหัสสินทรัพย์: fl42789
ID สินค้าคงคลัง: ZA78082
ผู้ผลิต: Hydrapac
โมเดล: HP21
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 193
รหัสสินทรัพย์: fl42790
ID สินค้าคงคลัง: ZA78083
ผู้ผลิต: LFS
โมเดล: ZA415 220
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 194
รหัสสินทรัพย์: wtg8380
ID สินค้าคงคลัง: ZA78084
ผู้ผลิต: Metabo
โมเดล: CS 14-15
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 195
รหัสสินทรัพย์: wtg8378
ID สินค้าคงคลัง: ZA78085
ผู้ผลิต: Ryobi
โมเดล: C - 3550
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 196
รหัสสินทรัพย์: wws3285
ID สินค้าคงคลัง: ZA78086
ผู้ผลิต: Makita
โมเดล: N5900B
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 197
รหัสสินทรัพย์: wws3286
ID สินค้าคงคลัง: ZA78087
ผู้ผลิต: Makita
โมเดล: Circular
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 198
รหัสสินทรัพย์: wws3287
ID สินค้าคงคลัง: ZA78088
ผู้ผลิต: AEG
โมเดล: CS66
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 199
รหัสสินทรัพย์: wsw8524
ID สินค้าคงคลัง: ZA78089
ผู้ผลิต: Hitachi
โมเดล: BM20Y
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 200
รหัสสินทรัพย์: wsw8519
ID สินค้าคงคลัง: ZA78090
ผู้ผลิต: Euroboor
โมเดล: 1020W
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 201
รหัสสินทรัพย์: wsw8529
ID สินค้าคงคลัง: ZA78091
ผู้ผลิต: Hitachi
โมเดล: BM20Y
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 202
รหัสสินทรัพย์: wsw8530
ID สินค้าคงคลัง: ZA78092
ผู้ผลิต: Euroboor
โมเดล: Magnetic Base
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: PH Projects Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
1 2 3 [4] 5 6 7 8
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com