ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Sibanye Stillwater - Online Auction - South Africa - Sale 5 - All Lots (274 Lots)

An Online Auction of a wide variety of surplus mining equipment

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
[1] 2 3 4 5 6
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 61
รหัสสินทรัพย์: xiy14491
ID สินค้าคงคลัง: ZA88481
ผู้ผลิต: Mercedes-Benz
โมเดล: Kompressor, C200, Automatic
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Klipfontein, Kroondal, Rustenburg, North West,, So
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 73
รหัสสินทรัพย์: xiy14493
ID สินค้าคงคลัง: ZA88493
ผู้ผลิต: BMW
โมเดล: 320
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Klipfontein, Kroondal, Rustenburg, North West,, So
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 77
รหัสสินทรัพย์: trl3447
ID สินค้าคงคลัง: ZA88497
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Klipfontein, Kroondal, Rustenburg, North West,, So
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 99
รหัสสินทรัพย์: trl3448
ID สินค้าคงคลัง: ZA67049
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Beatrix Gold, Virginia, Free State,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 100
รหัสสินทรัพย์: trl3446
ID สินค้าคงคลัง: ZA67050
ผู้ผลิต:
โมเดล: Elite 5
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Beatrix Gold, Virginia, Free State,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 103
รหัสสินทรัพย์: xjx141347
ID สินค้าคงคลัง: ZA88563
ผู้ผลิต: Mercedes-Benz
โมเดล: 1213
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central, Carletonville, Gauteng,, Sout
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 120
รหัสสินทรัพย์: xiy14492
ID สินค้าคงคลัง: ZA88580
ผู้ผลิต: Kia
โมเดล: Shuma
วันที่: 2000
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central, Carletonville, Gauteng,, Sout
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 126
รหัสสินทรัพย์: wts22451
ID สินค้าคงคลัง: ZA88586
ผู้ผลิต: Tata
โมเดล: Xenon, DLE, 3.0L, Dicor
วันที่: 2013
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central, Carletonville, Gauteng,, Sout
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 214
รหัสสินทรัพย์: ept3126
ID สินค้าคงคลัง: ZA76464
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central, Carletonville, Gauteng,, Sout
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 255
รหัสสินทรัพย์: ept3125
ID สินค้าคงคลัง: ZA76505
ผู้ผลิต: Hawker Siddeley
โมเดล: Empty
วันที่: 1985
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central, Carletonville, Gauteng,, Sout
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 256
รหัสสินทรัพย์: ept3128
ID สินค้าคงคลัง: ZA76506
ผู้ผลิต:
โมเดล: Empty
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central, Carletonville, Gauteng,, Sout
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 262
รหัสสินทรัพย์: ept3123
ID สินค้าคงคลัง: ZA76512
ผู้ผลิต:
โมเดล: Empty
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central, Carletonville, Gauteng,, Sout
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 263
รหัสสินทรัพย์: ept3129
ID สินค้าคงคลัง: ZA76513
ผู้ผลิต: Morris Awerbuch
โมเดล: Empty
วันที่: 1982
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central, Carletonville, Gauteng,, Sout
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 272
รหัสสินทรัพย์: ept3127
ID สินค้าคงคลัง: ZA76522
ผู้ผลิต: New Winds / Kaltron
โมเดล: 315 kVA, 6 600V Hv, 525V, Stripped
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central, Carletonville, Gauteng,, Sout
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 273
รหัสสินทรัพย์: ept3124
ID สินค้าคงคลัง: ZA76523
ผู้ผลิต: AEI
โมเดล: 100 kVA, 6 600V Hv, 525V, Stripped
วันที่: 1961
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central, Carletonville, Gauteng,, Sout
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 306
รหัสสินทรัพย์: stp4997
ID สินค้าคงคลัง: ZA21836
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central Scrapyard, Carletonville, Gaut
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 315
รหัสสินทรัพย์: fa2116193
ID สินค้าคงคลัง: ZA21845
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central Scrapyard, Carletonville, Gaut
รายการ: 3
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 320
รหัสสินทรัพย์: mo26625
ID สินค้าคงคลัง: ZA21850
ผู้ผลิต:
โมเดล: Stripped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central Scrapyard, Carletonville, Gaut
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 347
รหัสสินทรัพย์: pe12861
ID สินค้าคงคลัง: ZA7797
ผู้ผลิต: Mercedes-Benz
โมเดล: 315 CDI, Sprinter
วันที่: 2008
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central, Carletonville, Gauteng,, Sout
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 471
รหัสสินทรัพย์: stp4988
ID สินค้าคงคลัง: ZA22081
ผู้ผลิต: Masoneilan
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein, DP1, Carletonville, Gauteng,, South A
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 603
รหัสสินทรัพย์: stp4977
ID สินค้าคงคลัง: ZA77173
ผู้ผลิต: SALM
โมเดล: 7.5 kW, 2 Pole, 525V
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 3, Randfontein, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 685
รหัสสินทรัพย์: cnm21560
ID สินค้าคงคลัง: ZA22135
ผู้ผลิต: Lokset
โมเดล: Approximately 12 Pallets Expired
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 1, Randfontein, Gauteng, South, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 692
รหัสสินทรัพย์: cnm21563
ID สินค้าคงคลัง: ZA22142
ผู้ผลิต: TimRite
โมเดล: MatSetter, 15 kg Bags
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 1, Randfontein, Gauteng, South, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 703
รหัสสินทรัพย์: agg2800
ID สินค้าคงคลัง: ZA22503
ผู้ผลิต: Fraser & Chalmers
โมเดล: Conveyor Belt
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: KP1, Glenharvie, Gauten, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 704
รหัสสินทรัพย์: cnm21553
ID สินค้าคงคลัง: ZA22504
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: KP1, Glenharvie, Gauten, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 716
รหัสสินทรัพย์: mo26627
ID สินค้าคงคลัง: ZA22516
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: KP1, Glenharvie, Gauten, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 758
รหัสสินทรัพย์: fer3895
ID สินค้าคงคลัง: ZA22558
ผู้ผลิต:
โมเดล: 2 020mm Dia Stainless Steel
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: KP1, Glenharvie, Gauten, South Africa
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 759
รหัสสินทรัพย์: cnm21557
ID สินค้าคงคลัง: ZA22559
ผู้ผลิต: Daiken
โมเดล: UAT81-YEK
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: KP1, Glenharvie, Gauten, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 781
รหัสสินทรัพย์: fa2116176
ID สินค้าคงคลัง: ZA22581
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: KP1, Glenharvie, Gauten, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 806
รหัสสินทรัพย์: drl2831
ID สินค้าคงคลัง: ZA22706
ผู้ผลิต: Deilmann-Haniel Mining Systems
โมเดล: SE2, Rail Mounted
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kloof 1, Glenharvie, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 811
รหัสสินทรัพย์: crn2580
ID สินค้าคงคลัง: ZA22711
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kloof 1, Glenharvie, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 818
รหัสสินทรัพย์: fa2116198
ID สินค้าคงคลัง: ZA22838
ผู้ผลิต:
โมเดล: Stainless Steel, Triple
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kopanong Kitchen. Kloof 1, Glenharvie, Gauteng, So
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 834
รหัสสินทรัพย์: cnm21562
ID สินค้าคงคลัง: ZA22734
ผู้ผลิต: LH Lategan
โมเดล: 7.5 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 838
รหัสสินทรัพย์: pe12862
ID สินค้าคงคลัง: ZA22738
ผู้ผลิต:
โมเดล: 570mm x 10m Collapsible
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 839
รหัสสินทรัพย์: cnm21558
ID สินค้าคงคลัง: ZA22739
ผู้ผลิต: MasQtec
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 840
รหัสสินทรัพย์: cnm21565
ID สินค้าคงคลัง: ZA22740
ผู้ผลิต: V-Prop
โมเดล: V6A 60cm
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 20
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 841
รหัสสินทรัพย์: lif4823
ID สินค้าคงคลัง: ZA22741
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 842
รหัสสินทรัพย์: cnm21567
ID สินค้าคงคลัง: ZA22742
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 847
รหัสสินทรัพย์: fa2116169
ID สินค้าคงคลัง: ZA22747
ผู้ผลิต:
โมเดล: 160mm x 1m, Screw Cap
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 16
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 856
รหัสสินทรัพย์: cnm21555
ID สินค้าคงคลัง: ZA22756
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 9
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 876
รหัสสินทรัพย์: cnm21568
ID สินค้าคงคลัง: ZA22776
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 65
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 877
รหัสสินทรัพย์: cnm21569
ID สินค้าคงคลัง: ZA22777
ผู้ผลิต:
โมเดล: Slide Handle
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 4
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 884
รหัสสินทรัพย์: cnm21571
ID สินค้าคงคลัง: ZA22784
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 340
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 887
รหัสสินทรัพย์: cnm21554
ID สินค้าคงคลัง: ZA22787
ผู้ผลิต:
โมเดล: Starter Motor
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 18
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 888
รหัสสินทรัพย์: fa2116170
ID สินค้าคงคลัง: ZA22788
ผู้ผลิต: Cobra
โมเดล: Kwikflo
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 4
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 892
รหัสสินทรัพย์: fl42810
ID สินค้าคงคลัง: ZA22792
ผู้ผลิต: Donaldson
โมเดล: P763874
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 896
รหัสสินทรัพย์: vhp3979
ID สินค้าคงคลัง: ZA22796
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 4
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 897
รหัสสินทรัพย์: vhp3977
ID สินค้าคงคลัง: ZA22797
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 4
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 898
รหัสสินทรัพย์: fa2116177
ID สินค้าคงคลัง: ZA22798
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 3
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 899
รหัสสินทรัพย์: fa2116175
ID สินค้าคงคลัง: ZA22799
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, Gauteng
รายการ: 4
 
 ปิดแล้ว
[1] 2 3 4 5 6
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com