ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Sibanye Stillwater - Online Auction - South Africa - Sale 5 - All Lots (274 Lots)

An Online Auction of a wide variety of surplus mining equipment

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
1 2 3 4 [5] 6
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1612
รหัสสินทรัพย์: drl2845
ID สินค้าคงคลัง: ZA24212
ผู้ผลิต: Sandvik/Tamrock
โมเดล: Axera Robolt
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1613
รหัสสินทรัพย์: drl2835
ID สินค้าคงคลัง: ZA24213
ผู้ผลิต: Tamrock
โมเดล: Single Boom
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1614
รหัสสินทรัพย์: drl2836
ID สินค้าคงคลัง: ZA24214
ผู้ผลิต: Sandvik
โมเดล: DS210L-M
วันที่: 2012
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1615
รหัสสินทรัพย์: drl2842
ID สินค้าคงคลัง: ZA24215
ผู้ผลิต: Nkangala Mining Equipment
โมเดล: Rockman Bolter
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1616
รหัสสินทรัพย์: mma3498
ID สินค้าคงคลัง: ZA24216
ผู้ผลิต: Boart Longyear
โมเดล: UV42 Special
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1618
รหัสสินทรัพย์: mma3499
ID สินค้าคงคลัง: ZA24218
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1619
รหัสสินทรัพย์: mma3501
ID สินค้าคงคลัง: ZA24219
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1620
รหัสสินทรัพย์: mma3505
ID สินค้าคงคลัง: ZA24220
ผู้ผลิต: Fermel
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1621
รหัสสินทรัพย์: drl2834
ID สินค้าคงคลัง: ZA24221
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1622
รหัสสินทรัพย์: mma3513
ID สินค้าคงคลัง: ZA24222
ผู้ผลิต: Fermel
โมเดล: UV
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1623
รหัสสินทรัพย์: mma3512
ID สินค้าคงคลัง: ZA24223
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1624
รหัสสินทรัพย์: mma3506
ID สินค้าคงคลัง: ZA24224
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1625
รหัสสินทรัพย์: mma3500
ID สินค้าคงคลัง: ZA24225
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1626
รหัสสินทรัพย์: mma3507
ID สินค้าคงคลัง: ZA24226
ผู้ผลิต: Fermel
โมเดล: UV
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1627
รหัสสินทรัพย์: drl2843
ID สินค้าคงคลัง: ZA24227
ผู้ผลิต: Sandvik
โมเดล: DD120L, Jumbo Double Boom
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1628
รหัสสินทรัพย์: drl2839
ID สินค้าคงคลัง: ZA24228
ผู้ผลิต: Sandvik
โมเดล: DD120L, Jumbo Double Boom
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1629
รหัสสินทรัพย์: trl3452
ID สินค้าคงคลัง: ZA24229
ผู้ผลิต:
โมเดล: Tri Axle
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1632
รหัสสินทรัพย์: cnm21607
ID สินค้าคงคลัง: ZA24232
ผู้ผลิต: Wap/Alto
โมเดล: 505-246
วันที่: 2005
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1633
รหัสสินทรัพย์: vhp3983
ID สินค้าคงคลัง: ZA24233
ผู้ผลิต: Deutz
โมเดล: BFM 1013E, 6 Cylinder
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1634
รหัสสินทรัพย์: mo26628
ID สินค้าคงคลัง: ZA24234
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
รายการ: 12
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1635
รหัสสินทรัพย์: ept3130
ID สินค้าคงคลัง: ZA24235
ผู้ผลิต: Steelcor
โมเดล: 100kVA, 525v Hv, 400v Lv
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1636
รหัสสินทรัพย์: vhp3982
ID สินค้าคงคลัง: ZA24236
ผู้ผลิต: Wagner
โมเดล: LHD
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1637
รหัสสินทรัพย์: vhp3980
ID สินค้าคงคลัง: ZA24237
ผู้ผลิต:
โมเดล: LHD
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1638
รหัสสินทรัพย์: va12521
ID สินค้าคงคลัง: ZA24238
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various Sizes & Types
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1639
รหัสสินทรัพย์: ept3131
ID สินค้าคงคลัง: ZA24239
ผู้ผลิต:
โมเดล: 30kVA, 525v Hv, 380v Lv
วันที่: 2005
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1640
รหัสสินทรัพย์: cnm21593
ID สินค้าคงคลัง: ZA24240
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various Sizes & Types
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1641
รหัสสินทรัพย์: cnm21594
ID สินค้าคงคลัง: ZA24241
ผู้ผลิต:
โมเดล: LHD
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1642
รหัสสินทรัพย์: drl2837
ID สินค้าคงคลัง: ZA24242
ผู้ผลิต: Sandvik
โมเดล: DD120L, Jumbo Double Boom
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1643
รหัสสินทรัพย์: mma3497
ID สินค้าคงคลัง: ZA24243
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1644
รหัสสินทรัพย์: drl2840
ID สินค้าคงคลัง: ZA24244
ผู้ผลิต: Sandvik
โมเดล: Robolt LP
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1645
รหัสสินทรัพย์: cnm21591
ID สินค้าคงคลัง: ZA24245
ผู้ผลิต:
โมเดล: ST600LP, Scooptram LHD
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1646
รหัสสินทรัพย์: loa2804
ID สินค้าคงคลัง: ZA24246
ผู้ผลิต: Wagner
โมเดล: Scooptram ST600L
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1647
รหัสสินทรัพย์: drl2838
ID สินค้าคงคลัง: ZA24247
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1648
รหัสสินทรัพย์: loa2816
ID สินค้าคงคลัง: ZA24248
ผู้ผลิต: Wagner
โมเดล: Scooptram ST600L
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1649
รหัสสินทรัพย์: mma3496
ID สินค้าคงคลัง: ZA24249
ผู้ผลิต: Sandvik
โมเดล: TH205L
วันที่: 2008
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1650
รหัสสินทรัพย์: loa2811
ID สินค้าคงคลัง: ZA24250
ผู้ผลิต: Wagner
โมเดล: Scooptram ST600L
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1651
รหัสสินทรัพย์: loa2800
ID สินค้าคงคลัง: ZA24251
ผู้ผลิต: Wagner
โมเดล: Scooptram ST600L
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1652
รหัสสินทรัพย์: drl2841
ID สินค้าคงคลัง: ZA24252
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1653
รหัสสินทรัพย์: drl2833
ID สินค้าคงคลัง: ZA24253
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1654
รหัสสินทรัพย์: loa2807
ID สินค้าคงคลัง: ZA24254
ผู้ผลิต: Wagner
โมเดล: Scooptram ST600L
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1655
รหัสสินทรัพย์: loa2805
ID สินค้าคงคลัง: ZA24255
ผู้ผลิต: Wagner
โมเดล: Scooptram ST600L
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1656
รหัสสินทรัพย์: loa2813
ID สินค้าคงคลัง: ZA24256
ผู้ผลิต: Wagner
โมเดล: Scooptram ST600L
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1657
รหัสสินทรัพย์: loa2802
ID สินค้าคงคลัง: ZA24257
ผู้ผลิต: Wagner
โมเดล: Scooptram ST600L
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1658
รหัสสินทรัพย์: cnm21613
ID สินค้าคงคลัง: ZA24258
ผู้ผลิต:
โมเดล: Scrap Nylon Ply
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1659
รหัสสินทรัพย์: cnm21601
ID สินค้าคงคลัง: ZA24259
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1660
รหัสสินทรัพย์: loa2814
ID สินค้าคงคลัง: ZA24260
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1661
รหัสสินทรัพย์: vhp3981
ID สินค้าคงคลัง: ZA24261
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: Landcruiser
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1662
รหัสสินทรัพย์: cnm21609
ID สินค้าคงคลัง: ZA24262
ผู้ผลิต:
โมเดล: 11Blade, 3.1 Dia
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1663
รหัสสินทรัพย์: cnm21603
ID สินค้าคงคลัง: ZA24263
ผู้ผลิต:
โมเดล: 11Blade, 3.1 Dia
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1664
รหัสสินทรัพย์: cnm21592
ID สินค้าคงคลัง: ZA24264
ผู้ผลิต:
โมเดล: 11Blade, 3.1 Dia
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
1 2 3 4 [5] 6
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com