ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Transnet Engineering Online Auction - South Africa - Sale 72 - All Lots (15 Lots)

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1
รหัสสินทรัพย์: fer3923
ID สินค้าคงคลัง: ZA67521
ผู้ผลิต: 34 or 36 inch
โมเดล: 350 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Koedoespoort, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2
รหัสสินทรัพย์: fer3926
ID สินค้าคงคลัง: ZA67522
ผู้ผลิต:
โมเดล: 100 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Koedoespoort, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3
รหัสสินทรัพย์: fer3929
ID สินค้าคงคลัง: ZA67523
ผู้ผลิต:
โมเดล: 50 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Koedoespoort, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 11
รหัสสินทรัพย์: fer3932
ID สินค้าคงคลัง: ZA67531
ผู้ผลิต:
โมเดล: 50 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Germiston, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 12
รหัสสินทรัพย์: fer3919
ID สินค้าคงคลัง: ZA67532
ผู้ผลิต: 34 or 36 inch
โมเดล: 350 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Germiston, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 21
รหัสสินทรัพย์: fer3918
ID สินค้าคงคลัง: ZA67541
ผู้ผลิต:
โมเดล: 20 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Uitenhage, Eastern Cape, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 22
รหัสสินทรัพย์: fer3927
ID สินค้าคงคลัง: ZA67542
ผู้ผลิต: 34 or 36 inch
โมเดล: 60 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Uitenhage, Eastern Cape, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 23
รหัสสินทรัพย์: fer3924
ID สินค้าคงคลัง: ZA67543
ผู้ผลิต:
โมเดล: 150 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Uitenhage, Eastern Cape, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 24
รหัสสินทรัพย์: fer3930
ID สินค้าคงคลัง: ZA67544
ผู้ผลิต:
โมเดล: 18 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Uitenhage, Eastern Cape, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 31
รหัสสินทรัพย์: fer3921
ID สินค้าคงคลัง: ZA67551
ผู้ผลิต: 34 or 36 inch
โมเดล: 150 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Salt River, Western Cape, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 32
รหัสสินทรัพย์: fer3928
ID สินค้าคงคลัง: ZA67552
ผู้ผลิต:
โมเดล: 50 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Salt River, Western Cape, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 41
รหัสสินทรัพย์: fer3920
ID สินค้าคงคลัง: ZA67561
ผู้ผลิต:
โมเดล: 200 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Bloemfontein, Free State, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 42
รหัสสินทรัพย์: fer3922
ID สินค้าคงคลัง: ZA67562
ผู้ผลิต: 34 or 36 inch
โมเดล: 450 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Bloemfontein, Free State, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 43
รหัสสินทรัพย์: fer3931
ID สินค้าคงคลัง: ZA67563
ผู้ผลิต:
โมเดล: 17 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Bloemfontein, Free State, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 51
รหัสสินทรัพย์: fer3925
ID สินค้าคงคลัง: ZA67571
ผู้ผลิต: 34 or 36 inch
โมเดล: 200 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Durban, Kwazulu Natal, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com