ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Transnet Freight Rail – Sale 139: Electrical Locomotives And Wagons - All Lots (118 Lots)

Major online auction of electrical locomotives and wagons

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
[1] 2 3
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1
รหัสสินทรัพย์: fer3905
ID สินค้าคงคลัง: ZA90601
ผู้ผลิต:
โมเดล: 529 775 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Wolbank, Bayhead, Durban, Kwazulu Natal,, S
รายการ: 45
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2
รหัสสินทรัพย์: fer3910
ID สินค้าคงคลัง: ZA90602
ผู้ผลิต:
โมเดล: 148 212 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Zungwini, Kwazulu Natal,, South Africa
รายการ: 12
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3
รหัสสินทรัพย์: fer3913
ID สินค้าคงคลัง: ZA90603
ผู้ผลิต:
โมเดล: 203 112 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Witbank, Mpumalanga,, South Africa
รายการ: 11
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4
รหัสสินทรัพย์: fer3911
ID สินค้าคงคลัง: ZA90604
ผู้ผลิต:
โมเดล: 50 660 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Thabazimbi, Limpopo,, South Africa
รายการ: 4
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 5
รหัสสินทรัพย์: fer3906
ID สินค้าคงคลัง: ZA90605
ผู้ผลิต:
โมเดล: 62 890 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Ulundi, Kwazulu Natal,, South Africa
รายการ: 5
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 6
รหัสสินทรัพย์: fer3914
ID สินค้าคงคลัง: ZA90606
ผู้ผลิต:
โมเดล: 50 569 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Emakwezini, Mbonambi, Kwazulu Natal,, South
รายการ: 4
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 7
รหัสสินทรัพย์: fer3917
ID สินค้าคงคลัง: ZA90607
ผู้ผลิต:
โมเดล: 44 317 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Capital Park, Pretoria, Gauteng, South Afri
รายการ: 4
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 21
รหัสสินทรัพย์: fer3907
ID สินค้าคงคลัง: ZA90621
ผู้ผลิต:
โมเดล: 591 500 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Nsezi, Richards Bay, Kwazulu Natal,, South A
รายการ: 10
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 27
รหัสสินทรัพย์: fer3912
ID สินค้าคงคลัง: ZA90227
ผู้ผลิต:
โมเดล: 58 677 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Paarden Eiland, Cape Town,, South Africa
รายการ: 4
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 52
รหัสสินทรัพย์: fer3909
ID สินค้าคงคลัง: ZA90252
ผู้ผลิต:
โมเดล: 155 009 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Kaapmuiden, Mpumalanga,, South Africa
รายการ: 16
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 89
รหัสสินทรัพย์: xjy1721
ID สินค้าคงคลัง: ZA7921
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TNPA, Cape Town Harbour Craft, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 90
รหัสสินทรัพย์: xjy1722
ID สินค้าคงคลัง: ZA7922
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TNPA, Cape Town Harbour Craft, Western Cape,, Sout
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 91
รหัสสินทรัพย์: vph2406
ID สินค้าคงคลัง: ZA90291
ผู้ผลิต: 'INGWENYA''
โมเดล: Trailing Suction
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TNPA, Repair Quay, Shop 24 Durban, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 92
รหัสสินทรัพย์: vph2389
ID สินค้าคงคลัง: ZA90292
ผู้ผลิต: 'CRANE''
โมเดล: Grab Hopper
วันที่: 1972
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TNPA, I&J Jetty Durban, KwaZulu Natal, South Afric
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 93
รหัสสินทรัพย์: xjy1718
ID สินค้าคงคลัง: ZA7923
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 1983
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TNPA, Port Elizabeth, Eastern Cape,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 94
รหัสสินทรัพย์: xjy1723
ID สินค้าคงคลัง: ZA7924
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 1980
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TNPA, Port Elizabeth, Eastern Cape,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 95
รหัสสินทรัพย์: xjy1720
ID สินค้าคงคลัง: ZA7925
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 1976
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TNPA, Saldanha, Western Cape,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 96
รหัสสินทรัพย์: xjy1719
ID สินค้าคงคลัง: ZA7926
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 1971
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TNPA, Saldanha, Western Cape,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 97
รหัสสินทรัพย์: xjy1717
ID สินค้าคงคลัง: ZA7927
ผู้ผลิต:
โมเดล: SB3
วันที่: 1977
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TNPA, Saldanha, Western Cape,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 141
รหัสสินทรัพย์: xkr2711
ID สินค้าคงคลัง: ZA79694
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Jameson Park, Heidelberg, Gauteng, South Afri
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 151
รหัสสินทรัพย์: ept3160
ID สินค้าคงคลัง: ZA79023
ผู้ผลิต: Johnson & Phillips Transformers
โมเดล: 4 900/2 x 2 475/150 kVA, 86 000 HV, LV 2 400
วันที่: 1963
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Warehouse 720D, Stores road, Germiston, Gaute
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 161
รหัสสินทรัพย์: xkr2708
ID สินค้าคงคลัง: ZA79685
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various, 210 Litre
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Krugersdorp Mill Site, Gauteng,, South Afric
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 171
รหัสสินทรัพย์: xkr2710
ID สินค้าคงคลัง: ZA79686
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various, 210 Litre
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Springs Diesel Depot, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 181
รหัสสินทรัพย์: xkr2709
ID สินค้าคงคลัง: ZA79691
ผู้ผลิต:
โมเดล: Scrap Composite
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Welgedacht, Springs, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 191
รหัสสินทรัพย์: pme1435
ID สินค้าคงคลัง: ZA79581
ผู้ผลิต:
โมเดล: Tug Boat
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Port Elizabeth Harbour, Eastern Cape,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 201
รหัสสินทรัพย์: mac2785
ID สินค้าคงคลัง: ZA79681
ผู้ผลิต: Bosch
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Uitenhage, Eastern Cape,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 202
รหัสสินทรัพย์: oki7088
ID สินค้าคงคลัง: ZA79682
ผู้ผลิต: Vulcan
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Uitenhage, Eastern Cape,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 203
รหัสสินทรัพย์: mac2787
ID สินค้าคงคลัง: ZA79683
ผู้ผลิต: Columbus
โมเดล: Super speed, R44:1
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Uitenhage, Eastern Cape,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 204
รหัสสินทรัพย์: mac2786
ID สินค้าคงคลัง: ZA79684
ผู้ผลิต:
โมเดล: Angle
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Uitenhage, Eastern Cape,, South Africa
รายการ: 3
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 211
รหัสสินทรัพย์: cnb2277
ID สินค้าคงคลัง: ZA90681
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Infra Depot Cambridge , East London,, South A
รายการ: 24
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 212
รหัสสินทรัพย์: cnb2276
ID สินค้าคงคลัง: ZA90682
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Infra Depot Cambridge , East London,, South A
รายการ: 30
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 213
รหัสสินทรัพย์: wsl6673
ID สินค้าคงคลัง: ZA90683
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Mini Scrap Yard Cambridge East London,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 221
รหัสสินทรัพย์: fer3908
ID สินค้าคงคลัง: ZA90671
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Orchard Station,Western Cape,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 231
รหัสสินทรัพย์: ept3171
ID สินค้าคงคลัง: ZA79695
ผู้ผลิต: Asea
โมเดล: Stripped
วันที่: 1982
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Langlaagte, Johannesburg, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 232
รหัสสินทรัพย์: ept3172
ID สินค้าคงคลัง: ZA79696
ผู้ผลิต: Asea
โมเดล: Stripped
วันที่: 1977
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Langlaagte, Johannesburg, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 233
รหัสสินทรัพย์: ept3169
ID สินค้าคงคลัง: ZA79697
ผู้ผลิต: Asea
โมเดล: Stripped
วันที่: 1964
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Langlaagte, Johannesburg, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 234
รหัสสินทรัพย์: ept3161
ID สินค้าคงคลัง: ZA79698
ผู้ผลิต: BBT
โมเดล: Stripped
วันที่: 1990
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Langlaagte, Johannesburg, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 235
รหัสสินทรัพย์: ept3166
ID สินค้าคงคลัง: ZA79699
ผู้ผลิต: Asea
โมเดล: Stripped
วันที่: 1962
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Langlaagte, Johannesburg, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 236
รหัสสินทรัพย์: ept3162
ID สินค้าคงคลัง: ZA79700
ผู้ผลิต:
โมเดล: Stripped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Langlaagte, Johannesburg, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 237
รหัสสินทรัพย์: ept3170
ID สินค้าคงคลัง: ZA79701
ผู้ผลิต:
โมเดล: Stripped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Langlaagte, Johannesburg, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 238
รหัสสินทรัพย์: ept3168
ID สินค้าคงคลัง: ZA79702
ผู้ผลิต:
โมเดล: Stripped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Langlaagte, Johannesburg, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 239
รหัสสินทรัพย์: ept3167
ID สินค้าคงคลัง: ZA79703
ผู้ผลิต:
โมเดล: Fire Damaged
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Langlaagte, Johannesburg, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 240
รหัสสินทรัพย์: ept3163
ID สินค้าคงคลัง: ZA79704
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Langlaagte, Johannesburg, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 241
รหัสสินทรัพย์: ept3165
ID สินค้าคงคลัง: ZA79705
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Langlaagte, Johannesburg, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 242
รหัสสินทรัพย์: ept3164
ID สินค้าคงคลัง: ZA79706
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Langlaagte, Johannesburg, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 251
รหัสสินทรัพย์: xjh8569
ID สินค้าคงคลัง: ZA90661
ผู้ผลิต: Lasch
โมเดล: 15/5 ton Gantry
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Danskraal Ladysmith Kwazulu Natal, South Af
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 301
รหัสสินทรัพย์: vph2380
ID สินค้าคงคลัง: ZA79651
ผู้ผลิต: Mafi
โมเดล: MT25YT
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Durban Container Terminal 1, KwaZulu Natal,,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 302
รหัสสินทรัพย์: vph2382
ID สินค้าคงคลัง: ZA79652
ผู้ผลิต: Mafi
โมเดล: MT25YT
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Durban Container Terminal 1, KwaZulu Natal,,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 303
รหัสสินทรัพย์: vph2385
ID สินค้าคงคลัง: ZA79653
ผู้ผลิต: Mafi
โมเดล: MT25YT, 4x2
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Durban Container Terminal 1, KwaZulu Natal,,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 304
รหัสสินทรัพย์: vph2379
ID สินค้าคงคลัง: ZA79654
ผู้ผลิต: Mafi
โมเดล: MT25YT, 4x2
วันที่: 2006
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TPT, Durban Container Terminal 1, KwaZulu Natal,,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
[1] 2 3
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com