ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Skorpion Zinc - Online Auction - Namibia - Sale 2 - All Lots (261 Lots)

Various mining machinery, scrap steel and spares

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
[1] 2 3 4 5 6
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2
รหัสสินทรัพย์: mo26641
ID สินค้าคงคลัง: ZA79021
ผู้ผลิต: ABB
โมเดล: 3600 kW, 6 Pole, 11 000V
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion, Rosh Pinah,, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 251
รหัสสินทรัพย์: trd3184
ID สินค้าคงคลัง: ZA77371
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: D9T
วันที่: 2013
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion, Rosh Pinah,, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 252
รหัสสินทรัพย์: loa2823
ID สินค้าคงคลัง: ZA77372
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 950G, Series II
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion, Rosh Pinah,, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 253
รหัสสินทรัพย์: exb3216
ID สินค้าคงคลัง: ZA77373
ผู้ผลิต: Komatsu
โมเดล: PC800 SE
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion, Rosh Pinah,, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 259
รหัสสินทรัพย์: foz3804
ID สินค้าคงคลัง: ZA77379
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: V8
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion, Rosh Pinah,, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 262
รหัสสินทรัพย์: foz3802
ID สินค้าคงคลัง: ZA77382
ผู้ผลิต:
โมเดล: V8
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion, Rosh Pinah,, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 263
รหัสสินทรัพย์: foz3797
ID สินค้าคงคลัง: ZA77383
ผู้ผลิต:
โมเดล: Final
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion, Rosh Pinah,, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 310
รหัสสินทรัพย์: fo122014
ID สินค้าคงคลัง: ZA77310
ผู้ผลิต: Nissan
โมเดล: 30
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion, Rosh Pinah,, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 312
รหัสสินทรัพย์: fo122015
ID สินค้าคงคลัง: ZA77312
ผู้ผลิต: Nissan
โมเดล: KYG1F2A3OU
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion, Rosh Pinah,, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 318
รหัสสินทรัพย์: mai2191
ID สินค้าคงคลัง: ZA77318
ผู้ผลิต: Nissan
โมเดล: NP300, Stripped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion, Rosh Pinah,, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 319
รหัสสินทรัพย์: mai2187
ID สินค้าคงคลัง: ZA77319
ผู้ผลิต: Nissan
โมเดล: Stripped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion, Rosh Pinah,, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 320
รหัสสินทรัพย์: mai2190
ID สินค้าคงคลัง: ZA77320
ผู้ผลิต: Nissan
โมเดล: Accident Damaged
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion, Rosh Pinah,, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 324
รหัสสินทรัพย์: eno23616
ID สินค้าคงคลัง: ZA77324
ผู้ผลิต: Club Car
โมเดล: Golf
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion, Rosh Pinah,, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 325
รหัสสินทรัพย์: mai2194
ID สินค้าคงคลัง: ZA77325
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion, Rosh Pinah,, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 326
รหัสสินทรัพย์: mai2192
ID สินค้าคงคลัง: ZA77326
ผู้ผลิต: Cube
โมเดล: Stripped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion, Rosh Pinah,, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 327
รหัสสินทรัพย์: mai2193
ID สินค้าคงคลัง: ZA77327
ผู้ผลิต:
โมเดล: Stripped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion, Rosh Pinah,, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 329
รหัสสินทรัพย์: mai2189
ID สินค้าคงคลัง: ZA77329
ผู้ผลิต: Club Car
โมเดล: Stripped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion, Rosh Pinah,, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 331
รหัสสินทรัพย์: mai2188
ID สินค้าคงคลัง: ZA77331
ผู้ผลิต: Nissan
โมเดล: NP300, Diesel, 4x4
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion, Rosh Pinah,, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 334
รหัสสินทรัพย์: foz3806
ID สินค้าคงคลัง: ZA77334
ผู้ผลิต:
โมเดล: 4 Cylinder
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion, Rosh Pinah,, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 336
รหัสสินทรัพย์: foz3807
ID สินค้าคงคลัง: ZA77336
ผู้ผลิต: Yanmar
โมเดล: AGD6000E
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion, Rosh Pinah,, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 337
รหัสสินทรัพย์: mo26647
ID สินค้าคงคลัง: ZA77337
ผู้ผลิต:
โมเดล: 4 Cylinder
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion, Rosh Pinah,, Namibia
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 339
รหัสสินทรัพย์: foz3803
ID สินค้าคงคลัง: ZA77339
ผู้ผลิต: Hoti
โมเดล: 1 Cylinder
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion, Rosh Pinah,, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 340
รหัสสินทรัพย์: stp5006
ID สินค้าคงคลัง: ZA77340
ผู้ผลิต:
โมเดล: 1 Cylinder
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion, Rosh Pinah,, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 341
รหัสสินทรัพย์: foz3800
ID สินค้าคงคลัง: ZA77341
ผู้ผลิต: DK F300
โมเดล: 1 Cylinder
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion, Rosh Pinah,, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 342
รหัสสินทรัพย์: foz3798
ID สินค้าคงคลัง: ZA77342
ผู้ผลิต:
โมเดล: 1 Cylinder
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion, Rosh Pinah,, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 343
รหัสสินทรัพย์: mo26644
ID สินค้าคงคลัง: ZA77343
ผู้ผลิต:
โมเดล: 2 Cylinder
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion, Rosh Pinah,, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 344
รหัสสินทรัพย์: foz3799
ID สินค้าคงคลัง: ZA77344
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 6 Cylinder
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion, Rosh Pinah,, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 345
รหัสสินทรัพย์: mo26648
ID สินค้าคงคลัง: ZA77345
ผู้ผลิต:
โมเดล: 2 Cylinder
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion, Rosh Pinah,, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 346
รหัสสินทรัพย์: foz3805
ID สินค้าคงคลัง: ZA77346
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: 6 Cylinder
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion, Rosh Pinah,, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 348
รหัสสินทรัพย์: foz3801
ID สินค้าคงคลัง: ZA77348
ผู้ผลิต:
โมเดล: 4 Cylinder
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion, Rosh Pinah,, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 352
รหัสสินทรัพย์: wts22485
ID สินค้าคงคลัง: ZA77352
ผู้ผลิต: Suzuki
โมเดล: Jimny, 4x4
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion, Rosh Pinah,, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 354
รหัสสินทรัพย์: eno23613
ID สินค้าคงคลัง: ZA77354
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion, Rosh Pinah,, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 355
รหัสสินทรัพย์: eno23617
ID สินค้าคงคลัง: ZA77355
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion, Rosh Pinah,, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 357
รหัสสินทรัพย์: stp5003
ID สินค้าคงคลัง: ZA77357
ผู้ผลิต:
โมเดล: 15 500 Litre
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion, Rosh Pinah,, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 358
รหัสสินทรัพย์: eno23614
ID สินค้าคงคลัง: ZA77358
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion, Rosh Pinah,, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 401
รหัสสินทรัพย์: fa2116309
ID สินค้าคงคลัง: ZA79261
ผู้ผลิต:
โมเดล: Non Metal
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion Zinc, Rosh Pinah,, Namibia
รายการ: 13
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 402
รหัสสินทรัพย์: fa2116354
ID สินค้าคงคลัง: ZA79262
ผู้ผลิต: Metso
โมเดล: Hydraulic
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion Zinc, Rosh Pinah,, Namibia
รายการ: 2
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 403
รหัสสินทรัพย์: fa2116328
ID สินค้าคงคลัง: ZA79263
ผู้ผลิต: Warman
โมเดล: G8013 - D20
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion Zinc, Rosh Pinah,, Namibia
รายการ: 3
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 404
รหัสสินทรัพย์: fa2116286
ID สินค้าคงคลัง: ZA79264
ผู้ผลิต: Siemens
โมเดล: Simatic
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion Zinc, Rosh Pinah,, Namibia
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 405
รหัสสินทรัพย์: fa2116310
ID สินค้าคงคลัง: ZA79265
ผู้ผลิต: Atlas Copco
โมเดล: 3115 - 1862 - 00
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion Zinc, Rosh Pinah,, Namibia
รายการ: 3
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 406
รหัสสินทรัพย์: fa2116298
ID สินค้าคงคลัง: ZA79266
ผู้ผลิต: Endress Hauser
โมเดล: Promag S
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion Zinc, Rosh Pinah,, Namibia
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 407
รหัสสินทรัพย์: fa2116228
ID สินค้าคงคลัง: ZA79267
ผู้ผลิต: Atlas Copco
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion Zinc, Rosh Pinah,, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 408
รหัสสินทรัพย์: fa2116280
ID สินค้าคงคลัง: ZA79268
ผู้ผลิต: Siemens
โมเดล: CPU 416 - 2
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion Zinc, Rosh Pinah,, Namibia
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 409
รหัสสินทรัพย์: fa2116260
ID สินค้าคงคลัง: ZA79269
ผู้ผลิต: Atlas Copco
โมเดล: 1089045107
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion Zinc, Rosh Pinah,, Namibia
รายการ: 9
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 410
รหัสสินทรัพย์: fa2116235
ID สินค้าคงคลัง: ZA79270
ผู้ผลิต: Atlas Copco
โมเดล: 322342457
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion Zinc, Rosh Pinah,, Namibia
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 411
รหัสสินทรัพย์: fa2116308
ID สินค้าคงคลัง: ZA79271
ผู้ผลิต: Brelko
โมเดล: Conveyor
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion Zinc, Rosh Pinah,, Namibia
รายการ: 7
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 412
รหัสสินทรัพย์: fa2116296
ID สินค้าคงคลัง: ZA79272
ผู้ผลิต:
โมเดล: Roc L8
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion Zinc, Rosh Pinah,, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 413
รหัสสินทรัพย์: fa2116339
ID สินค้าคงคลัง: ZA79273
ผู้ผลิต:
โมเดล: 6ES73183EL00OAB0
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion Zinc, Rosh Pinah,, Namibia
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 414
รหัสสินทรัพย์: fa2116332
ID สินค้าคงคลัง: ZA79274
ผู้ผลิต: Ansul
โมเดล: LTA - 101 - 30
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion Zinc, Rosh Pinah,, Namibia
รายการ: 16
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 415
รหัสสินทรัพย์: fa2116257
ID สินค้าคงคลัง: ZA79275
ผู้ผลิต:
โมเดล: Roc L8
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Skorpion Zinc, Rosh Pinah,, Namibia
รายการ: 6
 
 ปิดแล้ว
[1] 2 3 4 5 6
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com