ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Mining And Construction Exchange Online Auction - South Africa - Sale 46 - All Lots (142 Lots)

Various used Mining Equipment and Spares From Multiple Vendors

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
[1] 2 3
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1
รหัสสินทรัพย์: exb3218
ID สินค้าคงคลัง: ZA25001
ผู้ผลิต: Komatsu
โมเดล: PC1250-8R SP
วันที่: 2012
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2
รหัสสินทรัพย์: exb3217
ID สินค้าคงคลัง: ZA25002
ผู้ผลิต: Komatsu
โมเดล: PC1250-8R SP
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3
รหัสสินทรัพย์: grd2516
ID สินค้าคงคลัง: ZA25003
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 16M
วันที่: 2012
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4
รหัสสินทรัพย์: loa2826
ID สินค้าคงคลัง: ZA25004
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 740B
วันที่: 2013
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 5
รหัสสินทรัพย์: loa2829
ID สินค้าคงคลัง: ZA25005
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 740B
วันที่: 2013
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 6
รหัสสินทรัพย์: loa2825
ID สินค้าคงคลัง: ZA25006
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 740B
วันที่: 2013
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 7
รหัสสินทรัพย์: loa2827
ID สินค้าคงคลัง: ZA25007
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 740B
วันที่: 2013
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 8
รหัสสินทรัพย์: loa2824
ID สินค้าคงคลัง: ZA25008
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 740B
วันที่: 2013
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 9
รหัสสินทรัพย์: loa2828
ID สินค้าคงคลัง: ZA25009
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 740
วันที่: 2008
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 10
รหัสสินทรัพย์: fo122016
ID สินค้าคงคลัง: ZA25010
ผู้ผลิต: Challenger
โมเดล: CH1206D-D/E, Trailer Mounted, 12m, 250 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 11
รหัสสินทรัพย์: agg2805
ID สินค้าคงคลัง: ZA25011
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 12
รหัสสินทรัพย์: agg2806
ID สินค้าคงคลัง: ZA25012
ผู้ผลิต: Vibramech
โมเดล: H1-55-36
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 13
รหัสสินทรัพย์: agg2807
ID สินค้าคงคลัง: ZA25013
ผู้ผลิต: Vibramech
โมเดล: H1-36-18
วันที่: 2014
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 14
รหัสสินทรัพย์: agg2808
ID สินค้าคงคลัง: ZA25014
ผู้ผลิต: Vibramech
โมเดล: H1-36-18
วันที่: 2013
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 15
รหัสสินทรัพย์: mo26652
ID สินค้าคงคลัง: ZA25015
ผู้ผลิต: CMG/Siemens
โมเดล: 90 kW, 4 Pole, 380v, 8.3:1 Ratio
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 16
รหัสสินทรัพย์: fa2116212
ID สินค้าคงคลัง: ZA25016
ผู้ผลิต: JoJo
โมเดล: 1 500L
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 17
รหัสสินทรัพย์: fa2116213
ID สินค้าคงคลัง: ZA25017
ผู้ผลิต: JoJo
โมเดล: 1 500L
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 18
รหัสสินทรัพย์: mo26650
ID สินค้าคงคลัง: ZA25018
ผู้ผลิต: CMG/Siemens
โมเดล: 90 kW, 4 Pole, 380v, 8.3:1 Ratio
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 19
รหัสสินทรัพย์: wcd2547
ID สินค้าคงคลัง: ZA25019
ผู้ผลิต: Karcher/Unknown
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Gauteng, South Africa
รายการ: 3
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 20
รหัสสินทรัพย์: agg2804
ID สินค้าคงคลัง: ZA25020
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 21
รหัสสินทรัพย์: wth10479
ID สินค้าคงคลัง: ZA25021
ผู้ผลิต: Jaguar
โมเดล: 10HP
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 22
รหัสสินทรัพย์: epg2136
ID สินค้าคงคลัง: ZA25022
ผู้ผลิต: Bundu Power
โมเดล: BP30S3, 30 KVA
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 23
รหัสสินทรัพย์: mo26651
ID สินค้าคงคลัง: ZA25023
ผู้ผลิต: CMG
โมเดล: 75kW, 380v, 4 Pole, Foot Mounted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 24
รหัสสินทรัพย์: loa2885
ID สินค้าคงคลัง: ZA79468
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 966H
วันที่: 2010
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 31
รหัสสินทรัพย์: crn2584
ID สินค้าคงคลัง: ZA90541
ผู้ผลิต: Galion
โมเดล: 150A
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Zevenwacht, Langverwacht Road, Kuilsriver, Cape To
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 41
รหัสสินทรัพย์: exb3219
ID สินค้าคงคลัง: ZA90551
ผู้ผลิต: Catterpillar
โมเดล: 428E
วันที่: 2009
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 10 Evelyn Road, Retreat,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 101
รหัสสินทรัพย์: ept3154
ID สินค้าคงคลัง: ZA8881
ผู้ผลิต: Bonar Long
โมเดล: 2 000 KVA, 11 000 Hv, 380 Lv
วันที่: 1964
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro, Grootegeluk , Lephalale , Limpopo,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 102
รหัสสินทรัพย์: ept3148
ID สินค้าคงคลัง: ZA8882
ผู้ผลิต: E.C.C
โมเดล: 2 000 KVA, 11 000 Hv, 3 300 Lv
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro, Grootegeluk , Lephalale , Limpopo,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 103
รหัสสินทรัพย์: ept3132
ID สินค้าคงคลัง: ZA8883
ผู้ผลิต: Lenelec
โมเดล: 2 000 KVA
วันที่: 1976
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro, Grootegeluk , Lephalale , Limpopo,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 104
รหัสสินทรัพย์: ept3139
ID สินค้าคงคลัง: ZA8884
ผู้ผลิต: Alsthom Savoisienne
โมเดล: 1 000 KVA, THEN 12/1000
วันที่: 1969
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro, Grootegeluk , Lephalale , Limpopo,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 105
รหัสสินทรัพย์: ept3135
ID สินค้าคงคลัง: ZA8885
ผู้ผลิต: Republic Tranarmco
โมเดล: 2 000 KVA, 11 000 Hv, 380 Lv
วันที่: 1972
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro, Grootegeluk , Lephalale , Limpopo,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 106
รหัสสินทรัพย์: ept3143
ID สินค้าคงคลัง: ZA8886
ผู้ผลิต: Transformer Switchgear
โมเดล: 2 000 KVA, 11 000 Hv, 3 300 Lv
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro, Grootegeluk , Lephalale , Limpopo,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 107
รหัสสินทรัพย์: ept3136
ID สินค้าคงคลัง: ZA8887
ผู้ผลิต: Bonar Long
โมเดล: 1 000 KVA, 11 000 Hv, 400 Lv
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro, Grootegeluk , Lephalale , Limpopo,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 108
รหัสสินทรัพย์: ept3134
ID สินค้าคงคลัง: ZA8888
ผู้ผลิต: Republic Tranarmco
โมเดล: 1 000 KVA, 11 000 Hv, 3 300 Lv
วันที่: 1977
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro, Grootegeluk , Lephalale , Limpopo,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 109
รหัสสินทรัพย์: ept3149
ID สินค้าคงคลัง: ZA8889
ผู้ผลิต:
โมเดล: Mobile
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro, Grootegeluk , Lephalale , Limpopo,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 110
รหัสสินทรัพย์: ept3140
ID สินค้าคงคลัง: ZA8890
ผู้ผลิต:
โมเดล: 11 000 Hv
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro, Grootegeluk , Lephalale , Limpopo,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 111
รหัสสินทรัพย์: ept3146
ID สินค้าคงคลัง: ZA8891
ผู้ผลิต:
โมเดล: 11 000 Hv
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro, Grootegeluk , Lephalale , Limpopo,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 112
รหัสสินทรัพย์: ept3145
ID สินค้าคงคลัง: ZA8892
ผู้ผลิต:
โมเดล: 9 600 v
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro, Grootegeluk , Lephalale , Limpopo,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 113
รหัสสินทรัพย์: ept3147
ID สินค้าคงคลัง: ZA8893
ผู้ผลิต: Asea
โมเดล:
วันที่: 1972
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro, Grootegeluk , Lephalale , Limpopo,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 114
รหัสสินทรัพย์: ept3151
ID สินค้าคงคลัง: ZA8894
ผู้ผลิต: Power Engineers
โมเดล: 160 KVA, 11 000 Hv, 400 Lv
วันที่: 1982
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro, Grootegeluk , Lephalale , Limpopo,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 115
รหัสสินทรัพย์: ept3144
ID สินค้าคงคลัง: ZA8895
ผู้ผลิต: Republic Tranarmco
โมเดล: 1 000 KVA, 11 000 Hv, 400 Lv
วันที่: 1977
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro, Grootegeluk , Lephalale , Limpopo,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 116
รหัสสินทรัพย์: ept3155
ID สินค้าคงคลัง: ZA8896
ผู้ผลิต: Aberdare Electric Africa
โมเดล: 2 000 KVA, 11 500 Hv, 380 Lv
วันที่: 1963
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro, Grootegeluk , Lephalale , Limpopo,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 117
รหัสสินทรัพย์: ept3137
ID สินค้าคงคลัง: ZA8897
ผู้ผลิต: Hilkar
โมเดล:
วันที่: 2012
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro, Grootegeluk , Lephalale , Limpopo,, South
รายการ: 3
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 118
รหัสสินทรัพย์: ept3142
ID สินค้าคงคลัง: ZA8898
ผู้ผลิต:
โมเดล: 11 000 Hv
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro, Grootegeluk , Lephalale , Limpopo,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 119
รหัสสินทรัพย์: ept3152
ID สินค้าคงคลัง: ZA8899
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro, Grootegeluk , Lephalale , Limpopo,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 120
รหัสสินทรัพย์: ept3150
ID สินค้าคงคลัง: ZA8900
ผู้ผลิต: Desta
โมเดล: 630 KVA
วันที่: 1982
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro, Grootegeluk , Lephalale , Limpopo,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 121
รหัสสินทรัพย์: ept3141
ID สินค้าคงคลัง: ZA8901
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro, Grootegeluk , Lephalale , Limpopo,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 122
รหัสสินทรัพย์: ept3138
ID สินค้าคงคลัง: ZA8902
ผู้ผลิต: ABB
โมเดล: 800 v
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro, Grootegeluk , Lephalale , Limpopo,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 123
รหัสสินทรัพย์: ept3153
ID สินค้าคงคลัง: ZA8903
ผู้ผลิต: Asea
โมเดล: 11 000 Hv
วันที่: 1973
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro, Grootegeluk , Lephalale , Limpopo,, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1013
รหัสสินทรัพย์: cnm21712
ID สินค้าคงคลัง: ZA24013
ผู้ผลิต: P&H
โมเดล: 23 000, Electrical Rope Shovel Track
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, Limpopo, South Afri
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
[1] 2 3
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com