ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Black Mountain Mining - Online Auction - South Africa - Sale 3 - All Lots (100 Lots)

Various mining machinery, scrap steel and spares

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
[1] 2
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1
รหัสสินทรัพย์: dum3715
ID สินค้าคงคลัง: ZA79241
ผู้ผลิต: Sandvik
โมเดล: Toro 50
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2
รหัสสินทรัพย์: dum3714
ID สินค้าคงคลัง: ZA79242
ผู้ผลิต: Sandvik
โมเดล: Toro 50D
วันที่: 2014
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3
รหัสสินทรัพย์: dum3713
ID สินค้าคงคลัง: ZA79243
ผู้ผลิต: Sandvik
โมเดล: Toro 50
วันที่: 2008
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 9
รหัสสินทรัพย์: loa2883
ID สินค้าคงคลัง: ZA79244
ผู้ผลิต: Sandvik
โมเดล: Toro 0010
วันที่: 2014
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 11
รหัสสินทรัพย์: loa2884
ID สินค้าคงคลัง: ZA79246
ผู้ผลิต: Wagner
โมเดล: ST15.10
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 12
รหัสสินทรัพย์: loa2882
ID สินค้าคงคลัง: ZA79247
ผู้ผลิต: Sandvik
โมเดล: Toro 0010
วันที่: 2006
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 13
รหัสสินทรัพย์: wa62164
ID สินค้าคงคลัง: ZA79259
ผู้ผลิต:
โมเดล: Dump Truck
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 14
รหัสสินทรัพย์: stp5007
ID สินค้าคงคลัง: ZA79248
ผู้ผลิต: Centac
โมเดล: V558142.2
วันที่: 1978
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 15
รหัสสินทรัพย์: xkr2685
ID สินค้าคงคลัง: ZA79249
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 16
รหัสสินทรัพย์: xkr2684
ID สินค้าคงคลัง: ZA79250
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 17
รหัสสินทรัพย์: xkr2679
ID สินค้าคงคลัง: ZA79251
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 18
รหัสสินทรัพย์: xkr2678
ID สินค้าคงคลัง: ZA79252
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 19
รหัสสินทรัพย์: xkr2682
ID สินค้าคงคลัง: ZA79253
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 20
รหัสสินทรัพย์: xkr2686
ID สินค้าคงคลัง: ZA79254
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 21
รหัสสินทรัพย์: xkr2681
ID สินค้าคงคลัง: ZA79255
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 22
รหัสสินทรัพย์: xkr2680
ID สินค้าคงคลัง: ZA79256
ผู้ผลิต:
โมเดล: 210 Litre
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
รายการ: 700
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 23
รหัสสินทรัพย์: xkr2683
ID สินค้าคงคลัง: ZA79257
ผู้ผลิต:
โมเดล: 220 Litre
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
รายการ: 135
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 24
รหัสสินทรัพย์: foz3813
ID สินค้าคงคลัง: ZA79258
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 25
รหัสสินทรัพย์: mai2201
ID สินค้าคงคลัง: ZA79515
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 26
รหัสสินทรัพย์: mai2202
ID สินค้าคงคลัง: ZA79516
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 27
รหัสสินทรัพย์: mo26719
ID สินค้าคงคลัง: ZA79517
ผู้ผลิต: Hawker Siddeley Machines
โมเดล: 300 kW, 525V, 4 Pole, Foot Mounted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 28
รหัสสินทรัพย์: mo26729
ID สินค้าคงคลัง: ZA79518
ผู้ผลิต: Bauer
โมเดล: 550V, 2 Pole
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 29
รหัสสินทรัพย์: mo26701
ID สินค้าคงคลัง: ZA79519
ผู้ผลิต: Uras Vibrator
โมเดล: 525V, 6 Pole
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 30
รหัสสินทรัพย์: mo26735
ID สินค้าคงคลัง: ZA79520
ผู้ผลิต: Alstom Electrical Machines
โมเดล: 22 kW, 525V, 2 Pole, Foot Mounted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 31
รหัสสินทรัพย์: mo26685
ID สินค้าคงคลัง: ZA79521
ผู้ผลิต:
โมเดล: 22 kW, 525V, 2 Pole, Foot & Flange Mounted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 32
รหัสสินทรัพย์: mo26733
ID สินค้าคงคลัง: ZA79522
ผู้ผลิต: CMG
โมเดล: 525V, 4 Pole, Foot & Flange Mounted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 33
รหัสสินทรัพย์: mo26704
ID สินค้าคงคลัง: ZA79523
ผู้ผลิต:
โมเดล: 132 kW, 550V, 2 Pole
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 34
รหัสสินทรัพย์: mo26715
ID สินค้าคงคลัง: ZA79524
ผู้ผลิต:
โมเดล: 2.2 kW, 525V, 4 Pole
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 35
รหัสสินทรัพย์: mo26710
ID สินค้าคงคลัง: ZA79525
ผู้ผลิต:
โมเดล: 90 kW, 525V, 8 Pole, Foot Mounted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 36
รหัสสินทรัพย์: mo26720
ID สินค้าคงคลัง: ZA79526
ผู้ผลิต: Alstom
โมเดล: 2.2 kW, 525V, 4 Pole
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 37
รหัสสินทรัพย์: mo26732
ID สินค้าคงคลัง: ZA79527
ผู้ผลิต: WEG
โมเดล: 2.2 kW, 550V, 2 Pole
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 38
รหัสสินทรัพย์: mo26691
ID สินค้าคงคลัง: ZA79528
ผู้ผลิต:
โมเดล: 1.1 kW, 525V, 6 Pole
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 39
รหัสสินทรัพย์: mo26707
ID สินค้าคงคลัง: ZA79529
ผู้ผลิต: WEG
โมเดล: 75 kW, 525V
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
รายการ: 7
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 40
รหัสสินทรัพย์: mo26692
ID สินค้าคงคลัง: ZA79530
ผู้ผลิต: Semco
โมเดล: 37 kW, 220V, 4 Pole, Foot Mounted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 41
รหัสสินทรัพย์: mo26709
ID สินค้าคงคลัง: ZA79531
ผู้ผลิต:
โมเดล: 37 kW, 4 Pole, Foot & Flange Mounted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 42
รหัสสินทรัพย์: mo26737
ID สินค้าคงคลัง: ZA79532
ผู้ผลิต:
โมเดล: 75 kW, 380V, 4 Pole, Foot Mounted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 43
รหัสสินทรัพย์: mo26717
ID สินค้าคงคลัง: ZA79533
ผู้ผลิต: WEG
โมเดล: 110 kW, 525V, 6 Pole, Foot Mounted
วันที่: 2006
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 44
รหัสสินทรัพย์: mo26711
ID สินค้าคงคลัง: ZA79534
ผู้ผลิต:
โมเดล: 110 kW, 525V, 6 Pole, Foot Mounted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 45
รหัสสินทรัพย์: mo26684
ID สินค้าคงคลัง: ZA79535
ผู้ผลิต:
โมเดล: 110 kW, 525V, 6 Pole, Foot Mounted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 46
รหัสสินทรัพย์: mo26728
ID สินค้าคงคลัง: ZA79536
ผู้ผลิต:
โมเดล: Foot Mounted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 47
รหัสสินทรัพย์: mo26686
ID สินค้าคงคลัง: ZA79537
ผู้ผลิต:
โมเดล: Flange Mounted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 48
รหัสสินทรัพย์: mo26683
ID สินค้าคงคลัง: ZA79538
ผู้ผลิต:
โมเดล: 3 kW, 525V, 2 Pole, Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
รายการ: 3
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 49
รหัสสินทรัพย์: mo26697
ID สินค้าคงคลัง: ZA79539
ผู้ผลิต:
โมเดล: 2.2 kW, 525V, 2 Pole, Foot Mounted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 50
รหัสสินทรัพย์: mo26722
ID สินค้าคงคลัง: ZA79540
ผู้ผลิต:
โมเดล: 75 kW, 525V, 4 Pole, Foot Mounted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 51
รหัสสินทรัพย์: mo26718
ID สินค้าคงคลัง: ZA79541
ผู้ผลิต:
โมเดล: 1.5 kW, 525V, 2 Pole,Foot Mounted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 52
รหัสสินทรัพย์: mo26706
ID สินค้าคงคลัง: ZA79542
ผู้ผลิต: Actom Electrical Machines
โมเดล: 11 kW, 525V, 6 Pole, Foot Mounted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 53
รหัสสินทรัพย์: mo26730
ID สินค้าคงคลัง: ZA79543
ผู้ผลิต: WEG
โมเดล: 3 kW, 525V, 6 Pole, Foot Mounted
วันที่: 2015
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 54
รหัสสินทรัพย์: mo26723
ID สินค้าคงคลัง: ZA79544
ผู้ผลิต:
โมเดล: 1.1 kW, 525V, 4 Pole, Foot Mounted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 55
รหัสสินทรัพย์: mo26689
ID สินค้าคงคลัง: ZA79545
ผู้ผลิต:
โมเดล: 22 kW, 380V, 4 Pole
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 56
รหัสสินทรัพย์: mo26726
ID สินค้าคงคลัง: ZA79546
ผู้ผลิต: Siemens
โมเดล: 1.5 kW, 525V, 4 Pole,Foot & Flange Mounted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province,,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
[1] 2
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com