ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Live Warehouse Auction Retreat - Sale 43 - All Lots (377 Lots)

Auction of beverage vending machines, home coffee machines, catering equipment, vehicles, plumbing accessories, office and household contents

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
1 2 3 4 5 6 7 [8]
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 351
รหัสสินทรัพย์: oki7253
ID สินค้าคงคลัง: ZA074170
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 10 Evelyn Road, Retreat, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 352
รหัสสินทรัพย์: oki7156
ID สินค้าคงคลัง: ZA074171
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 10 Evelyn Road, Retreat, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 353
รหัสสินทรัพย์: oki7315
ID สินค้าคงคลัง: ZA074172
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 10 Evelyn Road, Retreat, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 354
รหัสสินทรัพย์: oki7158
ID สินค้าคงคลัง: ZA074173
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 10 Evelyn Road, Retreat, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 355
รหัสสินทรัพย์: oki7363
ID สินค้าคงคลัง: ZA074174
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 10 Evelyn Road, Retreat, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 356
รหัสสินทรัพย์: oki7094
ID สินค้าคงคลัง: ZA074175
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 10 Evelyn Road, Retreat, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 357
รหัสสินทรัพย์: oki7240
ID สินค้าคงคลัง: ZA074176
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 10 Evelyn Road, Retreat, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 358
รหัสสินทรัพย์: oki7171
ID สินค้าคงคลัง: ZA074177
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 10 Evelyn Road, Retreat, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 359
รหัสสินทรัพย์: oki7112
ID สินค้าคงคลัง: ZA074178
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 10 Evelyn Road, Retreat, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 360
รหัสสินทรัพย์: oki7153
ID สินค้าคงคลัง: ZA074179
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 10 Evelyn Road, Retreat, South Africa
รายการ: 3
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 361
รหัสสินทรัพย์: oki7230
ID สินค้าคงคลัง: ZA074180
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 10 Evelyn Road, Retreat, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 362
รหัสสินทรัพย์: oki7209
ID สินค้าคงคลัง: ZA074181
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 10 Evelyn Road, Retreat, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 363
รหัสสินทรัพย์: wts22515
ID สินค้าคงคลัง: ZA074182
ผู้ผลิต: Volkswagen
โมเดล: Chico 1,4
วันที่: 2005
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 10 Evelyn Road, Retreat, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 364
รหัสสินทรัพย์: wts22513
ID สินค้าคงคลัง: ZA074183
ผู้ผลิต: Isuzu
โมเดล: KB series 280D D/C
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 10 Evelyn Road, Retreat, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 365
รหัสสินทรัพย์: wts22511
ID สินค้าคงคลัง: ZA074184
ผู้ผลิต: Daihatsu
โมเดล: Granmax LDV
วันที่: 2013
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 10 Evelyn Road, Retreat, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 366
รหัสสินทรัพย์: wts22516
ID สินค้าคงคลัง: ZA074185
ผู้ผลิต: Nissan
โมเดล: Hardbody
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 10 Evelyn Road, Retreat, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 367
รหัสสินทรัพย์: wts22520
ID สินค้าคงคลัง: ZA074186
ผู้ผลิต: Volvo
โมเดล: S60 D3
วันที่: 2013
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 10 Evelyn Road, Retreat, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 368
รหัสสินทรัพย์: wts22510
ID สินค้าคงคลัง: ZA074187
ผู้ผลิต: Volvo
โมเดล: S60 D3
วันที่: 2013
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 10 Evelyn Road, Retreat, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 369
รหัสสินทรัพย์: wts22514
ID สินค้าคงคลัง: ZA074188
ผู้ผลิต: Volkswagen
โมเดล: Maxi 2.0
วันที่: 2016
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 10 Evelyn Road, Retreat, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 370
รหัสสินทรัพย์: wts22518
ID สินค้าคงคลัง: ZA074189
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: Landcruiser
วันที่: 1987
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 10 Evelyn Road, Retreat, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 371
รหัสสินทรัพย์: wts22509
ID สินค้าคงคลัง: ZA074190
ผู้ผลิต: Kia
โมเดล: Workhorse
วันที่: 2013
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 10 Evelyn Road, Retreat, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 372
รหัสสินทรัพย์: wts22512
ID สินค้าคงคลัง: ZA074191
ผู้ผลิต: Nissan
โมเดล: Hardbody
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 10 Evelyn Road, Retreat, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 373
รหัสสินทรัพย์: wts22519
ID สินค้าคงคลัง: ZA074192
ผู้ผลิต: Daihatsu
โมเดล: Granmax LDV
วันที่: 2013
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 10 Evelyn Road, Retreat, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 374
รหัสสินทรัพย์: oki7373
ID สินค้าคงคลัง: ZA074193
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 10 Evelyn Road, Retreat, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 375
รหัสสินทรัพย์: oki7383
ID สินค้าคงคลัง: ZA074194
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 10 Evelyn Road, Retreat, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 376
รหัสสินทรัพย์: wts22517
ID สินค้าคงคลัง: ZA074195
ผู้ผลิต: Nissan
โมเดล: Navara V9X 3.0 TDI D/C
วันที่: 2013
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 10 Evelyn Road, Retreat, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 377
รหัสสินทรัพย์: wts22521
ID สินค้าคงคลัง: ZA074196
ผู้ผลิต: Hyundai
โมเดล: H100
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: 10 Evelyn Road, Retreat, South Africa
จำนวน: 1
 
 
1 2 3 4 5 6 7 [8]
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com