ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Mining And Construction Exchange Online Auction - South Africa - Sale 47 - All Lots (125 Lots)

Various used Mining Equipment and Spares From Multiple Vendors

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
[1] 2 3
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1
รหัสสินทรัพย์: loa2907
ID สินค้าคงคลัง: ZA25721
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 777F
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 11
รหัสสินทรัพย์: loa2906
ID สินค้าคงคลัง: ZA25731
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 777F, Damaged
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 12
รหัสสินทรัพย์: agg2838
ID สินค้าคงคลัง: ZA25732
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 13
รหัสสินทรัพย์: agg2839
ID สินค้าคงคลัง: ZA25733
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 14
รหัสสินทรัพย์: agg2837
ID สินค้าคงคลัง: ZA25734
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 15
รหัสสินทรัพย์: agg2836
ID สินค้าคงคลัง: ZA25735
ผู้ผลิต:
โมเดล: Unknown
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 16
รหัสสินทรัพย์: ept3218
ID สินค้าคงคลัง: ZA25736
ผู้ผลิต: Alstom
โมเดล: 1 600kVA, 11 000v Hv, 400v Lv
วันที่: 2005
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 17
รหัสสินทรัพย์: ept3219
ID สินค้าคงคลัง: ZA25737
ผู้ผลิต: PNC
โมเดล: 200kVA, 11 000v Hv, 400v Lv
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 18
รหัสสินทรัพย์: ept3217
ID สินค้าคงคลัง: ZA25738
ผู้ผลิต: AC Janse van Rensburg Enterprises
โมเดล: 315kVA, 11 000v Hv, 420v Lv
วันที่: 2006
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 19
รหัสสินทรัพย์: cnm21809
ID สินค้าคงคลัง: ZA25739
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 416F/422F TLB
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 20
รหัสสินทรัพย์: vhp3994
ID สินค้าคงคลัง: ZA25740
ผู้ผลิต:
โมเดล: Aluminium Vehicle
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 21
รหัสสินทรัพย์: vhp3996
ID สินค้าคงคลัง: ZA25741
ผู้ผลิต:
โมเดล: Aluminium Vehicle
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 22
รหัสสินทรัพย์: vhp3993
ID สินค้าคงคลัง: ZA25742
ผู้ผลิต:
โมเดล: Aluminium Vehicle
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 23
รหัสสินทรัพย์: vhp3997
ID สินค้าคงคลัง: ZA25743
ผู้ผลิต:
โมเดล: Aluminium Vehicle
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 24
รหัสสินทรัพย์: vhp3995
ID สินค้าคงคลัง: ZA25744
ผู้ผลิต:
โมเดล: Aluminium Vehicle
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 25
รหัสสินทรัพย์: cnm21806
ID สินค้าคงคลัง: ZA25745
ผู้ผลิต:
โมเดล: Vibrating Screen
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 26
รหัสสินทรัพย์: cnm21805
ID สินค้าคงคลัง: ZA25746
ผู้ผลิต:
โมเดล: Vibrating Screen
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 27
รหัสสินทรัพย์: cnm21807
ID สินค้าคงคลัง: ZA25747
ผู้ผลิต:
โมเดล: Vibrating Screen
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 28
รหัสสินทรัพย์: mhs5281
ID สินค้าคงคลัง: ZA25748
ผู้ผลิต:
โมเดล: 1.5m
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 29
รหัสสินทรัพย์: mhs5280
ID สินค้าคงคลัง: ZA25749
ผู้ผลิต:
โมเดล: 900mm
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Mpumalanga, South Africa
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 30
รหัสสินทรัพย์: agg2835
ID สินค้าคงคลัง: ZA25750
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various Sizes
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 31
รหัสสินทรัพย์: cnm21808
ID สินค้าคงคลัง: ZA25751
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various Sizes
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 41
รหัสสินทรัพย์: loa2912
ID สินค้าคงคลัง: ZA67610
ผู้ผลิต: Terex
โมเดล: A30
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: CTC Plant, Airport Industria, Cape Town,, South Af
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 51
รหัสสินทรัพย์: crn2598
ID สินค้าคงคลัง: ZA9081
ผู้ผลิต: Faun
โมเดล: Tadano ATF230-6, All Terrain
วันที่: 2004
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Concord Cranes, Rustenburg, North West, South Afri
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 52
รหัสสินทรัพย์: crn2599
ID สินค้าคงคลัง: ZA9082
ผู้ผลิต: Tadano
โมเดล: TR-160M-2-00101, 16 Ton, , Rough Terrain
วันที่: 1994
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Concord Cranes, Durban, KwaZulu Natal, South Afric
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 53
รหัสสินทรัพย์: crn2603
ID สินค้าคงคลัง: ZA9083
ผู้ผลิต: Faun
โมเดล: ATF50-3; 55 Ton Mobile, All Terrain
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Concord Cranes, Welkom, Free State, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 54
รหัสสินทรัพย์: crn2604
ID สินค้าคงคลัง: ZA9084
ผู้ผลิต: Tadano
โมเดล: TR-350M-1; 35 Ton Mobile, Rough Terrain
วันที่: 1991
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Concord Cranes, Welkom, Free State, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 55
รหัสสินทรัพย์: crn2601
ID สินค้าคงคลัง: ZA9135
ผู้ผลิต: Tadano
โมเดล: TL-300E, 30 Ton
วันที่: 2005
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Concord Cranes, Saldanha, Western Cape, South Afri
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 56
รหัสสินทรัพย์: crn2602
ID สินค้าคงคลัง: ZA9136
ผู้ผลิต: Tadano
โมเดล: TR350 M3, 35 Ton, Rough Terrain
วันที่: 1994
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Concord Cranes, Saldanha, Western Cape, South Afri
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 71
รหัสสินทรัพย์: fa2116487
ID สินค้าคงคลัง: ZA90511
ผู้ผลิต: Zhauns
โมเดล: 11.5 Meter, CIMR-VB4A0018FBA
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Otjiwarongo, North, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 81
รหัสสินทรัพย์: mo26799
ID สินค้าคงคลัง: ZA9101
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 1 500 Kva, In Container
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Van Der Smit Traders, Cullinan, Gauteng, South Afr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 82
รหัสสินทรัพย์: mo26798
ID สินค้าคงคลัง: ZA9102
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 1 500 Kva, Open
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Van Der Smit Traders, Cullinan, Gauteng, South Afr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 101
รหัสสินทรัพย์: cnm21863
ID สินค้าคงคลัง: ZA25801
ผู้ผลิต: Intervent
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: GRW Mining Equipment, Ermelo, Mpumalanga,, South A
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 102
รหัสสินทรัพย์: fa2116497
ID สินค้าคงคลัง: ZA25802
ผู้ผลิต:
โมเดล: Double
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: GRW Mining Equipment, Ermelo, Mpumalanga,, South A
รายการ: 12
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 103
รหัสสินทรัพย์: ge73026
ID สินค้าคงคลัง: ZA25803
ผู้ผลิต:
โมเดล: Set Various Sizes
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: GRW Mining Equipment, Ermelo, Mpumalanga,, South A
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 104
รหัสสินทรัพย์: wtc7838
ID สินค้าคงคลัง: ZA25804
ผู้ผลิต: D Drury & Co Ltd
โมเดล: TMY18, 380V, RPM 1400
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: GRW Mining Equipment, Ermelo, Mpumalanga,, South A
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 105
รหัสสินทรัพย์: wtb8104
ID สินค้าคงคลัง: ZA25805
ผู้ผลิต: Bardons & Oliver
โมเดล: Disassembled, No 36 Cut-off
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: GRW Mining Equipment, Ermelo, Mpumalanga,, South A
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 106
รหัสสินทรัพย์: cnm21861
ID สินค้าคงคลัง: ZA25806
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: GRW Mining Equipment, Ermelo, Mpumalanga,, South A
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 107
รหัสสินทรัพย์: pre3905
ID สินค้าคงคลัง: ZA25807
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: GRW Mining Equipment, Ermelo, Mpumalanga,, South A
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 108
รหัสสินทรัพย์: fl42826
ID สินค้าคงคลัง: ZA25808
ผู้ผลิต: General Pneumatics
โมเดล: DN200/250, Pneumatic
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: GRW Mining Equipment, Ermelo, Mpumalanga,, South A
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 109
รหัสสินทรัพย์: c402155
ID สินค้าคงคลัง: ZA25809
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: GRW Mining Equipment, Ermelo, Mpumalanga,, South A
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 110
รหัสสินทรัพย์: fa2116494
ID สินค้าคงคลัง: ZA25810
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: GRW Mining Equipment, Ermelo, Mpumalanga,, South A
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 111
รหัสสินทรัพย์: pre3912
ID สินค้าคงคลัง: ZA25811
ผู้ผลิต:
โมเดล: Pneumatic
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: GRW Mining Equipment, Ermelo, Mpumalanga,, South A
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 112
รหัสสินทรัพย์: pre3911
ID สินค้าคงคลัง: ZA25812
ผู้ผลิต:
โมเดล: Pneumatic
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: GRW Mining Equipment, Ermelo, Mpumalanga,, South A
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 113
รหัสสินทรัพย์: xks19247
ID สินค้าคงคลัง: ZA25813
ผู้ผลิต: Thermal Welding Products
โมเดล: Automatic Pipe
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: GRW Mining Equipment, Ermelo, Mpumalanga,, South A
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 114
รหัสสินทรัพย์: pre3907
ID สินค้าคงคลัง: ZA25814
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: GRW Mining Equipment, Ermelo, Mpumalanga,, South A
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 115
รหัสสินทรัพย์: pre3913
ID สินค้าคงคลัง: ZA25815
ผู้ผลิต:
โมเดล: Pneumatic
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: GRW Mining Equipment, Ermelo, Mpumalanga,, South A
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 117
รหัสสินทรัพย์: mo26805
ID สินค้าคงคลัง: ZA25817
ผู้ผลิต: WEG
โมเดล: 75kW, 1 000v, 2 Pole, Foot Mounted
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: GRW Mining Equipment, Ermelo, Mpumalanga,, South A
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 118
รหัสสินทรัพย์: mo26809
ID สินค้าคงคลัง: ZA25818
ผู้ผลิต: Hansen
โมเดล: RDE 33KS BNN, 25.03:1 Ratio
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: GRW Mining Equipment, Ermelo, Mpumalanga,, South A
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 119
รหัสสินทรัพย์: pre3906
ID สินค้าคงคลัง: ZA25819
ผู้ผลิต: Eitel
โมเดล:
วันที่: 1958
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: GRW Mining Equipment, Ermelo, Mpumalanga,, South A
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
[1] 2 3
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com