ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Retrolex 56 CC - Sale 1 - Refurbished Transformers And Excess Stock - All Lots (101 Lots)

Well-maintained mining and ancillary equipment

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
[1] 2 3
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1
รหัสสินทรัพย์: xjx141435
ID สินค้าคงคลัง: ZA67700
ผู้ผลิต: Mercedes Benz
โมเดล: Actros V8, 2650
วันที่: 2009
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2
รหัสสินทรัพย์: xiy14523
ID สินค้าคงคลัง: ZA67701
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: Hilux SRX 4x4
วันที่: 2014
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3
รหัสสินทรัพย์: vot3261
ID สินค้าคงคลัง: ZA67702
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4
รหัสสินทรัพย์: trl3500
ID สินค้าคงคลัง: ZA67703
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 5
รหัสสินทรัพย์: ptz2436
ID สินค้าคงคลัง: ZA67704
ผู้ผลิต:
โมเดล: 13 000 L
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 6
รหัสสินทรัพย์: vhp4000
ID สินค้าคงคลัง: ZA67705
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 7
รหัสสินทรัพย์: vhp3999
ID สินค้าคงคลัง: ZA67706
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 8
รหัสสินทรัพย์: xiy14524
ID สินค้าคงคลัง: ZA67786
ผู้ผลิต: Ford
โมเดล: Ranger Double Cab
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 9
รหัสสินทรัพย์: fo122053
ID สินค้าคงคลัง: ZA67707
ผู้ผลิต: Lancer Boss
โมเดล: 7 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 10
รหัสสินทรัพย์: fo122054
ID สินค้าคงคลัง: ZA67708
ผู้ผลิต: Clark
โมเดล: 5 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 11
รหัสสินทรัพย์: fo122055
ID สินค้าคงคลัง: ZA67709
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: FD70, 7 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 12
รหัสสินทรัพย์: vhp4001
ID สินค้าคงคลัง: ZA67710
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 13
รหัสสินทรัพย์: wsc2218
ID สินค้าคงคลัง: ZA26293
ผู้ผลิต: Trek Scale Co
โมเดล: 30 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 14
รหัสสินทรัพย์: wsc2217
ID สินค้าคงคลัง: ZA26294
ผู้ผลิต:
โมเดล: 30 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 15
รหัสสินทรัพย์: xjh8576
ID สินค้าคงคลัง: ZA26295
ผู้ผลิต: Kito
โมเดล: 5 Ton Beam Crawl
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 16
รหัสสินทรัพย์: hyd2105
ID สินค้าคงคลัง: ZA26296
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 17
รหัสสินทรัพย์: xjx141436
ID สินค้าคงคลัง: ZA26297
ผู้ผลิต: Hendred Fruehauf
โมเดล: Double Axle Flatbed
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 18
รหัสสินทรัพย์: mo26831
ID สินค้าคงคลัง: ZA26298
ผู้ผลิต: Weg
โมเดล: 11kW, 380v, 4 Pole, Foot Mounted
วันที่: 2015
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 19
รหัสสินทรัพย์: mo26825
ID สินค้าคงคลัง: ZA26299
ผู้ผลิต: Weg
โมเดล: 11kW, 380v, 4 Pole, Foot Mounted
วันที่: 2015
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 20
รหัสสินทรัพย์: mo26828
ID สินค้าคงคลัง: ZA26300
ผู้ผลิต: Weg
โมเดล: 11kW, 380v, 4 Pole, Foot Mounted
วันที่: 2015
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 21
รหัสสินทรัพย์: mo26829
ID สินค้าคงคลัง: ZA26301
ผู้ผลิต:
โมเดล: 11kW, 380v, 4 Pole, Foot Mounted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 22
รหัสสินทรัพย์: mo26827
ID สินค้าคงคลัง: ZA26302
ผู้ผลิต: EML
โมเดล: 11kW, 380v, 4 Pole, Foot Mounted
วันที่: 2015
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 23
รหัสสินทรัพย์: mo26830
ID สินค้าคงคลัง: ZA26303
ผู้ผลิต: Weg
โมเดล: 11kW, 380v, 4 Pole, Foot Mounted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 24
รหัสสินทรัพย์: mo26833
ID สินค้าคงคลัง: ZA26304
ผู้ผลิต: Weg
โมเดล: 11kW, 380v, 4 Pole, Foot Mounted
วันที่: 2015
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 25
รหัสสินทรัพย์: mo26832
ID สินค้าคงคลัง: ZA26305
ผู้ผลิต: Weg
โมเดล: 11kW, 380v, 4 Pole, Foot Mounted
วันที่: 2015
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 26
รหัสสินทรัพย์: mo26826
ID สินค้าคงคลัง: ZA26306
ผู้ผลิต: Mg Motors
โมเดล: 11kW, 380v, 4 Pole, Foot Mounted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 51
รหัสสินทรัพย์: ept3293
ID สินค้าคงคลัง: ZA67711
ผู้ผลิต: Revive
โมเดล: 100 kVA, 11 000v Hv, 415v Lv
วันที่: 2016
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 52
รหัสสินทรัพย์: ept3255
ID สินค้าคงคลัง: ZA67712
ผู้ผลิต: Actom
โมเดล: 50 kVA, 22 000v Hv, 420v Lv
วันที่: 2017
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 53
รหัสสินทรัพย์: ept3303
ID สินค้าคงคลัง: ZA67713
ผู้ผลิต: ASEA
โมเดล: 50kVA, 11 000v Hv, 400v Lv
วันที่: 1984
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 54
รหัสสินทรัพย์: ept3239
ID สินค้าคงคลัง: ZA67714
ผู้ผลิต: Actom
โมเดล: 200kVA, 11 000v Hv, 415v Lv
วันที่: 2010
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 55
รหัสสินทรัพย์: ept3270
ID สินค้าคงคลัง: ZA67715
ผู้ผลิต:
โมเดล: 50kVA, 525v Hv, 400v Lv
วันที่: 2018
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 56
รหัสสินทรัพย์: ept3288
ID สินค้าคงคลัง: ZA67716
ผู้ผลิต:
โมเดล: 315kVA, 11000/415V
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 57
รหัสสินทรัพย์: ept3251
ID สินค้าคงคลัง: ZA67717
ผู้ผลิต: GEC
โมเดล: 200kVA, 11 000v Hv, 400v Lv
วันที่: 1987
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 58
รหัสสินทรัพย์: ept3249
ID สินค้าคงคลัง: ZA67718
ผู้ผลิต: Alstom
โมเดล: 200kVA, 11 000v Hv, 415v Lv
วันที่: 2009
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 59
รหัสสินทรัพย์: ept3246
ID สินค้าคงคลัง: ZA67719
ผู้ผลิต:
โมเดล: 50kVA, 525v Hv, 400v Lv
วันที่: 2018
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 60
รหัสสินทรัพย์: ept3242
ID สินค้าคงคลัง: ZA67720
ผู้ผลิต:
โมเดล: 25kVA, 525v Hv, 400v Lv
วันที่: 2018
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 61
รหัสสินทรัพย์: ept3254
ID สินค้าคงคลัง: ZA67721
ผู้ผลิต:
โมเดล: 50kVA, 525v Hv, 400v Lv
วันที่: 2018
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 62
รหัสสินทรัพย์: ept3297
ID สินค้าคงคลัง: ZA67722
ผู้ผลิต: Revive
โมเดล: 50kVA, 11 000v Hv, 415v Lv
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 63
รหัสสินทรัพย์: ept3304
ID สินค้าคงคลัง: ZA67723
ผู้ผลิต: Actom
โมเดล: 500kVA, 11 000v Hv, 415v Lv
วันที่: 2010
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 64
รหัสสินทรัพย์: ept3271
ID สินค้าคงคลัง: ZA67724
ผู้ผลิต: DPM
โมเดล: 315kVA, 22 000v Hv, 415v Lv
วันที่: 2005
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 65
รหัสสินทรัพย์: ept3278
ID สินค้าคงคลัง: ZA67725
ผู้ผลิต: Alstom
โมเดล: 50kVA, 11 000v Hv, 415v Lv
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 66
รหัสสินทรัพย์: ept3260
ID สินค้าคงคลัง: ZA67726
ผู้ผลิต: Alstom
โมเดล: 100kVA, 11 000v Hv, 415v Lv
วันที่: 2008
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 67
รหัสสินทรัพย์: ept3299
ID สินค้าคงคลัง: ZA67727
ผู้ผลิต: Power Engineers
โมเดล: 50kVA, 6 600v Hv, 400v Lv
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 68
รหัสสินทรัพย์: ept3272
ID สินค้าคงคลัง: ZA67728
ผู้ผลิต: SRT
โมเดล: 200kVA, 22 000v Hv, 415v Lv
วันที่: 2012
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 69
รหัสสินทรัพย์: ept3283
ID สินค้าคงคลัง: ZA67729
ผู้ผลิต:
โมเดล: 200kVA, 22 000v Hv, 415v Lv
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 70
รหัสสินทรัพย์: ept3305
ID สินค้าคงคลัง: ZA67730
ผู้ผลิต: Actom
โมเดล: 200kVA, 22 000v Hv, 415v Lv
วันที่: 2014
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 71
รหัสสินทรัพย์: ept3276
ID สินค้าคงคลัง: ZA67731
ผู้ผลิต: Alstom
โมเดล: 200kVA, 22 000v Hv, 415v Lv
วันที่: 2009
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 72
รหัสสินทรัพย์: ept3244
ID สินค้าคงคลัง: ZA67732
ผู้ผลิต: Actom
โมเดล: 200kVA, 22 000v Hv, 415v Lv
วันที่: 2014
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 73
รหัสสินทรัพย์: ept3235
ID สินค้าคงคลัง: ZA67733
ผู้ผลิต: Actom
โมเดล: 200kVA, 22 000v Hv, 415v Lv
วันที่: 2014
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 74
รหัสสินทรัพย์: ept3281
ID สินค้าคงคลัง: ZA67734
ผู้ผลิต:
โมเดล: 200kVA, 22000/415V
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Retrolex, Boksburg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
[1] 2 3
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com