ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Transnet Freight Rail – Sale 142 - Freight Rail Items And Marine Vessels - All Lots (120 Lots)

Electrical locomotives, wagons, bogies and marine vessels

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
[1] 2 3
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1
รหัสสินทรัพย์: fer4010
ID สินค้าคงคลัง: ZA90881
ผู้ผลิต:
โมเดล: 306 807 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Beaconsfield, Kimberley, Northern Cape, Sou
รายการ: 24
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2
รหัสสินทรัพย์: fer4044
ID สินค้าคงคลัง: ZA90972
ผู้ผลิต:
โมเดล: 72 800 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Bloemfontein, Free State, South Africa
รายการ: 3
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3
รหัสสินทรัพย์: fer4041
ID สินค้าคงคลัง: ZA90973
ผู้ผลิต:
โมเดล: 222 049 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Witbank, Mpumalanga, South Africa
รายการ: 14
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4
รหัสสินทรัพย์: fer4040
ID สินค้าคงคลัง: ZA90974
ผู้ผลิต:
โมเดล: 104 386 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Kwamanzini, KwaZulu Natal, South Africa
รายการ: 7
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 5
รหัสสินทรัพย์: fer4042
ID สินค้าคงคลัง: ZA90975
ผู้ผลิต:
โมเดล: 402 702 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Uitenhage, Eastern Cape, South Africa
รายการ: 30
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 6
รหัสสินทรัพย์: fer4059
ID สินค้าคงคลัง: ZA90976
ผู้ผลิต:
โมเดล: 159 205 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Capital Park, Pretoria, Gauteng,, South Africa
รายการ: 10
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 7
รหัสสินทรัพย์: fer4060
ID สินค้าคงคลัง: ZA90977
ผู้ผลิต:
โมเดล: 12 285 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Moravia, Western Cape,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 12
รหัสสินทรัพย์: fer4001
ID สินค้าคงคลัง: ZA90872
ผู้ผลิต:
โมเดล: 40 131 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Germiston, Gauteng, South Africa
รายการ: 3
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 13
รหัสสินทรัพย์: fer4004
ID สินค้าคงคลัง: ZA90873
ผู้ผลิต:
โมเดล: 59 641 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Polokwane, Limpopo Province, South Africa
รายการ: 4
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 14
รหัสสินทรัพย์: fer4005
ID สินค้าคงคลัง: ZA90874
ผู้ผลิต:
โมเดล: 76 759 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Bank Colliery, Mpumalanga, South Africa
รายการ: 7
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 16
รหัสสินทรัพย์: fer4000
ID สินค้าคงคลัง: ZA90816
ผู้ผลิต:
โมเดล: 20 475 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Sishen, Saldanha, Loop 5, Western Cape, Sout
รายการ: 2
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 27
รหัสสินทรัพย์: fer4006
ID สินค้าคงคลัง: ZA90227
ผู้ผลิต:
โมเดล: 58 677 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Paarden Eiland, Cape Town, South Africa
รายการ: 4
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 30
รหัสสินทรัพย์: fer4043
ID สินค้าคงคลัง: ZA90970
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 96 260 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Racecourse, Durban, KwaZulu Natal, South Afri
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 31
รหัสสินทรัพย์: fer4016
ID สินค้าคงคลัง: ZA90941
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 257 590 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Bellville, Cape Town, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 32
รหัสสินทรัพย์: fer4021
ID สินค้าคงคลัง: ZA90942
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 15 480 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Pendoring, Brits, North West Province, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 33
รหัสสินทรัพย์: fer4020
ID สินค้าคงคลัง: ZA90943
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 67 600 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Capital Park, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 34
รหัสสินทรัพย์: fer4017
ID สินค้าคงคลัง: ZA90944
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 162 250 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Coligny, North West, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 35
รหัสสินทรัพย์: fer4026
ID สินค้าคงคลัง: ZA90945
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 26 180 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Danskraal, Ladysmith, KwaZulu Natal, South Af
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 36
รหัสสินทรัพย์: fer4032
ID สินค้าคงคลัง: ZA90946
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 29 130 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Delmas, Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 37
รหัสสินทรัพย์: fer4038
ID สินค้าคงคลัง: ZA90947
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 60 840 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Germiston, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 38
รหัสสินทรัพย์: fer4037
ID สินค้าคงคลัง: ZA90948
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 20 280 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Isando, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 39
รหัสสินทรัพย์: fer4019
ID สินค้าคงคลัง: ZA90949
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 6 760 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Heidelberg, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 40
รหัสสินทรัพย์: fer4035
ID สินค้าคงคลัง: ZA90950
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 40 560 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Kliprivier, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 41
รหัสสินทรัพย์: fer4033
ID สินค้าคงคลัง: ZA90951
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 357 335 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Kroonstad, Free State, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 43
รหัสสินทรัพย์: fer4009
ID สินค้าคงคลัง: ZA90952
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 66 720 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Volksrust, Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 44
รหัสสินทรัพย์: fer4015
ID สินค้าคงคลัง: ZA90953
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 47 320 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Vooruitsig, Bottom Yard, Mpumalanga, South Af
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 45
รหัสสินทรัพย์: fer4014
ID สินค้าคงคลัง: ZA90954
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 33 800 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Vooruitsig, Top Yard, Mpumalanga, South Afric
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 46
รหัสสินทรัพย์: fer4036
ID สินค้าคงคลัง: ZA90955
ผู้ผลิต:
โมเดล: 13 520 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Vryheid, KwaZulu Natal, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 47
รหัสสินทรัพย์: fer4028
ID สินค้าคงคลัง: ZA90956
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 109 895 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Welgedacht, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 48
รหัสสินทรัพย์: fer4030
ID สินค้าคงคลัง: ZA90957
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 98 820 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Polokwane, Limpopo, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 49
รหัสสินทรัพย์: fer4034
ID สินค้าคงคลัง: ZA90958
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 61 240 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Pretoria West, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 50
รหัสสินทรัพย์: fer4022
ID สินค้าคงคลัง: ZA90959
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 23 040 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Pyramid, Pretoria, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 51
รหัสสินทรัพย์: fer4029
ID สินค้าคงคลัง: ZA90960
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 54 080 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Schweizer Reneke, North West, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 52
รหัสสินทรัพย์: fer4024
ID สินค้าคงคลัง: ZA90961
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 20 280 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Standerton, Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 53
รหัสสินทรัพย์: fer4023
ID สินค้าคงคลัง: ZA90962
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 350 680 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Sentrarand, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 54
รหัสสินทรัพย์: fer4027
ID สินค้าคงคลัง: ZA90963
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 9 710 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Ladysmith, KwaZulu Natal, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 55
รหัสสินทรัพย์: fer4031
ID สินค้าคงคลัง: ZA90964
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 10 140 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Marikana, North West, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 56
รหัสสินทรัพย์: fer4013
ID สินค้าคงคลัง: ZA90965
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 70 980 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Olifantsfontein, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 57
รหัสสินทรัพย์: fer4012
ID สินค้าคงคลัง: ZA90966
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 23 660 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Ottosdal,North West, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 58
รหัสสินทรัพย์: fer4011
ID สินค้าคงคลัง: ZA90967
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 15 170 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Perdekop, Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 59
รหัสสินทรัพย์: fer4025
ID สินค้าคงคลัง: ZA90968
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 6 760 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Pienaarsrivier, Limpopo, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 60
รหัสสินทรัพย์: fer4039
ID สินค้าคงคลัง: ZA90969
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 186 225 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TFR, Richards Bay, KwaZulu Natal, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 89
รหัสสินทรัพย์: xjy1731
ID สินค้าคงคลัง: ZA7921
ผู้ผลิต: PB Gannet
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TNPA, Cape Town Harbour Craft, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 90
รหัสสินทรัพย์: xjy1725
ID สินค้าคงคลัง: ZA7922
ผู้ผลิต: Troupant
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TNPA, Cape Town Harbour Craft, Western Cape, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 91
รหัสสินทรัพย์: vph2431
ID สินค้าคงคลัง: ZA90291
ผู้ผลิต: 'INGWENYA''
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TNPA, Repair Quay, Shop 24 Durban, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 92
รหัสสินทรัพย์: vph2432
ID สินค้าคงคลัง: ZA90292
ผู้ผลิต: "CRANE"
โมเดล:
วันที่: 1972
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TNPA, I&J Jetty Durban, KwaZulu Natal, South Afric
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 93
รหัสสินทรัพย์: xjy1730
ID สินค้าคงคลัง: ZA7923
ผู้ผลิต: Ibhayi
โมเดล:
วันที่: 1983
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TNPA, Port Elizabeth, Eastern Cape, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 94
รหัสสินทรัพย์: xjy1729
ID สินค้าคงคลัง: ZA7924
ผู้ผลิต: Shiraz
โมเดล:
วันที่: 1980
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TNPA, Port Elizabeth, Eastern Cape, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 95
รหัสสินทรัพย์: xjy1726
ID สินค้าคงคลัง: ZA7925
ผู้ผลิต: Marcus
โมเดล:
วันที่: 1976
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TNPA, Saldanha, Western Cape, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 96
รหัสสินทรัพย์: xjy1728
ID สินค้าคงคลัง: ZA7926
ผู้ผลิต: Inyoni
โมเดล:
วันที่: 1971
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: TNPA, Saldanha, Western Cape, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
[1] 2 3
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com