ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Mining And Construction Exchange 48 - Online Auction – Mining Machinery, Ancillary Equipment And Vehicles - All Lots (45 Lots)

Well-maintained mining and ancillary equipment from multi-vendors

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1
รหัสสินทรัพย์: loa2926
ID สินค้าคงคลัง: ZA26331
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 988G
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Universal Coal, Belfast Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 7
รหัสสินทรัพย์: xiy14530
ID สินค้าคงคลัง: ZA26337
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: Condor TX 3000D
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Universal Coal, Belfast Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 8
รหัสสินทรัพย์: xiy14534
ID สินค้าคงคลัง: ZA26338
ผู้ผลิต: Isuzu
โมเดล: Double Cab
วันที่: 2008
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Universal Coal, Belfast Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 9
รหัสสินทรัพย์: xiy14538
ID สินค้าคงคลัง: ZA26339
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: Hilux D4D Single Cab
วันที่: 2009
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Universal Coal, Belfast Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 11
รหัสสินทรัพย์: ept3309
ID สินค้าคงคลัง: ZA26341
ผู้ผลิต: Dimako
โมเดล: 500 kVA, 22 000v Hv, 550v Lv
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Universal Coal, Belfast Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 17
รหัสสินทรัพย์: xiy14535
ID สินค้าคงคลัง: ZA26347
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: Hilux D4D Raider Double Cab
วันที่: 2009
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Universal Coal, Belfast Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 19
รหัสสินทรัพย์: xiy14527
ID สินค้าคงคลัง: ZA26349
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: Hilux D4D Single cab
วันที่: 2005
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Universal Coal, Belfast Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 20
รหัสสินทรัพย์: xiy14528
ID สินค้าคงคลัง: ZA26350
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: Hilux D4D Single Cab
วันที่: 2005
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Universal Coal, Belfast Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 21
รหัสสินทรัพย์: xiy14545
ID สินค้าคงคลัง: ZA26351
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: Hilux 3.0 D4D Raider Double Cab
วันที่: 2008
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Universal Coal, Belfast Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 201
รหัสสินทรัพย์: xjx141453
ID สินค้าคงคลัง: ZA9441
ผู้ผลิต: Man
โมเดล: TGS 27.440
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ermelo Scrap, Ermelo, Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 202
รหัสสินทรัพย์: xjx141452
ID สินค้าคงคลัง: ZA9442
ผู้ผลิต: Man
โมเดล: TGS 33.440
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ermelo Scrap, Ermelo, Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 203
รหัสสินทรัพย์: xjx141451
ID สินค้าคงคลัง: ZA9443
ผู้ผลิต: Tata
โมเดล: EX2 1918, Tipper Crane
วันที่: 2013
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ermelo Scrap, Ermelo, Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 204
รหัสสินทรัพย์: xjx141448
ID สินค้าคงคลัง: ZA9444
ผู้ผลิต: Man
โมเดล: LE26.280 K
วันที่: 2005
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ermelo Scrap, Ermelo, Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 205
รหัสสินทรัพย์: xjx141450
ID สินค้าคงคลัง: ZA9445
ผู้ผลิต: Isuzu
โมเดล: Dropside
วันที่: 1988
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ermelo Scrap, Ermelo, Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 206
รหัสสินทรัพย์: xjx141447
ID สินค้าคงคลัง: ZA9446
ผู้ผลิต: Mercedes Benz
โมเดล: Axor, Tipper Crane
วันที่: 2008
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ermelo Scrap, Ermelo, Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 207
รหัสสินทรัพย์: xjx141449
ID สินค้าคงคลัง: ZA9447
ผู้ผลิต: Man
โมเดล: TGS 27.440
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ermelo Scrap, Ermelo, Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 208
รหัสสินทรัพย์: lif4849
ID สินค้าคงคลัง: ZA9448
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ermelo Scrap, Ermelo, Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 209
รหัสสินทรัพย์: xjx141454
ID สินค้าคงคลัง: ZA9449
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: Dyna 8-145
วันที่: 2005
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ermelo Scrap, Ermelo, Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 301
รหัสสินทรัพย์: wa62168
ID สินค้าคงคลัง: ZA26361
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 740
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 302
รหัสสินทรัพย์: mo26837
ID สินค้าคงคลัง: ZA26362
ผู้ผลิต: Marathon/Siemens
โมเดล: 90kW, 400v, 4 Pole, 8.3:1 Ratio
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 303
รหัสสินทรัพย์: mo26836
ID สินค้าคงคลัง: ZA26363
ผู้ผลิต: Uras Vibrator
โมเดล: 1.1kW, 380v, 4 Pole
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Mpumalanga, South Africa
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 304
รหัสสินทรัพย์: mo26835
ID สินค้าคงคลัง: ZA26364
ผู้ผลิต: Uras Vibrator
โมเดล: 1.1kW, 380v, 4 Pole
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Mpumalanga, South Africa
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 305
รหัสสินทรัพย์: mo26834
ID สินค้าคงคลัง: ZA26365
ผู้ผลิต: Uras Vibrator
โมเดล: 7.5kW, 380v, 6 Pole
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 306
รหัสสินทรัพย์: va12590
ID สินค้าคงคลัง: ZA26366
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Mpumalanga, South Africa
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 307
รหัสสินทรัพย์: fa2116531
ID สินค้าคงคลัง: ZA26367
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various Split Unit
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Mpumalanga, South Africa
รายการ: 13
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 400
รหัสสินทรัพย์: xiy14537
ID สินค้าคงคลัง: ZA67900
ผู้ผลิต: Volkswagen
โมเดล: Polo
วันที่: 2013
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 5 Hoefsmidt Street, Stormill, Roodeport, 1709, Sou
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 401
รหัสสินทรัพย์: xiy14540
ID สินค้าคงคลัง: ZA67901
ผู้ผลิต: Porsche
โมเดล: Carrera S Cabriolet
วันที่: 2008
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 5 Hoefsmidt Street, Stormill, Roodeport, 1709, Sou
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 402
รหัสสินทรัพย์: xiy14525
ID สินค้าคงคลัง: ZA67902
ผู้ผลิต: Isuzu
โมเดล: 250 KB Fleetside
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 18 Surprise Road, Westmead, Pinetown, Kwa -Zulu Na
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 700
รหัสสินทรัพย์: loa2928
ID สินค้าคงคลัง: ZA68010
ผู้ผลิต: Bell
โมเดล: 315 SJ
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: STB - Marlisha Transport, 3 Lemans road, Westmead,
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 701
รหัสสินทรัพย์: xjx141446
ID สินค้าคงคลัง: ZA68011
ผู้ผลิต: Isuzu
โมเดล: NRP 400
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: STB - Marlisha Transport, 3 Lemans road, Westmead,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 702
รหัสสินทรัพย์: xjx141441
ID สินค้าคงคลัง: ZA68012
ผู้ผลิต: Bomag
โมเดล: BW 120
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: STB - Marlisha Transport, 3 Lemans road, Westmead,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 703
รหัสสินทรัพย์: xjx141440
ID สินค้าคงคลัง: ZA68013
ผู้ผลิต: Bomag
โมเดล: BW 120
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: STB - Marlisha Transport, 3 Lemans road, Westmead,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 704
รหัสสินทรัพย์: xjx141438
ID สินค้าคงคลัง: ZA68014
ผู้ผลิต: Isuzu
โมเดล: NRP 400
วันที่: 2005
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: STB - Marlisha Transport, 3 Lemans road, Westmead,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 705
รหัสสินทรัพย์: xjx141443
ID สินค้าคงคลัง: ZA68015
ผู้ผลิต: Isuzu
โมเดล: NRP 400
วันที่: 2004
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: STB - Marlisha Transport, 3 Lemans road, Westmead,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 706
รหัสสินทรัพย์: xjx141442
ID สินค้าคงคลัง: ZA68016
ผู้ผลิต: Bobcat
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: STB - Marlisha Transport, 3 Lemans road, Westmead,
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 707
รหัสสินทรัพย์: eno23843
ID สินค้าคงคลัง: ZA68017
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: STB - Marlisha Transport, 3 Lemans road, Westmead,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 708
รหัสสินทรัพย์: fa2116542
ID สินค้าคงคลัง: ZA68024
ผู้ผลิต:
โมเดล: V-series
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: STB - Marlisha Transport, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 709
รหัสสินทรัพย์: xjx141444
ID สินค้าคงคลัง: ZA68018
ผู้ผลิต: Mercedes benz
โมเดล: 2225
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: STB - Marlisha Transport, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 710
รหัสสินทรัพย์: xjx141439
ID สินค้าคงคลัง: ZA68019
ผู้ผลิต: MAN
โมเดล: F2000
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: STB - Marlisha Transport, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 711
รหัสสินทรัพย์: fa2116543
ID สินค้าคงคลัง: ZA68020
ผู้ผลิต: Powerstar
โมเดล:
วันที่: 2008
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: STB - Marlisha Transport, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 712
รหัสสินทรัพย์: xjx141437
ID สินค้าคงคลัง: ZA68021
ผู้ผลิต: Bomag
โมเดล: BW100
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: STB - Marlisha Transport, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 713
รหัสสินทรัพย์: xjx141445
ID สินค้าคงคลัง: ZA68022
ผู้ผลิต: Bomag
โมเดล: BW120
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: STB - Marlisha Transport, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 714
รหัสสินทรัพย์: xiy14544
ID สินค้าคงคลัง: ZA68023
ผู้ผลิต: Isuzu
โมเดล: KB 250
วันที่: 2005
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: STB - Marlisha Transport, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 800
รหัสสินทรัพย์: fa2116544
ID สินค้าคงคลัง: ZA68000
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: XtraSpace Self Storage Cape Town, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 801
รหัสสินทรัพย์: fa2116545
ID สินค้าคงคลัง: ZA68001
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: XtraSpace Self Storage Cape Town, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com