ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Transnet Engineering Sale 75 - Online Auction - Scrap Steel - All Lots (41 Lots)

Scrap steel items including wheels, axles and store stock items

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1
รหัสสินทรัพย์: fer4057
ID สินค้าคงคลัง: ZA69001
ผู้ผลิต: 34 or 36 inch
โมเดล: 150 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Uitenhage, Eastern Cape, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2
รหัสสินทรัพย์: fer4055
ID สินค้าคงคลัง: ZA69002
ผู้ผลิต:
โมเดล: 20 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Uitenhage, Eastern Cape, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3
รหัสสินทรัพย์: fer4058
ID สินค้าคงคลัง: ZA69003
ผู้ผลิต:
โมเดล: 50 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Uitenhage, Eastern Cape, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4
รหัสสินทรัพย์: fer4056
ID สินค้าคงคลัง: ZA69004
ผู้ผลิต:
โมเดล: 300 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Uitenhage, Eastern Cape, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 11
รหัสสินทรัพย์: fer4061
ID สินค้าคงคลัง: ZA69011
ผู้ผลิต: 34 or 36 inch
โมเดล: 250 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Bloemfontein, Free State, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 121
รหัสสินทรัพย์: fa2116564
ID สินค้าคงคลัง: ZA67810
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Vryheid, KwaZulu-Natal, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 127
รหัสสินทรัพย์: fa2116567
ID สินค้าคงคลัง: ZA26017
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Komatipoort Plant 1438, Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 131
รหัสสินทรัพย์: fa2116570
ID สินค้าคงคลัง: ZA9151
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Koedoespoort Plant 2908, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 132
รหัสสินทรัพย์: fa2116560
ID สินค้าคงคลัง: ZA9152
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Koedoespoort Plant 1118, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 133
รหัสสินทรัพย์: el32741
ID สินค้าคงคลัง: ZA9153
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Pyramid South Plant 1148, Gauteng, South Africa
รายการ: 10
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 134
รหัสสินทรัพย์: fa2116562
ID สินค้าคงคลัง: ZA9154
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Koedoespoort Plant 1808, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 135
รหัสสินทรัพย์: fa2116572
ID สินค้าคงคลัง: ZA26055
ผู้ผลิต:
โมเดล: 10E
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Koedoespoort Plant 1508, Gauteng, South Africa
รายการ: 10
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 141
รหัสสินทรัพย์: fa2116568
ID สินค้าคงคลัง: ZA9181
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Capital park, Plant 1418, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 151
รหัสสินทรัพย์: fa2116573
ID สินค้าคงคลัง: ZA26071
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Germiston Plant 1137, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 161
รหัสสินทรัพย์: fa2116561
ID สินค้าคงคลัง: ZA26041
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sentrarand Plant 1117, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 162
รหัสสินทรัพย์: fa2116569
ID สินค้าคงคลัง: ZA26042
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sentrarand Plant 1417, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 201
รหัสสินทรัพย์: fa2116565
ID สินค้าคงคลัง: ZA69050
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Bellville Plant 1111, Western Cape, South Africa
รายการ: 17
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 203
รหัสสินทรัพย์: fa2116559
ID สินค้าคงคลัง: ZA26031
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Bellville Plant 1111, Western Cape, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 300
รหัสสินทรัพย์: xks19266
ID สินค้าคงคลัง: ZA69060
ผู้ผลิต: Afrox/Miller
โมเดล: Blu-Pak 45
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Bloemfontein, Free State, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 301
รหัสสินทรัพย์: xks19255
ID สินค้าคงคลัง: ZA69061
ผู้ผลิต: Afrox/Miller
โมเดล: Blu-Pak 45
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Bloemfontein, Free State, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 302
รหัสสินทรัพย์: xks19261
ID สินค้าคงคลัง: ZA69062
ผู้ผลิต: Afrox/Miller
โมเดล: Blu-Pak 45
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Bloemfontein, Free State, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 303
รหัสสินทรัพย์: xks19257
ID สินค้าคงคลัง: ZA69063
ผู้ผลิต: Afrox/Miller
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Bloemfontein, Free State, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 304
รหัสสินทรัพย์: xks19264
ID สินค้าคงคลัง: ZA69064
ผู้ผลิต: Afrox/Miller
โมเดล: Dimension 812
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Bloemfontein, Free State, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 305
รหัสสินทรัพย์: xks19267
ID สินค้าคงคลัง: ZA69065
ผู้ผลิต: Afrox/Miller
โมเดล: Dimension 812
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Bloemfontein, Free State, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 306
รหัสสินทรัพย์: xks19253
ID สินค้าคงคลัง: ZA69066
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Bloemfontein, Free State, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 307
รหัสสินทรัพย์: xks19254
ID สินค้าคงคลัง: ZA69067
ผู้ผลิต: INE
โมเดล: MM452
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Bloemfontein, Free State, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 308
รหัสสินทรัพย์: xks19262
ID สินค้าคงคลัง: ZA69068
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Bloemfontein, Free State, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 309
รหัสสินทรัพย์: fa2116576
ID สินค้าคงคลัง: ZA69069
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Bloemfontein, Free State, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 310
รหัสสินทรัพย์: xks19258
ID สินค้าคงคลัง: ZA69070
ผู้ผลิต: Lincoln
โมเดล: CV420
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Bloemfontein, Free State, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 311
รหัสสินทรัพย์: xks19252
ID สินค้าคงคลัง: ZA69071
ผู้ผลิต: Lincoln
โมเดล: CV420
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Bloemfontein, Free State, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 312
รหัสสินทรัพย์: xks19259
ID สินค้าคงคลัง: ZA69072
ผู้ผลิต: Lincoln
โมเดล: CV405
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Bloemfontein, Free State, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 313
รหัสสินทรัพย์: xks19268
ID สินค้าคงคลัง: ZA69073
ผู้ผลิต: Lincoln
โมเดล: CV405-1
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Bloemfontein, Free State, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 314
รหัสสินทรัพย์: xks19260
ID สินค้าคงคลัง: ZA69074
ผู้ผลิต: Lincoln
โมเดล: CV405-1
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Bloemfontein, Free State, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 315
รหัสสินทรัพย์: xks19265
ID สินค้าคงคลัง: ZA69075
ผู้ผลิต: Lincoln
โมเดล: CV405-1
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Bloemfontein, Free State, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 316
รหัสสินทรัพย์: xks19256
ID สินค้าคงคลัง: ZA69076
ผู้ผลิต: Lincoln
โมเดล: CV405-1
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Bloemfontein, Free State, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 317
รหัสสินทรัพย์: xks19263
ID สินค้าคงคลัง: ZA69077
ผู้ผลิต: Lincoln
โมเดล: CV405-1
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Bloemfontein, Free State, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 501
รหัสสินทรัพย์: fa2116575
ID สินค้าคงคลัง: ZA67800
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Bloemfontein, Plant 1105, Free State, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 503
รหัสสินทรัพย์: fa2116571
ID สินค้าคงคลัง: ZA67802
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Beaconsfield, Plant 1425, Kimberley, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 506
รหัสสินทรัพย์: fa2116566
ID สินค้าคงคลัง: ZA67826
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Beaconsfield, Kimberley, South Africa
รายการ: 12
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 507
รหัสสินทรัพย์: fa2116558
ID สินค้าคงคลัง: ZA67827
ผู้ผลิต: Marcon
โมเดล:
วันที่: 1988
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Beaconsfield, Kimberley, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 508
รหัสสินทรัพย์: fa2116563
ID สินค้าคงคลัง: ZA67828
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Beaconsfield, Kimberley, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com