ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Government Motor Transport - Sale 15: Auction Of ±120 Government Vehicles - All Lots (175 Lots)

Government Motor Transport Sale 15

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
1 2 3 [4]
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 151
รหัสสินทรัพย์: wts22793
ID สินค้าคงคลัง: ZA077350
ผู้ผลิต: Ford
โมเดล: Figo 1.5 TDCI Ambiente
วันที่: 2017
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cnr of 1st and 6th Street, Montague Gardens, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 152
รหัสสินทรัพย์: wts22795
ID สินค้าคงคลัง: ZA077351
ผู้ผลิต: Chevrolet
โมเดล: Optra 1.6 L
วันที่: 2012
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cnr of 1st and 6th Street, Montague Gardens, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 153
รหัสสินทรัพย์: wts22801
ID สินค้าคงคลัง: ZA077352
ผู้ผลิต: Volkswagen
โมเดล: Polo Vivo 1.6
วันที่: 2012
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cnr of 1st and 6th Street, Montague Gardens, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 154
รหัสสินทรัพย์: wts22803
ID สินค้าคงคลัง: ZA077353
ผู้ผลิต: Iveco
โมเดล: 35 S12
วันที่: 2015
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cnr of 1st and 6th Street, Montague Gardens, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 155
รหัสสินทรัพย์: wts22797
ID สินค้าคงคลัง: ZA077354
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: Quantum 2.7 10 Seater
วันที่: 2013
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cnr of 1st and 6th Street, Montague Gardens, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 156
รหัสสินทรัพย์: wts22802
ID สินค้าคงคลัง: ZA077355
ผู้ผลิต: Hyundai
โมเดล: H1 2.4 GLS Wagon
วันที่: 2013
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cnr of 1st and 6th Street, Montague Gardens, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 157
รหัสสินทรัพย์: wts22823
ID สินค้าคงคลัง: ZA077356
ผู้ผลิต: Iveco
โมเดล: 35 S12
วันที่: 2014
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cnr of 1st and 6th Street, Montague Gardens, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 158
รหัสสินทรัพย์: wts22813
ID สินค้าคงคลัง: ZA077357
ผู้ผลิต: Volkswagen
โมเดล: Polo 1.4 Vivo Trendline
วันที่: 2012
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cnr of 1st and 6th Street, Montague Gardens, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 159
รหัสสินทรัพย์: wts22809
ID สินค้าคงคลัง: ZA077358
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: Etios 1.5 XS
วันที่: 2013
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cnr of 1st and 6th Street, Montague Gardens, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 160
รหัสสินทรัพย์: wts22786
ID สินค้าคงคลัง: ZA077359
ผู้ผลิต: Ford
โมเดล: Figo 1.4 Ambiente
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cnr of 1st and 6th Street, Montague Gardens, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 161
รหัสสินทรัพย์: wts22791
ID สินค้าคงคลัง: ZA077360
ผู้ผลิต: Volkswagen
โมเดล: Polo 1.4l Trendline
วันที่: 2017
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cnr of 1st and 6th Street, Montague Gardens, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 162
รหัสสินทรัพย์: wts22818
ID สินค้าคงคลัง: ZA077361
ผู้ผลิต: Yamaha
โมเดล: TW 200
วันที่: 2006
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cnr of 1st and 6th Street, Montague Gardens, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 163
รหัสสินทรัพย์: wts22785
ID สินค้าคงคลัง: ZA077362
ผู้ผลิต: Ford
โมเดล: Figo 1.4 Ambiente
วันที่: 2012
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cnr of 1st and 6th Street, Montague Gardens, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 164
รหัสสินทรัพย์: wts22798
ID สินค้าคงคลัง: ZA077363
ผู้ผลิต: Volkswagen
โมเดล: Polo Vivo 1.6
วันที่: 2013
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cnr of 1st and 6th Street, Montague Gardens, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 165
รหัสสินทรัพย์: wts22782
ID สินค้าคงคลัง: ZA077364
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: Quantum 2.7
วันที่: 2013
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cnr of 1st and 6th Street, Montague Gardens, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 166
รหัสสินทรัพย์: wts22800
ID สินค้าคงคลัง: ZA077365
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: Quantum 2.7 14 Seater
วันที่: 2013
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cnr of 1st and 6th Street, Montague Gardens, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 167
รหัสสินทรัพย์: wts22789
ID สินค้าคงคลัง: ZA077366
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: Quantum 2.7
วันที่: 2012
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cnr of 1st and 6th Street, Montague Gardens, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 168
รหัสสินทรัพย์: wts22784
ID สินค้าคงคลัง: ZA077367
ผู้ผลิต: Volkswagen
โมเดล: Polo 1.4l Trendline
วันที่: 2017
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cnr of 1st and 6th Street, Montague Gardens, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 169
รหัสสินทรัพย์: wts22790
ID สินค้าคงคลัง: ZA077368
ผู้ผลิต: Ford
โมเดล: Ford Figo 1.4 Ambiente
วันที่: 2012
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cnr of 1st and 6th Street, Montague Gardens, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 170
รหัสสินทรัพย์: wts22805
ID สินค้าคงคลัง: ZA077369
ผู้ผลิต: Volkswagen
โมเดล: Polo Vivo 1.6
วันที่: 2012
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cnr of 1st and 6th Street, Montague Gardens, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 171
รหัสสินทรัพย์: wts22808
ID สินค้าคงคลัง: ZA077370
ผู้ผลิต: Volkswagen
โมเดล: Polo Vivo 1.6
วันที่: 2012
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cnr of 1st and 6th Street, Montague Gardens, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 172
รหัสสินทรัพย์: wts22788
ID สินค้าคงคลัง: ZA077371
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: Etios 1.5 XS
วันที่: 2013
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cnr of 1st and 6th Street, Montague Gardens, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 173
รหัสสินทรัพย์: wts22817
ID สินค้าคงคลัง: ZA077372
ผู้ผลิต: Volkswagen
โมเดล: Polo Vivo 1.6
วันที่: 2012
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cnr of 1st and 6th Street, Montague Gardens, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 174
รหัสสินทรัพย์: wts22806
ID สินค้าคงคลัง: ZA077373
ผู้ผลิต: Volkswagen
โมเดล: Polo Vivo 1.6
วันที่: 2013
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cnr of 1st and 6th Street, Montague Gardens, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 175
รหัสสินทรัพย์: wts22822
ID สินค้าคงคลัง: ZA077374
ผู้ผลิต: Venter
โมเดล: Typer Super 6
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cnr of 1st and 6th Street, Montague Gardens, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
1 2 3 [4]
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com