ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Sibanye Stillwater - Online Auction - Sale 8 - All Lots (281 Lots)

An online auction of a wide variety of surplus mining equipment

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
[1] 2 3 4 5 6
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 61
รหัสสินทรัพย์: xiy14557
ID สินค้าคงคลัง: ZA88481
ผู้ผลิต: Mercedes-Benz
โมเดล: Kompressor, C200, Automatic
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Klipfontein, Kroondal, Rustenburg, North West, Sou
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 73
รหัสสินทรัพย์: xiy14556
ID สินค้าคงคลัง: ZA88493
ผู้ผลิต: BMW
โมเดล: 320
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Klipfontein, Kroondal, Rustenburg, North West, Sou
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 100
รหัสสินทรัพย์: xjx141456
ID สินค้าคงคลัง: ZA67050
ผู้ผลิต:
โมเดล: Elite 5
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Beatrix Gold, Virginia, Free State, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 214
รหัสสินทรัพย์: ept3335
ID สินค้าคงคลัง: ZA79961
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central, Carletonville, G.P, South Afr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 759
รหัสสินทรัพย์: eno23878
ID สินค้าคงคลัง: ZA22559
ผู้ผลิต: Daiken
โมเดล: UAT81-YEK
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: KP1, Glenharvie, G.P, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 834
รหัสสินทรัพย์: eno23875
ID สินค้าคงคลัง: ZA22734
ผู้ผลิต: LH Lategan
โมเดล: 7.5 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, G.P, So
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 856
รหัสสินทรัพย์: eno23868
ID สินค้าคงคลัง: ZA170423
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, G.P, So
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1000
รหัสสินทรัพย์: ge16734
ID สินค้าคงคลัง: ZA22910
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Marikana 4 Shaft, North West, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1052
รหัสสินทรัพย์: eno23870
ID สินค้าคงคลัง: ZA77862
ผู้ผลิต: Becker Electronics
โมเดล: Vehicle
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
รายการ: 55
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1055
รหัสสินทรัพย์: mo26867
ID สินค้าคงคลัง: ZA77865
ผู้ผลิต:
โมเดล: Rear Output Transmission
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1061
รหัสสินทรัพย์: mo26858
ID สินค้าคงคลัง: ZA77871
ผู้ผลิต: LMT Leaky Feeder
โมเดล: V3SP100,DC
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1074
รหัสสินทรัพย์: eno23873
ID สินค้าคงคลัง: ZA77884
ผู้ผลิต:
โมเดล: Injector
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kroondal Main Warehouse, Rustenburg, North West Pr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1165
รหัสสินทรัพย์: ept3336
ID สินค้าคงคลัง: ZA22985
ผู้ผลิต: Johnson & Phillips
โมเดล: Empty
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Property Division Workshop (Libanon), West
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1218
รหัสสินทรัพย์: ept3333
ID สินค้าคงคลัง: ZA23038
ผู้ผลิต:
โมเดล: Cable
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein 6 Shaft, Carletonville, G.P, South Afr
รายการ: 7
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1234
รหัสสินทรัพย์: mo26860
ID สินค้าคงคลัง: ZA23054
ผู้ผลิต: Sulzer
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein 6 Shaft, Carletonville, G.P, South Afr
รายการ: 3
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1251
รหัสสินทรัพย์: mgs2282
ID สินค้าคงคลัง: ZA23071
ผู้ผลิต: Hubert Davies
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Central Workshops, Carletonville, Gaut
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1489
รหัสสินทรัพย์: eno23869
ID สินค้าคงคลัง: ZA90489
ผู้ผลิต: Air Tech Davidson
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein, Gold Warehouse, Carletonville, G.P, S
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1640
รหัสสินทรัพย์: eno23871
ID สินค้าคงคลัง: ZA24240
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various Sizes & Types
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West, South A
รายการ: 38
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1686
รหัสสินทรัพย์: exb3241
ID สินค้าคงคลัง: ZA24286
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Bathopele, Rustenburg, North West, South A
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1951
รหัสสินทรัพย์: eno23867
ID สินค้าคงคลัง: ZA170424
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Gold Warehouse, Carletonville, G.P, So
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2060
รหัสสินทรัพย์: eno23872
ID สินค้าคงคลัง: ZA79230
ผู้ผลิต:
โมเดล: Fire Retardant
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sibanye Gold Warehouse, Carletonville, G.P, South
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2122
รหัสสินทรัพย์: mo26863
ID สินค้าคงคลัง: ZA8922
ผู้ผลิต: Renold Crofts
โมเดล: Ratio 25/1
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Marikana School of Mines, Rustenburg, North West,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2123
รหัสสินทรัพย์: mo26861
ID สินค้าคงคลัง: ZA8923
ผู้ผลิต: Renold Crofts
โมเดล: Ratio 40/1
วันที่: 2005
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Marikana School of Mines, Rustenburg, North West,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2124
รหัสสินทรัพย์: mo26864
ID สินค้าคงคลัง: ZA8924
ผู้ผลิต: Renold Crofts
โมเดล: Ratio 40/1
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Marikana School of Mines, Rustenburg, North West,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2125
รหัสสินทรัพย์: mo26868
ID สินค้าคงคลัง: ZA8925
ผู้ผลิต: Weg
โมเดล: 150HP (111,855 kW), 500V, 10 Pole
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Marikana School of Mines, Rustenburg, North West,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2126
รหัสสินทรัพย์: mo26862
ID สินค้าคงคลัง: ZA8926
ผู้ผลิต: Gec
โมเดล: 11 kW, 10 Pole, 525 V, Foot Mounted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Marikana School of Mines, Rustenburg, North West,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2138
รหัสสินทรัพย์: drl2892
ID สินค้าคงคลัง: ZA8938
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Marikana School of Mines, Rustenburg, North West,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2141
รหัสสินทรัพย์: eno23877
ID สินค้าคงคลัง: ZA8941
ผู้ผลิต: Touch Tronics
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Marikana School of Mines, Rustenburg, North West,
รายการ: 10
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2171
รหัสสินทรัพย์: drl2893
ID สินค้าคงคลัง: ZA25421
ผู้ผลิต:
โมเดล: Triple Deck
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kloof 9 Shaft, Westonaria, G.P, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2212
รหัสสินทรัพย์: wth10509
ID สินค้าคงคลัง: ZA25462
ผู้ผลิต: Belliss & Morcom
โมเดล: High Pressure
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kloof 7 Shaft, Compressor Plant, G.P, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2213
รหัสสินทรัพย์: wth10508
ID สินค้าคงคลัง: ZA25463
ผู้ผลิต: Belliss & Morcom
โมเดล: High Pressure
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kloof 7 Shaft, Compressor Plant, G.P, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2243
รหัสสินทรัพย์: cnm21894
ID สินค้าคงคลัง: ZA25493
ผู้ผลิต:
โมเดล: Ore
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kloof 7 Shaft, Gauteng, South Africa
รายการ: 7
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2244
รหัสสินทรัพย์: cnm21895
ID สินค้าคงคลัง: ZA25494
ผู้ผลิต:
โมเดล: Stripped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kloof 7 Shaft, G.P, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2245
รหัสสินทรัพย์: ept3332
ID สินค้าคงคลัง: ZA25495
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kloof 7 Shaft, G.P, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2294
รหัสสินทรัพย์: mai2208
ID สินค้าคงคลัง: ZA25634
ผู้ผลิต:
โมเดล: Utility Vehicle
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Marikana 4 Shaft, North West, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2295
รหัสสินทรัพย์: mai2209
ID สินค้าคงคลัง: ZA25635
ผู้ผลิต:
โมเดล: Utility Vehicle
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Marikana 4 Shaft, North West, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2297
รหัสสินทรัพย์: wti7057
ID สินค้าคงคลัง: ZA25637
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Marikana 4 Shaft, North West, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2304
รหัสสินทรัพย์: mai2207
ID สินค้าคงคลัง: ZA25644
ผู้ผลิต:
โมเดล: 6m, Personnel Carrier
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Marikana 4 Shaft, North West, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2308
รหัสสินทรัพย์: wth10510
ID สินค้าคงคลัง: ZA25648
ผู้ผลิต: Atlas Copco
โมเดล: GA250
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Marikana 4 Shaft, North West, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2310
รหัสสินทรัพย์: rtr2161
ID สินค้าคงคลัง: ZA25650
ผู้ผลิต:
โมเดล: 7x9.2m
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Marikana 4 Shaft, North West, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2311
รหัสสินทรัพย์: rtr2159
ID สินค้าคงคลัง: ZA25651
ผู้ผลิต:
โมเดล: Corrugated Iron
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Marikana 4 Shaft, North West, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2312
รหัสสินทรัพย์: xkr2793
ID สินค้าคงคลัง: ZA25652
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Marikana 4 Shaft, North West, South Africa
รายการ: 15
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2313
รหัสสินทรัพย์: xjh8588
ID สินค้าคงคลัง: ZA25653
ผู้ผลิต:
โมเดล: Corrugated Iron
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Marikana 4 Shaft, North West, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2315
รหัสสินทรัพย์: rtr2157
ID สินค้าคงคลัง: ZA25655
ผู้ผลิต:
โมเดล: Corrugated Iron
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Marikana 4 Shaft, North West, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2316
รหัสสินทรัพย์: rtr2160
ID สินค้าคงคลัง: ZA25656
ผู้ผลิต:
โมเดล: Approximately 115m x 1.7m
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Marikana 4 Shaft, North West, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2317
รหัสสินทรัพย์: eno23874
ID สินค้าคงคลัง: ZA25657
ผู้ผลิต:
โมเดล: Approximately 110m x 2.7m Diamond Mesh
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Marikana 4 Shaft, North West, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2323
รหัสสินทรัพย์: rtr2158
ID สินค้าคงคลัง: ZA25663
ผู้ผลิต:
โมเดล: Corrugated Iron
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Marikana 4 Shaft, North West, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2401
รหัสสินทรัพย์: rtr2155
ID สินค้าคงคลัง: ZA25601
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kloof Shaft 3, Glenharvie, G.P, South Africa
รายการ: 6
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2403
รหัสสินทรัพย์: xkr2792
ID สินค้าคงคลัง: ZA25603
ผู้ผลิต:
โมเดล: Steel
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kloof Shaft 3, Glenharvie, G.P, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2404
รหัสสินทรัพย์: cnm21893
ID สินค้าคงคลัง: ZA25604
ผู้ผลิต: Merward/Atlas Copco
โมเดล: Underground Rocker
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kloof Shaft 3, Glenharvie, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
[1] 2 3 4 5 6
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com