ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Sibanye Stillwater - Online Auction - Sale 8 - All Lots (281 Lots)

An online auction of a wide variety of surplus mining equipment

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
1 2 3 [4] 5 6
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2951
รหัสสินทรัพย์: mo26853
ID สินค้าคงคลัง: ZA170031
ผู้ผลิต: Bewgear
โมเดล: Ratio: 40:1
วันที่: 1989
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Shaft 1 Masakhane Driefontein, Carletonville, GP,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2954
รหัสสินทรัพย์: fi12024
ID สินค้าคงคลัง: ZA170034
ผู้ผลิต: Filmac
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Shaft 1 Masakhane Driefontein, Carletonville, GP,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2955
รหัสสินทรัพย์: xkr2770
ID สินค้าคงคลัง: ZA170035
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Shaft 1 Masakhane Driefontein, Carletonville, GP,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2957
รหัสสินทรัพย์: stp5060
ID สินค้าคงคลัง: ZA170037
ผู้ผลิต: Siemens
โมเดล: 4 Pole, 300 kW, 6600 V
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Shaft 1 Masakhane Driefontein, Carletonville, GP,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2958
รหัสสินทรัพย์: eno23860
ID สินค้าคงคลัง: ZA170038
ผู้ผลิต:
โมเดล: High Pressure
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Shaft 1 Masakhane Driefontein, Carletonville, GP,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2959
รหัสสินทรัพย์: stp5066
ID สินค้าคงคลัง: ZA170039
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Shaft 1 Masakhane Driefontein, Carletonville, GP,
รายการ: 73
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2960
รหัสสินทรัพย์: xkr2745
ID สินค้าคงคลัง: ZA170040
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Shaft 1 Masakhane Driefontein, Carletonville, GP,
รายการ: 11
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2961
รหัสสินทรัพย์: stp5056
ID สินค้าคงคลัง: ZA170041
ผู้ผลิต: Franklin Electric / WEG
โมเดล: C4 / 1CR100
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Shaft 1 Masakhane Driefontein, Carletonville, GP,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2962
รหัสสินทรัพย์: ept3317
ID สินค้าคงคลัง: ZA170042
ผู้ผลิต: Tesar
โมเดล: 800 kVA, 6 600 V, 550 V
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Shaft 1 Masakhane Driefontein, Carletonville, GP,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2964
รหัสสินทรัพย์: eno23853
ID สินค้าคงคลัง: ZA170044
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Shaft 1 Masakhane Driefontein, Carletonville, GP,
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2965
รหัสสินทรัพย์: eno23850
ID สินค้าคงคลัง: ZA170045
ผู้ผลิต: Airtec Davidson
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Shaft 1 Masakhane Driefontein, Carletonville, GP,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2972
รหัสสินทรัพย์: stp5074
ID สินค้าคงคลัง: ZA170052
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Shaft 1 Masakhane Driefontein, Carletonville, GP,
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3021
รหัสสินทรัพย์: wtg8399
ID สินค้าคงคลัง: ZA170101
ผู้ผลิต: Forte
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Central Workshops, Driefontein, Carletonville, GP,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3022
รหัสสินทรัพย์: sha2085
ID สินค้าคงคลัง: ZA170102
ผู้ผลิต: CME
โมเดล: FU - 1E
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Central Workshops, Driefontein, Carletonville, GP,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3023
รหัสสินทรัพย์: thr2087
ID สินค้าคงคลัง: ZA170103
ผู้ผลิต: Radimatic
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Central Workshops, Driefontein, Carletonville, GP,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3024
รหัสสินทรัพย์: sha2086
ID สินค้าคงคลัง: ZA170104
ผู้ผลิต: Invicta
โมเดล: 4M
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Central Workshops, Driefontein, Carletonville, GP,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3025
รหัสสินทรัพย์: wtd76410
ID สินค้าคงคลัง: ZA170105
ผู้ผลิต: HMI / Holmkvist & Larsson AB
โมเดล: EMB
วันที่: 1980
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Central Workshops, Driefontein, Carletonville, GP,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3026
รหัสสินทรัพย์: wtb8107
ID สินค้าคงคลัง: ZA170106
ผู้ผลิต: Voest
โมเดล: Apollo 520
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Central Workshops, Driefontein, Carletonville, GP,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3027
รหัสสินทรัพย์: wtb8106
ID สินค้าคงคลัง: ZA170107
ผู้ผลิต: John Lang & Sons
โมเดล: J6
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Central Workshops, Driefontein, Carletonville, GP,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3028
รหัสสินทรัพย์: wtg8400
ID สินค้าคงคลัง: ZA170108
ผู้ผลิต: Mössner
โมเดล: Rekord SSF/500
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Central Workshops, Driefontein, Carletonville, GP,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3029
รหัสสินทรัพย์: wtd76411
ID สินค้าคงคลัง: ZA170109
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Central Workshops, Driefontein, Carletonville, GP,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3030
รหัสสินทรัพย์: wtd76412
ID สินค้าคงคลัง: ZA170110
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Central Workshops, Driefontein, Carletonville, GP,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3031
รหัสสินทรัพย์: wtd76414
ID สินค้าคงคลัง: ZA170111
ผู้ผลิต: Brierly
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Central Workshops, Driefontein, Carletonville, GP,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3121
รหัสสินทรัพย์: trd3199
ID สินค้าคงคลัง: ZA170129
ผู้ผลิต: Bateman / Ditch Witch
โมเดล: 6510 Diesel, 4x4
วันที่: 1983
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Shaft 6, Carletonville, GP, South Afri
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3122
รหัสสินทรัพย์: wcd2551
ID สินค้าคงคลัง: ZA170130
ผู้ผลิต: WAP
โมเดล: RSI
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Shaft 6, Carletonville, GP, South Afri
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3123
รหัสสินทรัพย์: wti7056
ID สินค้าคงคลัง: ZA170131
ผู้ผลิต:
โมเดล: Conveyor
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Shaft 6, Carletonville, GP, South Afri
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3124
รหัสสินทรัพย์: eno23851
ID สินค้าคงคลัง: ZA170132
ผู้ผลิต: Deutz
โมเดล: 4 Cylinder
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Shaft 6, Carletonville, GP, South Afri
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3125
รหัสสินทรัพย์: va12591
ID สินค้าคงคลัง: ZA170133
ผู้ผลิต:
โมเดล: 100, 210 - 1
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Shaft 6, Carletonville, GP, South Afri
รายการ: 3
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3126
รหัสสินทรัพย์: eno23863
ID สินค้าคงคลัง: ZA170134
ผู้ผลิต:
โมเดล: 3859
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Shaft 6, Carletonville, GP, South Afri
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3127
รหัสสินทรัพย์: stp5064
ID สินค้าคงคลัง: ZA170135
ผู้ผลิต: Orbit Pumps
โมเดล: 82401
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Shaft 6, Carletonville, GP, South Afri
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3128
รหัสสินทรัพย์: wtq17840
ID สินค้าคงคลัง: ZA170136
ผู้ผลิต:
โมเดล: Assorted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Shaft 6, Carletonville, GP, South Afri
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3129
รหัสสินทรัพย์: eno23856
ID สินค้าคงคลัง: ZA170137
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Shaft 6, Carletonville, GP, South Afri
รายการ: 8
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3130
รหัสสินทรัพย์: wtq17841
ID สินค้าคงคลัง: ZA170138
ผู้ผลิต:
โมเดล: Assorted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Shaft 6, Carletonville, GP, South Afri
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3131
รหัสสินทรัพย์: fo122059
ID สินค้าคงคลัง: ZA170139
ผู้ผลิต:
โมเดล: Assorted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Shaft 6, Carletonville, GP, South Afri
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3133
รหัสสินทรัพย์: va12592
ID สินค้าคงคลัง: ZA170141
ผู้ผลิต: Berman
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Shaft 6, Carletonville, GP, South Afri
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3134
รหัสสินทรัพย์: pip2206
ID สินค้าคงคลัง: ZA170142
ผู้ผลิต:
โมเดล: Assorted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Driefontein Shaft 6, Carletonville, GP, South Afri
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3141
รหัสสินทรัพย์: stp5067
ID สินค้าคงคลัง: ZA170261
ผู้ผลิต:
โมเดล: Steel
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 1, Randfontein, GP, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3145
รหัสสินทรัพย์: pip2201
ID สินค้าคงคลัง: ZA170265
ผู้ผลิต:
โมเดล: 6 Meter
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 1, Randfontein, GP, South Africa
รายการ: 260
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3146
รหัสสินทรัพย์: pip2213
ID สินค้าคงคลัง: ZA170266
ผู้ผลิต:
โมเดล: Assorted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 1, Randfontein, GP, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3148
รหัสสินทรัพย์: va12593
ID สินค้าคงคลัง: ZA170268
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 1, Randfontein, GP, South Africa
รายการ: 3
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3149
รหัสสินทรัพย์: xkr2746
ID สินค้าคงคลัง: ZA170269
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 1, Randfontein, GP, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3152
รหัสสินทรัพย์: fer4083
ID สินค้าคงคลัง: ZA170272
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 1, Randfontein, GP, South Africa
รายการ: 3
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3154
รหัสสินทรัพย์: agg2856
ID สินค้าคงคลัง: ZA170274
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 1, Randfontein, GP, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3156
รหัสสินทรัพย์: eno23861
ID สินค้าคงคลัง: ZA170276
ผู้ผลิต: Defy
โมเดล: Rayburn E12
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 1, Randfontein, GP, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3157
รหัสสินทรัพย์: xkr2744
ID สินค้าคงคลัง: ZA170277
ผู้ผลิต:
โมเดล: Assorted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 1, Randfontein, GP, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3160
รหัสสินทรัพย์: stp5062
ID สินค้าคงคลัง: ZA170280
ผู้ผลิต:
โมเดล: Steel
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 1, Randfontein, GP, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3162
รหัสสินทรัพย์: xkr2729
ID สินค้าคงคลัง: ZA170282
ผู้ผลิต:
โมเดล: Lockable
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 1, Randfontein, GP, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3164
รหัสสินทรัพย์: xkr2735
ID สินค้าคงคลัง: ZA170284
ผู้ผลิต:
โมเดล: 7 x 1.2 Meter
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 1, Randfontein, GP, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3165
รหัสสินทรัพย์: stp5073
ID สินค้าคงคลัง: ZA170285
ผู้ผลิต:
โมเดล: Steel
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 2, Randfontein, GP, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3166
รหัสสินทรัพย์: hoo3905
ID สินค้าคงคลัง: ZA170286
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Cooke 2, Randfontein, GP, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
1 2 3 [4] 5 6
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com