ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Sibanye Stillwater - Online Auction - Sale 8 - All Lots (281 Lots)

An online auction of a wide variety of surplus mining equipment

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
1 2 3 4 5 [6]
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3356
รหัสสินทรัพย์: pre3914
ID สินค้าคงคลัง: ZA170366
ผู้ผลิต: Exactility
โมเดล: 360 / 16 / A, 360 kN
วันที่: 1983
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Beatrix Gold, Shaft 1, Virginia, FS, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3357
รหัสสินทรัพย์: mgs2281
ID สินค้าคงคลัง: ZA170367
ผู้ผลิต: Heli
โมเดล: CS16 X 3100
วันที่: 1987
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Beatrix Gold, Shaft 1, Virginia, FS, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3358
รหัสสินทรัพย์: wsw8547
ID สินค้าคงคลัง: ZA170368
ผู้ผลิต: Mitco
โมเดล: 3008A
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Beatrix Gold, Shaft 1, Virginia, FS, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3359
รหัสสินทรัพย์: wsw8546
ID สินค้าคงคลัง: ZA170369
ผู้ผลิต: Mitco
โมเดล: 2508
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Beatrix Gold, Shaft 1, Virginia, FS, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3360
รหัสสินทรัพย์: mo26846
ID สินค้าคงคลัง: ZA170370
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Beatrix Gold, Shaft 1, Virginia, FS, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3361
รหัสสินทรัพย์: xks19269
ID สินค้าคงคลัง: ZA170371
ผู้ผลิต:
โมเดล: 3 Cylinder, Diesel
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Beatrix Gold, Shaft 1, Virginia, FS, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3362
รหัสสินทรัพย์: xks19270
ID สินค้าคงคลัง: ZA170372
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Beatrix Gold, Shaft 1, Virginia, FS, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3363
รหัสสินทรัพย์: mcv2118
ID สินค้าคงคลัง: ZA170373
ผู้ผลิต: Bottarini
โมเดล: MSC43SS
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Beatrix Gold, Shaft 1, Virginia, FS, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3364
รหัสสินทรัพย์: eno23862
ID สินค้าคงคลัง: ZA170374
ผู้ผลิต: Deutz
โมเดล: Straight 4 Cylinder
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Beatrix Gold, Shaft 1, Virginia, FS, South Africa
รายการ: 5
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3365
รหัสสินทรัพย์: mo26857
ID สินค้าคงคลัง: ZA170375
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Beatrix Gold, Shaft 1, Virginia, FS, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3366
รหัสสินทรัพย์: mo26849
ID สินค้าคงคลัง: ZA170376
ผู้ผลิต:
โมเดล: Double Pulley
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Beatrix Gold, Shaft 1, Virginia, FS, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3367
รหัสสินทรัพย์: crn2605
ID สินค้าคงคลัง: ZA170377
ผู้ผลิต: P & H
โมเดล: Dismantled
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Beatrix Gold, Shaft 1, Virginia, FS, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3368
รหัสสินทรัพย์: stp5054
ID สินค้าคงคลัง: ZA170378
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Beatrix Gold, Shaft 1, Virginia, FS, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3369
รหัสสินทรัพย์: mo26851
ID สินค้าคงคลัง: ZA170379
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Beatrix Gold, Shaft 1, Virginia, FS, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3370
รหัสสินทรัพย์: fer4087
ID สินค้าคงคลัง: ZA170380
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Beatrix Gold, Shaft 4, Virginia, FS, South Africa
รายการ: 113
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3371
รหัสสินทรัพย์: wtg8398
ID สินค้าคงคลัง: ZA170381
ผู้ผลิต: Thomas
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Beatrix Gold, Shaft 4, Virginia, FS, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3372
รหัสสินทรัพย์: xkg2164
ID สินค้าคงคลัง: ZA170382
ผู้ผลิต:
โมเดล: Double Stone
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Beatrix Gold, Shaft 4, Virginia, FS, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3376
รหัสสินทรัพย์: fo122058
ID สินค้าคงคลัง: ZA170386
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Beatrix Gold, Shaft 4, Virginia, FS, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3377
รหัสสินทรัพย์: mo26855
ID สินค้าคงคลัง: ZA170387
ผู้ผลิต: Teco Elec & Mach Co
โมเดล: 400 kW, 4 Pole, 1488 RPM, 6,6 kV
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Beatrix Gold, Shaft 4, Virginia, FS, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3378
รหัสสินทรัพย์: mo26844
ID สินค้าคงคลัง: ZA170388
ผู้ผลิต: Teco Elec & Mach Co
โมเดล: 400 kW, 4 Pole, 1488 RPM, 6,6 kV
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Beatrix Gold, Shaft 4, Virginia, FS, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3379
รหัสสินทรัพย์: eno23852
ID สินค้าคงคลัง: ZA170389
ผู้ผลิต: Sulzer
โมเดล: EWK225/09/09S, 2,2 kW, 25 kPa
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Beatrix Gold, Shaft 4, Virginia, FS, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3380
รหัสสินทรัพย์: ept3318
ID สินค้าคงคลัง: ZA170390
ผู้ผลิต:
โมเดล: Assorted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Beatrix Gold, Shaft 4, Virginia, FS, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3381
รหัสสินทรัพย์: sha2084
ID สินค้าคงคลัง: ZA170391
ผู้ผลิต: Heckert
โมเดล: BR40/2 X 1250
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Beatrix Gold, Shaft 4, Virginia, FS, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3382
รหัสสินทรัพย์: fer4080
ID สินค้าคงคลัง: ZA170392
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Beatrix Gold, Shaft 4, Virginia, FS, South Africa
รายการ: 18
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3383
รหัสสินทรัพย์: xkr2751
ID สินค้าคงคลัง: ZA170393
ผู้ผลิต:
โมเดล: Assorted
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Beatrix Gold, Shaft 4, Virginia, FS, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3384
รหัสสินทรัพย์: mo26854
ID สินค้าคงคลัง: ZA170394
ผู้ผลิต: Teco Elec & Mach Co
โมเดล: 2 200 kW, 4 Pole, 1480 RPM, 6600 V
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Beatrix Gold, Shaft 4, Virginia, FS, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3385
รหัสสินทรัพย์: eno23845
ID สินค้าคงคลัง: ZA170395
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Beatrix Gold, Shaft 3, Virginia, FS, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3386
รหัสสินทรัพย์: eno23848
ID สินค้าคงคลัง: ZA170396
ผู้ผลิต: Deutz
โมเดล: F8L413FW, V8, Diesel
วันที่: 2006
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Beatrix Gold, Shaft 3, Virginia, FS, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3387
รหัสสินทรัพย์: eno23844
ID สินค้าคงคลัง: ZA170397
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Beatrix Gold, Shaft 3, Virginia, FS, South Africa
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3388
รหัสสินทรัพย์: eno23858
ID สินค้าคงคลัง: ZA170398
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Beatrix Gold, Shaft 3, Virginia, FS, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3389
รหัสสินทรัพย์: eno23859
ID สินค้าคงคลัง: ZA170399
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Beatrix Gold, Shaft 3, Virginia, FS, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
1 2 3 4 5 [6]
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com