ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Mining And Construction Exchange 49 - Online Auction - Mining Machinery - All Lots (181 Lots)

Well-maintained mining and ancillary equipment from multi-vendors

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
[1] 2 3 4
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1
รหัสสินทรัพย์: grd2531
ID สินค้าคงคลัง: ZA27001
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: D7G2
วันที่: 2012
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Saiccor Mill, Umkomaas, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2
รหัสสินทรัพย์: exb3242
ID สินค้าคงคลัง: ZA27002
ผู้ผลิต: Liebherr
โมเดล: A934 C-HD Litronic, Wheeled
วันที่: 2008
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Saiccor Mill, Umkomaas, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3
รหัสสินทรัพย์: exb3248
ID สินค้าคงคลัง: ZA27003
ผู้ผลิต: Liebherr
โมเดล: A944 C-HD Litronic, Wheeled
วันที่: 2008
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Saiccor Mill, Umkomaas, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4
รหัสสินทรัพย์: exb3244
ID สินค้าคงคลัง: ZA27004
ผู้ผลิต: Liebherr
โมเดล: R932HDSl Litronic
วันที่: 1995
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Saiccor Mill, Umkomaas, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 5
รหัสสินทรัพย์: exb3247
ID สินค้าคงคลัง: ZA27005
ผู้ผลิต: Liebherr
โมเดล: A924 C-HD Litronic, Wheeled
วันที่: 2008
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Saiccor Mill, Umkomaas, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 6
รหัสสินทรัพย์: exb3245
ID สินค้าคงคลัง: ZA27006
ผู้ผลิต: Liebherr
โมเดล: A924 B-HD Litronic, Wheeled
วันที่: 2005
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Saiccor Mill, Umkomaas, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 7
รหัสสินทรัพย์: exb3246
ID สินค้าคงคลัง: ZA27007
ผู้ผลิต: Liebherr
โมเดล: A944 HOLZ Litronic, Wheeled
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Saiccor Mill, Umkomaas, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 8
รหัสสินทรัพย์: grd2530
ID สินค้าคงคลัง: ZA27008
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: D7H
วันที่: 2006
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Saiccor Mill, Umkomaas, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 9
รหัสสินทรัพย์: exb3243
ID สินค้าคงคลัง: ZA27009
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Saiccor Mill, Umkomaas, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 10
รหัสสินทรัพย์: exb3249
ID สินค้าคงคลัง: ZA27010
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Saiccor Mill, Umkomaas, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 11
รหัสสินทรัพย์: grd2532
ID สินค้าคงคลัง: ZA27011
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: D7G1
วันที่: 2008
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Saiccor Mill, Umkomaas, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 12
รหัสสินทรัพย์: mbf2279
ID สินค้าคงคลัง: ZA27012
ผู้ผลิต: Promecam
โมเดล: RG-103 Hydraulic
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Saiccor Mill, Umkomaas, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 13
รหัสสินทรัพย์: wtg8403
ID สินค้าคงคลัง: ZA27013
ผู้ผลิต: DoAll
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Saiccor Mill, Umkomaas, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 14
รหัสสินทรัพย์: wtb8108
ID สินค้าคงคลัง: ZA27014
ผู้ผลิต:
โมเดล: CY1275
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Saiccor Mill, Umkomaas, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 15
รหัสสินทรัพย์: wtc7840
ID สินค้าคงคลัง: ZA27015
ผู้ผลิต: Zigong Changzheng
โมเดล: X6232B
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Saiccor Mill, Umkomaas, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 16
รหัสสินทรัพย์: fa2116629
ID สินค้าคงคลัง: ZA27016
ผู้ผลิต:
โมเดล: No 5
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Saiccor Mill, Umkomaas, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 52
รหัสสินทรัพย์: loa2947
ID สินค้าคงคลัง: ZA26952
ผู้ผลิต: Bell
โมเดล: VT L1206B
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Tugela Mill, Mandini, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 53
รหัสสินทรัพย์: fa2116589
ID สินค้าคงคลัง: ZA26953
ผู้ผลิต:
โมเดล: LDV
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Tugela Mill, Mandini, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 54
รหัสสินทรัพย์: trl3507
ID สินค้าคงคลัง: ZA26954
ผู้ผลิต: Hendred Fruehauf
โมเดล: Double Axle Flatbed
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Tugela Mill, Mandini, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 55
รหัสสินทรัพย์: mcc2637
ID สินค้าคงคลัง: ZA26955
ผู้ผลิต:
โมเดล: 12m Steel
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Tugela Mill, Mandini, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 56
รหัสสินทรัพย์: trl3508
ID สินค้าคงคลัง: ZA26956
ผู้ผลิต:
โมเดล: Flatbed
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Tugela Mill, Mandini, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 57
รหัสสินทรัพย์: trl3509
ID สินค้าคงคลัง: ZA26957
ผู้ผลิต:
โมเดล: Flatbed
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Tugela Mill, Mandini, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 69
รหัสสินทรัพย์: ept3345
ID สินค้าคงคลัง: ZA26969
ผู้ผลิต: Desta
โมเดล: 1 600kVA, 6 600v Hv, 525v Lv
วันที่: 2008
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Tugela Mill, Mandini, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 70
รหัสสินทรัพย์: fa2116643
ID สินค้าคงคลัง: ZA26970
ผู้ผลิต:
โมเดล: 80 x 660mm, Stainless Steel
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Tugela Mill, Mandini, KZN, South Africa
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 71
รหัสสินทรัพย์: fa2116604
ID สินค้าคงคลัง: ZA26971
ผู้ผลิต:
โมเดล: 3 120m Straight
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Tugela Mill, Mandini, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 72
รหัสสินทรัพย์: fa2116644
ID สินค้าคงคลัง: ZA26972
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Tugela Mill, Mandini, KZN, South Africa
รายการ: 4
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 73
รหัสสินทรัพย์: fa2116631
ID สินค้าคงคลัง: ZA26973
ผู้ผลิต:
โมเดล: Stainless Steel
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Tugela Mill, Mandini, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 74
รหัสสินทรัพย์: fa2116652
ID สินค้าคงคลัง: ZA26974
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Tugela Mill, Mandini, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 150
รหัสสินทรัพย์: fa2116633
ID สินค้าคงคลัง: ZA26860
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Tugela Mill, Mandini, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 151
รหัสสินทรัพย์: fa2116580
ID สินค้าคงคลัง: ZA26861
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Tugela Mill, Mandini, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 152
รหัสสินทรัพย์: fa2116638
ID สินค้าคงคลัง: ZA26862
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Tugela Mill, Mandini, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 153
รหัสสินทรัพย์: stp5077
ID สินค้าคงคลัง: ZA26863
ผู้ผลิต: Aurora
โมเดล: 1 1/2 X 3CT 715 CGBSS
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Tugela Mill, Mandini, KZN, South Africa
รายการ: 2
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 154
รหัสสินทรัพย์: fa2116641
ID สินค้าคงคลัง: ZA26864
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Tugela Mill, Mandini, KZN, South Africa
รายการ: 2
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 155
รหัสสินทรัพย์: fa2116588
ID สินค้าคงคลัง: ZA26865
ผู้ผลิต: Mono
โมเดล: HD 115 H, 3 000l/h
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Tugela Mill, Mandini, KZN, South Africa
รายการ: 3
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 156
รหัสสินทรัพย์: fa2116591
ID สินค้าคงคลัง: ZA26866
ผู้ผลิต:
โมเดล: 150mm
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Tugela Mill, Mandini, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 157
รหัสสินทรัพย์: fa2116614
ID สินค้าคงคลัง: ZA26867
ผู้ผลิต:
โมเดล: 170mm Wire Reinforced
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Tugela Mill, Mandini, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 158
รหัสสินทรัพย์: fa2116608
ID สินค้าคงคลัง: ZA26868
ผู้ผลิต:
โมเดล: 1 480mm
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Tugela Mill, Mandini, KZN, South Africa
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 159
รหัสสินทรัพย์: fa2116599
ID สินค้าคงคลัง: ZA26869
ผู้ผลิต:
โมเดล: Cast Iron
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Tugela Mill, Mandini, KZN, South Africa
รายการ: 40
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 160
รหัสสินทรัพย์: fa2116623
ID สินค้าคงคลัง: ZA26870
ผู้ผลิต:
โมเดล: Stainless Steel
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Tugela Mill, Mandini, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 161
รหัสสินทรัพย์: fa2116584
ID สินค้าคงคลัง: ZA26871
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Tugela Mill, Mandini, KZN, South Africa
รายการ: 27
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 162
รหัสสินทรัพย์: fa2116606
ID สินค้าคงคลัง: ZA26872
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Tugela Mill, Mandini, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 163
รหัสสินทรัพย์: fa2116626
ID สินค้าคงคลัง: ZA26873
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Tugela Mill, Mandini, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 164
รหัสสินทรัพย์: fa2116598
ID สินค้าคงคลัง: ZA26874
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Tugela Mill, Mandini, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 165
รหัสสินทรัพย์: fa2116616
ID สินค้าคงคลัง: ZA26875
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Tugela Mill, Mandini, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 166
รหัสสินทรัพย์: fa2116648
ID สินค้าคงคลัง: ZA26876
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Tugela Mill, Mandini, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 167
รหัสสินทรัพย์: fa2116583
ID สินค้าคงคลัง: ZA26877
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Tugela Mill, Mandini, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 168
รหัสสินทรัพย์: mo26875
ID สินค้าคงคลัง: ZA26878
ผู้ผลิต: Flender
โมเดล: 4.73:1 Ratio
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Tugela Mill, Mandini, KZN, South Africa
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 169
รหัสสินทรัพย์: mo26895
ID สินค้าคงคลัง: ZA26879
ผู้ผลิต: Radicon
โมเดล: Size 8, 57:1 Ratio
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Tugela Mill, Mandini, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 170
รหัสสินทรัพย์: mo26880
ID สินค้าคงคลัง: ZA26880
ผู้ผลิต: Radicon
โมเดล: Size 8, 57:1 Ratio
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Tugela Mill, Mandini, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 171
รหัสสินทรัพย์: mo26892
ID สินค้าคงคลัง: ZA26881
ผู้ผลิต: Renold Crofts
โมเดล: Size 80in, 70:1 Ratio, 50mm
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Tugela Mill, Mandini, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
[1] 2 3 4
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com