ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Mining And Construction Exchange 50 - Online Auction - Mining Machinery - All Lots (371 Lots)

Well-maintained mining and ancillary equipment from multi-vendors

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
[1] 2 3 4 5 6 7 8
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 101
รหัสสินทรัพย์: loa2983
ID สินค้าคงคลัง: ZA9751
ผู้ผลิต: Euclid-Hitachi
โมเดล: EH3500
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 102
รหัสสินทรัพย์: loa2984
ID สินค้าคงคลัง: ZA9752
ผู้ผลิต: Euclid-Hitachi
โมเดล: EH3500
วันที่: 2004
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 103
รหัสสินทรัพย์: loa2987
ID สินค้าคงคลัง: ZA9753
ผู้ผลิต: Euclid-Hitachi
โมเดล: EH3500
วันที่: 2004
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 104
รหัสสินทรัพย์: loa2985
ID สินค้าคงคลัง: ZA9754
ผู้ผลิต: Euclid-Hitachi
โมเดล: EH3500
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 105
รหัสสินทรัพย์: loa2988
ID สินค้าคงคลัง: ZA9755
ผู้ผลิต: Euclid-Hitachi
โมเดล: EH4500
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 106
รหัสสินทรัพย์: loa2986
ID สินค้าคงคลัง: ZA9756
ผู้ผลิต: Komatsu
โมเดล: 730E
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 107
รหัสสินทรัพย์: ept3351
ID สินค้าคงคลัง: ZA9757
ผู้ผลิต:
โมเดล: 1 600 KVA
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 108
รหัสสินทรัพย์: ept3349
ID สินค้าคงคลัง: ZA9758
ผู้ผลิต:
โมเดล: 2 500 KVA
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 109
รหัสสินทรัพย์: ept3348
ID สินค้าคงคลัง: ZA9759
ผู้ผลิต:
โมเดล: 2 500 KVA
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 110
รหัสสินทรัพย์: ept3347
ID สินค้าคงคลัง: ZA9760
ผู้ผลิต: Republic Tranarmco
โมเดล: 2 500 KVA, 11 000 v HV, 6 600 v LV
วันที่: 1976
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 111
รหัสสินทรัพย์: ept3350
ID สินค้าคงคลัง: ZA9761
ผู้ผลิต: Preston Anderson
โมเดล: 2 500 KVA, 11 000 v HV, 6 600 v LV
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ไม่มีรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 112
รหัสสินทรัพย์: drl2917
ID สินค้าคงคลัง: ZA69209
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: MD6290
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk - Lephalale, LP, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 123
รหัสสินทรัพย์: ept3352
ID สินค้าคงคลัง: ZA9773
ผู้ผลิต: ABC
โมเดล: 1 600 KVA, 11 000 v HV, 6 600 v LV
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 124
รหัสสินทรัพย์: mcs3057
ID สินค้าคงคลัง: ZA9774
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 257 Metre Steel Core
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 125
รหัสสินทรัพย์: mcs3064
ID สินค้าคงคลัง: ZA9775
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 182 Metre Steel Core
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 126
รหัสสินทรัพย์: mcs3063
ID สินค้าคงคลัง: ZA9776
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 150 Metre Steel Core
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 127
รหัสสินทรัพย์: mcs3048
ID สินค้าคงคลัง: ZA9777
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 180 Metre Steel Core
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 128
รหัสสินทรัพย์: mcs3051
ID สินค้าคงคลัง: ZA9778
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 200 Metre Steel Core
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 129
รหัสสินทรัพย์: mcs3060
ID สินค้าคงคลัง: ZA9779
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 210 Metre Steel Core
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 130
รหัสสินทรัพย์: mcs3056
ID สินค้าคงคลัง: ZA9780
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 130 Metre Steel Core
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 131
รหัสสินทรัพย์: mcs3054
ID สินค้าคงคลัง: ZA9781
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 230 Metre Steel Core
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 132
รหัสสินทรัพย์: mcs3065
ID สินค้าคงคลัง: ZA9782
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 200 Metre Steel Core
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 133
รหัสสินทรัพย์: mcs3047
ID สินค้าคงคลัง: ZA9783
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 100 Metre Steel Core
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 134
รหัสสินทรัพย์: mcs3066
ID สินค้าคงคลัง: ZA9784
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 230 Metre Steel Core
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 135
รหัสสินทรัพย์: mcs3055
ID สินค้าคงคลัง: ZA9785
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 320 Metre Steel Core
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 136
รหัสสินทรัพย์: mcs3067
ID สินค้าคงคลัง: ZA9786
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 350 Metre Steel Core
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 137
รหัสสินทรัพย์: mcs3058
ID สินค้าคงคลัง: ZA9787
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 350 Metre Steel Core
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 138
รหัสสินทรัพย์: mcs3062
ID สินค้าคงคลัง: ZA9788
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 200 Metre Steel Core
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 139
รหัสสินทรัพย์: mcs3069
ID สินค้าคงคลัง: ZA9789
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 200 Metre Steel Core
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 140
รหัสสินทรัพย์: mcs3049
ID สินค้าคงคลัง: ZA9790
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 230 Metre Steel Core
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 141
รหัสสินทรัพย์: mcs3046
ID สินค้าคงคลัง: ZA9791
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 340 Metre Steel Core
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 142
รหัสสินทรัพย์: mcs3068
ID สินค้าคงคลัง: ZA9792
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 250 Metre Steel Core
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 143
รหัสสินทรัพย์: mcs3053
ID สินค้าคงคลัง: ZA9793
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 205 Metre Steel Core
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 144
รหัสสินทรัพย์: mcs3052
ID สินค้าคงคลัง: ZA9794
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 208 Metre Steel Core
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 145
รหัสสินทรัพย์: mcs3050
ID สินค้าคงคลัง: ZA9795
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 300 Metre Steel Core
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 146
รหัสสินทรัพย์: mcs3061
ID สินค้าคงคลัง: ZA9796
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 300 Metre Steel Core
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 147
รหัสสินทรัพย์: mcs3059
ID สินค้าคงคลัง: ZA9797
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 300 Metre Nylon Ply
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 201
รหัสสินทรัพย์: agg2884
ID สินค้าคงคลัง: ZA076280
ผู้ผลิต: Dynamic Machinery
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Dynamic Machinery, Klerksdorp, North West, South A
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 205
รหัสสินทรัพย์: agg2868
ID สินค้าคงคลัง: ZA076281
ผู้ผลิต: Dynamic Machinery
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Dynamic Machinery, Klerksdorp, North West, South A
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 206
รหัสสินทรัพย์: crn2615
ID สินค้าคงคลัง: ZA076282
ผู้ผลิต: Bonfiglioli
โมเดล: P20000 XL (7t)
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Dynamic Machinery, Klerksdorp, North West, South A
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 207
รหัสสินทรัพย์: wtv2241
ID สินค้าคงคลัง: ZA076283
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Dynamic Machinery, Klerksdorp, North West, South A
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 208
รหัสสินทรัพย์: agg2875
ID สินค้าคงคลัง: ZA076284
ผู้ผลิต:
โมเดล: Double deck
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Dynamic Machinery, Klerksdorp, North West, South A
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 209
รหัสสินทรัพย์: agg2873
ID สินค้าคงคลัง: ZA076285
ผู้ผลิต: Linatex
โมเดล: VD12/30, 5/30, single deck
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Dynamic Machinery, Klerksdorp, North West, South A
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 210
รหัสสินทรัพย์: agg2876
ID สินค้าคงคลัง: ZA076286
ผู้ผลิต:
โมเดล: Single deck
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Dynamic Machinery, Klerksdorp, North West, South A
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 211
รหัสสินทรัพย์: agg2883
ID สินค้าคงคลัง: ZA076287
ผู้ผลิต:
โมเดล: Single deck
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Dynamic Machinery, Klerksdorp, North West, South A
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 212
รหัสสินทรัพย์: agg2867
ID สินค้าคงคลัง: ZA076288
ผู้ผลิต:
โมเดล: Single deck
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Dynamic Machinery, Klerksdorp, North West, South A
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 213
รหัสสินทรัพย์: agg2881
ID สินค้าคงคลัง: ZA076289
ผู้ผลิต:
โมเดล: Single deck
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Dynamic Machinery, Klerksdorp, North West, South A
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 214
รหัสสินทรัพย์: fee2105
ID สินค้าคงคลัง: ZA076290
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Dynamic Machinery, Klerksdorp, North West, South A
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 215
รหัสสินทรัพย์: fer4109
ID สินค้าคงคลัง: ZA076291
ผู้ผลิต:
โมเดล: Galvanized
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Dynamic Machinery, Klerksdorp, North West, South A
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 216
รหัสสินทรัพย์: cmt24728
ID สินค้าคงคลัง: ZA076292
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Dynamic Machinery, Klerksdorp, North West, South A
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
[1] 2 3 4 5 6 7 8
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com