ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Mining And Construction Exchange 50 - Online Auction - Mining Machinery - All Lots (371 Lots)

Well-maintained mining and ancillary equipment from multi-vendors

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
1 2 3 4 [5] 6 7 8
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 662
รหัสสินทรัพย์: vhp4044
ID สินค้าคงคลัง: ZA69354
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: Various Dozer
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Richardsbay, KZN, South Afr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 663
รหัสสินทรัพย์: vhp4052
ID สินค้าคงคลัง: ZA69355
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: Various Grader & Excavator
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Richardsbay, KZN, South Afr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 664
รหัสสินทรัพย์: vhp4050
ID สินค้าคงคลัง: ZA69356
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: Various Loader
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Richardsbay, KZN, South Afr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 665
รหัสสินทรัพย์: vhp4060
ID สินค้าคงคลัง: ZA69357
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: Various TLB & Skidder
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Richardsbay, KZN, South Afr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 666
รหัสสินทรัพย์: rct1361
ID สินค้าคงคลัง: ZA69358
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: Various Dozer, Grader, Loader & Truck
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Richardsbay, KZN, South Afr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 667
รหัสสินทรัพย์: rct1358
ID สินค้าคงคลัง: ZA69359
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: Various Excavator
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Richardsbay, KZN, South Afr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 668
รหัสสินทรัพย์: rct1360
ID สินค้าคงคลัง: ZA69360
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: Various Loader
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Richardsbay, KZN, South Afr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 669
รหัสสินทรัพย์: rct1364
ID สินค้าคงคลัง: ZA69361
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: Various Skidder
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Richardsbay, KZN, South Afr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 670
รหัสสินทรัพย์: rct1362
ID สินค้าคงคลัง: ZA69362
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: Various TLB & Skidsteer
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Richardsbay, KZN, South Afr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 671
รหัสสินทรัพย์: vhp4053
ID สินค้าคงคลัง: ZA69363
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Richardsbay, KZN, South Afr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 672
รหัสสินทรัพย์: vhp4068
ID สินค้าคงคลัง: ZA69364
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Richardsbay, KZN, South Afr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 673
รหัสสินทรัพย์: vhp4055
ID สินค้าคงคลัง: ZA69365
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Richardsbay, KZN, South Afr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 674
รหัสสินทรัพย์: vhp4057
ID สินค้าคงคลัง: ZA69366
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Richardsbay, KZN, South Afr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 675
รหัสสินทรัพย์: fa2116700
ID สินค้าคงคลัง: ZA69367
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Richardsbay, KZN, South Afr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 676
รหัสสินทรัพย์: cnm22108
ID สินค้าคงคลัง: ZA69368
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Richardsbay, KZN, South Afr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 677
รหัสสินทรัพย์: vhp4056
ID สินค้าคงคลัง: ZA69369
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Richardsbay, KZN, South Afr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 678
รหัสสินทรัพย์: vhp4041
ID สินค้าคงคลัง: ZA69370
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Richardsbay, KZN, South Afr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 679
รหัสสินทรัพย์: vhp4039
ID สินค้าคงคลัง: ZA69371
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Richardsbay, KZN, South Afr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 680
รหัสสินทรัพย์: vhp4034
ID สินค้าคงคลัง: ZA69372
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: Various Dozer
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Richardsbay, KZN, South Afr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 681
รหัสสินทรัพย์: vhp4043
ID สินค้าคงคลัง: ZA69373
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: Various Grader, Excavator, Loader & Truck
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Richardsbay, KZN, South Afr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 682
รหัสสินทรัพย์: vhp4042
ID สินค้าคงคลัง: ZA69374
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: Loader, Truck, TLB & Skidsteer
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Richardsbay, KZN, South Afr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 683
รหัสสินทรัพย์: vhp4059
ID สินค้าคงคลัง: ZA69375
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: Various Skidder
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Richardsbay, KZN, South Afr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 684
รหัสสินทรัพย์: vhp4040
ID สินค้าคงคลัง: ZA69376
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Richardsbay, KZN, South Afr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 685
รหัสสินทรัพย์: vhp4062
ID สินค้าคงคลัง: ZA69377
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Richardsbay, KZN, South Afr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 686
รหัสสินทรัพย์: vhp4069
ID สินค้าคงคลัง: ZA69378
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Richardsbay, KZN, South Afr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 687
รหัสสินทรัพย์: vhp4047
ID สินค้าคงคลัง: ZA69379
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Richardsbay, KZN, South Afr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 701
รหัสสินทรัพย์: cnm22052
ID สินค้าคงคลัง: ZA076541
ผู้ผลิต: CAT Reman
โมเดล: 385C; 390F; 390D & more
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Bloemfontein, FS, South Afr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 702
รหัสสินทรัพย์: cnm22086
ID สินค้าคงคลัง: ZA076542
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 745C; 745; 740C & more
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Bloemfontein, FS, South Afr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 703
รหัสสินทรัพย์: cnm22063
ID สินค้าคงคลัง: ZA076543
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 320D; 329D; 320; & more
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Bloemfontein, FS, South Afr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 704
รหัสสินทรัพย์: stp5124
ID สินค้าคงคลัง: ZA076544
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: D9T
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Bloemfontein, FS, South Afr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 705
รหัสสินทรัพย์: cnm22038
ID สินค้าคงคลัง: ZA076545
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: D9R; D9T; D8L & more
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Bloemfontein, FS, South Afr
รายการ: 7
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 706
รหัสสินทรัพย์: cnm22031
ID สินค้าคงคลัง: ZA076546
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: D9R; D9T; D8L & more
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Bloemfontein, FS, South Afr
รายการ: 7
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 707
รหัสสินทรัพย์: cnm22037
ID สินค้าคงคลัง: ZA076547
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: D9R; D9T; D8L & more
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Bloemfontein, FS, South Afr
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 708
รหัสสินทรัพย์: cnm22058
ID สินค้าคงคลัง: ZA076548
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 980H; 980G; 385C & more
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Bloemfontein, FS, South Afr
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 709
รหัสสินทรัพย์: cnm22072
ID สินค้าคงคลัง: ZA076549
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: D10T; 824G; D9R & more
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Bloemfontein, FS, South Afr
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 710
รหัสสินทรัพย์: cnm22043
ID สินค้าคงคลัง: ZA076550
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 777F; 777G; 775F & more
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Bloemfontein, FS, South Afr
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 711
รหัสสินทรัพย์: cnm22047
ID สินค้าคงคลัง: ZA076551
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 777G
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Bloemfontein, FS, South Afr
รายการ: 3
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 712
รหัสสินทรัพย์: cnm22044
ID สินค้าคงคลัง: ZA076552
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 3512; 3512B; 3508 & more
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Bloemfontein, FS, South Afr
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 713
รหัสสินทรัพย์: cnm22060
ID สินค้าคงคลัง: ZA076553
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 3512; 3512B; 3508 & more
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Bloemfontein, FS, South Afr
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 714
รหัสสินทรัพย์: cnm22056
ID สินค้าคงคลัง: ZA076554
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 3512; 3512B; 3508 & more
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Bloemfontein, FS, South Afr
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 715
รหัสสินทรัพย์: cnm22053
ID สินค้าคงคลัง: ZA076555
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 3512; 3512B; 3508 & more
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Bloemfontein, FS, South Afr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 716
รหัสสินทรัพย์: cnm22049
ID สินค้าคงคลัง: ZA076556
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: J800 Penetration
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Bloemfontein, FS, South Afr
รายการ: 5
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 717
รหัสสินทรัพย์: cnm22029
ID สินค้าคงคลัง: ZA076557
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 320D; 323D; 320C & more
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Bloemfontein, FS, South Afr
รายการ: 3
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 718
รหัสสินทรัพย์: cnm22027
ID สินค้าคงคลัง: ZA076558
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Bloemfontein, FS, South Afr
รายการ: 5
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 719
รหัสสินทรัพย์: cnm22073
ID สินค้าคงคลัง: ZA076559
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: D10T; D10R; D10N & more
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Bloemfontein, FS, South Afr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 720
รหัสสินทรัพย์: cnm22080
ID สินค้าคงคลัง: ZA076560
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 844
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Bloemfontein, FS, South Afr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 721
รหัสสินทรัพย์: cnm22041
ID สินค้าคงคลัง: ZA076561
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 294
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Bloemfontein, FS, South Afr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 722
รหัสสินทรัพย์: cnm22075
ID สินค้าคงคลัง: ZA076562
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 294HT
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Bloemfontein, FS, South Afr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 723
รหัสสินทรัพย์: fa2116684
ID สินค้าคงคลัง: ZA076563
ผู้ผลิต: Mobilgear
โมเดล: 600 XP 220
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Bloemfontein, FS, South Afr
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 724
รหัสสินทรัพย์: fa2116697
ID สินค้าคงคลัง: ZA076564
ผู้ผลิต: Mobilgear
โมเดล: 600 XP 220 208L
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Bloemfontein, FS, South Afr
รายการ: 3
 
 ปิดแล้ว
1 2 3 4 [5] 6 7 8
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com