ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Mining And Construction Exchange 51 - Online Auction - Mining Machinery - All Lots (284 Lots)

Well-maintained mining and ancillary equipment from multi-vendors

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
[1] 2 3 4 5 6
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1
รหัสสินทรัพย์: exb3267
ID สินค้าคงคลัง: ZA9571
ผู้ผลิต: Liebherr
โมเดล: R9350
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: LA Crushers - Phalaborwa, LP, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 11
รหัสสินทรัพย์: loa3008
ID สินค้าคงคลัง: ZA077641
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 777F
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan - Delmas, MP, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 12
รหัสสินทรัพย์: loa3012
ID สินค้าคงคลัง: ZA077642
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 777F
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan - Delmas, MP, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 13
รหัสสินทรัพย์: loa3009
ID สินค้าคงคลัง: ZA077643
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 777F
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan - Delmas, MP, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 51
รหัสสินทรัพย์: drl2918
ID สินค้าคงคลัง: ZA077661
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: MD6290 Low Pressure
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk - Lephalale, LP, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 52
รหัสสินทรัพย์: ewc3975
ID สินค้าคงคลัง: ZA077662
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various Sizes
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk - Lephalale, LP, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 53
รหัสสินทรัพย์: agg2899
ID สินค้าคงคลัง: ZA077663
ผู้ผลิต: Vibramech
โมเดล: SH1-36-51
วันที่: 2015
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk - Lephalale, LP, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 54
รหัสสินทรัพย์: cnm22296
ID สินค้าคงคลัง: ZA077664
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 994
วันที่: 2010
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk - Lephalale, LP, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 55
รหัสสินทรัพย์: hot2008
ID สินค้าคงคลัง: ZA077665
ผู้ผลิต: John Thompson
โมเดล: TC280/TC300
วันที่: 1999
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk - Lephalale, LP, South Africa
รายการ: 2
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 56
รหัสสินทรัพย์: mwh2443
ID สินค้าคงคลัง: ZA9780
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 130 Metre Steel Core
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk - Lephalale, LP, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 57
รหัสสินทรัพย์: mwh2446
ID สินค้าคงคลัง: ZA9781
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 230 Metre Steel Core
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk - Lephalale, LP, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 58
รหัสสินทรัพย์: mwh2445
ID สินค้าคงคลัง: ZA9782
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 200 Metre Steel Core
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk - Lephalale, LP, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 59
รหัสสินทรัพย์: mwh2447
ID สินค้าคงคลัง: ZA9783
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 100 Metre Steel Core
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk - Lephalale, LP, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 60
รหัสสินทรัพย์: mwh2444
ID สินค้าคงคลัง: ZA9789
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 200 Metre Steel Core
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk - Lephalale, LP, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 302
รหัสสินทรัพย์: loa3011
ID สินค้าคงคลัง: ZA077372
ผู้ผลิต: SEM
โมเดล: 656D
วันที่: 2017
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: SEM - Isando, GP, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 303
รหัสสินทรัพย์: loa3010
ID สินค้าคงคลัง: ZA077373
ผู้ผลิต: SEM
โมเดล: 630B
วันที่: 2017
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: SEM - Isando, GP, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 305
รหัสสินทรัพย์: vhp4097
ID สินค้าคงคลัง: ZA077375
ผู้ผลิต: Weichai
โมเดล: 6 Cylinder Diesel
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: SEM - Isando, GP, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 401
รหัสสินทรัพย์: grd2537
ID สินค้าคงคลัง: ZA27008
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: D7H
วันที่: 2006
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Saiccor - Umkomaas, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 402
รหัสสินทรัพย์: exb3269
ID สินค้าคงคลัง: ZA27002
ผู้ผลิต: Liebherr
โมเดล: A934 C-HD Litronic, Wheeled
วันที่: 2008
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Saiccor - Umkomaas, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 403
รหัสสินทรัพย์: exb3274
ID สินค้าคงคลัง: ZA27003
ผู้ผลิต: Liebherr
โมเดล: A944 C-HD Litronic, Wheeled
วันที่: 2008
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Saiccor - Umkomaas, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 404
รหัสสินทรัพย์: exb3273
ID สินค้าคงคลัง: ZA27004
ผู้ผลิต: Liebherr
โมเดล: R932HDSl Litronic
วันที่: 1995
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Saiccor - Umkomaas, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 405
รหัสสินทรัพย์: exb3270
ID สินค้าคงคลัง: ZA27005
ผู้ผลิต: Liebherr
โมเดล: A924 C-HD Litronic, Wheeled
วันที่: 2008
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Saiccor - Umkomaas, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 407
รหัสสินทรัพย์: exb3275
ID สินค้าคงคลัง: ZA27007
ผู้ผลิต: Liebherr
โมเดล: A944 HOLZ Litronic, Wheeled
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Saiccor - Umkomaas, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 408
รหัสสินทรัพย์: exb3272
ID สินค้าคงคลัง: ZA27009
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Saiccor - Umkomaas, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 409
รหัสสินทรัพย์: exb3271
ID สินค้าคงคลัง: ZA27010
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Saiccor - Umkomaas, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 410
รหัสสินทรัพย์: fa2116755
ID สินค้าคงคลัง: ZA27016
ผู้ผลิต:
โมเดล: No 5
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Sappi Saiccor - Umkomaas, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 501
รหัสสินทรัพย์: cnm22163
ID สินค้าคงคลัง: ZA076341
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Durban, KZN, South Africa
รายการ: 500
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 502
รหัสสินทรัพย์: cnm22135
ID สินค้าคงคลัง: ZA076342
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 325C; 325B; 322C & more
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Durban, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 505
รหัสสินทรัพย์: cnm22143
ID สินค้าคงคลัง: ZA076345
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 329D; 330D; 325D & more
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Durban, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 510
รหัสสินทรัพย์: cnm22183
ID สินค้าคงคลัง: ZA076350
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 390F; 390D; 385D
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Durban, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 512
รหัสสินทรัพย์: cnm22136
ID สินค้าคงคลัง: ZA076352
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 329D; 330D; 324D & more
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Durban, KZN, South Africa
รายการ: 4
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 513
รหัสสินทรัพย์: cnm22152
ID สินค้าคงคลัง: ZA076353
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: D6K; D5K; 953D & more
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Durban, KZN, South Africa
รายการ: 3
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 514
รหัสสินทรัพย์: cnm22171
ID สินค้าคงคลัง: ZA076354
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 140K; 140H; 140M & more
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Durban, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 515
รหัสสินทรัพย์: cnm22141
ID สินค้าคงคลัง: ZA076355
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 320D; 323D; 320C & more
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Durban, KZN, South Africa
รายการ: 11
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 516
รหัสสินทรัพย์: cnm22174
ID สินค้าคงคลัง: ZA076356
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: M322D; M318D; M322C & more
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Durban, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 517
รหัสสินทรัพย์: cnm22181
ID สินค้าคงคลัง: ZA076357
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: M322D; M318D; M322C & more
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Durban, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 518
รหัสสินทรัพย์: cnm22151
ID สินค้าคงคลัง: ZA076358
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 795F; 793F; 794
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Durban, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 519
รหัสสินทรัพย์: cnm22176
ID สินค้าคงคลัง: ZA076359
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 140K; 938H; 12K & more
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Durban, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 520
รหัสสินทรัพย์: cnm22190
ID สินค้าคงคลัง: ZA076360
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 777D; C32; 777G & more
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Durban, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 521
รหัสสินทรัพย์: cnm22154
ID สินค้าคงคลัง: ZA076361
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 320D; 323D; 321D & more
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Durban, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 522
รหัสสินทรัพย์: cnm22166
ID สินค้าคงคลัง: ZA076362
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 320D; 323D; 320E & more
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Durban, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 523
รหัสสินทรัพย์: cnm22169
ID สินค้าคงคลัง: ZA076363
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 966H; 966G; 966L & more
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Durban, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 524
รหัสสินทรัพย์: stp5142
ID สินค้าคงคลัง: ZA076364
ผู้ผลิต: Cat Reman
โมเดล: 140K; 140H; 3306B & more
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Durban, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 525
รหัสสินทรัพย์: cnm22165
ID สินค้าคงคลัง: ZA076365
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 966H; 950H; 980H & more
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Durban, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 526
รหัสสินทรัพย์: cnm22180
ID สินค้าคงคลัง: ZA076366
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 966H; 950H; 980H & more
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Durban, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 527
รหัสสินทรัพย์: cnm22175
ID สินค้าคงคลัง: ZA076367
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 966H; 950H; 980H & more
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Durban, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 528
รหัสสินทรัพย์: cnm22153
ID สินค้าคงคลัง: ZA076368
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 966H; 950H; 980H & more
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Durban, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 529
รหัสสินทรัพย์: cnm22170
ID สินค้าคงคลัง: ZA076369
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 966H; 950H; 980H & more
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Durban, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 530
รหัสสินทรัพย์: cnm22164
ID สินค้าคงคลัง: ZA076370
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 966H; 950H; 980H & more
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Durban, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 531
รหัสสินทรัพย์: cnm22158
ID สินค้าคงคลัง: ZA076371
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 320D; 323D; 320C & more
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Barloworld Equipment - Durban, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
[1] 2 3 4 5 6
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com