ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Online Auction Of Well-Maintained Shoe Manufacturing Equipment - Sale 1 - All Lots (66 Lots)

Online auction of well maintained shoe manufacturing equipment

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
[1] 2
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1
รหัสสินทรัพย์: tsm2236
ID สินค้าคงคลัง: ZA077400
ผู้ผลิต: Desma
โมเดล: S511/42
วันที่: 2010
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2
รหัสสินทรัพย์: tsm2223
ID สินค้าคงคลัง: ZA077401
ผู้ผลิต: MET
โมเดล: T 28 EL
วันที่: 2014
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4
รหัสสินทรัพย์: tsm2196
ID สินค้าคงคลัง: ZA077403
ผู้ผลิต: Sobijet
โมเดล: Comp 300
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 8
รหัสสินทรัพย์: tsm2140
ID สินค้าคงคลัง: ZA077407
ผู้ผลิต: Atom
โมเดล: Flash Cut 2H 2660 B2UP
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 9
รหัสสินทรัพย์: tsm2069
ID สินค้าคงคลัง: ZA077408
ผู้ผลิต: Atom
โมเดล: Intelliview 3015 B
วันที่: 2016
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 10
รหัสสินทรัพย์: tsm2247
ID สินค้าคงคลัง: ZA077409
ผู้ผลิต: STM
โมเดล: STM 463
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 11
รหัสสินทรัพย์: tsm2162
ID สินค้าคงคลัง: ZA077410
ผู้ผลิต: Orisol
โมเดล: OCS - B 3525
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 12
รหัสสินทรัพย์: tsm2180
ID สินค้าคงคลัง: ZA077411
ผู้ผลิต: Orisol
โมเดล: OCS - B 3525
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 13
รหัสสินทรัพย์: tsm2193
ID สินค้าคงคลัง: ZA077412
ผู้ผลิต: Orisol
โมเดล: Orimill OM-306
วันที่: 2015
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 18
รหัสสินทรัพย์: tsm2235
ID สินค้าคงคลัง: ZA077417
ผู้ผลิต: Elettrotecnica
โมเดล: BC999CT-999RC
วันที่: 2013
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 20
รหัสสินทรัพย์: tsm2293
ID สินค้าคงคลัง: ZA077419
ผู้ผลิต: Ormac
โมเดล: 795 TCX
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 21
รหัสสินทรัพย์: tsm2280
ID สินค้าคงคลัง: ZA077420
ผู้ผลิต: Elettrotecnica
โมเดล: BC700 RCP
วันที่: 2014
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 23
รหัสสินทรัพย์: tsm2073
ID สินค้าคงคลัง: ZA077422
ผู้ผลิต: Olympic
โมเดล: 84 N
วันที่: 2014
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 33
รหัสสินทรัพย์: tsm2219
ID สินค้าคงคลัง: ZA077432
ผู้ผลิต: Elettrotecnica
โมเดล: 163S
วันที่: 2014
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 38
รหัสสินทรัพย์: tsm2252
ID สินค้าคงคลัง: ZA077437
ผู้ผลิต: Sagitta
โมเดล: R.P
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 41
รหัสสินทรัพย์: tsm2149
ID สินค้าคงคลัง: ZA077440
ผู้ผลิต: Omac
โมเดล: STAR 3000
วันที่: 2013
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 43
รหัสสินทรัพย์: tsm2283
ID สินค้าคงคลัง: ZA077442
ผู้ผลิต: Molina Bianci
โมเดล: BD-161
วันที่: 2016
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 44
รหัสสินทรัพย์: tsm2113
ID สินค้าคงคลัง: ZA077443
ผู้ผลิต: Molina Bianci
โมเดล: BD-161
วันที่: 2013
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 55
รหัสสินทรัพย์: tsm2191
ID สินค้าคงคลัง: ZA077454
ผู้ผลิต: Brustia
โมเดล: PTP 3000
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 57
รหัสสินทรัพย์: tsm2169
ID สินค้าคงคลัง: ZA077456
ผู้ผลิต: Falan
โมเดล: F565
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 59
รหัสสินทรัพย์: tsm2527
ID สินค้าคงคลัง: ZA077458
ผู้ผลิต: Automa
โมเดล: 427135
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 71
รหัสสินทรัพย์: tsm2114
ID สินค้าคงคลัง: ZA077470
ผู้ผลิต: Atom
โมเดล: SE 25C - EX T25
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 73
รหัสสินทรัพย์: tsm2268
ID สินค้าคงคลัง: ZA077472
ผู้ผลิต: Atom
โมเดล: V5925L T25
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 75
รหัสสินทรัพย์: tsm2104
ID สินค้าคงคลัง: ZA077474
ผู้ผลิต: Atom
โมเดล: SE 25C - EX T25
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 79
รหัสสินทรัพย์: tsm2077
ID สินค้าคงคลัง: ZA077478
ผู้ผลิต: Comelz
โมเดล: SS 20
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 86
รหัสสินทรัพย์: tsm2209
ID สินค้าคงคลัง: ZA077485
ผู้ผลิต: Elettrotecnica
โมเดล: 488 PS
วันที่: 2013
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 90
รหัสสินทรัพย์: tsm2071
ID สินค้าคงคลัง: ZA077489
ผู้ผลิต: Automa
โมเดล: BANF P.64
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 106
รหัสสินทรัพย์: tsm2246
ID สินค้าคงคลัง: ZA077505
ผู้ผลิต: Stema
โมเดล: UT 12
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 123
รหัสสินทรัพย์: tsm2093
ID สินค้าคงคลัง: ZA077522
ผู้ผลิต: Elettrotecnica
โมเดล: S90 PS
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 128
รหัสสินทรัพย์: tsm2087
ID สินค้าคงคลัง: ZA077527
ผู้ผลิต: Molina Bianci
โมเดล: BD-141
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 155
รหัสสินทรัพย์: tsm2092
ID สินค้าคงคลัง: ZA077554
ผู้ผลิต: PMC
โมเดล: DS 518
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 170
รหัสสินทรัพย์: tsm2085
ID สินค้าคงคลัง: ZA077569
ผู้ผลิต: Wenzhou Dashun
โมเดล: DS-819
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 175
รหัสสินทรัพย์: tsm2181
ID สินค้าคงคลัง: ZA077574
ผู้ผลิต: PMC
โมเดล: Dastum
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 194
รหัสสินทรัพย์: tsm2237
ID สินค้าคงคลัง: ZA077593
ผู้ผลิต: SOGU
โมเดล: XJ0105
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 203
รหัสสินทรัพย์: tsm2239
ID สินค้าคงคลัง: ZA077602
ผู้ผลิต: Classe
โมเดล: YS-690A
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 204
รหัสสินทรัพย์: tsm2154
ID สินค้าคงคลัง: ZA077603
ผู้ผลิต: Classe
โมเดล: YS-690A
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 205
รหัสสินทรัพย์: tsm2136
ID สินค้าคงคลัง: ZA077604
ผู้ผลิต: Cosmopol
โมเดล: PRI
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 237
รหัสสินทรัพย์: wui7027
ID สินค้าคงคลัง: ZA077636
ผู้ผลิต: Global
โมเดล: LP 8972 AUT
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 239
รหัสสินทรัพย์: wui7084
ID สินค้าคงคลัง: ZA077638
ผู้ผลิต: Global
โมเดล: M2-60-F
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 266
รหัสสินทรัพย์: wui7161
ID สินค้าคงคลัง: ZA077665
ผู้ผลิต: Golden Wheel
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 275
รหัสสินทรัพย์: wui7081
ID สินค้าคงคลัง: ZA077674
ผู้ผลิต: Falan
โมเดล: FM 70 VD
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 288
รหัสสินทรัพย์: wui7043
ID สินค้าคงคลัง: ZA077687
ผู้ผลิต: Global
โมเดล: LP8871
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 289
รหัสสินทรัพย์: wui7044
ID สินค้าคงคลัง: ZA077688
ผู้ผลิต: Global
โมเดล: LP8871
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 290
รหัสสินทรัพย์: wui7066
ID สินค้าคงคลัง: ZA077689
ผู้ผลิต: Brother
โมเดล: S-7200C-403
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 291
รหัสสินทรัพย์: wui7032
ID สินค้าคงคลัง: ZA077690
ผู้ผลิต: Brother
โมเดล: S-7200C-403
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 292
รหัสสินทรัพย์: wui7045
ID สินค้าคงคลัง: ZA077691
ผู้ผลิต: Brother
โมเดล: S-7200C-403
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 293
รหัสสินทรัพย์: wui7019
ID สินค้าคงคลัง: ZA077692
ผู้ผลิต: Brother
โมเดล: S-7200C-403
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 294
รหัสสินทรัพย์: wui7054
ID สินค้าคงคลัง: ZA077693
ผู้ผลิต: Brother
โมเดล: S-7200C-403
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 295
รหัสสินทรัพย์: wui7071
ID สินค้าคงคลัง: ZA077694
ผู้ผลิต: Brother
โมเดล: S-7200C-403
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 296
รหัสสินทรัพย์: wui7047
ID สินค้าคงคลัง: ZA077695
ผู้ผลิต: Global
โมเดล: 333 AUT
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 26-30 Benbow Avenue (off Gunners Circle), Epping,
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
[1] 2
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com