ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Mining And Construction Exchange 52 - Online Auction - Mining Machinery - All Lots (138 Lots)

Well-maintained mining and ancillary equipment from multi-vendors

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
[1] 2 3
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1
รหัสสินทรัพย์: grd2540
ID สินค้าคงคลัง: ZA27551
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: D9R
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: RBCT, Richard's Bay, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3
รหัสสินทรัพย์: grd2541
ID สินค้าคงคลัง: ZA27553
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: D9R
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: RBCT, Richard's Bay, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4
รหัสสินทรัพย์: fa2116862
ID สินค้าคงคลัง: ZA27554
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: RBCT, Richard's Bay, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 5
รหัสสินทรัพย์: fa2116861
ID สินค้าคงคลัง: ZA27555
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: RBCT, Richard's Bay, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 6
รหัสสินทรัพย์: xiy14581
ID สินค้าคงคลัง: ZA27556
ผู้ผลิต: Nissan Diesel
โมเดล: V10
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: RBCT, Richard's Bay, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 7
รหัสสินทรัพย์: fa2116874
ID สินค้าคงคลัง: ZA27557
ผู้ผลิต: Manitou
โมเดล: Maniscopic, MT430CPDS
วันที่: 1990
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: RBCT, Richard's Bay, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 8
รหัสสินทรัพย์: fa2116867
ID สินค้าคงคลัง: ZA27558
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: RBCT, Richard's Bay, KZN, South Africa
รายการ: 5
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 9
รหัสสินทรัพย์: wth10534
ID สินค้าคงคลัง: ZA27559
ผู้ผลิต: Atlas Copco
โมเดล: GA55
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: RBCT, Richard's Bay, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 10
รหัสสินทรัพย์: fo122074
ID สินค้าคงคลัง: ZA27560
ผู้ผลิต: Hyster
โมเดล: 4.00, 3.8 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: RBCT, Richard's Bay, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 11
รหัสสินทรัพย์: loa3037
ID สินค้าคงคลัง: ZA27561
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 906
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: RBCT, Richard's Bay, KZN, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 21
รหัสสินทรัพย์: xjz4747
ID สินค้าคงคลัง: ZA19508
ผู้ผลิต:
โมเดล: Railway Wagon
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Wonderkop Smelter, Marikana, North West, South Afr
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 31
รหัสสินทรัพย์: pfb2061
ID สินค้าคงคลัง: ZA28101
ผู้ผลิต:
โมเดล: Partially Erected
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kimberley, Northern Cape, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 41
รหัสสินทรัพย์: shv2618
ID สินค้าคงคลัง: ZA24006
ผู้ผลิต: P&H
โมเดล: 2300 Mk II
วันที่: 1980
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, Limpopo, South Afri
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 42
รหัสสินทรัพย์: shv2617
ID สินค้าคงคลัง: ZA24007
ผู้ผลิต: P&H
โมเดล: 2300 Mk II
วันที่: 1981
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, Limpopo, South Afri
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 43
รหัสสินทรัพย์: drl2946
ID สินค้าคงคลัง: ZA69525
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: MD6290 Low Pressure
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, Limpopo, South Afri
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 51
รหัสสินทรัพย์: exb3279
ID สินค้าคงคลัง: ZA25001
ผู้ผลิต: Komatsu
โมเดล: PC1250-8R SP
วันที่: 2012
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 52
รหัสสินทรัพย์: exb3282
ID สินค้าคงคลัง: ZA25002
ผู้ผลิต: Komatsu
โมเดล: PC1250-8R SP
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Leeuwpan, Delmas, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 101
รหัสสินทรัพย์: loa3033
ID สินค้าคงคลัง: ZA9751
ผู้ผลิต: Euclid-Hitachi
โมเดล: EH3500
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 102
รหัสสินทรัพย์: loa3031
ID สินค้าคงคลัง: ZA9752
ผู้ผลิต: Euclid-Hitachi
โมเดล: EH3500
วันที่: 2004
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 103
รหัสสินทรัพย์: loa3028
ID สินค้าคงคลัง: ZA9753
ผู้ผลิต: Euclid-Hitachi
โมเดล: EH3500
วันที่: 2004
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 104
รหัสสินทรัพย์: loa3026
ID สินค้าคงคลัง: ZA9754
ผู้ผลิต: Euclid-Hitachi
โมเดล: EH3500
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 105
รหัสสินทรัพย์: loa3032
ID สินค้าคงคลัง: ZA9755
ผู้ผลิต: Euclid-Hitachi
โมเดล: EH4500
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 107
รหัสสินทรัพย์: g202390
ID สินค้าคงคลัง: ZA9757
ผู้ผลิต:
โมเดล: 1 600 KVA
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 108
รหัสสินทรัพย์: g202388
ID สินค้าคงคลัง: ZA9758
ผู้ผลิต:
โมเดล: 2 500 KVA
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 109
รหัสสินทรัพย์: g202389
ID สินค้าคงคลัง: ZA9759
ผู้ผลิต:
โมเดล: 2 500 KVA
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 124
รหัสสินทรัพย์: fa2116858
ID สินค้าคงคลัง: ZA9774
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 257 Metre Steel Core
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 125
รหัสสินทรัพย์: fa2116869
ID สินค้าคงคลัง: ZA9775
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 182 Metre Steel Core
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 129
รหัสสินทรัพย์: fa2116875
ID สินค้าคงคลัง: ZA9779
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 210 Metre Steel Core
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 134
รหัสสินทรัพย์: fa2116870
ID สินค้าคงคลัง: ZA9784
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 230 Metre Steel Core
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 136
รหัสสินทรัพย์: fa2116863
ID สินค้าคงคลัง: ZA9786
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 350 Metre Steel Core
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 137
รหัสสินทรัพย์: fa2116859
ID สินค้าคงคลัง: ZA9787
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 350 Metre Steel Core
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 138
รหัสสินทรัพย์: fa2116864
ID สินค้าคงคลัง: ZA9788
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 200 Metre Steel Core
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 140
รหัสสินทรัพย์: fa2116873
ID สินค้าคงคลัง: ZA9790
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 230 Metre Steel Core
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 141
รหัสสินทรัพย์: fa2116872
ID สินค้าคงคลัง: ZA9791
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 340 Metre Steel Core
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 145
รหัสสินทรัพย์: fa2116871
ID สินค้าคงคลัง: ZA9795
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 300 Metre Steel Core
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 146
รหัสสินทรัพย์: fa2116868
ID สินค้าคงคลัง: ZA9796
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 300 Metre Steel Core
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 147
รหัสสินทรัพย์: fa2116866
ID สินค้าคงคลัง: ZA9797
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 300 Metre Nylon Ply
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 151
รหัสสินทรัพย์: cnm22340
ID สินค้าคงคลัง: ZA28301
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 777C
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 152
รหัสสินทรัพย์: mo26998
ID สินค้าคงคลัง: ZA28302
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 777D / 8E9035
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 153
รหัสสินทรัพย์: cnm22336
ID สินค้าคงคลัง: ZA28303
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 8E8999
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 154
รหัสสินทรัพย์: cnm22349
ID สินค้าคงคลัง: ZA28304
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 155
รหัสสินทรัพย์: oot2156
ID สินค้าคงคลัง: ZA28305
ผู้ผลิต:
โมเดล: Cable Winder
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 156
รหัสสินทรัพย์: mo26999
ID สินค้าคงคลัง: ZA28306
ผู้ผลิต: Ultragear
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 157
รหัสสินทรัพย์: fa2116865
ID สินค้าคงคลัง: ZA28307
ผู้ผลิต:
โมเดล: Drive
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 158
รหัสสินทรัพย์: fa2116860
ID สินค้าคงคลัง: ZA28308
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Exxaro Grootegeluk, Lephalale, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 161
รหัสสินทรัพย์: exb3280
ID สินค้าคงคลัง: ZA9981
ผู้ผลิต: Bell Kato
โมเดล: HD2045 BMH
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Phalaborwa, Limpopo, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 162
รหัสสินทรัพย์: dum3768
ID สินค้าคงคลัง: ZA9982
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 773B
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Phalaborwa, Limpopo, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 163
รหัสสินทรัพย์: dum3767
ID สินค้าคงคลัง: ZA9983
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 769D
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Phalaborwa, Limpopo, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 164
รหัสสินทรัพย์: dum3764
ID สินค้าคงคลัง: ZA9984
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 769D
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Phalaborwa, Limpopo, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 165
รหัสสินทรัพย์: dum3766
ID สินค้าคงคลัง: ZA9985
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 773B
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Phalaborwa, Limpopo, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
[1] 2 3
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com