ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Online Auction Of Vehicles And Construction Equipment - All Lots (59 Lots)

Sale of a range of bakkies, buses, trucks and cranes from a major construction firm
[1] 2
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1
รหัสสินทรัพย์: trl3537
ID สินค้าคงคลัง: ZA081530
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 1976
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 239 Broadlands Rd, Strand, 7140, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2
รหัสสินทรัพย์: trl3536
ID สินค้าคงคลัง: ZA081531
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 1991
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 239 Broadlands Rd, Strand, 7140, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3
รหัสสินทรัพย์: xjx141473
ID สินค้าคงคลัง: ZA081532
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 1981
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 239 Broadlands Rd, Strand, 7140, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4
รหัสสินทรัพย์: xiy14611
ID สินค้าคงคลัง: ZA081533
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 239 Broadlands Rd, Strand, 7140, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 5
รหัสสินทรัพย์: xiy14604
ID สินค้าคงคลัง: ZA081534
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 2006
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 239 Broadlands Rd, Strand, 7140, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 6
รหัสสินทรัพย์: xiy14617
ID สินค้าคงคลัง: ZA081535
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 239 Broadlands Rd, Strand, 7140, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 7
รหัสสินทรัพย์: fo122089
ID สินค้าคงคลัง: ZA081536
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 2000
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 239 Broadlands Rd, Strand, 7140, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 8
รหัสสินทรัพย์: xiy14613
ID สินค้าคงคลัง: ZA081537
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 1999
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 239 Broadlands Rd, Strand, 7140, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 9
รหัสสินทรัพย์: loa3112
ID สินค้าคงคลัง: ZA081538
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 2008
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 239 Broadlands Rd, Strand, 7140, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 10
รหัสสินทรัพย์: trd3325
ID สินค้าคงคลัง: ZA081539
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 1988
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 239 Broadlands Rd, Strand, 7140, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 11
รหัสสินทรัพย์: xjx141474
ID สินค้าคงคลัง: ZA081540
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 2000
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 239 Broadlands Rd, Strand, 7140, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 12
รหัสสินทรัพย์: cnb2290
ID สินค้าคงคลัง: ZA081541
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 239 Broadlands Rd, Strand, 7140, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 13
รหัสสินทรัพย์: cnb2289
ID สินค้าคงคลัง: ZA081542
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 239 Broadlands Rd, Strand, 7140, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 14
รหัสสินทรัพย์: cnb2291
ID สินค้าคงคลัง: ZA081543
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 239 Broadlands Rd, Strand, 7140, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 15
รหัสสินทรัพย์: xjx141471
ID สินค้าคงคลัง: ZA081544
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 1975
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 239 Broadlands Rd, Strand, 7140, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 16
รหัสสินทรัพย์: xjx141472
ID สินค้าคงคลัง: ZA081545
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 1983
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 239 Broadlands Rd, Strand, 7140, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 17
รหัสสินทรัพย์: pe12922
ID สินค้าคงคลัง: ZA081546
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 239 Broadlands Rd, Strand, 7140, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 18
รหัสสินทรัพย์: pe12917
ID สินค้าคงคลัง: ZA081547
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 2008
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 239 Broadlands Rd, Strand, 7140, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 19
รหัสสินทรัพย์: xjx141477
ID สินค้าคงคลัง: ZA081548
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 239 Broadlands Rd, Strand, 7140, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 20
รหัสสินทรัพย์: pe12926
ID สินค้าคงคลัง: ZA081549
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 2000
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 239 Broadlands Rd, Strand, 7140, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 21
รหัสสินทรัพย์: pe12914
ID สินค้าคงคลัง: ZA081550
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 2010
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 239 Broadlands Rd, Strand, 7140, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 22
รหัสสินทรัพย์: pe12913
ID สินค้าคงคลัง: ZA081551
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 2010
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 136 Empire Rd, Bartlett AH, Boksburg, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 23
รหัสสินทรัพย์: pe12920
ID สินค้าคงคลัง: ZA081552
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 2008
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 136 Empire Rd, Bartlett AH, Boksburg, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 24
รหัสสินทรัพย์: pe12924
ID สินค้าคงคลัง: ZA081553
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 2010
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 136 Empire Rd, Bartlett AH, Boksburg, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 25
รหัสสินทรัพย์: xiy14608
ID สินค้าคงคลัง: ZA081554
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 136 Empire Rd, Bartlett AH, Boksburg, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 26
รหัสสินทรัพย์: pe12918
ID สินค้าคงคลัง: ZA081555
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 2010
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 136 Empire Rd, Bartlett AH, Boksburg, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 27
รหัสสินทรัพย์: pe12921
ID สินค้าคงคลัง: ZA081556
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 2010
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 136 Empire Rd, Bartlett AH, Boksburg, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 28
รหัสสินทรัพย์: pe12915
ID สินค้าคงคลัง: ZA081557
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 2010
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 136 Empire Rd, Bartlett AH, Boksburg, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 29
รหัสสินทรัพย์: pe12919
ID สินค้าคงคลัง: ZA081558
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 2008
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 136 Empire Rd, Bartlett AH, Boksburg, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 30
รหัสสินทรัพย์: pe12925
ID สินค้าคงคลัง: ZA081559
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 136 Empire Rd, Bartlett AH, Boksburg, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 31
รหัสสินทรัพย์: pe12916
ID สินค้าคงคลัง: ZA081560
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 2010
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 136 Empire Rd, Bartlett AH, Boksburg, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 32
รหัสสินทรัพย์: pe12923
ID สินค้าคงคลัง: ZA081561
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 2008
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 136 Empire Rd, Bartlett AH, Boksburg, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 34
รหัสสินทรัพย์: xiy14605
ID สินค้าคงคลัง: ZA081563
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 2008
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 136 Empire Rd, Bartlett AH, Boksburg, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 35
รหัสสินทรัพย์: xiy14603
ID สินค้าคงคลัง: ZA081564
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 2004
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 136 Empire Rd, Bartlett AH, Boksburg, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 36
รหัสสินทรัพย์: xiy14618
ID สินค้าคงคลัง: ZA081565
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 2009
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 136 Empire Rd, Bartlett AH, Boksburg, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 37
รหัสสินทรัพย์: xiy14606
ID สินค้าคงคลัง: ZA081566
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 2004
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 136 Empire Rd, Bartlett AH, Boksburg, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 38
รหัสสินทรัพย์: xiy14616
ID สินค้าคงคลัง: ZA081567
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 136 Empire Rd, Bartlett AH, Boksburg, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 39
รหัสสินทรัพย์: xiy14612
ID สินค้าคงคลัง: ZA081568
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 136 Empire Rd, Bartlett AH, Boksburg, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 40
รหัสสินทรัพย์: xiy14609
ID สินค้าคงคลัง: ZA081569
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 2004
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 136 Empire Rd, Bartlett AH, Boksburg, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 41
รหัสสินทรัพย์: xiy14614
ID สินค้าคงคลัง: ZA081570
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 2004
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 136 Empire Rd, Bartlett AH, Boksburg, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 42
รหัสสินทรัพย์: xiy14607
ID สินค้าคงคลัง: ZA081571
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 2010
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 136 Empire Rd, Bartlett AH, Boksburg, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 43
รหัสสินทรัพย์: crn2634
ID สินค้าคงคลัง: ZA081572
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 136 Empire Rd, Bartlett AH, Boksburg, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 44
รหัสสินทรัพย์: xjx141475
ID สินค้าคงคลัง: ZA081573
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 1980
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 136 Empire Rd, Bartlett AH, Boksburg, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 45
รหัสสินทรัพย์: xjx141469
ID สินค้าคงคลัง: ZA081574
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 1987
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 136 Empire Rd, Bartlett AH, Boksburg, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 47
รหัสสินทรัพย์: crn2632
ID สินค้าคงคลัง: ZA081576
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 136 Empire Rd, Bartlett AH, Boksburg, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 48
รหัสสินทรัพย์: crn2633
ID สินค้าคงคลัง: ZA081577
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 136 Empire Rd, Bartlett AH, Boksburg, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 49
รหัสสินทรัพย์: crn2630
ID สินค้าคงคลัง: ZA081578
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 136 Empire Rd, Bartlett AH, Boksburg, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 50
รหัสสินทรัพย์: xiy14615
ID สินค้าคงคลัง: ZA081579
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 2004
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 136 Empire Rd, Bartlett AH, Boksburg, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 51
รหัสสินทรัพย์: crn2629
ID สินค้าคงคลัง: ZA081580
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 2010
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 239 Broadlands Rd, Strand, 7140, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 52
รหัสสินทรัพย์: xjx141468
ID สินค้าคงคลัง: ZA081581
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 1981
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 136 Empire Rd, Bartlett AH, Boksburg, South Africa
จำนวน: 1
  
ดูตัวอย่าง
ปิดประมูลเมื่อ: 19 และวัน
[1] 2
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com