ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Sibanye Stillwater Private Treaty Sale 5 - All Lots (32 Lots)

Well-maintained various obsolete workshop building, conveyer systems

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1010
รหัสสินทรัพย์: bui2068
ID สินค้าคงคลัง: ZA170710
ผู้ผลิต:
โมเดล: Approximately 200 Meters
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Cooke 1, Randfontein, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1011
รหัสสินทรัพย์: bui2074
ID สินค้าคงคลัง: ZA170711
ผู้ผลิต:
โมเดล: 17 x 33 Meters
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Cooke 1, Randfontein, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1012
รหัสสินทรัพย์: bui2077
ID สินค้าคงคลัง: ZA170712
ผู้ผลิต:
โมเดล: 21 x 24 Meters
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Cooke 1, Randfontein, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1025
รหัสสินทรัพย์: bui2060
ID สินค้าคงคลัง: ZA170725
ผู้ผลิต:
โมเดล: 12 x 47 Meters
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Cooke 2, Randfontein, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1026
รหัสสินทรัพย์: bui2086
ID สินค้าคงคลัง: ZA170726
ผู้ผลิต:
โมเดล: 16 x 34 Meters
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Cooke 2, Randfontein, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1028
รหัสสินทรัพย์: bui2085
ID สินค้าคงคลัง: ZA170728
ผู้ผลิต:
โมเดล: 27 x 5.3 Meters
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Cooke 2, Randfontein, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1029
รหัสสินทรัพย์: bui2065
ID สินค้าคงคลัง: ZA170729
ผู้ผลิต:
โมเดล: 57 x 6.3 Meters
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Cooke 2, Randfontein, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1030
รหัสสินทรัพย์: bui2075
ID สินค้าคงคลัง: ZA170730
ผู้ผลิต:
โมเดล: 19 x 65 Meters
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Cooke 2, Randfontein, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1031
รหัสสินทรัพย์: bui2088
ID สินค้าคงคลัง: ZA170731
ผู้ผลิต:
โมเดล: 42 x 30 Meters ( A ) 15 x 13 Meters ( B )
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Cooke 2, Randfontein, Gauteng,, South Africa
รายการ: 2
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1033
รหัสสินทรัพย์: bui2057
ID สินค้าคงคลัง: ZA170733
ผู้ผลิต:
โมเดล: 13 x 5 Meters
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Cooke 2, Randfontein, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1035
รหัสสินทรัพย์: bui2073
ID สินค้าคงคลัง: ZA170735
ผู้ผลิต:
โมเดล: 50 x 11 Meters ( A ) 18 x 7 Meters ( B )
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Cooke 2, Randfontein, Gauteng,, South Africa
รายการ: 2
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1036
รหัสสินทรัพย์: bui2059
ID สินค้าคงคลัง: ZA170736
ผู้ผลิต:
โมเดล: 61 x 10 Meters
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Cooke 2, Randfontein, Gauteng,, South Africa
รายการ: 3
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1037
รหัสสินทรัพย์: bui2058
ID สินค้าคงคลัง: ZA170737
ผู้ผลิต:
โมเดล: 105 x 13 Meters
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Cooke 2, Randfontein, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1038
รหัสสินทรัพย์: bui2067
ID สินค้าคงคลัง: ZA170738
ผู้ผลิต:
โมเดล: Approximately 560 Meters
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Cooke 2, Randfontein, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1039
รหัสสินทรัพย์: bui2069
ID สินค้าคงคลัง: ZA170739
ผู้ผลิต:
โมเดล: 25 x 24 Meters
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Cooke 2, Randfontein, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1040
รหัสสินทรัพย์: bui2070
ID สินค้าคงคลัง: ZA170740
ผู้ผลิต:
โมเดล: 25 x 22 Meters
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Cooke 2, Randfontein, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1041
รหัสสินทรัพย์: bui2072
ID สินค้าคงคลัง: ZA170741
ผู้ผลิต:
โมเดล: 20 x 17 Meters
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Cooke 2, Randfontein, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1042
รหัสสินทรัพย์: bui2066
ID สินค้าคงคลัง: ZA170742
ผู้ผลิต:
โมเดล: 13 x 19 Meters
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Cooke 2, Randfontein, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1043
รหัสสินทรัพย์: bui2084
ID สินค้าคงคลัง: ZA170743
ผู้ผลิต:
โมเดล: Approximately 270 Meters
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Cooke 3, Randfontein, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1044
รหัสสินทรัพย์: bui2080
ID สินค้าคงคลัง: ZA170744
ผู้ผลิต:
โมเดล: 76 x 42 Meters
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Cooke 3, Randfontein, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1045
รหัสสินทรัพย์: bui2076
ID สินค้าคงคลัง: ZA170745
ผู้ผลิต:
โมเดล: 52 x 21 Meters
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Cooke 3, Randfontein, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1046
รหัสสินทรัพย์: bui2083
ID สินค้าคงคลัง: ZA170746
ผู้ผลิต:
โมเดล: 52 x 21 Meters
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Cooke 3, Randfontein, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1047
รหัสสินทรัพย์: bui2071
ID สินค้าคงคลัง: ZA170747
ผู้ผลิต:
โมเดล: 52 x 21 Meters
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Cooke 3, Randfontein, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1050
รหัสสินทรัพย์: bui2079
ID สินค้าคงคลัง: ZA170750
ผู้ผลิต:
โมเดล: 16 x 10 Meters
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Cooke 3, Randfontein, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1051
รหัสสินทรัพย์: bui2082
ID สินค้าคงคลัง: ZA170751
ผู้ผลิต:
โมเดล: 38 x 8 Meters
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Cooke 3, Randfontein, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1052
รหัสสินทรัพย์: bui2081
ID สินค้าคงคลัง: ZA170752
ผู้ผลิต:
โมเดล: 140 x 12 Meters
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Cooke 3, Randfontein, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1053
รหัสสินทรัพย์: bui2064
ID สินค้าคงคลัง: ZA170753
ผู้ผลิต:
โมเดล: 21 x 5 Meters
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Cooke 3, Randfontein, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1055
รหัสสินทรัพย์: bui2078
ID สินค้าคงคลัง: ZA170755
ผู้ผลิต:
โมเดล: 33 x 5.5 Meters
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Cooke 3, Randfontein, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1057
รหัสสินทรัพย์: bui2063
ID สินค้าคงคลัง: ZA170757
ผู้ผลิต:
โมเดล: 131 x 5.5 Meters
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Cooke 3, Randfontein, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1065
รหัสสินทรัพย์: bui2061
ID สินค้าคงคลัง: ZA170765
ผู้ผลิต:
โมเดล: 49 x 2,3 Meters 50 x 2,4 Meters
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Cooke 3, Randfontein, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1066
รหัสสินทรัพย์: bui2087
ID สินค้าคงคลัง: ZA170766
ผู้ผลิต:
โมเดล: 10,5 x 85 Meters ( Qty 3 ) 10,5 x 76 Meters ( Qty 1 ) 10,5 x 51 Meters ( Qty 1 (
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Cooke 3, Randfontein, Gauteng, South Africa
รายการ: 5
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1070
รหัสสินทรัพย์: bui2062
ID สินค้าคงคลัง: ZA170770
ผู้ผลิต:
โมเดล: Approximately 40 x 33 Meters
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Beatrix Gold, Shaft 4, Virginia, FS, South Africa
จำนวน: 1
 
 
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com