ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Western Cape Government - Transport and Public Works Sale 1 - All Lots (126 Lots)

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
[1] 2 3
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4
รหัสสินทรัพย์: xiy14769
ID สินค้าคงคลัง: ZA083589
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: Stallion
วันที่: 2000
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Oudtshoorn District Road Engineers Eendrag Buildin
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 5
รหัสสินทรัพย์: xiy14696
ID สินค้าคงคลัง: ZA083590
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: Hiace Super 16
วันที่: 1999
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Oudtshoorn District Road Engineers Eendrag Buildin
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 6
รหัสสินทรัพย์: xiy14705
ID สินค้าคงคลัง: ZA083591
ผู้ผลิต: Isuzu
โมเดล:
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Oudtshoorn District Road Engineers Eendrag Buildin
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 7
รหัสสินทรัพย์: xiy14689
ID สินค้าคงคลัง: ZA083592
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: Condor 2400
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Oudtshoorn District Road Engineers Eendrag Buildin
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 8
รหัสสินทรัพย์: xjx141500
ID สินค้าคงคลัง: ZA083593
ผู้ผลิต: Hino
โมเดล: Super F series
วันที่: 2000
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Oudtshoorn District Road Engineers Eendrag Buildin
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 9
รหัสสินทรัพย์: xjx141499
ID สินค้าคงคลัง: ZA083594
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล:
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Oudtshoorn District Road Engineers Eendrag Buildin
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 10
รหัสสินทรัพย์: xjx141497
ID สินค้าคงคลัง: ZA083595
ผู้ผลิต: Tata
โมเดล:
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Oudtshoorn District Road Engineers Eendrag Buildin
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 11
รหัสสินทรัพย์: xjx141498
ID สินค้าคงคลัง: ZA083596
ผู้ผลิต: Ford
โมเดล: 5610 Lasi
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Oudtshoorn District Road Engineers Eendrag Buildin
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 12
รหัสสินทรัพย์: xiy14674
ID สินค้าคงคลัง: ZA083597
ผู้ผลิต: Husqvarna
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Oudtshoorn District Road Engineers Eendrag Buildin
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 13
รหัสสินทรัพย์: xiy14744
ID สินค้าคงคลัง: ZA083598
ผู้ผลิต: Husqvarna
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Oudtshoorn District Road Engineers Eendrag Buildin
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 14
รหัสสินทรัพย์: xiy14765
ID สินค้าคงคลัง: ZA083599
ผู้ผลิต: Husqvarna
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Oudtshoorn District Road Engineers Eendrag Buildin
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 15
รหัสสินทรัพย์: xiy14699
ID สินค้าคงคลัง: ZA083600
ผู้ผลิต: Husqvarna
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Oudtshoorn District Road Engineers Eendrag Buildin
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 16
รหัสสินทรัพย์: xjx141495
ID สินค้าคงคลัง: ZA083601
ผู้ผลิต: Vipac
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Oudtshoorn District Road Engineers Eendrag Buildin
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 17
รหัสสินทรัพย์: xjx141501
ID สินค้าคงคลัง: ZA083602
ผู้ผลิต: Vipac
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Oudtshoorn District Road Engineers Eendrag Buildin
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 18
รหัสสินทรัพย์: xjx141496
ID สินค้าคงคลัง: ZA083603
ผู้ผลิต: Sinaer
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Oudtshoorn District Road Engineers Eendrag Buildin
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 19
รหัสสินทรัพย์: xiy14778
ID สินค้าคงคลัง: ZA083604
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Oudtshoorn District Road Engineers Eendrag Buildin
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 20
รหัสสินทรัพย์: xiy14716
ID สินค้าคงคลัง: ZA083605
ผู้ผลิต: Ian Dickie
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Garden Route District Municipality 54 York Street
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 21
รหัสสินทรัพย์: xiy14678
ID สินค้าคงคลัง: ZA083606
ผู้ผลิต: Komatsu
โมเดล: GD530A-2
วันที่: 1999
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Garden Route District Municipality 54 York Street
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 22
รหัสสินทรัพย์: xiy14762
ID สินค้าคงคลัง: ZA083607
ผู้ผลิต: Bell
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Garden Route District Municipality 54 York Street
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 23
รหัสสินทรัพย์: xiy14741
ID สินค้าคงคลัง: ZA083608
ผู้ผลิต: Flexian
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Garden Route District Municipality 54 York Street
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 24
รหัสสินทรัพย์: xiy14719
ID สินค้าคงคลัง: ZA083609
ผู้ผลิต: Isuzu
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Garden Route District Municipality 54 York Street
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 25
รหัสสินทรัพย์: xiy14760
ID สินค้าคงคลัง: ZA083610
ผู้ผลิต: Jaymix
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Garden Route District Municipality 54 York Street
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 26
รหัสสินทรัพย์: xiy14710
ID สินค้าคงคลัง: ZA083611
ผู้ผลิต: Turner Morris
โมเดล: FR05000
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Garden Route District Municipality 54 York Street
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 27
รหัสสินทรัพย์: xiy14734
ID สินค้าคงคลัง: ZA083612
ผู้ผลิต: Maxi
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Garden Route District Municipality 54 York Street
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 28
รหัสสินทรัพย์: xiy14693
ID สินค้าคงคลัง: ZA083613
ผู้ผลิต: Turner Morris
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Garden Route District Municipality 54 York Street
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 29
รหัสสินทรัพย์: xiy14747
ID สินค้าคงคลัง: ZA083614
ผู้ผลิต: Springbok
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Garden Route District Municipality 54 York Street
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 31
รหัสสินทรัพย์: xiy14757
ID สินค้าคงคลัง: ZA083616
ผู้ผลิต: Ian Dickie
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Garden Route District Municipality 54 York Street
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 32
รหัสสินทรัพย์: xiy14750
ID สินค้าคงคลัง: ZA083617
ผู้ผลิต: Ian Dickie
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Garden Route District Municipality 54 York Street
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 33
รหัสสินทรัพย์: xiy14702
ID สินค้าคงคลัง: ZA083618
ผู้ผลิต: Vipac
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Garden Route District Municipality 54 York Street
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 34
รหัสสินทรัพย์: xiy14767
ID สินค้าคงคลัง: ZA083619
ผู้ผลิต: Isuzu
โมเดล: KB
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Garden Route District Municipality 54 York Street
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 35
รหัสสินทรัพย์: xiy14671
ID สินค้าคงคลัง: ZA083620
ผู้ผลิต: Nissan
โมเดล: Hardbody
วันที่: 2006
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Garden Route District Municipality 54 York Street
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 36
รหัสสินทรัพย์: xiy14755
ID สินค้าคงคลัง: ZA083621
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Garden Route District Municipality 54 York Street
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 37
รหัสสินทรัพย์: xiy14688
ID สินค้าคงคลัง: ZA083622
ผู้ผลิต: Isuzu
โมเดล: N4000D
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Garden Route District Municipality 54 York Street
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 38
รหัสสินทรัพย์: xiy14763
ID สินค้าคงคลัง: ZA083623
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: 13-135
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Garden Route District Municipality 54 York Street
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 39
รหัสสินทรัพย์: xiy14754
ID สินค้าคงคลัง: ZA083624
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: DA Series
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Garden Route District Municipality 54 York Street
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 40
รหัสสินทรัพย์: xiy14676
ID สินค้าคงคลัง: ZA083625
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: DA Series
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Garden Route District Municipality 54 York Street
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 41
รหัสสินทรัพย์: xiy14779
ID สินค้าคงคลัง: ZA083626
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: 13-135
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Garden Route District Municipality 54 York Street
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 42
รหัสสินทรัพย์: xiy14745
ID สินค้าคงคลัง: ZA083627
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: 13-133
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Garden Route District Municipality 54 York Street
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 43
รหัสสินทรัพย์: xiy14715
ID สินค้าคงคลัง: ZA083628
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 120G
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Garden Route District Municipality 54 York Street
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 44
รหัสสินทรัพย์: xiy14712
ID สินค้าคงคลัง: ZA083629
ผู้ผลิต: Tata
โมเดล: LPT1518
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Garden Route District Municipality 54 York Street
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 45
รหัสสินทรัพย์: xiy14776
ID สินค้าคงคลัง: ZA083630
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: DA Series
วันที่: 2000
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Garden Route District Municipality 54 York Street
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 46
รหัสสินทรัพย์: xiy14746
ID สินค้าคงคลัง: ZA083631
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: DA Series
วันที่: 1999
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Garden Route District Municipality 54 York Street
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 47
รหัสสินทรัพย์: xiy14736
ID สินค้าคงคลัง: ZA083632
ผู้ผลิต: Isuzu
โมเดล:
วันที่: 1993
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Garden Route District Municipality 54 York Street
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 48
รหัสสินทรัพย์: xiy14729
ID สินค้าคงคลัง: ZA083633
ผู้ผลิต: Nissan
โมเดล: 2.4I
วันที่: 2000
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Garden Route District Municipality 54 York Street
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 49
รหัสสินทรัพย์: xiy14698
ID สินค้าคงคลัง: ZA083634
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: Quantum
วันที่: 2012
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Garden Route District Municipality 54 York Street
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 50
รหัสสินทรัพย์: xiy14730
ID สินค้าคงคลัง: ZA083635
ผู้ผลิต: Ian Dickie
โมเดล:
วันที่: 2004
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Garden Route District Municipality 54 York Street
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 51
รหัสสินทรัพย์: xiy14738
ID สินค้าคงคลัง: ZA083636
ผู้ผลิต: Millars
โมเดล:
วันที่: 2005
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Garden Route District Municipality 54 York Street
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 52
รหัสสินทรัพย์: xiy14761
ID สินค้าคงคลัง: ZA083637
ผู้ผลิต: Lincoln Electric
โมเดล: Weldnpower G8000
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Garden Route District Municipality 54 York Street
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 53
รหัสสินทรัพย์: xiy14703
ID สินค้าคงคลัง: ZA083638
ผู้ผลิต: Ian Dickie
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Garden Route District Municipality 54 York Street
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 54
รหัสสินทรัพย์: xiy14777
ID สินค้าคงคลัง: ZA083639
ผู้ผลิต: Karcher
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Garden Route District Municipality 54 York Street
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
[1] 2 3
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com