ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>
การประมูลแบบยกมือ
Marketplace: GoIndustry DoveBid
ที่ตั้ง: Cape Town, South Africa
เริ่ม: 25 มี.ค. 2019 3:00 PDT
Liquidation auction of ±9HA site on urban edge in Paarl, Western Cape #355
การประมูลแบบยกมือ
Marketplace: GoIndustry DoveBid
ที่ตั้ง: Western Cape, South Africa
เริ่ม: 26 มี.ค. 2019 1:00 PDT
Live auction by GoIndustry DoveBid on behalf of Tygerberg Trustees
การประมูลแบบยกมือ
Marketplace: GoIndustry DoveBid
ที่ตั้ง: Western Cape, South Africa
เริ่ม: 26 มี.ค. 2019 3:00 PDT
Onsite auction of ideal office space with prime position, Cape Town City Bowl, Western Cape#350
การประมูลแบบออนไลน์
Marketplace: GoIndustry DoveBid
ที่ตั้ง:
 • North West - Rustenburg, Marikana
 • Free State – Virginia
 • Gauteng - Carletonville, Randfontein, Glenharvie, Westonaria

  สิ้นสุด 26 มี.ค. 2019 5:00 PDT
 • An online auction of a wide variety of surplus mining equipment
  POSTPONED - MORE ITEMS BEING ADDED - DATE TO BE CONFIRMED
  การประมูลแบบไม่เปิดเผย
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: Klerksdorp, North West, South Africa
  ครบกำหนดการประมูลครั้งสุดท้าย 27 มี.ค. 2019 4:00 PDT
  Invitation to submit offers: redundant, scrap & obsolete mining equipment & spares from Shiva Uranium (Pty) Ltd (in business rescue) Sale 4
  การประมูลแบบออนไลน์
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: South Africa

 • Free State - Bloemfontein
 • KwaZulu Natal – Durban
 • Gauteng - Koedoespoort, Germiston, Sentrarand
 • Northern Cape - Kimberley
 • Western Cape – Salt River
 • Mpumalanga – Komatipoort
 • KwaZulu Natal - Vryheid


  สิ้นสุด 27 มี.ค. 2019 5:00 PDT
 • Online auction by order of Transnet Engineering
  PLEASE NOTE: THIS SALE HAS BEEN POSTPONED TO 27 MARCH 2019.
  การประมูลแบบออนไลน์
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: South Africa
 • Mpumalanga - Delmas
 • Limpopo - Lephalale

  สิ้นสุด 28 มี.ค. 2019 5:00 PDT
 • An online auction of well maintained machinery from MHPS
  การประมูลแบบยกมือ
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: Gauteng, South Africa
  เริ่ม: 3 เม.ย. 2019 3:00 PDT
  Power attorney auction of double volume warehouse/factory, Kirkney, Gauteng#348
  การประมูลแบบยกมือ
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: Gauteng, South Africa
  เริ่ม: 9 เม.ย. 2019 2:00 PDT
  Onsite auction of warehouses with offices on N1 Ben Schoeman Highway Midrand, Gauteng #349
  การประมูลแบบยกมือ
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: Western Cape, South Africa
  เริ่ม: 9 เม.ย. 2019 3:00 PDT
  Insolvency auction of 3 Bedroom Family Home, Claremont, Western Cape#351
  การประมูลแบบยกมือ
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: North West, South Africa
  เริ่ม: 10 เม.ย. 2019 1:00 PDT
  Liquidation Auction of 2 industrial buildings in Uraniaville, North West#353
  การประมูลแบบไม่เปิดเผย
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: Hartbeesfontein, North West, South Africa
  ครบกำหนดการประมูลครั้งสุดท้าย 15 เม.ย. 2019 7:00 PDT
  Shiva Uranium (Pty) Ltd (in business rescue), invitation to submit offer. Assets on offer located at the Hartbeesfontein site.
  การประมูลแบบออนไลน์
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: Various location in South Africa
  สิ้นสุด 16 เม.ย. 2019 5:00 PDT
  การประมูลแบบออนไลน์
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: Various locations throughout South Africa
  สิ้นสุด 17 เม.ย. 2019 5:00 PDT
  การประมูลแบบยกมือ
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: Western Cape, South Africa
  เริ่ม: 23 พ.ค. 2019 3:00 PDT
  Liquidation auction of 2 bedroom apartment on 2nd Floor, Strand, Western Cape#354
  ขายโดยการเจรจาต่อรอง
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: 135 Lanham Street, East Lynne, Gauteng
  Power of attorney sale of double volume building with offices, East Lynne, Gauteng#353
  Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
  FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com