ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>
การประมูลแบบออนไลน์
Marketplace: GoIndustry DoveBid
ที่ตั้ง: SPX DB Thermal, 23 Fifth Street, Vorsterkroon, Nigel, Gauteng
สิ้นสุด 3 ต.ค. 2018 5:00 PDT
การประมูลแบบยกมือ
Marketplace: GoIndustry DoveBid
ที่ตั้ง: Cape Town, Western Cape
เริ่ม: 4 ต.ค. 2018 1:00 PDT
Live auction by GoIndustry DoveBid on behalf of liquidators, private sellers and financial institutions in South Africa
การประมูลแบบยกมือ
Marketplace: GoIndustry DoveBid
ที่ตั้ง: Ballito, KwaZulu-Natal
เริ่ม: 9 ต.ค. 2018 3:00 PDT
Onsite auction of exquisite multi-storey house boasting 6 Bedrooms ,Ballito, Kwazulu Natal#328
การประมูลแบบออนไลน์
Marketplace: GoIndustry DoveBid
ที่ตั้ง: Various locations in South Africa
สิ้นสุด 9 ต.ค. 2018 5:00 PDT
การประมูลแบบออนไลน์
Marketplace: GoIndustry DoveBid
ที่ตั้ง: Various locations throughout Southern Africa
สิ้นสุด 16 ต.ค. 2018 5:00 PDT
การประมูลแบบออนไลน์
Marketplace: GoIndustry DoveBid
ที่ตั้ง:


 • Carletonville, Westonaria, Marikana and Kroondal, North West, Gauteng, South Africa
 • Please download the location information on the right, below "Downloadable document" for full contact details.


  สิ้นสุด 25 ต.ค. 2018 5:00 PDT
 • An online auction of a wide variety of surplus mining equipment.
  การประมูลแบบออนไลน์
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: Various locations throughout South Africa
  สิ้นสุด 30 ต.ค. 2018 5:00 PDT
  An online auction of various mining machinery from Assmang
  การประมูลแบบออนไลน์
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: Evander, Orkney, Saldanha, Welkom, Newcastle, South Africa
  สิ้นสุด 31 ต.ค. 2018 5:00 PDT
  An online auction of well maintained Cranes from Concord Anglo-V3
  การประมูลแบบออนไลน์
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: Witbank, Mpumalanga, South Africa
 • Please download the location information on the right, below "Downloadable document" for full contact details.
  สิ้นสุด 15 พ.ย. 2018 4:00 PST
 • ขายโดยการเจรจาต่อรอง
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: 11 Kohler Road, Perserverance, Port Elizabeth, 6000
  A modern paint plant with a variety of excellent technology in place for the painting of alloy wheels, but, with continuous component upgrades and some modification, is sufficiently versatile to offer alternative solutions and uses for other types of manu
  ขายโดยการเจรจาต่อรอง
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: 9th Street, Erf 87, Babelegi, Pretoria, South Africa
  Private treaty sale of a Matharoo cold billet shear
  ขายโดยการเจรจาต่อรอง
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: 9th Street, Erf 87, Babelegi, Pretoria, South Africa
  Private treaty sale of a reverse osmosis plant
  ขายโดยการเจรจาต่อรอง
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: Otjiwarongo, Namibia, Southwest Africa
  Private treaty sale of a concrete roof tile machine: Vortex Uno 300
  Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
  FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com