ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>
การประมูลแบบยกมือ
Marketplace: GoIndustry DoveBid
ที่ตั้ง: Northern Cape, South Africa
เริ่ม: 28 พ.ค. 2019 3:00 PDT
การประมูลแบบยกมือ
Marketplace: GoIndustry DoveBid
ที่ตั้ง: Gauteng, South Africa
เริ่ม: 29 พ.ค. 2019 3:00 PDT
ABSA power of attorney/Bold Progress Trade (Pty) Ltd - 5 bedroom home in country estate
การประมูลแบบออนไลน์
Marketplace: GoIndustry DoveBid
ที่ตั้ง: Lerala Diamond Mine, Palapye Region, Botswana
สิ้นสุด 29 พ.ค. 2019 4:00 PDT
Online auction of a complete diamond mine, process plant and resource/reserves
การประมูลแบบออนไลน์
Marketplace: GoIndustry DoveBid
ที่ตั้ง: Lerala Diamond Mine, Palapye Region, Botswana
สิ้นสุด 29 พ.ค. 2019 5:00 PDT
Online default auction - complete infrastructure breakdown of diamond mine
การประมูลแบบออนไลน์
Marketplace: GoIndustry DoveBid
ที่ตั้ง: Transnet Port Terminal, Port Elizabeth Harbour, Eastern Cape, South Africa
สิ้นสุด 30 พ.ค. 2019 5:00 PDT
การประมูลแบบออนไลน์
Marketplace: GoIndustry DoveBid
ที่ตั้ง: 10 Evelyn Street, Retreat and 10 6th Avenue, Montague Gardens, Cape Town
สิ้นสุด 30 พ.ค. 2019 6:00 PDT
Government Motor Transport - Online Auction of 190 Government vehicles
การประมูลแบบยกมือ
Marketplace: GoIndustry DoveBid
ที่ตั้ง: Western Cape, South Africa
เริ่ม: 5 มิ.ย. 2019 1:00 PDT
Live auction by GoIndustry DoveBid on behalf of Newlanco Packaging (Cape) (Pty) Ltd (In Liquidation) Master Reference: C111/2018
การประมูลแบบยกมือ
Marketplace: GoIndustry DoveBid
ที่ตั้ง: Kensington, Cape Town, Western Cape
เริ่ม: 6 มิ.ย. 2019 3:00 PDT
การประมูลแบบออนไลน์
Marketplace: GoIndustry DoveBid
ที่ตั้ง: 97 All Black Road, Boksburg, 1459
สิ้นสุด 6 มิ.ย. 2019 5:00 PDT
การประมูลแบบออนไลน์
Marketplace: GoIndustry DoveBid
ที่ตั้ง: Various locations throughout South Africa
สิ้นสุด 13 มิ.ย. 2019 5:00 PDT
การประมูลแบบไม่เปิดเผย
Marketplace: GoIndustry DoveBid
ที่ตั้ง: Mpumalanga and KwaZulu-Natal, South Africa
ครบกำหนดการประมูลครั้งสุดท้าย 18 มิ.ย. 2019 8:00 PDT
Invitation to submit offers: sale of shares and/or assets for: Optimum Coal Mine (Pty) Ltd, Koornfontein Mines (Pty) Ltd & Optimum Coal Terminal (Pty) Ltd (all in Business Rescue)
การประมูลแบบออนไลน์
Marketplace: GoIndustry DoveBid
ที่ตั้ง: Various locations throughout South Africa
สิ้นสุด 20 มิ.ย. 2019 6:00 PDT
Online auction of electrical locomotives, wagons and bogies
การประมูลแบบยกมือ
Marketplace: GoIndustry DoveBid
ที่ตั้ง: Gauteng, South Africa
เริ่ม: 26 มิ.ย. 2019 3:00 PDT
ABSA Power of attorney/C Gouws - 3 bedroom home, Glen Marais, GP
การประมูลแบบออนไลน์
Marketplace: GoIndustry DoveBid
ที่ตั้ง: Various locations throughout South Africa
สิ้นสุด 18 ก.ค. 2019 5:00 PDT
ขายโดยการเจรจาต่อรอง
Marketplace: GoIndustry DoveBid
ที่ตั้ง: 25 Chardonnay Street, Oude Westhof, Bellville, Cape Town, Western Cape
Private treaty sale of elevated vacant stand, Bellville, Cape Town, WC - Eaglevlei Wines SA
ขายโดยการเจรจาต่อรอง
Marketplace: GoIndustry DoveBid
ที่ตั้ง: Testing
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com