ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>
การประมูลแบบยกมือ
Marketplace: GoIndustry DoveBid
ที่ตั้ง: Western Cape, South Africa
เริ่ม: 2 เม.ย. 2020 1:00 PDT
PLEASE NOTE: This auction has been postponed until further notice.
การประมูลแบบออนไลน์
Marketplace: GoIndustry DoveBid
ที่ตั้ง:
 • Gravel Road off the Main Road in Winterton Settlement within the Kwazulu-Natal Province
  สิ้นสุด 2 เม.ย. 2020 3:00 PDT
 • การประมูลแบบออนไลน์
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: 7 De Klerk Road, Stilfontein, Stilfontein Ext 3
  สิ้นสุด 7 เม.ย. 2020 3:00 PDT
  การประมูลแบบออนไลน์
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: Upington, Northern Cape, South Africa
  สิ้นสุด 16 เม.ย. 2020 5:00 PDT
  An online auction of well maintained machinery from Vukuzenzele Boukontrakteurs
  การประมูลแบบออนไลน์
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: 5 Hoefsmidt Street, Stormill, Extension 10, Roodepoort, Johannedburg
  สิ้นสุด 28 เม.ย. 2020 5:00 PDT
  การประมูลแบบออนไลน์
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง:
 • Various Locations throughout Western Cape Province
  สิ้นสุด 29 เม.ย. 2020 5:00 PDT
 • Western Cape Government - Online auction of construction vehicles and plant
  การประมูลแบบออนไลน์
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: Various locations throughout South Africa
  สิ้นสุด 5 พ.ค. 2020 5:00 PDT
  การประมูลแบบออนไลน์
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง:
 • Delmas, Woodmead and Lephalale, South Africa
  สิ้นสุด 14 พ.ค. 2020 5:00 PDT
 • PLEASE NOTE: This auction has been postponed until further notice.
  การประมูลแบบออนไลน์
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: 10 Evelyn Road, Retreat, Cape Town

  สิ้นสุด 25 มิ.ย. 2020 5:00 PDT
  Government Motor Transport - Online Auction of 120+ Government vehicles
  ขายโดยการเจรจาต่อรอง
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง:
 • Gravel Road off the Main Road in Winterton Settlement, within the Kwazulu Natal Province
 • Power of attorney sale of 2 agricultural properties within Winterton Settlement, KZN
  ขายโดยการเจรจาต่อรอง
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: 7 De Klerk Road, Stilfontein, Stilfontein Ext 3
  ขายโดยการเจรจาต่อรอง
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: Driefontein Shaft 6, Gauteng, South Africa
  Private treaty sale of various workshop buildings and structures
  ขายโดยการเจรจาต่อรอง
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: Driefontein Shaft 7, Gauteng, South Africa
  Private treaty sale of various workshop buildings and structures
  Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
  FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com